Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Never Too Late to Quit” door William L. Williams, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van september 2022.

Het is bewezen dat roken overwonnen kan worden  ̶  en de vrijheid ervan is onbetaalbaar.

“Bent u gestopt met roken? Een recente studie heeft zowel goed als slecht nieuws voor u.” Deze kop introduceert een Forbes-rapport uit 2018 over de gevaren van sigarettenverslaving. Acht keer meer Amerikanen sterven jaarlijks aan met roken verbonden gezondheidsproblemen dan er stierven tijdens de Vietnamoorlog. Maar beseft u dat stoppen meer dan uw leven kan redden, zelfs als u al schade hebt geleden door roken?

Door de geschiedenis heen hebben mensen tabak of andere substanties gerookt om vele redenen, waaronder sociale gebruiken, imagoverbetering en zelfs veronderstelde gezondheids- of spirituele voordelen. Maar tegenwoordig zijn de gezondheidsrisico's van roken algemeen bekend en gepubliceerd. Tegenstanders van roken vechten om de verkoop van tabak aan banden te leggen, terwijl tabaksfabrikanten verplicht zijn om waarschuwende etiketten op al hun producten aan te brengen  ̶  de verkoop gaat echter gewoon door.

Ondanks de waarschuwingen is roken nog steeds big business. In het licht van de verwoestingen van de COVID-19-pandemie – en de daaropvolgende beperkingen en vaccinatiecampagnes – vragen sommigen zich nu af waarom regeringen en de medische wereld niet evenveel moeite doen om roken uit te bannen als om ziekte-uitbraken te bestrijden. De kern van het antwoord, hoe onbevredigend sommigen dit ook vinden, is dat mensen ervoor kiezen om te roken, zelfs terwijl ze de risico's kennen. Er zijn natuurlijk veel andere factoren, maar deze onontkoombare realiteit verstoort zeker de missie van bepaalde individuen en groepen om 'Big Tobacco' een grote slag toe te brengen.

Aan met roken verbonden problemen worden in Amerika jaarlijks meer dan $ 380 miljard aan medische uitgaven besteed en dezelfde problemen kosten ruwweg 480.000 mensenlevens. Van die levens zijn 40.000 niet-rokers en hun ‘schade’ kan dus aan tweedehands rook toegeschreven worden. In sommige landen, zoals Frankrijk, hebben antirookcampagnes deze statistieken helpen verlagen, maar verkopers blijven op zoek naar veelbelovende markten.

Bent u een slaaf?

Mensen pikken de rookgewoonte om vele redenen op, en velen blijven verslaafd aan roken om dezelfde redenen als dat mensen zwaardere middelen of alcohol misbruiken. Ze raken overtuigd van een 'behoefte'  ̶  dat ze zich er beter door voelen of dat het 'hun zenuwen kalmeert'. Het vult een gat, biedt een ontsnapping. Het wordt een deel van hen, ook al weten ze misschien dat het hen schade berokkent. Sommigen gedragen zich gevoelloos met betrekking tot de gewoonte en zeggen dat er niets aan de hand is of dat mensen zich met hun eigen zaken moeten bemoeien. Anderen roken, ondanks de risico's, omdat ze denken dat ze niet kunnen stoppen.

Zoals bij elke verslaving, doen risico's weinig om gebruikers te ontmoedigen. Een herstellende heroïneverslaafde zegt: Ik was me volledig bewust van de dreiging van de gevangenis, het potentieel voor een overdosis en de gevaren van het delen van naalden, maar geen daarvan bleek ook maar de geringste afschrikking te vormen. Het roken van tabak heeft misschien niet precies dezelfde gezondheidsrisico's of juridische gevolgen als het roken van heroïne, maar nicotine blijft toch verslavend en mensen ontwikkelen er een sterke psychologische afhankelijkheid van.

En wat betekent het als een afhankelijkheid u zo beheerst dat u merkt dat u wilt stoppen en toch hebt te vechten tegen de drang om door te gaan? Het bezit een deel van uw leven, nietwaar? Niet alleen uw leven en gezondheid, maar ook uw vrijheid zelf is in het geding. Het vinden van een manier om te ontsnappen wordt een kwestie van karakter. De apostel Paulus waarschuwde dat "… aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent… " (Romeinen 6:16). Later verklaarde hij, sprekend over wat goed is in Gods ogen, "… ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen" (1 Korinthe 6:11-13). Roken beschadigt uw lichaam, dat God naar Zijn beeld heeft geschapen en dat voor ware christenen een "… tempel is van de Heilige Geest …" (1 Korinthe 6:19-20).

Maar er is hoop.

Sommige middelen kunnen zo verslavend worden dat mensen eraan kunnen overlijden als ze er zonder behandeling mee stoppen. Maar zelfs in die gevallen zal er op een dag een wonder komen dat belooft iedereen te bevrijden van de gebondenheid (Openbaring 22:1-5). Toch is bewezen dat roken te overwinnen is  ̶  hoe eerder hoe beter, zo blijkt uit studies. Zelfs als u het grootste deel van uw leven heeft gerookt, is de waarde van er vrij van te zijn onbetaalbaar, als u in staat bent die vrijheid te grijpen.

Het is niet gemakkelijk, maar zou het niet de moeite waard moeten zijn?

Veel stichtingen bieden waardevolle hulp en ondersteuning, maar vergeet de ultieme hulpmiddelen niet: uw Bijbel en het geloof van Jezus Christus. Zorg er ook voor dat u kijkt naar de tv-uitzending “Secrets to Happiness” op TomorrowsWorld.org voor andere manieren om betekenis in het leven te vinden en de aanzet om te stoppen.