Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “What If I Don’t Want Christ to Return?” door Phil Sena, verschenen in de rubriek Tomorrow’s Youth Today van het Tomorrow’s World magazine van juli-augustus 2017.

Hoe denk jij over de terugkeer van Jezus Christus? Probeer je er niet aan te denken omdat je jong bent en een lang leven wilt leiden? Ik begrijp dat wel. Ik dacht hetzelfde toen ik twaalf jaar oud was.

Ik herinner me dat ik uit het grote raam van ons huis staarde terwijl ik naar mijn moeder luisterde die me vertelde wat ze wist over de terugkeer van Jezus Christus. Ze was er zo enthousiast over, maar ik voelde helemaal het tegenovergestelde. Het enige dat ik hoorde was dat er aan de wereld die ik kende – de vrienden die ik had, de lol die ik had, het huis waar we in woonden, onze hond en kat, mijn familie – helemaal een eind kwam. Dat was het laatste wat ik op die leeftijd wilde horen!

Misschien voel jij hetzelfde. Je hebt zoveel om naar uit te kijken! En misschien voel je je wel schuldig om zo te denken, omdat anderen opgewonden lijken te zijn over de terugkeer van Christus – en jij niet.

De Waarheid accepteren

Hoewel ik me tegen het gedachte verzette, liet ik mijn moeder toe mij te tonen wat de Bijbel zei over de terugkeer van Jezus. Ik kon duidelijk zien dat dit niet haar ideeën waren; ze haalde ze uit de Bijbel. (Bekijk bijvoorbeeld deze korte lijst: Mattheüs 24:30; Markus 13:26; 14:62; Lukas 21:27; Handelingen 1:11; Openbaring 1:7.) Toen ik dit zelf zag in de Bijbel, realiseerde ik me dat ik het moest accepteren, hoe moeilijk het ook voor mij te slikken was. Ik was nog steeds niet blij met het vooruitzicht dat het snel zou kunnen gebeuren, terwijl ik nog jong was.

Snel vooruit

Nu ik dit artikel schrijf, ben ik halverwege de vijftig. In veel opzichten is het moeilijk te geloven hoeveel tijd er is verstreken sinds die gebeurtenis bij het grote raam.

Hoewel Jezus zal terugkeren, is de realiteit dat we gewoon niet weten wanneer dat zal zijn. Hij vertelde Zijn discipelen: “… Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,” (Handelingen 1:7). Dit punt over het moment van Zijn terugkeer is van zeer groot belang.

Toen ik een tiener was, geloofde ik dat de tijd niet lang genoeg zou duren voor mij om veel van het leven te ervaren. Maar dit jaar is het al 30 jaar geleden dat ik afgestudeerd ben, mijn vrouw en ik hebben ons 25-jarig huwelijk gevierd en mijn kinderen zijn nu allebei ouder dan ik was toen ik bij dat grote raam stond!

Misschien bevindt jij je in dezelfde situatie. Je kijkt misschien evenals ik terug op gebeurtenissen waarvan je ooit dacht dat er niet genoeg tijd zou zijn om ze mee te maken. Hoewel gebeurtenissen in de wereld blijven aantonen dat Zijn terugkeer steeds dichterbij komt, weten we niet met zekerheid wanneer dat zal zijn. Maar bedenk dit: Wat als Jezus Christus in de komende vijf tot vijftien jaar zou terugkeren? Voeg dat getal toe aan je leeftijd, wat die nu ook is. Voor iemand die 15 is betekent dat een leeftijd van dertig jaar! Zelfs bij een dergelijk scenario zou het dwaas zijn te denken dat je geen toekomst voor je hebt – niet alleen in de toekomstige wereld, maar ook in de huidige wereld! Hoeveel prachtige gebeurtenissen liggen er nog steeds vóór je?

 

Geleerde lessen

Hier zijn drie lessen die ik vanuit mijn ervaring heb geleerd:

1) Plan om een lang leven te leiden. Omdat je gehoord hebt dat Jezus Christus spoedig terugkeert, is er de neiging om te denken: Wat heeft het voor nut plannen te maken voor een lang leven? Een andere houding die veel jongeren aannemen is: Nou ja, als ik toch nog maar slechts enkele jaren te gaan heb, ga ik alles doen wat ik wil doen, nu het nog kan. Dit is een gevaarlijke manier van denken en kan mensen ertoe leiden fouten te maken waar zij voor de rest van hun leven mee moeten leven.

Plan je leven liever alsof je oud zult worden. Doe je best op school, stel doelen en maak plannen om ze te bereiken, neem besluiten over een loopbaan, zie af van nutteloze bezigheden en omring jezelf met vrienden die positief zijn, ergens voor gaan en iets met hun leven doen.

2) Laat jezelf niet toe om cynisch te worden. Cynisme is een houding van wantrouwen, twijfel, scepticisme en achterdocht. Waarschuwingen over de terugkeer van Jezus Christus kunnen een onderwerp worden waarmee velen de neiging hebben te spotten. De Bijbel waarschuwt dat deze houding in de eindtijd veel zal voorkomen: “Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping” (2 Petrus 3:3-4).

In plaats van cynisch te zijn, moeten we dankbaar zijn dat we meer tijd hebben om tot de mensen te worden die zo’n geduldige God waard zijn: “De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (v. 9).

3) Kijk verder dan jouw eigen wereld. In veel delen van de wereld is het gemakkelijk om op te gaan in de dingen die jij en je vrienden doen, alsook in de nieuwste modetrends, tv-programma’s en muziek. Maar wees eerlijk – bekijk wat voor nieuwsuitzending dan ook en je zult zien dat deze wereld Jezus’ terugkeer nodig heeft.

Ongeacht hoe opwindend en leuk jouw leven is, er zijn tijden wanneer je verdriet en wanhoop ervaart. Hoeveel van dat hartzeer wordt veroorzaakt door u of iemand anders die niet volgens goddelijke principes leeft? Dit hoeft niet zo te zijn. Je kunt dankbaar zijn als je dit leest en andere online artikelen of boekjes dat je toegang hebt tot kostbare kennis over hoe Gods Weg zo wonderbaarlijk anders is! Maar de rest van de wereld heeft die kennis ook nodig. En de tijd wanneer het grootste deel van de wereld uiteindelijk begint te leren hoe echt te leven, kan alleen beginnen wanneer Christus terugkeert.

Plaats het in perspectief

Ja, Jezus Christus zal terugkeren – dat is zo zeker als elke profetie in de Bijbel. En Hij keert misschien terug tijdens jouw leven. Maar in plaats van te denken dat dit een slechte zaak is, besef dat het zoveel beter zal zijn voor de miljarden die lege en doelloze levens hebben geleid. Dank God dat jij  als jong persoon de kans hebt, die anderen nooit hebben gehad, om te leren over God en Zijn manier van leven. En ongeacht je leeftijd kun je het Werk ondersteunen en helpen dat de boodschap van hoop geeft aan die mensen.

Dus ga door en geniet van je jeugd. Maak plannen om een lang leven te leiden en om aan een succesvolle toekomst te bouwen. Vermijd om te vervallen in een cynische houding die voortkomt uit het niet geloven van Gods Woord en Zijn beloften. Kijk verder dan jouw eigen wereld om te zien dat deze huidige samenleving Gods koninkrijk nodig heeft om voor iedereen een veilige en voorspoedige wereld te maken. Dan kun je echt uitkijken naar Jezus Christus’ terugkeer – en kun je bidden met je hele hart “Uw Koninkrijk kome (Mattheüs 6:10).”