Dit is de vertaling van het Engelstalige commentaar “Medical Evidence Supports Instruction: Don’t Eat Pork”, door Josh Lyons, van 14 juni 2023 op de Tomorrow’s World website.

Wist u dat het overgrote deel van de vleesconsumptie in de wereld (vis niet meegerekend) afkomstig is van slechts vijf dieren? Maar het dier dat bovenaan de lijst staat is ook het enige dat de Bijbel uitdrukkelijk verbiedt: varkensvlees. Velen zijn bekend met dit feit, maar weinigen begrijpen de reden  ̶  en de wijsheid erachter.

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is vlees van varkens, kippen, koeien, schapen en geiten goed voor ongeveer 98 procent van al het vlees dat in de wereld wordt gegeten. Recente rapporten van de FAO laten zien dat varkensvlees daarvan met 36 procent het grootste deel uitmaakt, gevolgd door kip (33 procent), rundvlees (24 procent) en geiten- en schapenvlees (5 procent). Velen denken dat het Bijbelse verbod op het eten van varkensvlees ouderwets en raar is, een traditie, misschien zelfs bijgeloof, maar de echte waarheid is heel praktisch  ̶  en dient om Gods begrip van Zijn eigen schepping en Zijn zorg voor het welzijn en de gezondheid van de mens te benadrukken.

Laten we eens kijken naar wat medisch onderzoek dat bewijs levert voor de mogelijke gezondheidsrisico's van de consumptie van varkensvlees en hoe dit de Bijbelse dieetinstructies met betrekking tot varkens ondersteunt.

Een artikel uit 2012 van Psychology Today ("Is Pork Still Dangerous?" [Is varkensvlees nog steeds gevaarlijk]) en een artikel uit 2017 op Healthline.com ("4 Hidden Dangers of Pork" [4 verborgen gevaren van varkensvlees]) wijzen beide op mogelijke gezondheidsrisico's gerelateerd aan de consumptie van varkensvlees. Beide artikelen verwijzen naar wetenschappelijke studies waarin een verband wordt aangetoond tussen de consumptie van varkensvlees en de volgende ernstige ziekten, om er maar een paar te noemen:

  • - Hepatitis E
  • - Multiple Sclerose (MS)
  • - Leverkanker
  • - Levercirrose
  • - Yersiniose

Deze bronnen laten, zoals zo vaak het geval is, zien hoe modern onderzoek en wetenschap de Bijbel vaak ondersteunen, zelfs op het gebied van gezondheid en geneeskunde. God gaf veel voedingsinstructies in het Oude Testament, vooral in Leviticus 11 en Deuteronomium 14.

Leviticus 11 beschrijft Gods instructies met betrekking tot varkens: "Maar deze dieren mag u niet eten, van die die … alleen herkauwen of gespleten hoeven hebben: de kameel, want die herkauwt wel. Maar heeft geen gespleten hoeven; die is voor u onrein;”, en “het varken, want dat heeft wel gespleten hoeven; de hoef is in tweeën gespleten, maar het herkauwt het gekauwde niet; dat is voor u onrein”; Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers niet aanraken; ze zijn voor u onrein” (vv. 4, 7-8).

Leviticus 11 en Deuteronomium 14 laten zien dat de meeste dieren niet geschapen zijn om opgegeten te worden, maar om andere doelen te dienen (zie voor meer details ons artikel "Wil je dat werkelijk eten?" op deze website). Deze dieetwetten sommen, hoewel ze pas in de tijd van Mozes werden opgeschreven, reine en onreine dieren op  ̶  principes die al lang vóór Mozes bestonden, zoals blijkt uit Gods instructies aan Noach om meer reine dan onreine dieren mee te nemen in de ark (Genesis 7:2).

Vaak wordt ten onrechte gedacht dat sommige passages in het Nieuwe Testament de wetten van rein en onrein vlees afschaffen. Dit is meestal het resultaat van het uit de context halen van deze verzen en het niet in ogenschouw nemen van de rest van de Bijbel. (Zie onze artikelen over Markus 7:18-19 “Kunnen christenen alles eten wat ze willen?”, over Petrus' visioen in Handelingen 10:9-16; en 1 Timotheüs 4:4, over Paulus' uitspraak dat “every creature of God is good.” [Ctrl+klikken voor koppeling; alleen Engels]. Het is ook opmerkelijk dat er in de Bijbel geen enkel voorbeeld te vinden is van een volk van God dat een onrein dier eet of offert. Dit staat in contrast met de vele voorbeelden van Gods volk dat vlees van reine dieren eet, zoals rundvlees (Genesis 18:7-8), lam (Exodus 12:1-11; Marcus 14:12) en kwartel (Numeri 11:31-32).

Er is significant bewijs dat potentiële gezondheidsrisico's gerelateerd aan de consumptie van varkensvlees aantoont  ̶  en het is waarschijnlijk dat niet alle gezondheidsrisico's gerelateerd aan de consumptie van varkensvlees bekend zijn. Voor Christenen is medisch onderzoek niet absoluut noodzakelijk om Gods woord te geloven, maar het is zeker fijn om te zien dat medische studies Gods wetten ondersteunen  ̶  vooral wetten die zelfs door de meeste belijdende Christenen grotendeels worden genegeerd en die de praktische wijsheid van Zijn instructies bewijzen.

God gaf vele richtlijnen en wetten met betrekking tot gezondheid, waaronder dieetwetten, en deze waren allemaal voor de gezondheid en het welzijn van de mensheid (Deuteronomium 10:13). Dit geldt zeker ook voor Gods instructies tegen het eten van varkensvlees. Eenvoudig gezegd: God heeft varkens niet geschapen om als voedsel voor mensen te dienen en Hij heeft duizenden jaren vóór elk wetenschappelijk onderzoek duidelijk gemaakt dat we varkensvlees niet als voedsel dienen te beschouwen.

Voor meer informatie over de eenvoudige gezondheidsrichtlijnen die God aan de mensheid gaf kunt u ons gratis boekje Biblical Principles of Health bestellen of onze korte video "Four Ways to Know: Which Animals Are Food and Which Aren’t… According to the Bible.” [Ctrl+klikken voor koppeling; met Ned. ondertiteling].