Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Seeing the Whole Elephant” door Richard Franz als commentaar gepubliceerd op 29 januari 2022 (oorspronkelijk op 30 september 2014)

Ik herinner me een dierbaar oud kinderverhaal dat De blinde mannen en de olifant heet. Dit diepzinnige maar eenvoudige verhaal is een geweldige illustratie van de beperkingen van de menselijke waarneming.

Eén versie van het verhaal beschrijft zes blinde mannen die in een dorp wonen. Op een dag kwam een groep reizigers een olifant brengen. De blinde mannen hadden geen idee wat een olifant was, en samen gingen ze deze zelf ‘bekijken’! Elk van hen inspecteerde op de tast zonder het te weten slechts een deel van de olifant en vertelde vervolgens zijn conclusie aan de andere mannen.

De eerste man kwam de slurf van de olifant tegen en verklaarde dat de olifant op een enorme slang leek.

De tweede man, die alleen de poot van de olifant inspecteerde, concludeerde dat de olifant niet op een slang leek, maar op een afgeknotte boomstam.

De derde man was verbaasd toen hij hoorde wat de eerste twee mannen te zeggen hadden, want hij vond een lange, gladde, puntige slagtand. Hij legde uit dat de olifant meer leek op een zware speer.

De vierde ontdekte een zwiepende staart, waarmee hij door te zeggen dat de olifant op een klein touw leek, zijn vrienden terechtwees.

Toen de volgende man dichterbij kwam, voelde hij een zacht briesje. Hij stak zijn hand uit en raakte het enorme oor van de olifant aan. De man verklaarde onverbiddelijk dat de olifant meer leek op een enorme, langzaam bewegende ventilator!

De laatste van de mannen legde zijn handen op de zijkant van het massieve lichaam van de olifant en verkondigde dat een olifant gewoon een grote vieze muur was.

Elke man was er voor zichzelf van overtuigd dat hij het beste en meest nauwkeurige begrip van olifanten had! Ze bleven onophoudelijk met elkaar discussiëren. De inwoners van de stad konden hen luid en uitdagend hun eigen individuele conclusies horen verkondigen.

In één versie van het verhaal kwam toen een wijze man naderbij die de mannen begon uit te leggen dat ze elk een deel van de waarheid hadden, maar tot een verkeerde conclusie waren gekomen door wat ze misten. Slechts een van de blinden begreep de aanwijzing van de wijze man; de anderen werden elk halsstarriger in hun eigen geloof.

Is dit niet wat de vele denominaties van het belijdende christendom vandaag de dag doen met de Bijbel? Elke kerk, sekte of denominatie houdt vast aan een andere leerstelling, die vervolgens de basis wordt van hun onderwijs. Sommige groepen concentreren zich op de activiteiten van Johannes de Doper, terwijl andere hun interpretatie van wat er gebeurde in Jeruzalem op het pinksterfeest, toen de heilige Geest werd uitgestort, nabootsen. Weer anderen verkondigen dat we alleen maar hoeven te ‘geloven’ om behouden te worden. Louter een deel van wat de Bijbel zegt begrijpen en in praktijk brengen, is als het inspecteren van slechts een deel van de olifant.

Toen de apostel Paulus rondreisde en het ware evangelie van Jezus predikte en onderwees, werd hij geconfronteerd met veel verschillende en verkeerde standpunten. Daarom benadrukte Paulus dat wij alles moeten bewijzen, alles testen en vasthouden aan het goede (1 Thessalonicenzen 5:21). Wij worden aangespoord de Bijbel nauwkeurig te bestuderen om na te gaan of wat ons wordt geleerd gebaseerd is op het gehele woord van God.

Met dezelfde overtuiging als de blinde mannen die de olifant inspecteerden, onderzoeken veel belijdende christenen niet zorgvuldig de hele Bijbel om te zien of hun geloofsovertuigingen kloppen. Echt, dit proces vergt gebed, nederigheid en een sterk verlangen om de hele waarheid te leren kennen.

Als u het complete plaatje wilt zien zoals dat op de bladzijden van uw eigen Bijbel wordt verteld, bestel dan de Bijbelstudiecursus van de Wereld van Morgen. U zult misschien verbaasd zijn over wat u ontdekt!