Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Prize” door J. Davy Crockett III, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van september 2022.

Stelt u zich eens voor dat u een prijs wint van honderden miljoenen dollars, met als enige investering een klein stukje papier dat niet groter is dan een postzegelboekje. Het vooruitzicht van het winnen van grote rijkdom voor slechts een paar dollar, hoe bedroevend klein de kans ook is, resulteert vaak in een waanzinnige stormloop wanneer de jackpot van de loterij omhoog schiet – een waanzin die zichzelf aanwakkert. Vooral enorme getallen, zoals de Powerball-jackpot van 1,586 miljard dollar in januari 2016 en de MegaMillions-jackpot van 1,537 miljard dollar in oktober 2018 [beide in de V.S.], halen de krantenkoppen als wensdenkers lange rijen vormen om loten te kopen, in de hoop mee te kunnen doen aan ‘de belasting voor de armen’, hoe onbeduidend de winkansen ook zijn. En wanneer er dan eindelijk iemand wint, zal bitterheid, onenigheid, verlies van privacy en soms zelfs het verlies van de miljoenen zelf het gevolg zijn.

Het is onwaarschijnlijk dat de ‘gelukkige’ winnaars geluk of zelfs blijvende voorspoed zullen ondervinden van hun winst. Salomo, de wijze koning van Israël, schreef in het boek Spreuken: “Een vermogen, uit het niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk” (Spreuken 13:11, NBG ’51).

De vraag of we al dan niet moeten gokken wordt in de Bijbel vrij duidelijk ontkennend beantwoord, maar dat is niet het onderwerp of het doel van dit commentaar.

De grotere vraag voor ons allen is, wat zou voor ons de meeste waarde moeten hebben? Wat moeten we nastreven wanneer we in ons dagelijks leven onze tijd en talenten inzetten? Waar moeten we de hoogste waarde aan hechten en wat moeten we standvastig najagen als we ons leven leiden, of we nu werken of recreëren? Er is tijdloos Bijbels onderricht en goede raad over dit zeer belangrijke onderwerp. Toen Jezus Christus over de stoffige wegen van Judea en haar omgeving liep, onderwees Hij Zijn discipelen en alle anderen die naar Hem wilden luisteren over dit specifieke onderwerp. Toen, evenals nu, waren de mensen zeer bezorgd over voedsel, kleding en onderdak, zonder na te denken over geestelijke, eeuwige dingen. Daarom maakte Jezus hen duidelijk wat hun prioriteit moest zijn, toen Hij hen leerde: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33). Hij maakte duidelijk dat het heel belangrijk is om in ons leven de juiste prioriteiten te stellen en om gerechtigheid na te jagen in plaats van rijkdom. Zo is het ook vandaag.

Nogmaals, het boek Spreuken heeft het bij het rechte eind met de volgende instructie: “Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN – is rijkdom, eer en leven” (Spreuken 22:4). Ware rijkdom wordt niet gelijkgesteld met geld, maar met Gods voorzienigheid en met gemoedsrust, zelfs in tijden van tegenspoed.

HET ECHTE ‘WINNENDE LOT

De apostel Paulus had de juiste prioriteiten toen hij, tegen het einde van zijn leven, schreef over de prijs die hij zijn leven lang had nagejaagd: “Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus” (Filippenzen 3:13-14). Paulus keek met grote verwachting uit naar het ontvangen van eeuwig leven in het Koninkrijk van God. Dat is de ultieme prijs waarnaar alle ware Christenen streven.

Hoewel het kan betekenen dat u uw prioriteiten moet herschikken en uw levensstijl moet veranderen, kunt u met Gods hulp beginnen met het najagen van de grootste prijs van allemaal. Ook u kunt deel gaan uitmaken van de “kleine kudde” (Lukas 12:32) die het Werk doet en reikhalzend uitziet naar de terugkeer van Jezus Christus om Zijn Koninkrijk in te luiden, waarin zij [van de “kleine kudde”] het eeuwige leven zullen genieten terwijl ze Gods plan voor de mensheid uitvoeren.

Om meer te leren over dat plan, en over wat het betekent voor uw leven en het leven van uw dierbaren, vraag dan uw gratis exemplaar aan van Herstel van het oorspronkelijke Christendom en De komende wereld: Hoe zal die zijn? of lees ze online op wereldvanmorgen.nl. Deze boekjes zullen u waardevolle informatie geven om u te helpen voor uw prijs te gaan.