Dit is de vertaling van het Engelstalige commentaar “Ages to Come” (News and Prophecy) door Roger Meyer op de Tomorrow’s World website. Oorspronkelijk gepubliceerd: 2 september 2017

Denk eens aan de geologische tijdlijn van de aarde die onze planeet op 4,5 miljard jaar oud schat. De leeftijd van het heelal is drie keer zo lang en wordt geschat op 13,8 miljard jaar. Aangezien de gemiddelde levensduur van de mens over het algemeen korter is dan een eeuw, kunnen wij ons nauwelijks miljarden jaren voorstellen.

Miljarden! Onbegrijpelijk! Misschien heeft de mens daarom zulke grote tijdsperiodes onderverdeeld in kleinere eenheden zoals eonen, era’s, perioden, epochen, en tijdperken [“ages”]. Eonen duren vijfhonderd miljoenen jaren, en een ‘tijdperk’ is slechts een paar miljoen jaar in geologische tijd.

De term ‘tijdperk’ wordt ook gebruikt om kortere tijdsperioden in de menselijke geschiedenis aan te duiden, zoals het Stenen Tijdperk [of: Steentijd], het Bronzen Tijdperk [of: Bronstijd], het IJzeren Tijdperk [of: IJzertijd] en het Industriële Tijdperk. Velen van ons die vandaag leven, hebben het Atoomtijdperk en het Ruimtetijdperk meegemaakt.

Sommigen zeggen dat we nu in het Informatietijdperk leven. Ik herinner me nog goed dat ik in 1981 mijn eerste personal computer kocht. Het duurde niet lang voordat mijn computer een ‘dinosaurus’ was en, evenals het Dinosaurustijdperk, kwam en weer ging. Computers en internet maakten het Informatietijdperk mogelijk. Maar elk tijdperk komt en gaat. Misschien leven we nu op de drempel van het Robottijdperk of het Genetisch Gemanipuleerde Menstijdperk. De tijd zal het leren, maar het huidige tijdperk zal worden vervangen door ‘komende tijdperken’.

Er zijn talloze gebeurtenissen van ‘extinctie’ geweest in de geschiedenis van de aarde. ‘Extinctie’ is uitsterving of het uitroeien van leven. Wetenschappers hebben een aantal massale extincties uit het verleden vastgesteld, welke veroorzaakt zijn door rampzalige gebeurtenissen, of het nu gaat om perioden van global cooling (zoals de IJstijd), vulkaanuitbarstingen of meteorietinslagen.

Sinds het begin van het Atoomtijdperk maakt de mensheid zich zorgen over de vernietiging van het menselijk leven door een kernoorlog. Velen houden tegenwoordig nauwlettend de testlanceringen van intercontinentale ballistische raketten door Noord-Korea in de gaten of de pogingen van Iran om nucleaire technologie te ontwikkelen, waarvan zij vrezen dat deze kunnen leiden tot een catastrofale nucleaire uitroeiing. Anderen speuren angstig de hemel af naar grote meteoren die de aarde zouden kunnen treffen. Weer anderen vrezen dat er een wereldwijde epidemie uitbreekt, terwijl nog weer anderen bang zijn voor de global warming en klimaatverandering.

Gelukkig zal de Schepper God – Die het universum heeft gemaakt en de mens als Zijn evenbeeld heeft geschapen voor een groot doel – niet toestaan dat de aarde door de mens volkomen wordt vernietigd. Jezus zei dat God zal ingrijpen in de aangelegenheden van de mensheid om te voorkomen dat de mens alle leven vernietigt (Mattheüs 24:22). De almachtige God zal tussenbeide komen om ervoor te zorgen dat er ‘toekomstige tijdperken’ zullen zijn.

Dat is goed nieuws! Er is een toekomst voor de mensheid! Dat is onderdeel van de Evangelieboodschap (d.i. boodschap van het Goede Nieuws) die door Jezus Christus is gebracht. Jezus is uit de dood opgewekt en verheven “… ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende” (Efeze 1:20-21). Hij zal bij Zijn terugkeer een nieuw tijdperk inluiden. Het zal een tijdperk van vrede zijn – haat, geweld of oorlog zal niet worden toegestaan. Het zal een tijdperk van vitaliteit zijn, vrij van ziekten en handicaps, omdat allen genezen zullen worden en van een overvloedige gezondheid zullen genieten. De aarde zal worden geheeld om een overvloed aan gezond voedsel voor iedereen te produceren. De wateren zullen worden genezen van vervuiling, giffen en giftige stoffen. Het weer zal niet langer verwoesting veroorzaken door wind, hagel, overstromende regen, of verzengende droogte.

Het zal een tijdperk van ware kennis zijn, vrij van misleiding. Het zal een tijdperk zijn van geluk en vreugde en voorspoed zoals de wereld nog nooit gekend heeft.

Klinkt dat als een luchtkasteel? Louter een fantasierijk, idyllisch idee? De almachtige God heeft het gepland en voorbestemd, en Hij zal het laten gebeuren. Zijn volledige plan wordt onthuld door Zijn jaarlijkse Heilige Dagen. Om meer te leren over dit opwindende nieuwe ‘Tijdperk van Gerechtigheid’ dat binnenkort door Jezus Christus zal worden gebracht, kunt u onze boekjes lezen: De komende wereld: Hoe zal die zijn? en De Heilige Dagen: Gods meesterplan lezen