Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Hacking Thankfulness” door John Robinson, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van januari 2021.

In de loop van de millennia hebben de mensen veel verschillende paden bewandeld in hun streven naar echt geluk en ‘verlichting’. Nu we het einde van dit tijdperk naderen maakt de mensheid, met de explosie van de technologische vooruitgang van de laatste honderd jaar, gebruik van nieuwe instrumenten en enorme hoeveelheden research in haar eindeloze zoektocht naar geluk.

Een recente trend in deze zoektocht heet biohacken, een beweging die een grote verscheidenheid aan pogingen omvat om het menselijk biologisch potentieel te maximaliseren en de grenzen van gezondheid, geluk en prestaties te ‘overstijgen’. Terwijl sommige biohackers tot gevaarlijke uitersten gaan – inclusief het veranderen van hun lichaam met behulp van technologie of het experimenteren met gevaarlijke drugs – verkennen anderen op een veiligere manier wat er kan worden bereikt door middel van dieet, lichaamsbeweging en mentale conditionering. Hun doel is te ontdekken wat er gedaan kan worden, vanuit een puur biologisch en wetenschappelijk perspectief, om zichzelf gelukkiger en efficiënter te maken.

Een oude waarheid onthuld door een moderne trend

Eén terrein waarop sommige moderne biohackers een raakvlak met de Bijbel hebben gevonden, is het belang van gedrag. Ze zien dat hoe u andere mensen behandelt  ̶ en hoe u naar uw plaats in de wereld kijkt  ̶ ertoe doet. Ze begrijpen dat u, om een gezond lichaam te hebben, een gezonde houding ten opzichte van uzelf en anderen dient te hebben.

Velen op deze zoektocht hebben terecht gewezen op de noodzaak van dankbaarheid. Ze hebben gezien dat de tijd nemen om erbij stil te staan waar ze precies dankbaar voor moeten zijn niet alleen heilzaam is, maar ook essentieel – zozeer zelfs dat Tim Ferriss, een vooraanstaand voorstander van verschillende biohacks, vindt dat mensen ‘dankbaarheidstraining’ moeten inplannen en de positieve prestaties in hun leven moeten inventariseren, evenals de positieve mensen die hen omringen. Zoals Ferriss op zijn blog heeft opgemerkt: “Het is angstaanjagend gemakkelijk om pessimistische oogkleppen te ontwikkelen en de ongelooflijke zegeningen en prestaties in ons leven uit het oog te verliezen.”

Ferriss is op een waarheid gestuit die de Bijbel al duizenden jaren bepleit. De apostel Paulus merkte op, toen hij sprak over een steeds corruptere samenleving: “… hoewel zij [d.w.z. de mensen] God kennen, [hebben ze] Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd” (Romeinen 1:21). Met andere woorden, een ondankbare houding leidt tot een dwaze en ongezonde geest.

Het is interessant dat het woord ‘verduisterd’ aan het eind van dit vers een intellectuele duisternis of blindheid beschrijft. Paulus toont een duidelijk verband tussen een gebrek aan dankbaarheid – in het bijzonder ten opzichte van de Schepper en de Onderhouder van het universum – en een verminderd begrip van geestelijke zaken. Een dergelijk gebrek aan spiritueel perspectief leidt op den duur tot een geest die steeds meer corrupt wordt en tot moreel verval afglijdt. Het Boek (Living Bibles Holland, 1991) geeft het vers als volgt weer: “Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij Hem niet de eer geven die Hem toekomt en hem niet eens danken…. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster.”

God waarderen: de ultieme ‘biohack’

De oplossing is natuurlijk het praktiseren van dankbaarheid, en ware dankbaarheid begint met het erkennen van God als de Schepper en Voorziener van alle goede dingen. Paulus stelt: “En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar” (Kolossenzen 3:15). De hele context van dit gedeelte in Kolossenzen gaat over waar wij als mensen onze gedachten op zouden moeten richten en hoe we met andere mensen zouden moeten omgaan. Het vermijden van negatieve houdingen en het ontwikkelen van een positieve en dankbare blik leidt tot een vredige gemoedstoestand. Dat is een ‘biohack’ die door God zelf wordt onderschreven.

Het beoefenen van dankbaarheid helpt ons niet alleen om de zegeningen die ons zijn gegeven te waarderen, maar houdt ons ook nederig als we onze plaats in het grote geheel beseffen. Dankbaarheid geeft ons mentale helderheid zodat we kunnen inzien dat we volledig afhankelijk zijn van God en helpt ons om geestelijke blindheid te vermijden. Naarmate het einde van het tijdperk nadert, zal de mensheid afglijden tot volledige rebellie tegen haar Schepper, en dat begint met een houding van ondankbaarheid. Laten we deze algemene valkuil vermijden en dankbaar zijn voor de vele zegeningen die we in ons leven hebben. Laten we vooral dankbaar zijn voor onze Schepper.