Geweld is de norm, niet de uitzondering

Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Wars and Rumors of Wars”, door Roger Meyer, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van september-oktober 2019.

Oorlogen en geruchten van oorlogen. Iemand kan niet de geschiedenis van de mensheid onderzoeken zonder te lezen over eindeloze conflicten, tribale slachtingen en volken die met elkaar in oorlog zijn. Eeuw na eeuw verrijzen er naties en rijken en houden dan weer op te bestaan, dikwijls gepaard met oorlog die zowel de oorsprong van hun ontstaan als de oorzaak van hun ondergang is. De gevolgen blijven er voor tientallen jaren: honderden duizenden verweesde kinderen, tot weduwe geworden vrouwen zonder huis, kreupele lichamen van overlevenden, verwoeste infrastructuur en een blijvende economische puinhoop. “U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen... Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk…” (Mattheüs 24:6–7). Christus sprak deze woorden bijna 2.000 jaar geleden op de Olijfberg, en de geschiedenis heeft Hem gelijk gegeven. In de laatste eeuw alleen al zag WO I rond tien miljoen soldaten en acht miljoen burgers hun leven verliezen, met nog eens 23 miljoen soldaten die gewond raakten. Hoewel WO I aangeduid werd als “de oorlog die alle oorlogen overbodig maakt”, eiste binnen twee decennia WO II zelfs meer slachtoffers. Ofschoon exacte cijfers moeilijk te bepalen zijn, wordt geschat dat tussen 75 en 80 miljoen mensen stierven tijdens dat conflict. WO II werd spoedig gevolgd door de Koreaanse Oorlog en de Vietnamoorlog. Miljoenen meer zijn de dood ingejaagd door grote en kleine conflicten sindsdien.

Een permanente voortgang

We hadden de Golfoorlog met Irak, oorlogen in Joegoslavië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Tajikistan, Sri Lanka, Rwanda, Burundi, Djibouti, Congo, Algerije, Slovenië, Kroatië, Abchazië, Tsjechië, Senegal, Sierra Leone en Darfur—om er slechts enige te noemen. Er zijn doorgaande conflicten in Afghanistan, Pakistan, Somalië, Nigeria, Syrië, de Israëlische Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Noord-Korea en Iran dreigen spanningen te escaleren tot het niveau van oorlog. Er is een duidelijke angst voor een oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, Israël en Iran, de Verenigde Staten en Noord-Korea, en Noord-Korea en Zuid-Korea.

Golven van burgerlijke onrust, demonstraties, opstanden en ermee verbonden chaos bedreigen regeringen in Egypte, Jemen, Noord-Afrika, Algerije, Tunesië en Ivoorkust. Het rommelt in Myanmar, Libanon, Jordanië, Iran en China. Door zowel het mislukken om misdadigers en militanten te vervolgen voor het geweld dat zij uitoefenen of veroorzaken, als door het wantrouwen tegen en de groeiende onvrede over zwakke of impopulaire leiders neemt de mogelijkheid voor conflicten en opstanden in Colombia, Zimbabwe, Irak, Venezuela, Sudan, Tajikistan, Haïti en Guatemala toe. Het Midden-Oosten is altijd een kruitvat. Onze tijd is een tijd van onzekerheid, angst en verbijstering.

Oorlog heeft zich ontwikkeld

Oorlog verandert nu, wordt minder conventioneel. Deze resulteert nog steeds in dood en verderf, maar krijgt nu het etiket ‘hybride oorlog’. We zien een fusie van oorlog, terreur en misdaad. Er zijn dikwijls geen duidelijke gevechtslinies, geen betwist gebied, en geen gemakkelijk te identificeren verschillen tussen strijders en niet-strijders. De vijand kan een staatloze entiteit zijn en leven te midden van de bevolking in stedelijke gebieden. Verplaatsing van de vijand kan gebeuren via openbare doorgangswegen of zelf openbaar vervoer systemen. Doelen kunnen onschuldige burgers op openbare plaatsen zijn. Wereldmachten kunnen voortdurend onrust en burgerlijke ordeverstoring gebruiken om ‘proxy wars’ [oorlogen bij volmacht] te voeren in een poging hun belangen na te jagen op plaatsen waar een open oorlog strategisch onverstandig zou zijn.

Zoals Romeinen 3;10-17 ons leert, niemand is rechtvaardig. Niemand begrijpt God en is op zoek naar Hem. Voeten zijn snel om bloed te vergieten en oorlog te voeren. De les van de geschiedenis is precies zoals de apostel Paulus schreef: De mensheid kent de weg naar vrede niet.

Zal de langverwachte ‘Slag van Armageddon’ spoedig plaatsvinden? Zal de aarde vernietigd worden? Wat zal er met u gebeuren, met uw familie en uw vrienden? De Bijbel openbaart dat huiveringwekkende en angstaanjagende gebeurtenissen vlak voor ons liggen. Maar deze openbaart tevens een bemoedigende hoop. Bestel vandaag uw gratis exemplaar van het boekje Armageddon en daarna….