Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Victims of Our Own Success” (een persoonlijk bericht van de hoofdredacteur) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van augustus 2023.

Vanaf volgende maand verandert het aantal Tomorrow’s World magazines dat u elk jaar ontvangt. Laat me uitleggen hoe wij bij Tomorrow's World de dupe van ons eigen succes zijn.

Succes is niet voor iedereen hetzelfde. Voor velen betekent het een gelukkig leven leiden, wat vaak beschouwd wordt als een leven met genoeg geld om de dingen te doen die men graag doet. Voor sommigen houdt dit huwelijk en kinderen in, dat dan tot kleinkinderen leidt. Voor anderen betekent het ‘de zakelijke ladder beklimmen’ of de status van beroemdheid bereiken. In mijn bericht aan u vorige maand besprak ik de zin van het leven. Welk groter succes kan er zijn dan Gods doel voor uw bestaan ontdekken en vervullen?

Op een ander niveau moeten we ons afvragen wat succes voor Tomorrow’s World is. De meeste ondernemingen kijken naar het spreekwoordelijke resultaat  ̶  hoe meer verkopen, hoe groter het inkomen, des te groter het succes. Maar hier bij Tomorrow's World meten wij succes anders. Succes is voor ons hoeveel magazines we kunnen weggeven, hoeveel mensen we kunnen bereiken met de waarheid van de Bijbel  ̶  en die waarheid is trouwens niet wat de meeste mensen denken. Meer in het algemeen is succes voor ons het doen van het Werk waartoe God ons geroepen heeft. Dat is om het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God te prediken en de wereld te waarschuwen voor wat zeker zal gebeuren, tenzij er een massale ommekeer komt om een andere richting op te gaan. We zien geen bewijs van die verandering.

Toegewijd aan de waarheid

Waarheid wordt in onze postmoderne wereld vaak als vloeibaar gezien. We horen zeggen: ‘uw waarheid is niet die van mij’. Het is waar dat niet iedereen dezelfde perceptie van de waarheid heeft. Maar waarheid is waarheid, en het bepalen ervan wordt niet aan elk individu overgelaten. We bouwen geen bruggen of bouwen geen vliegtuigen op basis van iemands gepercipieerde of vermeende technische waarheden. Hoewel er verschillende ontwerpen zijn, er is geen "vloeibaarheid" in wat wel en niet werkt als het gaat om techniek, wiskunde en tal van andere onderwerpen.

Het probleem ontstaat bij het bespreken van menselijk gedrag. Moraliteit is gemakkelijker te betwisten dan aerodynamica, en mensen bevorderen graag hun eigen perceptie of beleving van morele standaarden. Als we het resultaat zijn van blind toeval door evolutionaire processen, dan zouden ieders ideeën correct kunnen zijn. Maar zelfs als het om menselijk gedrag gaat, werken sommige dingen wel en andere niet.

Een trouw, monogaam huwelijk tussen een man en een vrouw werkt bijvoorbeeld veel, veel beter dan de vele 'alternatieve' regelingen die tegenwoordig voorgesteld worden. Activisten Marshall Kirk en Hunter Madsen waren aantoonbaar de mannen die het meest verantwoordelijk waren voor het aanvaardbaar maken van homoseksualiteit aan Amerika en de wereld, en hun baanbrekende werk After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the 90s bood een virtuele routekaart naar de nieuwe seksuele moraal van onze tijd. Maar in veel opzichten erkent hun werk dat veel van wat ze in homoseksueel gedrag zagen gebrekkig was. Ze geven toe: “Relaties tussen homoseksuele mannen duren meestal niet erg lang (…). [De] romantische koppeling tussen man en man [is] inherent minder stabiel dan de koppeling tussen man en vrouw. (Sorry als de waarheid pijnlijk is.)' (p. 318). Vergeleken met heteroseksuele paren concluderen ze dat “het percentage vreemdgaan van 'getrouwde' homoseksuele mannen, bij voldoende tijd, zeker de 100% benadert' (blz. 330).

Al onze pogingen om zelf recht en onrecht te definiëren, maken het leven van de mensheid onvermijdelijk slechter, niet beter.

Alleen God kan goed en verkeerd definiëren (Psalm 16:2). Alleen God bepaalt het einde vanaf het begin (Jesaja 46:9-10). Alleen God zal zegevieren als het verhaal volledig geschreven is (Openbaring 11:15). Tomorrow’s World zet zich ̶ via ons magazine, wekelijkse tv-uitzendingen, boekjes, dvd's, cd's, Bijbelstudiecursus en meer  ̶  in voor het verkondigen van de waarheid van God zoals vervat in Zijn woord.

Wat er verandert en waarom

Aan het begin van de COVID-19-lockdowns in maart 2020 verwachtten we dat de donaties zouden dalen, en ik uitte dit in een brief aan de leden van de Living Church of God en onze co-workers, de sponsors van Tomorrow’s World [w.o. Wereld van Morgen]. Ze reageerden zo royaal als ze konden, en we waren erg dankbaar voor hun trouw en steun, zodat iedereen onze hulpmiddelen gratis kon blijven ontvangen.

Maar de volgende twee jaar gebeurde er iets onverwachts. Een man met een groot landgoed vermeldde ons in zijn testament en er kwamen ook andere speciale donaties naar ons toe. We bevonden ons plotseling in de beste financiële situatie in onze geschiedenis en we wilden het niet rustig aan gaan doen terwijl de wereld uit elkaar aan het vallen was. We vatten het plan op deze reserves aan te spreken door het Werk uit te breiden. We gaven meteen prioriteit aan het magazine, en het aantal abonnees is meer dan verdubbeld, van 301.000 in januari 2020 tot 615.000 per januari 2023. Bij gelijkblijvende financiële kosten hebben we in 2021 het aantal magazines per jaar van zes naar tien verhoogd.

Natuurlijk zoeken we tegelijkertijd een groot lezerspubliek in plaats van alleen maar een groot abonneebestand. Dus, omdat we financieel voorzichtig willen zijn, willen we weten, als we niets van iemand horen  ̶  bijvoorbeeld drie jaar lang geen aanvragen voor een boekje  ̶  of die abonnee nog steeds geïnteresseerd is in ons materiaal, dus vragen we hem of haar het gratis abonnement te verlengen. Als een abonnee niet op het gratis verlengingsaanbod reageert, stoppen we met het versturen van het magazine. In de loop der tijd hebben we de verlengingsperiode teruggebracht van drie jaar naar twee jaar, waardoor het aantal abonnees de afgelopen maanden onder de 600.000 is gezakt. Het magazine blijft gratis voor alle abonnees, en zal dat altijd zo blijven  ̶  zoals Jezus gebood: "U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets." (Mattheüs 10:8). We willen echter weten of elke abonnee het magazine ook daadwerkelijk wil.

We namen ook een aantal benodigde personeelsleden aan die nodig waren bij televisieproductie en redactie en verhoogden ons budget voor het kopen van tijd op televisiestations. We erkennen nu echter dat het tijd is om de uitgaven af te remmen. Drukkosten en verzendkosten zijn flink gestegen. Zelfs kleine stijgingen daar tellen op als het om meer dan een half miljoen magazines gaat, en vier extra nummers per jaar zijn geen sinecure als ook nog eens het aantal abonnees verdubbelt. Daarom gaan we terug naar de publicatie van Tomorrow's World van zes keer per jaar, te beginnen met het september-oktobernummer.

In veel opzichten zijn we de dupe van ons eigen succes. We zijn enthousiast onze abonnementenlijst te hebben zien verdubbelen. We zijn verheugd dat we het aantal en de kwaliteit van de televisiestations die Tomorrow's World uitzenden vergroot hebben. We zijn dankbaar voor de nieuwe medewerkers die bijdragen aan de kwaliteit en productie van ons werk. We zijn dankbaar dat we in staat zijn geweest gedurende bijna twee jaar het aantal naar u verzonden magazines te laten toenemen. En ondanks dat we sommige uitgaven moeten verminderen, blijven we vooruitgang boeken.

Zoals de meesten van u lezers weten, gaat de mensheid helemaal de verkeerde kant op. De wereld verkeert in geopolitieke beroering omdat oude allianties uit elkaar vallen en nieuwe gevormd worden. Sommigen geloven dat de openingsschoten van de Derde Wereldoorlog al zijn afgevuurd, zoals naar voren werd gebracht in onze Tomorrow's World-uitgave van april-mei 2023, waar op de cover de vraag gesteld wordt: “Has World War III Already Begun?” [Is de Derde Wereldoorlog al begonnen?] De Verenigde Staten en andere landen komen in een financiële afgrond terecht, waarvan de gevolgen verwoestend zullen zijn. Europa bevindt zich in een crisis, en het is uit crises dat charismatische, doortastende, 'sterke man' leiders aantreden om hun 'oplossingen' aan te bieden. In eerste instantie lijken ze misschien redders te zijn, maar zoals we uit de geschiedenis weten, eindigen hun pogingen om de macht te grijpen niet altijd goed. Bijbelprofetie onthult dat een politieke leider en een charismatische religieuze leider in de nabije toekomst in deze eindtijd vernietiging zullen brengen.

We mogen niet nalaten het goede nieuws te verkondigen dat Jezus over het komende Koninkrijk van God bracht (Lukas 4:43; Markus 16:15) – en we mogen niet nalaten de mensheid te waarschuwen en ons niet afwenden "(…) van wie wankelend ter slachting gaat" (Spreuken 24:11).