Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Easter’s Five Fatal Flaws” door Wyatt Ciesielka, verschenen in het Tomorrows World magazine van maart-april 2024.

Miljoenen oprecht religieuze mensen zullen binnenkort de paaswaken bijwonen, die zogenaamd gewijd zijn aan de viering van de opstanding van Jezus. Een van Satans grootste misleidingen (Openbaring 12:9) is echter dat hij oprechte mensen verleidt om op paaszondag een valse Jezus te aanbidden. Paaszondag eert Jezus niet; in feite mishaagt het vieren van Pasen Hem zeer, net als alle afgodische en heidense praktijken (Deuteronomium 12:29-32). Laten we, met dat in gedachten, kort de vijf fatale tekortkomingen van Pasen bespreken.

Ten eerste, Jezus is niet weer opgestaan op zondagochtend.. Een zorgvuldige studie van de Bijbel onthult dat Jezus exact drie dagen en drie nachten in het graf lag – precies zoals Hij had beloofd. Dit ontkennen betekent het verwerpen van het enige wonderbaarlijke teken dat Christus zei dat Hij de critici van Zijn messiasschap zou geven (Mattheüs 12:39-40). Jezus stierf op een woensdagmiddag, vlak voor de jaarlijkse Sabbat die bekend staat als de eerste dag van het Feest van de Ongezuurde Broden. Hij werd begraven en 72 uur later weer tot leven gewekt, vlak voor het einde van de wekelijkse Sabbat, tegen zonsondergang op zaterdag.

Ten tweede veroordeelt uw Bijbel de erediensten bij zonsopgang als heidense gruwelen voor God. Aanbidding bij zonsopgang was een integraal onderdeel van de oude Babylonische religie, afgeleid van de aanbidding van de heidense godheid Tammuz. In Ezechiël 8:14–16 laat een visioen van de Heere zien dat de Israëlieten uit de oudheid een 'gruwel' begingen door 'Tammuz te bewenen’ tijdens een zonsopgangsdiensten. Soortgelijke tradities omringden de afgodische aanbidding van andere figuren die de oude Israëlieten aan omringende culturen hadden ontleend, waaronder "… de koningin van de hemel…" (Jeremia 7:18), die bekend staat onder namen als Astarte, Ashtoret en Ishtar – een figuur wier aanbidding tot in de Griekse en Romeinse tijd in verschillende sekten en religies bleef bestaan. De verering van Tammuz gaat vandaag de dag door in de vorm van paaswaken, samen met andere daarmee samenhangende geïmiteerde tradities van die rond eerder genoemde afgoden.

De derde tekortkoming is eenvoudigweg deze: uw Bijbel veroordeelt streng iedereen die heidense praktijken in hun aanbidding overnemen, ongeacht of zij wel of niet beweren dat ze zich aan deze gebruiken houden 'om Jezus te eren'. Jeremia 10:2 gebiedt ons: "… U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren…" (HSV) en Mattheüs 15:9 eist dat we Gods geboden niet vervangen door de "… geboden van mensen…."

De vierde tekortkoming is vergelijkbaar, in die zin dat de bewering dat we op de een of andere manier Jezus 'eren' door heidense praktijken eenvoudigweg in strijd is met gezond verstand en redelijkheid. Denk eens na over de volgende vraag: als u wist dat uw menselijke vader van biefstuk en aardappelen hield en een hekel aan sandwiches met ham had, en u weigerde biefstuk en aardappelen voor hem te maken en in plaats daarvan sandwiches met ham voor hem bleef maken, zou een rationeel persoon dan werkelijk kunnen beweren dat u u uw menselijke vader eerde of van hem hield?

God heeft in de Bijbel laten zien hoe Hij aanbeden wil worden – door middel van Zijn wekelijkse Sabbat en jaarlijkse Heilige Dagen. Maar hoewel het misschien goed bedoeld is, verwerpen veel zogenaamde christenen Gods Heilige Dagen en beweren ze liefde te tonen aan hun Heer en hemelse Vader door voortdurend te proberen Hem te dienen met wat Hij heidens en verfoeilijk noemt. Jezus vraagt zulke mensen: "Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?" (Lukas 6:46).

Ten slotte veroordelen 1 Korinthe 6:9 en Openbaring 22:15 degenen die deze heidense en afgodische gebruiken in praktijk brengen, omdat ze niet zijn toegestaan in het Koninkrijk van God. Dit is een zeer ernstige aanklacht, een aanklacht die door iedereen die beweert een volgeling van Christus te zijn, waarover met de grootst mogelijke inspanning dient te worden nagedacht – vooral in het licht van de voorgaande tekortkomingen. Zult u de moed hebben om deze vijf fatale tekortkomingen van Pasen te onderzoeken en na te denken over de werkelijke waarde van vrij te zijn van door mensen gemaakte religieuze tradities? U zult niet teleurgesteld worden.

Voor meer informatie over de oorsprong van Pasen en wat God zegt over ware, rechtvaardige aanbidding kunt u een gratis exemplaar van de opzienbarende Pasen: het nooit vertelde verhaal online (wereldvanmorgen.nl) aanvragen of lezen. En als u echt wilt leren hoe u God kunt behagen en eren door de Bijbelse Heilige Dagen te vieren – waarvan sommige in april nu vlak voor de deur staan – kunt u erachter komen met een gratis exemplaar van het boekje De Heilige Dagen: Gods meesterplan.