Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Read with Your Children” (Tomorrow’s Families Today) door Mark Sandor, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juli 2022.

Toen ik leraar op een openbare school was, was een van onze doelen studenten motiveren om te lezen. Het district waarin ik werkte hield zich niet al te veel bezig met de bijzonderheden van wat de studenten lazen  ̶  alleen met dat ze iets lazen! Het kan fictie of non-fictie zijn, nieuw of oud, op hun niveau of niet. Gewoon het lezen op zich was het gestelde doel.

Veel onderzoek ondersteunt deze nadruk op lezen. Studies hebben aangetoond dat lezen de hersenen versterkt, de woordenschat opbouwt en in veel gevallen informatie verschaft over een onderwerp (“Benefits of Reading Books: How It Can Positively Affect Your Life”, Healthline.com, geraadpleegd op 9 mei 2022). Dit waren allemaal doelen die we voor onze studenten hadden. En ondanks alle extra verantwoordelijkheden die de samenleving de afgelopen decennia de leraren opgelegd heeft, wordt lezen nog steeds beschouwd als een van de basisdoelen van het onderwijs, samen met schrijven en rekenen.

Naast de academische voordelen geven onderzoeken ook aan dat lezen empathie verbetert, stress en depressie vermindert en helpt bij een gezonde nachtrust (Healthline.com). “Overweeg daarnaast af en toe een digitale detox voor het hele gezin. Zet één keer per week een schermvrije avond op of maak een afspraak om één weekend per maand ‘losgekoppeld’ door te brengen. Het zou goed kunnen zijn voor ieders fysieke en emotionele gezondheid, maar ook voor onderlinge relaties in uw gezin” (Amy Morin, “The Harmful Effects of Too Much Screen Time for Kids”, VeryWellFamily.com, 17 september 2020).

De scholen waarvoor ik werkte moedigden studenten aan om wanneer maar mogelijk te lezen, en zorgden ervoor dat ze enige tijd hadden om dat te doen. Scholen kunnen echter niet altijd rekenen op ouderbetrokkenheid. Hoewel leraren voor het lezen tijdens schooluren zouden kunnen pleiten, was het de vraag of ouders die inspanningen zouden willen ondersteunen? Gelukkig was het antwoord in mijn situatie dat de meeste ouders wel enige steun gaven door hun kinderen verplicht te laten lezen, in sommige gevallen ook als een van hun klussen thuis.

Cruciale deelnemers

Om hun kinderen echter de best mogelijke ondersteuning te geven, moeten ouders bereid en in staat zijn om zelf actieve lezers te zijn – en het liefst ook samen met hun kinderen te lezen. Het is zeker een stap in de goede richting om uw kinderen te laten lezen, maar het is een veel sterker voorbeeld als de ouders ook lezen. Voor veel ouders kan dit een luxe lijken. Als mama en papa allebei meerdere banen hebben, willen ze misschien alleen maar een scherm kijken voor zichzelf en hun kinderen om zich mee bezig te houden wanneer ze thuiskomen. Anderzijds kunnen kinderen zelf zoveel activiteiten hebben  ̶  zwemlessen, voetbal, piano, enz. ̶  dat een routinetijd hebben om samen te lezen niet te verwezenlijken voelt.

Niettemin blijven de voordelen van lezen staan! En ouders en kinderen plukken daar allebei de vruchten van. Hoewel drukke schema's en een gebrek aan routine echt problematisch kunnen zijn, is lezen altijd profijtelijk, wanneer er dan ook tijd voor gemaakt kan worden. Jonge kinderen vinden het heerlijk als ouders (en andere volwassenen) voorlezen, of het nu routine is of niet. Als we een scherm voor hun gezicht plaatsen, zullen ze zich met het scherm bezighouden, maar ouders kunnen zich met hun kinderen ‘bezighouden’ door samen boeken te lezen.

Oudere kinderen hebben ook baat bij tijd die besteed wordt aan het voorlezen met hun ouders. Boeken introduceren vaak ingewikkelde onderwerpen, en het is zinvol als ouders aanwezig zijn wanneer de kinderen lezen. Ze kunnen vragen direct beantwoorden en zien welke verbanden hun kinderen leggen en welke zorgen ze hebben.

Regelmatige lezers van Tomorrow's World zullen erkennen dat er een nog grotere gelegenheid steekt in het lezen met onze kinderen: we kunnen samen de Bijbel lezen.

Cruciaal onderwerp

Naast de academische, sociale en emotionele voordelen kan het lezen van de Bijbel ook de deur openen naar geestelijke zegeningen! Deuteronomium 6:6-7 zegt tegen ouders om hun kinderen Gods woord te leren. We lezen dat "Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat." Eén manier waarop ouders dit gebod kunnen vervullen, is door de Bijbel aan hun kinderen voor te lezen.

Jongere kinderen worden vaak aangetrokken door de verhalen van de Bijbel, en er zijn tal van verhalenboeken voor kinderen die zich richten op het leven van de mannen en vrouwen van God. Dit kunnen handige hulpmiddelen zijn om jonge kinderen kennis te laten maken met de Bijbel, als ze namen als Abraham, Mozes, David, Esther en Paulus beginnen te leren. Deze verhalenboeken laten echter vaak veel weg, en de losse aard van hun bewerking kan een risico inhouden om kinderen bloot te stellen aan onbijbelse ideeën en beeldmateriaal.

Als ouders moeten we niet bang zijn om zelfs onze jonge kinderen passende passages uit de echte Bijbel voor te lezen! Door simpelweg elke avond een of twee hoofdstukken met onze kinderen te lezen, kunnen ze in de loop van de tijd kennismaken met de hele Bijbel. Natuurlijk zullen ze niet alles begrijpen wat we hen voorlezen, maar ze komen wel steeds in aanraking met het ware woord van God. Ze beginnen zich ook verhalen te herinneren, wellicht gebrekkig  ̶  hun onontwikkelde geest herinnert zich misschien niet wie een nacht in de leeuwenkuil overleefde, maar ze weten in ieder geval wel dat iemand dat deed!

De Bijbel introduceert vaak ingewikkelde onderwerpen en mensen. Als nieuwe lezers zullen kinderen talloze vragen stellen over details van de Bijbel die oudere lezers misschien als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Soms zijn de vragen eenvoudig: Waar is Megiddo? Wie is Boaz? Wat is een bijvrouw? Het beantwoorden van die vragen kan enige tijd in beslag nemen, maar over het algemeen zijn de verklaringen eenvoudig. We kunnen onze kinderen ook nog een ander goed voorbeeld geven door informatie op te zoeken die we zelf niet kennen of zijn vergeten.

Bovendien kunnen onze kinderen ook diepgaandere kwesties aansnijden op het moment dat ze een vraag beginnen met het woord 'waarom'. Waarom deed God dit? Waarom liet Hij dat toe? Waarom zal dit in de profetie gebeuren? Zulke vragen kunnen leiden tot een dieper begrip van de Schrift  ̶  tot meer dan alleen woorddefinities of geografische feiten. Door de diepere vragen kunnen ouders hun kinderen een beeld geven van hoe God werkt, waarom Hij dingen doet en hoe we moeten reageren als we niet begrijpen waarom gebeurtenissen plaatsvonden (of plaatsvinden) zoals ze deden (of doen).

Cruciaal begrip

Jesaja 55:8–9 herinnert ouders eraan dat Gods wegen en gedachten zo veel hoger zijn dan de onze dat we ze niet altijd begrijpen. Niettemin heeft Hij ons de Bijbel gegeven om ons te helpen begrip te verwerven en te vermeerderen — en we kunnen dat begrip met onze kinderen delen.

Onderzoekers hebben aangetoond dat lezen talrijke voordelen met zich meebrengt voor zowel kinderen als volwassenen die gebruikmaken van de gelegenheid om te lezen. Ouders die willen dat hun kinderen een goede woordenschat hebben, minder angstig zijn en beter slapen, zouden er goed aan doen een boek vóór hun kinderen te ‘plaatsen’ in plaats van een scherm. Gelukkig heeft God ouders een boek gegeven dat nog meer voordelen biedt dan deze: als we de Bijbel lezen met onze kinderen, leren we ze ook om zich thuis te voelen in de Bijbel en om hun ontluikende relatie met hun hemelse Vader op te bouwen.