Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Generational Arrogance” (A personal message from the Editor in Chief) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van augustus 2022.

Elke generatie, zo lijkt het, denkt dat zij slimmer is dan de vorige. Hoe konden zij zo dwaas zijn om...? U vult de stippeltjeslijn in.

De trekduif was eens de meest voorkomende vogel op het Noord-Amerikaanse continent. Hun enorme zwermen zijn legendarisch. Het geluid van een naderende zwerm was als donder, en ze konden de lucht urenlang verduisteren wanneer ze voorbij vlogen. Toch stierf de laatst bekende vogel in 1914 in de dierentuin van Cincinnati (“Why the Passenger Pigeon Went Extinct”, Audubon, mei 2014). We zouden toch zeker nooit een soort zover bejagen of bevissen tot deze zou uitsterven!

De Eerste Wereldoorlog werd beschouwd als de 'oorlog om alle oorlogen te beëindigen', maar er gingen amper twee decennia voorbij voordat de wereld in een veel verwoestender oorlog gestort werd. Hoe barbaars waren ze toen  ̶  totaal anders dan wij vandaag!

De Grote Depressie in Amerika werd over de hele wereld gevoeld en droeg bij tot de instabiliteit die Adolf Hitler aan de macht bracht in Duitsland. Dit zou ons vandaag de dag zeker nooit meer kunnen overkomen!

Er zijn talloze voorbeelden van de rampzalige gevolgen van hyperinflatie, een fenomeen dat niet beperkt is tot het door oorlog verwoeste Duitsland na de Eerste Wereldoorlog, of Frankrijk tijdens de Franse Revolutie. Zimbabwe en Venezuela zijn twee meer recente slachtoffers van fiatgeld: papiergeld zonder dekking [door goud of zilver]. Dat zou ons nu toch zeker nooit kunnen overkomen!

Of misschien toch wel?

De hyperinflatie van Frankrijk in de jaren 1790 illustreert één manier waarop inflatoir monetair beleid in een omgeving van economische stagnatie en schulden onbeheersbaar wordt, en ook in confrontatie met speciale belangen die profiteren van gemakkelijk geld en dit eisen. In 1789 bevond Frankrijk zich in een situatie van zware schulden en ernstige tekorten. In die tijd beschikte Frankrijk over de sterkste en meest gewiekste financiële knappe koppen van die tijd. Ze waren zich terdege bewust van de risico's van het drukken van fiat-valuta, aangezien ze slechts decennia eerder de rampzalige Mississippi-bubbel onder leiding van John Law hadden meegemaakt.... Natuurlijk werd de schuld voor de daaruit voortvloeiende inflatie aan van alles toegeschreven, behalve aan de echte oorzaak. Winkeliers en handelaren kregen de schuld van hogere prijzen. In 1793 werden 200 winkels in Parijs geplunderd en een Franse politicus verklaarde dat “winkeliers slechts aan de mensen teruggaven waar ze hen tot dan toe van beroofd hadden” (“Revolutionary France's Road to Hyperinflation”, Mises.org, 2 december 2013).

Klinkt dit bekend?

Ontnuchterende problemen

Maar van alle fouten die een generatie kan maken, is een van de meest kortzichtige het op arrogante wijze afwerpen van het morele fundament van degenen die voorgegaan zijn. Degenen die bekend zijn met Bijbelse moraliteit begrijpen dat alle generaties ver achtergebleven zijn in het naleven van Gods normen, maar dat de grove immoraliteit van vandaag tragische en vernietigende gevolgen met zich meebrengt. Het is maar al te gemakkelijk om te denken dat we slimmer zijn en dat we van die onwetende mensen die de weg van het leven eerder aflegden geleerd hebben, en dat we nooit de fouten zullen herhalen die tot het uitsterven van wilde dieren, zinloze oorlogen, economische catastrofes of de rampzalige gevolgen van grove immoraliteit leiden.

Het is waar dat individuen van hun eigen ervaringen uit het verleden leren, maar de les van de geschiedenis is dat hun kinderen en kleinkinderen veelal niet dezelfde lessen oppakken en meenemen. De tijden zijn anders. We zijn tegenwoordig slimmer. De mensen waren toen onwetend en dwaas, in tegenstelling tot ons. Toegegeven, ze kleedden zich anders, hun kapsels lijken vreemd voor onze moderne smaak, en ze hadden niet de vele hebbedingetjes die we tegenwoordig hebben. Het ontbrak hun echter zeer zeker niet aan intelligentie. In feite hebben vorige generaties de fundamenten van de technologieën van vandaag uitgevonden, en elke geschiedenisstudent zou kunnen betogen dat velen een eeuw geleden beter opgeleid waren dan de gemiddelde middelbare school of universitair afgestudeerde van vandaag!

De gebeurtenissen van de afgelopen tweeënhalf jaar zouden ontnuchterend moeten zijn. We hebben een wereldwijde pandemie meegemaakt, evenals een ernstige oorlog die Europa aan het omvormen is op manieren die nog realiteit moeten worden. In onze supermarktschappen ontbreken soms basisartikelen, en een tekort aan babyvoeding heeft een welvarend Amerika ontregeld, terwijl ook de inflatie toeslaat bij de benzinepompen en bij vrijwel elk product dat te koop is.

Maar we zijn toch zeker te geavanceerd om dit soort dingen door te laten gaan. Dit alles is zeker, denken we misschien, slechts tijdelijk en zal binnenkort voorbij zijn. Maar niet iedereen is er zo zeker van. Velen zijn ongerust over wat ze zien. Ze voelen dat de kwalen die vorige generaties geteisterd hebben nu op ons neerdalen. Het verleidelijke idee dat we geavanceerder zijn dan vorige generaties staat op het punt af te brokkelen. Niet alleen hebben we niet geleerd van het verleden; in te veel gevallen hebben we nooit over het verleden geleerd. Waar we ook kijken zien we problemen.

Op een maandagochtend, niet lang geleden, ging iemand van ons kantoorpersoneel naar het postkantoor om de post op te halen, in de verwachting bakken vol verzoeken om onze gratis DVD The Truth About the Transgender Movement, die in een recente brief aangeboden werd. In plaats daarvan was er een schoonmaker die de vloer aan het dweilen was en die uitlegde: ‘Er komt tegenwoordig niemand op het werk. En als ze het wel doen, willen ze niet werken’. Achterin het postkantoor legde een eenzame werknemer uit dat we post hadden, maar dat er niemand was om het te sorteren. ‘Kom morgen maar terug’. Wat is ons postsysteem diep gevallen! Maar het is niet alleen het postkantoor, en het is niet alleen in de Verenigde Staten.

Vaccinatievereisten hebben ervoor gezorgd dat er een personeelstekort was in de gezondheidszorg, bij de brandweer en voor andere infrastructurele banen, evenals bij veel ondernemingen. Luchtvaartmaatschappijen hebben een tekort aan werknemers, waardoor reizigers teleurgesteld, ‘gestrand’ en boos zijn. Politiediensten hebben ook hun handen vol door 'progressieve' aanklagers en rechters juist nu de misdaad uit de hand loopt. Sommige politie- en sheriffafdelingen hebben geen geld meer om hun auto's van brandstof te voorzien. Het resultaat is het ene geweldsmisdrijf na het andere. "Leg de ketting klaar, want het land is vol bloedgerichten, en de stad vol geweld" (Ezechiël 7:23).

De enige werkelijke oplossing

Weinigen beseffen de echte oorzaak van onze problemen. Men kan, met enige rechtvaardiging, wijzen naar politieke leiders, maar er is een meer fundamentele oorzaak die nooit zal worden opgelost door verkiezingen of staatsgrepen. Zoals het Bijbelboek Spreuken uitlegt: "Gelijk een mus wegfladdert en een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde vloek: hij treft geen doel”" (Spreuken 26:2, NBG ’51). Ja, er is een oorzaak voor elk gevolg, en die oorzaak wordt gevonden in onze huidige afwijzing van Gods heerschappij in ons leven.

Achter bijna elk economisch probleem zal men menselijke hebzucht kunnen vinden. Misdaad is het resultaat van het niet liefhebben van onze naaste als onszelf. En onze problemen zijn vaak het gevolg van het niet van jongs af aan kinderen bijbrengen dat er straffen staan op wangedrag. "Omdat het vonnis over een slechte daad niet snel geveld wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen in hen vervuld van kwaaddoen" (Prediker 8:11). Begeerte en egoïsme resulteren in gebroken huwelijken, maar het is in functionele gezinnen waar het juiste gedrag het meest effectief onderwezen wordt.

Het Bijbelboek Richteren is ook leerzaam. Na de rechtvaardige heerschappij van Jozua vergat Israël zijn Schepper en leed onder onderdrukking door de omringende naties. Toch riepen de Israëlieten het uiteindelijk uit tot God, waarop Hij hun een leider stuurde om hen te redden. Het hele boek is gevuld met dit herhaalde patroon. De ene generatie na de andere dacht arrogant dat ze het beter wist dan degenen die hen vóór waren gegaan.

Onze wereld van vandaag is zelfverzekerd een oud pad aan het bewandelen en noemt het 'progressief'. Sommigen denken misschien dat een nieuw gekozen 'verlosser' onze problemen zal oplossen, maar totdat we ons wenden tot onze Schepper en naar Hem luisteren, zullen die problemen blijven bestaan. Helaas zien we geen teken dat dat nu gebeurt, maar die dag van verlossing voor de mensheid zal komen  ̶  niet door onze eigen inspanningen, maar door die sterke hand van boven (Mattheüs 24:21-22). Dat is waar we naar uitkijken.