Voelt uw leven incompleet?

Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Evaluating Life’s Possibilities” door Brian Pomicter, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van januari-februari 2019.

Het mysterie van de toekomst houdt vaak de gedachten van een jong persoon bezig als hij of zij zich een voorstelling maakt van het verdere leven. Kinderen vragen zich vaak af hoe hun persoonlijke toekomst er uit zal zien. Een jonge jongen zegt misschien dat hij, wanneer hij volwassen is, een straalvliegtuig wil besturen. Een van mijn eigen zonen wilde graag zwaar grondverzetmaterieel bedienen. Mijn kleindochter wil prinses zijn. Meestal verschuiven de wensen van de jeugd naar andere doelen, naarmate jongeren meer bekend raken met hun talenten en vaardigheden. Maar een jongere wil altijd meer weten over zijn of haar persoonlijke toekomst.

In veel samenlevingen is de toekomst veelbelovend voor jonge mensen. Velen zijn bekend met aanvangsceremonies op middelbare school of universiteit, waarbij een spreker het publiek zal vertellen dat de toekomst is wat zij er individueel en gezamenlijk van maken – of dat als ze hard werken en naar hun hart luisteren en naar een waardevol persoonlijk doel streven, zij het zullen bereiken. Sommige culturen kunnen de toekomst en de reputatie van een hele familie op de schouders leggen van een jong persoon die een grote kans heeft gekregen op succes of op een opleiding. Ja, de toekomst biedt veel mogelijkheden.

Ondanks alle mogelijkheden hebben veel volwassenen het gevoel dat er iets ontbreekt – dat hun toekomst niet heeft gebracht waarop ze hadden gehoopt.

Wanneer het hebben van alles nog steeds teleurstelt

Lang geleden was er een jonge man wiens carrièreverloop en grenzeloze mogelijkheden in feite gegarandeerd waren door zijn afkomst. Voor hem was de beste persoonlijke studiebegeleiding beschikbaar en bijna onbeperkte middelen om te reizen en ervaringen op te doen. Zijn toekomst stond vrijwel vast. Toen hij volwassen geworden de leiding over zijn natie op zich nam, nam zijn reputatie als bedachtzame en praktische leider sterk toe. Die man was koning Salomo van het oude Israël. “God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is. De wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van alle mensen van het Oosten, en dan alle wijsheid van de Egyptenaren, ja, hij was wijzer dan alle mensen . . . en zijn naam was bekend bij alle heidenvolken rondom . . . En uit alle volken kwamen er om naar de wijsheid van Salomo te luisteren, van alle koningen van de aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden” (1 Koningen 4:29-34).

Koning Solomon kon elk project uitvoeren waar hij voor koos, maar toch ontbrak er iets in zijn leven. Net als Salomo willen veel jonge mensen succesvol, gelukkig en voldaan zijn, maar ontdekken dat ze niet werkelijk weten hoe dat te bereiken. Het nastreven van materiële doelen, hoewel aantrekkelijk in iemands jeugd, wordt oninteressant en lijkt nutteloos na verloop van tijd. Salomo heeft dit zelf geleerd in zijn leven: “Ik werd groter en nam toe, meer dan allen die vóór mij in Jeruzalem geweest zijn. Ook bleef mijn wijsheid bij mij. Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoegen. Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon” (Prediker 2:9-11).

Zoeken naar iets diepgaanders

Er is meer in het leven dan geld of het najagen van materiële doelen, hoewel veel mensen een lange tijd moeten leven om dat te ontdekken. Een jongere moet zo goed mogelijk plannen voor de toekomst – vaardigheden en interesses ontwikkelen die zullen helpen een toekomstig gezin te onderhouden. Maar wij allemaal, jong of oud, moeten onthouden dat wat we materieel bezitten nooit de diepere betekenis die we missen in ons leven kan compenseren.

Eén die wijzer was dan Salomo zei ooit: “. . . Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit [Een o.i. betere vertaling: “Want het leven bestaat niet uit het hebben van veel spullen.”, Het Boek]” “Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding” (Lukas 12:15, 23). De God die die woorden sprak toen hij tweeduizend jaar geleden onder ons was, gaf Zijn Kerk de opdracht om een manier van leven te onderwijzen die materiële overvloed overstijgt. Die levenswijze is opwindend en geeft werkelijk voldoening – en is het zoeken waard.