De jeugd van tegenwoordig moet begrijpen, dat een vorige generatie werdgemanipuleerd en bedrogen over abortus door oneerlijke mensen met een agenda en sommige daders van deze bedriegerij werden zelfs op een dwaalspoor gebracht door hun eigen onwetendheid, hebzucht of door gebrek aan moreel karakter.

BRON: Tomorrow's World, July - Augustus 2007

Het betreft Norma McCorvey die 21 jaar oud, al meer tragedie ondervonden had dan sommige mensen in een mensenleven. Als jonge schoolverlater, die op een tuchtschool heeft gezeten, groeide Norma op in een gezin, waar zij emotioneel en fysiek werd mishandeld. Als tiener werd zij verkracht en trouwde op 16-jarige leeftijd een verkeerde vriend en had reeds twee kinderen, toen zij zich in het middelpunt van een enorme gebeurtenis bevond, die de morele fundamenten van de Amerikaanse cultuur en daarna van de hele westerse wereld zou schudden.

De meeste van ons kennen Norma McCorvey bij haar pseudoniem Jane Roe, belangrijkste aanklager in de rechtszaak, bekend als Roe versus Wade, die leidde tot de legalisatie van abortus in de Verenigde Staten en ongetwijfeld de acceptatie van abortus versnelde in andere westerse landen.

Tegenwoordig nemen velen abortus als vanzelfsprekend aan omdat het legaal is en veronderstellen daarom dat het moreel en juist is.

 • Zeer intelligente en oprechte mensen hebben immers het vraagstuk over abortus onderzocht en besloten dat het goed is en dat het noch aan de moeder, noch aan "het weefsel" in haar, echt schade of pijn toebrengt - correct?

Fout!

 • Norma McCorvey is immers een heldin, die de weg geplaveid heeft voor miljoenen jonge vrouwen om hun levens te leiden zoals zij het willen -correct?

Fout!

De jeugd van vandaag moet begrijpen, dat een vorige generatie gemanipuleerd en bedrogen werd door oneerlijke mensen met een agenda en sommige daders van deze fraude werden zelfs op een dwaalspoor gebracht door hun eigen onwetendheid, hebzucht of gemis van moreel karakter.

Voorstanders van abortus, die vechten om het Roe versus Wade besluit te beschermen, erkennen zelden dat de Jane Roe van de rechtszaak - Norma McCorvey - tegenwoordig een felle tegenstandster van abortus is, zelfs tot het punt van het indienen van een principieel proces in 2003 om de rechtszaak Roe versus Wadeteniet te doen. Uit het proces: "Bij haar 5.437 bladzijden met getuigenverklaringenwaren beëdigde verklaringen van meer dan 1000 vrouwen, die getuigden dat een abortus verschrikkelijke emotionele, fysische en psychologische gevolgen op hen had. Tegenwoordig heeft McCorvey gepassioneerd en publiekelijk stelling genomen om de schade, die zij in haar jonge jaren heeft veroorzaakt teniet te doen en gelegaliseerde abortus in Amerika te beëindigen". (The Marketing of Evil - [De Verkoop van Kwaad - Kupelian, pag. 210)

Het feit dat McCorvey aan het begin van de rechtszaak, die leidde tot Roe versus Wade, niet uit was op een abortus wordt ook zelden genoemd. Gedurende het regelen van een adoptie voor haar ongeboren kind bracht haar advocaat haar in contact met twee advocaten, die een "proefproces" zochten om recht tot abortus in te stellen. McCorvey was niet een of andere jonge actievoerster voor voortplantingsrechten; zij was een angstige jonge vrouw, die geloofde wat haar advocaten zeiden. Gelukkig werd het kind, dat zij droeg geboren, omdat de rechtszaak zo lang duurde - niet geaborteerd - en werd voor adoptie aangeboden. Maar haar rechtszaak leidde tot de dood van miljoenen andere kinderen - een feit waar zij nu spijt van heeft.

En McCorvey is allesbehalve de enige met spijt. En spijt is er niet alleen bij degenen, die een abortus ondergingen - sommigen, die abortussen hebben uitgevoerd hebben ook hun rol heroverwogen.

 • Hoe werden de abortuswetten afgeschaft?
 • Hoe werd abortus gelegaliseerd?

In 1969 werd de Nationale Vereniging voor het afschaffen van de abortuswetten gesticht door de arts Bernard Nathanson en abortusvoorstander Lawrence Lader, met de hulp van de bekende feministe Betty Friedan.

De vereniging stelde zich ten doel om het Amerikaanse publiek te overtuigen dat abortus gelegaliseerd moest worden:

 • maar hoe moet zo'n aanmatigende taak tot stand worden gebracht?
 • Hoe verkochten Nathanson en zijn mede-samenzweerders abortus aan het nietsvermoedende Amerikaanse publiek?
 • Was het met waarheid?
 • Was het met wetenschappelijke kennis?
 • Was het met medische deskundigheid?
 • Hoe staat het met de moraliteit ervan?
In de eigen woorden van Nathanson:

"Wij overtuigden de media, dat de oorzaak van legale abortus liberaal, verlichtend en intellectualistisch was..... Wij maakten aan demedia bekend, dat wij opiniepeilingen hadden gehouden en dat 60 procent van de Amerikanen vóór vrije abortus was. Dit is de tactiek van de zichzelf vervullende leugen. Weinig mensen trekken er zich iets van aan als zij tot de minderheid behoren. Wij lokten genoeg sympathie uit om ons programma van legale abortus te verkopen door het aantal illegale abortussen te verzinnen, die jaarlijks in de V.S. werden uitgevoerd. Het actuele cijfer was in de buurt van 100.000, maar het cijfer, dat wij herhaaldelijk aan de media gaven, was 1 miljoen.

Het herhalen van de grote leugen was vaak genoeg om het publiek te overtuigen. Het aantal vrouwen, dat jaarlijks stierf door illegale abortussen was ongeveer 200-250. Het aantal, dat wij voortdurend doorgaven aan de media was 10.000. Deze valse cijfers schoten wortel in het bewustzijn van Amerikanen en overtuigden velen, dat wij de abortuswet moesten breken". (The Marketing of Evil, Kupelian, pag. 191)

Er waren andere onomwonden leugens, maar U begrijpt het. Nathanson vertelt ons, "Aan het einde van de twee jaar dat ik de directeur was, hadden wij 60.000 abortussen uitgevoerd. Ik zelf heb met mijn eigen handen 5.000 abortussen gedaan. Ik heb nog eens op 10.000 toezicht gehouden, die artsen in opleiding hebben uitgevoerd onder mijn leiding. Ik heb dus 75.000 abortussen in mijn leven. Dat zijn goede referenties om over het onderwerp abortus te spreken". (ibid., pag. 192)

Tegenwoordig doet Nathanson er alles aan wat hij kan om de afschuwelijke tragedie, die hij hielp in beweging te zetten, terug te draaien.

 • Wat veranderde hem?

Nieuwe technologieën, die de waarheid openbaarden over leven in de buik: echoscopie, elektronisch afluisteren van het foetaal hart, enz. Deze vooruitgang in de medische wetenschap maakte het Nathanson mogelijk om in de buik te kijken, de baby te bekijken, ziektes vast te stellen en ziekten te behandelen. Opeens was de foetus niet langer een massa weefsel. Het was een baby en hij wist het! Nathansonontwaakte uit zijn zelfopgewekte misleiding. Enthousiast om met anderen te delen wat hij had geleerd over de ontwikkeling van het kind in de buik, produceerde hij:

"The Silent Scream" - [De Stille Schreeuw], een film die aanschouwelijk laat zien wat er met een baby gebeurt als het wordt geaborteerd.

Bernard Nathanson, Norma McCorvey en duizenden anderen, hetzij de manipulators of hetzij de gemanipuleerden, zijn een onderdeel van een grotere misleiding.

De Bijbel spreekt over een tijd, waarin wij allen "gewandeld hebben overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid". (Efeze 2:2) Openbaring 12:9 zegt ons, dat deze geest, deze overste van de macht der lucht, zo machtig is dat hij de hele wereld heeft misleid.

Gelukkig werd niet iedereen misleid over de abortuskwestie. Enkele jaren na de beslissing van de Hoge Raad bevond een 15 jarig slachtoffer van verkrachting zich in dezelfde situatie als Norma McCorvey. Maar er was een belangrijk verschil; de wet gaf haar nu het recht om haar kind te laten aborteren. Maar deze dappere jonge vrouw koos voor de geboorte van een dochter en droeg haar over aan een ouderpaar, dat beter voor haar kon zorgen dan zij. Het meisje, dat zij ter wereld bracht groeide op in een liefhebbend gezin, ging naar de universiteit, werd maatschappelijk werkster, trouwde en kreeg kinderen. Tegenwoordig kennen miljoenen jonge mensenPam Stenzel, een inspirerende spreekster en krachtige voorstandster van onthoudingen die jonge mensen de prijs leert van seks vóór het huwelijk. Wat betreft haar eigen geboorte zegt Pam in haar eigen woorden, Ik verdiende niet om te sterven vanwege de zonde van mijn vader".

Elk mens heeft een werkelijk opmerkelijk potentieel - niet alleen in dit leven, maar verder dan het menselijk bestaan. Dit is een ander onderwerp waarover de "de overste van de macht der lucht" de mensheid heeft misleid. Er zijn weinig mensen tegenwoordig aan wie de waarheid over leven na de dood is verteld. Uw ongelooflijk potentieel is veel groter en meer opwindend dan U zich kan voorstellen.


Om meer te weten over het werkelijke doel van Uw bestaan, kunt U ons boekje lezen: Uw Uiteindelijke Bestemming