Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Warning a Nation in Decline” (A personal message from the Editor in Chief) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van maart 2021.

We ontvingen onlangs een brief van een abonnee in Australië, waarin hij ons ter verantwoording roept voor dat we te hard tegen de Verenigde landen zouden zijn. Het benauwde hem dat wij regelmatig naar de VS verwijzen als “verdorven, zondig, onderdrukt, hebzuchtig, wellustig, vol afgoderij....”.Ik weet niet zeker of we het zo gezegd hebben, maar zijn punt is legitiem.

Vervolgens beschreef hij hoe hij de VS ziet: “Er leven meer dan 50 culturen in Amerika, wat aan de wereld bewijst dat mensen met verschillende achtergronden en religieuze overtuigingen in harmonie kunnen samenleven. Amerikanen zijn trots op hun land. Amerika heeft Australië gered uit een Japanse invasie in de Tweede Wereldoorlog. Amerika... heeft Groot-Brittannië en Europa in de Tweede Wereldoorlog gered van de tirannie van Duitsland.” Hij noemde ook andere positieve eigenschappen, zoals onze vrijheid van meningsuiting en denken, en noemde de VS “het meest gevende en gulle land ter wereld.”

En wij zijn van mening dat zijn observaties over het algemeen juist zijn. De VS is altijd een uitzonderlijke natie geweest die aan miljoenen hoop biedt door middel van 'de Amerikaanse droom'. In plaats van muren te bouwen om burgers binnen te houden, zoals het Oostblok moest doen tijdens de dagen van de Sovjet-Unie, debatteren de VS of er muren gebouwd moeten worden om de burgers van andere landen buiten te houden  ̶ hoe rijk ze ook zijn, er is nog steeds een limiet voor hoeveel verzamelde massa's het allemaal tegelijk kan absorberen.
Wat zien wij over het hoofd? Of is het onze beste lezer die iets over het hoofd ziet?

Stervende vrijheden

Wij bij ’Tomorrow’s World [Wereld van Morgen]  ̶ en de meeste Amerikanen  ̶ houden van onze staten. We zouden dit hele tijdschrift kunnen vullen met alles wat we waarderen aan de VS, maar de vrijheid van godsdienstoefening zoals wij dat graag willen staat bovenaan de lijst, naast onze vrijheid van meningsuiting en vereniging. We waarderen dat het economische systeem van ons land over het algemeen hard werk en doorzettingsvermogen beloont. We vinden het geweldig dat onze supermarkten gevuld zijn met een ongelooflijk grote verscheidenheid aan fruit, groenten, vlees en dranken. We vinden het fantastisch dat de meesten van ons schoon water, comfortabele huizen hebben en veilig zijn voor geweld.

Maar de VS is aan het veranderen  ̶ en deze veranderingen zijn niet gisteren begonnen. De secularisatie van de VS is al decennia aan de gang. Het was nooit een werkelijk rechtvaardige natie, maar zelfs de pretentie van Bijbelse waarden is snel aan het verdwijnen nu we God uit onze leerboeken wissen en Zijn geboden uit het openbaar verwijderen.

Een van de grote mythes die aan het publiek verkocht werd is dat secularisme gelijk staat aan neutraliteit, terwijl Bijbelse waarden gelijk staan aan onverdraagzaamheid en daarom niet buiten de kerk geuit mogen worden  ̶ de vrijheid van meningsuiting is dus stervend. Maar secularisme is allesbehalve neutraal. Het is een waardensysteem dat grotendeels in tegenspraak is met de Bijbel. Zeggen dat abortus 'het recht van de vrouw om te kiezen' vertegenwoordigt wordt als neutraal beschouwd, maar zeggen wat het in feite is  ̶ moord  ̶ wordt als een dogma gezien dat gecensureerd dient te worden.

De seculiere samenleving verwelkomt seks buiten het huwelijk in bijna elk context, maar word niet in de klas betrapt door te opperen dat seks beperkt moet blijven tot het huwelijk tussen een biologische man en een biologische vrouw  ̶ zelfs als de feiten aantonen dat dit gezondere resultaten oplevert, zoals ook homoseksuele activisten toegegeven hebben: “Relaties tussen homomannen duren meestal niet erg lang.... Een deel hiervan is te wijten aan de kenmerken van de mannelijke fysiologie en psychologie die de seksuele en romantische koppeling tussen man en man inherent minder stabiel maken dan de koppeling van man en vrouw. (Sorry als de waarheid pijnlijk is)” (Marshall Kirk en Hunter Madsen, After the Ball).

Eerlijk gezegd, beste mensen, leven we in een bizarre wereld van rusteloos verschuivende waarden. Zelfs recente 'helden' van politieke correctheid worden terzijde geschoven wanneer de ene culturele stam de andere opeet. Martina Navratilova is duidelijk een van de grootste vrouwelijke tennissers aller tijden. Ze is ook openlijk lesbisch, een levensstijl die ooit heilig was in het secularisme, maar ze viel uit de gratie toen ze de wetenschappelijke waarheid sprak dat biologische mannen meer fysieke kracht hebben en dat hun mededinging in de vrouwensport grote schade aanricht voor vrouwelijke atleten. 'Athlete Ally, een non-profit organisatie die pleit voor opneming en gelijkheid van LHBTQ in de sport, heeft de banden met Martina Navratilova verbroken na de controversiële column van zondag, waarin de tennisster transgender vrouwen die in vrouwensporten wedijveren 'bedriegers' noemde' (NBCNews.com, 20 maart 2019).

De eerste wijziging van de Amerikaanse grondwet kan de vrijheid van meningsuiting en het recht om vrijuit te spreken 'garanderen'  ̶ maar reken er niet op in de huidige 'opheffingscultuur'. Terwijl sommige opvattingen geloofd worden, worden andere gecensureerd en gestraft, en het maakt niet uit of u wetenschap aan uw zijde heeft  ̶ dat hangt allemaal af van welke politiek correcte kijk op 'wetenschap' u heeft. Wij van Tomorrow’s World keuren het verlies van de vrijheid van meningsuiting in de VS af en zijn eveneens bezorgd wanneer we zien dat in Australië en het VK de tv-uitzendingen van Tomorrow’s World gecensureerd worden.

Levende waarheid

We houden van onze staten, maar treuren over de zonden die ons in een werkelijk donkere tijd brengen. De geschiedenis wordt herschreven, monumenten uit ons verleden worden afgebroken, en anarchisten stichten branden en plunderen bijna ongehinderd in onze straten. Het is een feit dat Amerika en de andere naties van Britse afkomst al decennia lang op het verkeerde pad zijn en dat, zoals waarvoor we gewaarschuwd hebben, dit pad tot een nationale ramp leidt. De Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt accepteerde de nominatie van zijn partij uit 1936 om zich kandidaat te stellen voor herverkiezing en verklaarde: “Deze generatie Amerikanen heeft een rendez-vous met haar lotsbestemming” (27 juni 1936). Roosevelts woorden kwamen tijdens de Grote Depressie, een tijd van grote problemen. En zo heeft ook onze generatie haar eigen rendez-vous met het lot in onze tumultueuze wereld.

Er was een tijd dat de westerse cultuur over het algemeen een bepaald bewustzijn van God behield, maar zelfs dat gaat verloren naarmate een nieuwe anti-God generatie van nihilisten haar invloed op de samenleving uitoefent. De VS is niet meer het land dat het in mijn jeugd was. Verandering vergt tijd, en al decennialang hebben we een aantasting van de waarden gezien die de meesten in de westerse beschaving in acht nemen.

Het is binnen dit kader dat degenen die Bijbelse profetie begrijpen zich bevinden. Wij zijn geen profeten, maar we lezen de woorden van de profeten, en hun boodschap voor de nabije toekomst is niet bemoedigend:

Maar als u niet naar Mij luistert en al deze geboden niet doet, als u Mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van Mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkele van Mijn geboden doet door Mijn verbond te verbreken, dan zal Ik Zelf dit met u doen: Ik zal verschrikking over u brengen, tering en koorts, die uw ogen doen bezwijken en uw leven doen wegkwijnen. U zult uw zaad voor niets zaaien, want uw vijanden zullen het opeten. Ik zal Mijn aangezicht tegen u keren, zodat u door uw vijanden verslagen wordt. Zij die u haten, zullen over u heersen. U zult op de vlucht slaan, terwijl niemand u achtervolgt. Als u dan ondanks dit alles nog niet naar Mij luistert, dan zal Ik u vanwege uw zonden zeven keer erger straffen. Ik zal de trots op uw eigen kracht breken. Ik zal uw hemel als ijzer maken en uw aarde als brons (Leviticus 26:14-19).

Dit is waarnaartoe de VS en vele andere landen onderweg zijn. In plaats van anders te veinzen, zullen we vanaf de daken uitroepen om de volkeren en naties van wie we houden te waarschuwen. De profeten waarschuwden voor een ramp als Israël en andere naties zich niet zouden afkeren van hun goddeloze wegen. Dat is ongetwijfeld de reden waarom de profeten als verraders gezien werden, in de gevangenis gegooid werden en ter dood gebracht werden  ̶̶ en dat is de reden waarom onze boodschap door velen wordt verworpen en veracht. Toch kunnen we deze waarschuwing van de profeet Amos niet negeren: "… Maak u gereed om uw God te ontmoeten…" (Amos 4:12).

We zullen onze mensen blijven oproepen om zich af te keren van hun goddeloosheid en naar hun Schepper terug te keren. Helaas verwachten we niet dat onze naties dat zullen doen  ̶ maar enkele van hun burgers zullen dat wel doen, en we zullen de waarheid voor niemand verbergen. Door dit te doen, zullen we hoop blijven geven voor na de komende crisis, verwijzend naar wanneer Jezus Christus zal terugkeren om een betere wereld te vestigen  ̶ de wereld van morgen!