Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Freedom Trap” door Scott D. Winnail, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juli 2022.

Van alle waarden die de maatschappij tegenwoordig hoog in het vaandel heeft staat vrijheid bovenaan de lijst. Als we rondkijken in onze landen en gemeenschappen, welke vrijheden waarderen we dan het meest? Wij hechten waarde aan de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van reizen en de vrijheid om als individu te handelen. Wij koesteren vrijheid van keuze  ̶   in huwelijk, gezin, godsdienst en talloze andere aspecten van ons leven. Velen lijken zelfs het vrij zijn van huwelijk, van kinderen, of van godsdienst te waarderen, en de lijst van andere ‘obstakels’ naar vrijheid gaat ogenschijnlijk eindeloos door.

Maar heeft vrijheid een prijs?

Wij herdenken de vrijheid in onze viering van Onafhankelijkheidsdag [of in NL: Bevrijdingsdag], en we gebruiken vrijheid in onze motto’s – “Leef vrij of sterf” is bijvoorbeeld het motto van de Amerikaanse staat New Hampshire. Vrijheid lijkt in de hele wereld een alomtegenwoordige waarde te zijn. Mensen of naties die op dit moment geen vrijheden kennen, verlangen er vaak wanhopig naar!

Maar zijn wij, met alle vrijheden die velen in de moderne samenleving mogen genieten, gelukkiger dan vroeger, toen er aantoonbaar minder vrijheden waren? Zijn we echt meer bevrijd vandaag? Is het mogelijk dat we, in onze maatschappelijke haast om vrij te worden van de ketenen van religie, verstrikt zijn geraakt door vrijheid en ongebondenheid tot onze nieuwe goden te maken?

In een doordacht artikel voor PJ Media oppert schrijver en commentator D.C. McAllister dat “de afgod van de vrijheid de oorzaak is van onze eenzaamheid.” McAllister trekt de volgende diepzinnige conclusie over onze vrijheid om voor onszelf te kiezen:

Hoewel individualisme en eigenbelang fundamenteel zijn voor ons geluk als politiek vrije mensen, hebben zij een schaduwzijde wanneer zij uit balans zijn. Dit was een zorg van Alexis de Tocqueville toen hij commentaar gaf op de ontwikkeling van de Amerikaanse democratie. Er zat aan het individualisme een kant die ervoor zorgde dat de broodnodige banden van de samenleving verbroken werden. Als er niets aan gedaan werd, zouden families niet langer hecht zijn. Vriendschap zou ontaarden in relaties van gemak in plaats van betrokkenheid. Gemeenschappen zouden gaan rafelen. Egoïsme en narcisme zouden empathie en zelfopoffering verdrijven. Intieme sociale banden zouden verloren gaan.

Is dit niet wat we vandaag de dag in de maatschappij zien? McAllister ging verder met het identificeren van de kern van het probleem:

Wanneer moraliteit wordt verworpen en het subjectieve de standaard voor waarheid wordt, wordt het subject [dat zijn wijzelf] onmiddellijk en permanent geïsoleerd. Hij leeft op een eiland van een.... Vrij zijn van een relatie met God heeft ons ondergedompeld in existentiële angst en een verlies aan betekenis. Vrij zijn van deugd, oordeel, wet, en regulerende morele principes heeft ons in een zee van verlatenheid gestort.

Is het een wonder dat er in dit tijdperk van vrijheid minder geluk is, meer haat, en hoge percentages drugsgebruik en zelfmoord? In onze zoektocht naar de ultieme vrijheden hebben we de deugden en waarden die ons werkelijk vrij kunnen maken, overboord gegooid.

Het is een trieste speling van ironie dat een groot deel van de maatschappij de waarlijk bevrijdende waarden en bron ervan – de Bijbel – heeft verlaten. Gods woord bevat de sleutels en schetst de weg naar ware vrijheid en geluk. De onderwijzingen van de Bijbel onthullen dat Gods waarheid ons vrij zal maken (Johannes 8:32), niet onze meningen of gevoelens. En in tegenstelling tot de overtuigingen van een groot deel van het moderne ‘christendom’ wordt Gods wet – samengevat door de Tien Geboden – “de volmaakte wet… van de vrijheid” genoemd (Jakobus 1:25).

Als we hier serieus over nadenken, moeten we zien dat het naleven van Gods wetten de samenleving in feite zou bevrijden van misdaad, moord, haat, depressie, uitputting, eenzaamheid en zoveel andere moderne plagen. De moderne samenleving heeft het onophoudelijk streven naar vrijheid en geluk tot haar belangrijkste prioriteit gemaakt, en plaatst dat boven vrienden, familie, collega’s en compagnons – onze ’naasten’, die wij zelfs als onszelf moeten liefhebben (Leviticus 19:18; Mattheüs 19:19).

Het idolate streven naar vrijheid is een pijnlijke valstrik geworden die de samenleving gevangenhoudt. Maar er is een andere, gelukkigere, meer bevredigende weg binnen ons bereik. U kunt ware vrijheid vinden op de bladzijden van uw Bijbel. Vraag om uit te vinden hoe een gratis exemplaar aan van het boekje De Tien Geboden via deze website wereldvanmorgen.nl, of lees het online.