Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Be Mindful of Your Mind”, Jonathan McNair, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van februari 2023.

Hoe verwacht u herinnerd te worden? Wat zou u graag willen dat uw reputatie zou zijn? Baby's denken alleen aan hun eigen wensen en behoeften. Maar als we de tienerleeftijd bereiken en verder groeien, maken we ons meer zorgen over wat anderen van ons denken  ̶  en terecht. We lezen: "Ook een jongeman laat zich door zijn daden kennen of zijn werk zuiver is en of het oprecht is" (Spreuken 20:11).

Onze reputatie wordt echter niet door wensen opgebouwd. Zij wordt eerder gevestigd door onze daden en onze woorden. De beslissingen die we nemen  ̶  over wat we doen en zeggen, waar we om lachen, hoe we onze tijd doorbrengen en met wie we die doorbrengen  ̶  weerspiegelen allemaal wie we zijn. Maar wat bepaalt die beslissingen? Hoe maken we ze? Hebben we er enige controle over?

Hoe zijn de gedachten in uw geest ontstaan?

U heeft mensen weleens horen zeggen: ‘Breng je gedachten op orde’. Of misschien probeert u soms iemand van gedachten te doen veranderen. Maar, hoe veranderen we van gedachten, en hoe zijn deze om te beginnen ontstaan? Er zijn drie basisbouwstenen. De eerste is kennis, de tweede is ervaring en de derde bestaat uit onze emoties of gevoelens.

Als ons lichaam de kindertijd voorbij groeit, veranderen wij op andere manieren dan alleen het fysieke. Als we beginnen te kruipen, lopen en daarna rennen, veranderen ook onze gedachten. We leren over de wereld om ons heen en hoe we daarin passen. Naarmate we groeien, beïnvloeden de mensen om ons heen hoe onze gedachten 'bekabeld' worden. Onze ouders vertellen ons dat de lucht blauw is en dat gras groen is, dus in onze geest wordt het concept van kleur gevormd. We leren dat onze buurvrouw honger heeft en haar baan is kwijtgeraakt, en we zien dat onze ouders haar een tas met boodschappen brengen  ̶  aldus leren we het concept van compassie.

Ouders die hun door God gegeven rol spelen zijn de sleutel tot onze vroegste groei. God weet dit: "Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken" (Spreuken 22:6). God wil dat ouders hun kinderen tot juiste manieren van denken leiden door hen de principes van het leven bij te brengen; we zien dat Hij de oude Israëlieten gebood om Zijn wegen aan hun kinderen te onderwijzen: "U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat" (Deuteronomium 6:7).

Ouders zijn echter niet de enigen die onze gedachten beïnvloeden. Vanaf onze vroegste jeugd worden we beïnvloed door vrienden en speelkameraden, door leraren en door de media. Onze geest gebruikt de kennis die we uit deze verschillende bronnen verzamelen om ideeën en indrukken te creëren die ons helpen onze wereld en onze plaats daarin te begrijpen. We vergelijken wat we gehoord en gelezen hebben met wat we zelf meegemaakt hebben.

We eten een citroen en leren wat 'zuur' is. Vanaf dat moment begrijpen we hoe iets dat 'zuur' is smaken zal. Misschien zegt een ouder: 'Raak de kachel niet aan, zij is heet!' We horen de woorden  ̶  en als we innerlijk gedreven worden om toch te experimenteren, zal de ervaring van het aanraken van een hete kachel vanaf die dag in ons geheugen ‘geschroeid’ blijven staan!

Onze geest en gedachten worden ook door onze emoties gevormd. God heeft de menselijke geest het vermogen gegeven om een scala aan gevoelens te ervaren die van invloed zijn op hoe we denken. We leren hoe het voelt om opgewonden, gefrustreerd, blij en boos te zijn. We leren plezier te voelen als onze smaakpapillen geprikkeld worden door een ijsje. We leren woede kennen wanneer iemand onze waardevolle bezittingen steelt. En we leren over verdriet wanneer we van vrienden en geliefden gescheiden worden. Al deze emoties  ̶  en hoe we er in het dagelijks leven mee omgaan  ̶  hebben een diepgaande invloed op onze mentale ontwikkeling.

Let op uw keuzes

Als we van jeugd naar volwassenheid overgaan, beginnen we meer onafhankelijkheid te ontwikkelen. We beginnen voor onszelf na te denken en onze eigen gedachten te vormen. We beslissen welke kleding we elke dag dragen, hoe we onze tijd besteden en met welke vrienden we tijd doorbrengen. Die beslissingen weerspiegelen ons vermogen om feiten, ervaringen en zelfs emoties uit het verleden toe te passen op huidige situaties. Naarmate we ouder worden en onze ouders zien dat we een goed oordeelsvermogen ontwikkelen [m.a.w. ons gezond verstand gebruiken], krijgen ze meer vertrouwen in ons en voelen ze aan dat ze ons meer onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid kunnen geven. Als ouders hun werk goed gedaan hebben en we ontvankelijk geweest zijn, zullen we volwassen worden en onze geest getraind hebben om nieuwe en verschillende situaties het hoofd te bieden.

Een essentiële les die we leren is dat we er zeker van moeten zijn dat de invloeden die onze gedachten vormen, afkomstig zijn van mensen die 'gelijkgestemd' zijn  ̶  en die het beste met ons voor hebben. Zoals de profeet Amos schreef: "Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?" (Amos 3:3, NBG ’51).

Vroeg of laat zullen we als volwassenen voor uitdagingen komen te staan die groter zijn dan welke kleding te dragen of wat we met onze vrije tijd moeten doen. We nemen beslissingen over carrière en huwelijk. We staan voor beslissingen betreffende ons fundamentele geloof in God en de zin van het menselijk leven. We komen tot beslissingen over het toepassen van Gods wet in ons dagelijks leven. En we denken misschien na over het belang van een blijvende toewijding aan God langs de weg van de doop. Hoe we met deze keuzes omgaan weerspiegelt uiteindelijk onze geestesgesteldheid.

De geest en gedachten van God

Als u ernaar verlangt God met begrip te dienen en u voelt dat uw geest voor Gods plan voor u geopend wordt, dan moet u zich bewust zijn van de waarschijnlijkheid dat God u aan het roepen is. Hoe belangrijk de menselijke geest in ons dagelijks leven ook is, degenen die door God geroepen worden zullen beseffen dat zonder de heilige Geest de menselijke geest op zichzelf niet voldoende is om de uitdagingen van het christelijk leven aan te kunnen.

Vanaf het begin van de menselijke geschiedenis heeft de mensheid keer op keer aangetoond dat de menselijke geest op zichzelf niet in staat is om vrede en welvaart op aarde tot stand te brengen, en in feite op gespannen voet staat met God. Wij kunnen als mens veel van de eenvoudige fysieke beslissingen die we moeten nemen wel behappen, maar voor de grootste uitdagingen hebben we absoluut de geest van God nodig – die ons geopenbaard wordt door Zijn woord, de heilige Bijbel. De geest van God brengt liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22). Dit zijn allemaal eigenschappen die waar geluk en echte tevredenheid brengen, en het zijn eigenschappen van een menselijke geest die in harmonie is met de geest van God. Hoe eerder we een geest kunnen ontwikkelen die in overeenstemming is met Gods woord, hoe sneller we een manier van denken zullen ontwikkelen die tot een goed leven zal leiden.

Wie u bent, en wat u doet, is een direct resultaat van wat u in uw hoofd [geest] stopt. Welke kennis, ervaringen en emoties vullen uw hoofd? Leest u en denkt u na over Gods woorden? Neemt u beslissingen waardoor u de vreugde ervaart van het leven op Gods manier? Vraagt u God om uw gedachten en gevoelens te leiden, of bent u als een marionet aan het touwtje van voorbijgaande menselijke emoties die door uw geest stromen? Als God u roept, wil Hij dat u Zijn heilige Geest in u krijgt om uw geest en gedachten te helpen leiden. Neem contact op via deze website en u zult merken dat onze vertegenwoordigers graag verder willen praten over de doop en het christelijk leven.
Kies ervoor om u bewust te zijn van uw geest en uw gedachten.