Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Find the Joy” door J. Davy Crockett III, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van februari 2023.

Enige tijd geleden sprak ik een oude vriend die met enig succes een ernstig gezondheidsprobleem had bestreden, maar toch het verwoestende nieuws moest horen dat zijn toestand verergerd was. Wat een goede behandeling had geleken, bleek veel minder effectief dan verwacht. Op dat moment was de prognose niet goed.

Het was teleurstellend nieuws – een echte stomp in de maag. Het was het soort nieuws dat iemand nooit hoopt te horen, maar dat maar al te vaak komt, vooral in deze tijd van zoveel gezondheidscrises voor mensen van alle leeftijden. Met moderne medische innovaties worden tegenwoordig geweldige dingen gedaan. En toch is het een gruwelijk feit dat er vreselijke, terminale ziekten zijn die het leven van vele mensen inkorten. Dit is een wrede realiteit, maar als het iemand is met wie we een nauwe band hebben en voor wie we grote genegenheid koesteren, is het schokkend nieuws dat het ons tot God doet uitschreeuwen om Zijn tussenkomst en genade. Het doet ons worstelen met vragen als Waarom? Waarom deze persoon? Waarom nu? Dit zijn vragen die mensen en families al duizenden jaren stellen wanneer onverwachte, levensbedreigende situaties toeslaan. We weten dat God geneest  ̶  toch doet Hij dat soms niet.

Het is erg ontnuchterend om te bedenken dat iemands leven wordt afgesneden of de prognose geeft van een langdurig lijden totdat de dood bevrijding geeft. Het veroorzaakt angst en stress. Er zijn zoveel details die aandacht nodig hebben, zoveel onvervulde verantwoordelijkheden, zoveel ongerealiseerde avonturen.

In deze situatie veranderen in het besef dat de tijd beperkt is iemands prioriteiten abrupt. Wat ooit belangrijk was, kan plotseling onbelangrijk worden. Onnodige activiteiten worden terzijde geschoven en wezenlijke zaken komen scherp in beeld. De tijd vervliegt als men zich concentreert op medische bezoeken, behandelingen en therapieën. Frustrerende, slopende, irritante, maar noodzakelijke activiteiten slokken de dagen en nachten op. De energie neemt af. Interesses vervagen.

Dit is een pijnlijk deel van de menselijke conditie. In het boek Job wordt deze ontnuchterende maar realistische evaluatie van de menselijke ervaring gevonden: “De mens, geboren uit een vrouw, is kort van dagen en verzadigd van onrust. Als een bloem komt hij op en hij verwelkt; hij vlucht als een schaduw en houdt geen stand” (Job 14:1-2). De apostel Paulus plaatste het lijden welsprekend in het juiste perspectief: “Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;”, “Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd” (2 Korinthe 4:8, 16).

OMARM DE HOOP

Maar er is een hoop waarover vaak wordt gesproken in de Bijbel. God heeft een groots plan van behoud voor hen die Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid zoeken en die tot het einde toe overwinnen. Hun wordt eeuwig leven beloofd, regerend onder Jezus Christus als koningen en priesters in het Koninkrijk van God.

Dus, hoewel terminale ziekten en andere menselijke tragedies zeker voorkomen, kunnen christenen uitkijken naar de belofte die in Openbaring 21:3-4 staat: “En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

Daarom kon Jakobus, de broer van Christus, zeggen: “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt” (Jakobus 1:2).

Bestel, voor meer over een goddelijk perspectief op leven en dood en een overzicht van de verbazingwekkende beloften die de hoop van elke christen zijn, een gratis exemplaar van het boekje Wat is de zin van het leven? of lees het online op wereldvanmorgen.nl.. Het is geheel gratis, maar de informatie die het geeft is onbetaalbaar.