Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “There It Was, Right Behind Me” door Wallace G. Smith, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van februari 2023.

In de donkere uren van de ochtend probeerde ik wat wakkerder te worden terwijl ik mijn persoonlijke bezittingen in het kluisje van onze plaatselijke sportschool legde. Er waren maar een paar andere mensen zo vroeg in de ochtend, dus verheugde ik me op een aangenaam en meditatief isolement, dat ik toch dacht te krijgen.

Toen ik naar de plank reikte, keek ik op en zag het scherm van een beveiligingscamera recht op mijn rug gericht. Het was op dat moment dat ik het zag, uit het niets, vlak achter me.

Het was mijn kale plek.

Nu ja, misschien was het nog geen volledige kale plek. Misschien was het gras gewoon wat dunner op dat stukje gazon. Maar steeds vaker, wanneer ik een zeldzame glimp opvang, ziet deze eruit als een heel goede plek voor de kinderen om ongehinderd in te gaan graven.

Ja, een kale plek.

Niet dat ik dat zo erg vind. De haarlijnen van mijn grootvaders hadden me gewaarschuwd dat deze dag zou komen. Ik heb mezelf getroost met gedachte aan minder werk aan mijn haar en met het plannen van wat ik allemaal kan doen in de extra uren die ik elke dag krijg. Maar ik dwaal af.

Het viel me op dat hoewel ik het maar een paar keer heb gezien, mijn vrouw het vaak heeft gezien, net als mijn kinderen, mijn buren en iedereen die onlangs de achterkant van mijn hoofd heeft gezien. En ik dacht toen: dit is iets dat altijd bij me is, en hoewel anderen het gemakkelijk kunnen zien, is het voor mij bijna onmogelijk te zien zonder hulp van spiegels, beveiligingscamera’s en dergelijke. Ik moest denken aan een Bijbelvers: “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” (Jeremia 17:9).

WAT U NIET KUNT ZIEN

Nee, we hebben niet allemaal letterlijk kale plekken. Maar we hebben allemaal dingen die anderen beter aan ons kunnen zien dan wijzelf. Onze eigen gebreken kunnen voor ons bijna onzichtbaar blijven. Denk aan de man die, als hem wordt verteld dat hij een slecht humeur heeft, als reactie ontstemd uitroept: ’Dat heb ik niet!’.

Hoe reageert u wanneer iemand anders u wijst op een tekortkoming in uw karakter of gedrag? We kunnen snel zeggen dat de ander ‘te gevoelig’ is of de situatie ‘niet begrijpt’. Soms hebben onze critici ongelijk. Maar is er een manier – een werkelijk objectieve manier – om te weten wanneer ze gelijk hebben? Bestaat er een perfecte spiegel die ons kan helpen de ‘kale plekken’ in ons leven te zien?

Die is er! Gods woord en Zijn wet kunnen ons helpen zien wat we normaal niet kunnen zien, zolang we bereid zijn te handelen naar wat Hij ons laat zien. We lezen in Jakobus 1:23-25: “Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet” . Gods Woord kan de illusie wegnemen die ons onszelf-misleidende hart heeft gewekt, want “… het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart” (Hebreeën 4:12).

Misschien kunt u het niet zien, maar dat betekent niet dat het er niet is – net als de kleine kale plek op mijn hoofd. Zorg dat u nooit voor een verrassing komt te staan door uw geestelijke kale plek! Als u hulp wilt bij het gebruiken van de schitterende spiegel van Gods woord om u te laten zien hoe u uw leven kunt verbeteren, vraag dan uw gratis exemplaar aan van De Tien Geboden en Wat is een ware christen?, of lees ze online op wereldvanmorgen.nl. Met Gods hulp kunt u misschien zelfs uw eigen ‘kale plek’ herstellen!