Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “How to Succeed at Anything” (Tomorrow’s Youth Today) van Jonathan McNair, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van september-oktober 2016.

Mijn herinneringen aan het leven als kind zijn een beetje wazig, maar ik herinner mij vaag dat mijn ouders veel nadruk legden op succes. Op een dag verwijderden ze alle meubels met scherpe kantjes die mij in de weg stonden, tilden me op mijn voeten, en praatten vriendelijk op mij in toen ik door de kamer wankelde. Beetje bij beetje, dag na dag, hebben ze me helpen slagen in de moeilijke kunst van het lopen op twee mollige voetjes, en het duurde niet lang of ik werd een volwaardige tweevoeter.

Op gelijkaardige wijze leerde ik met veel tijd en oefening te eten met een lepel, in plaats van vrolijk de maispap in mijn mond te proppen met mijn handen. Uiteindelijk was de appelmoes in mijn kommetje geen partij voor mij en mijn lepel. Gelukkig waren mijn ouders geduldig en hadden ze veel appelmoes.

Ik wist het niet, maar ik leerde meer dan lopen en eten met een lepel. Ik leerde twee geheimen van succes. Hier is het eerste: Succes vereist stelselmatige arbeid.

Teleurgesteld? Hoopte je op een makkelijkere, minder veeleisende weg naar succes? De realiteit is dat regel nummer een duidelijk, eenvoudig, tijdloos en onvermijdelijk is. Laten we eens kijken naar de twee sleutelwoorden in deze eerste regel.

 

Werk

In Genesis 1 en 2 lezen we dat God rustte op de zevende dag van de week na zes dagen van schepping van de wereld om ons heen. De passage leert ons niet alleen over de  Sabbat op de zevende dag, maar toont ons ook dat God niet lui is! Hij gaat  arbeid niet uit de weg, maar geniet van wat er kan worden bereikt door intensieve inspanning. God heeft een groot en uitgestrekt universum ontworpen en gecreëerd, van de meest gigantische ster tot de kleinste cel in ons lichaam. Als we Gods voorbeeld volgen, zullen we het werken omarmen in plaats van te proberen het te vermijden. Het ontwikkelen van die houding is de eerste stap tot succes.

Bijvoorbeeld, in de wiskundeles ben je misschien in staat om de les een tijdje te volgen zolang de stof gemakkelijk is, maar het wordt lastiger. Succesvolle studenten hebben geleerd dat je geen hoog cijfer haalt en, wat nog belangrijker is, de stof niet leert zonder hard te werken in dit geval hard te studeren en te oefenen.

Dezelfde regel geldt in de sport. Een wedstrijdzwemmer zal honderden en zelfs duizenden meters moeten zwemmen als hij streeft naar verbetering in de sport – en het is hard werken; het vereist zowel mentale als lichamelijke inspanning. Iedereen die niet bereid is om die inspanning te doen zal gewoonweg niet slagen.

De Bijbel geeft in feite vele voorbeelden die het belang aantonen dat God hecht aan werk en inspanning. God zei bijvoorbeeld tegen het oude Israël: “De HEERE zal voor u Zijn rijke schatkamer, de hemel, openen, door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen” (Deuteronomium 28:12). Met andere woorden, als je niet werkt, zul je Gods kansen om je te zegenen beperken. En Nehemia zegt dat de muren van Jeruzalem werden herbouwd omdat “… het hart van het volk … erop gericht [was] om te werken” (Nehemia 4:6). Het was geen magie of  wensdenken – het was arbeid!

 

Stelselmatigheid

Maar er is meer voor nodig dan zo af en toe een grote extra inspanning doen. Echt succes komt alleen wanneer we het extra kenmerk stelselmatigheid toevoegen aan ons werk. Af en toe op de trompet oefenen zal niet tot uitmuntendheid leiden. Maar elke dag, gedurende maanden en jaren stelselmatig oefenen kan dat wel.

Volgens sommige geleerden, die succesvolle mensen hebben bestudeerd, is er een 10-jaar-regel: Als je ergens echt heel goed in wil zijn, moet je er minstens een decennium van stelselmatige, gerichte inspanning in steken. Psycholoog Benjamin Bloom van de universiteit van Chicago, onderzocht 120 topatleten, kunstenaars, artiesten, biochemici en wiskundigen, en hij ontdekte dat elke persoon tenminste een decennium lang stelselmatig in de studie opgeleid was, gewerkt en geoefend had voordat internationale erkenning bereikt werd (Ericsson, Anders K. met Niel Charness, Paul J. Feltovich en Robert R. Hoffman, The Cambridge Handbook of Expertise en Expert Performance [Het Cambridge handboek voor deskundigheid en deskundig optreden]).

Je ambieert misschien niet om een ​​Olympisch atleet te worden, maar dan kun je nog steeds dit fundamentele principe van stelselmatig werken in je leven toepassen, zelfs in je leven als volgeling van Jezus Christus. Paulus moedigde de gemeente in Korinthe bijvoorbeeld aan, om “… standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere [te zijn], in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere” (1 Korinthe 15:58).

 

Stapsgewijze vooruitgang

Het tweede geheim tot succes is dit: “Succes komt door stapsgewijze vooruitgang.”

Als baby ontwikkelen en groeien we door kleine stapjes. Onze eerste brabbelende en gorgelende geluiden veranderen langzaam in woorden rond het einde van ons eerste levensjaar. Papa en mama worden verbonden tot één woord, dan een ander, totdat zes maanden later een typische babywoordenschat zo’n vijftig woorden bereikt. Als een jonge peuter beginnen we beetje bij beetje woorden aan onze woordenschat toe te voegen, zo’n één tot drie woorden per maand. Onze woordenschat groeit voortdurend totdat we als kind iedere week zo’n tien tot twintig nieuwe woorden leren. Daarna, in de volgende vijfentwintig jaar zal er elke dag een nieuw woord worden geleerd, tot het punt in onze middelbare leeftijd bereikt wordt, wanneer we een woordenschat van 20.000 tot 35.000 woorden zullen hebben! Maar het gebeurt niet allemaal ineens.

Hetzelfde principe geldt voor alles waar we naar kijken. Planten beginnen als zaden, kiemen en een kleine scheut komt uit de aarde tevoorschijn. De groene scheut wordt een stengel met meer bladeren en groeit van dag tot dag met de belofte van de volgroeide plant die zij op een dag zal zijn. Planten, dieren, mensen – we groeien allemaal en veranderen langzaam en in kleine stapjes.

Velen willen dat succes plotseling komt, zoals een bliksemschicht! Maar in werkelijkheid is echt succes meer zoals het bouwen van een gebouw dan te worden getroffen door een bliksemflits. In de rekenles leer je eerst 2 + 2 = 4. Vervolgens komt 4 + 4 = 8. Tientallen wiskundige feiten en concepten later volgen meetkunde, algebra en differentiaal- en integraalrekening. Een goed begrip van wiskunde verwerven is een proces dat steen voor steen wordt opgebouwd. Hetzelfde geldt voor sport, muziek en andere vaardigheden, zelfs voor het bouwen van karakter en volwassenheid. Als we bereid zijn het geduld, doorzettingsvermogen en de ijver op te brengen om de kleine stapjes van vooruitgang te accepteren, kunnen we grote doelen bereiken.

God leert ons door Zijn Woord om ons op één dag tegelijk te concentreren, één uitdaging tegelijkertijd en één obstakel tegelijkertijd. Jezus Christus zegt ons om Gods Koninkrijk te zoeken en ons te richten op vandaag, “… want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben …” (Mattheüs 6:33-34, NBG-vert. 1951). Als we tevreden en dankbaar kunnen zijn voor kleine dagelijkse verbeteringen, zullen we op weg zijn naar groot succes.

 

Stelselmatig werken + stapsgewijze vooruitgang = succes

Misschien is het doel van sommige van je vrienden een gemakkelijke baan te hebben, met weinig werk en een groot salaris. Ze weten niet dat ze waarschijnlijk van een koude kermis thuiskomen! Succes in het leven volgt een patroon dat God vanaf het begin in onze schepping heeft ingebouwd. Hij werkte toen en Hij blijft werken (vgl. Johannes 5:17). Hij werkte om Zijn schepping op te bouwen en Hij werkt nu om ons op te bouwen. Als we bereid zijn om onszelf te zetten tot stelselmatig en hartgrondig werk en dankbaar elke mate van verbetering accepteren, zullen we succes proeven in ons leven.