Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “In the Image of God” door J. Davy Crockett III, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van februari 2021.

Er is een reden waarom u daar geen Wookiees [op de mens gelijkende fictieve volledig behaarde wezens uit Star Wars] zult vinden.

De uit kaskrakers bestaande Star Wars filmserie heeft het publiek in vervoering gebracht sinds wat nu genoemd wordt Episode IV in 1977 in de bioscopen draaide. Deze film bevat de iconische ‘cantina scène’, die een van de favorieten is onder liefhebbers van Star Wars. In deze scène hebben talrijke wezens uit een ver melkwegstelsel sociaal contact met elkaar, en hun bizarre, dikwijls afstotelijke gedaanten tarten de verbeelding. Waarom zien wij zulke afwijkende wezens als deze niet in werkelijkheid?

Zeker, het heelal bevat een enorme hoeveelheid sterrenstelsels. Maar voor zover kan worden vastgesteld door de modernste telescopen en de pogingen van de mens om ons eigen zonnestelsel te verkennen, is de uitgestrektheid van de ruimte ongeschikt voor leven. Maar de aarde is een prachtig juweel in de ruimte, met precies de juiste hoeveelheid atmosfeer, water, landmassa en gematigde zones om haar bewoonbaar te maken voor de mens en voor dieren, insecten en plantenleven. Hoewel er zeker fantastische schepselen zijn in deze fysieke schepping bestaan de vele variaties van leven met intelligentie op menselijk niveau, zoals gepopulariseerd door fantasie en science-fiction, eenvoudigweg niet.

De mensheid bestaat in verschillende kleuren, vormen en maten, maar elk etnisch en raciaal type is onmiskenbaar mens qua vorm. Het Bijbelse scheppingsverhaal onthult waar die vorm op gebaseerd is: “En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis... En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” (Genesis 1:26-27).

UIT ÉÉN BLOED

Onze menselijke vorm is als de vorm van onze Schepper, dat wil zeggen dat wij op God lijken en niet dat God op ons lijkt. Jezus legde dit uit aan Zijn discipelen toen Hij zei: “… Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien…” (Johannes 14:9). Christus is gelijk aan de Vader in uiterlijk en karakter.

De apostel Paulus maakte het heel duidelijk toen hij uitlegde: “En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen... Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens” (Handelingen 17:26-29).

Wanneer iemand onze oorsprong als mens begrijpt en weet waar wij naar toe gaan in het plan dat onze hemelse Vader heeft voor de mensheid verdwijnt de alomtegenwoordige mist van verwarring en wordt het doel van het menselijk leven onthuld. Er is geen basis voor raciale vooroordelen. Paulus verklaarde hierover nadrukkelijk: “Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen” (Kolossenzen 3:11).

VOOR ÉÉN BESTEMMING

Dit begrip onthult waarom de biologie van Star Wars niet lijkt op de werkelijke biologie: God heeft het intelligente leven – echt intelligente leven – speciaal ontworpen om te zijn zoals Hij. De vele en diverse rassen van fantasie en science-fiction kunnen gemakkelijk uw hoofd doen tollen; daarentegen is Gods ontwerp van het uitzonderlijke menselijke ras zo volmaakt in zijn eenvoud dat er alleen maar verwarring ontstaat als wij onszelf onbeholpen verkeerd interpreteren.

Als iemand bijvoorbeeld de Schepper erkent, is er geen verwarring over het geslacht, want “mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” De Bijbel maakt duidelijk dat alle pogingen om dit eenvoudige feit van de biologie te verwarren God mishagen. Het concept van ‘gender fluidity’ [geslachtsdiversiteit of -veranderlijkheid] moedigt een verkeerd gebruik aan van de vorm die naar Zijn beeld is gemaakt, welke niet zal niet worden toegelaten in Zijn Koninkrijk (vgl. Romeinen 1:20-24; Openbaring 21:8; 22:15).

God had echter de bedoeling om niet alleen Zijn vorm, maar ook Zijn wezen te delen. Paulus maakte dit belangrijke punt voor de christenen in zijn tijd: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest… van God… en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn” (1 Korinthe 6:19-20).
Te worden als God, niet alleen qua vorm maar ook qua geest en karakter is een bestemming die zich zo weinigen werkelijk kunnen voorstellen – desalniettemin is dit het ware en glorieuze doel van onze Schepper voor ons.

Ons gratis boekje Uw uiteindelijke bestemming geeft prachtige details over uw toekomst in Gods plan voor de mensheid. U kunt het online lezen op wereldvanmorgen.nl of online uw gratis exemplaar bestellen.