Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Say Goodbye to ‘Mum’ and ‘Dad’” (A personal message from the Editor in Chief) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juli 2021.

Om de Britse journalist en tv-persoonlijkheid Piers Morgan te citeren: “Is de wereld krankzinnig geworden?” Daar lijkt het wel op, maar helaas is er meer aan de hand dan dat, namelijk een geplande agenda achter de gekte. We moeten de grote lijnen van wat er gebeurt begrijpen, want hoezeer ik ook de positieve kant van dingen in deze columns probeer te laten zien, onze wereld dendert met duizelingwekkende vaart af op vernietiging.

Er is een licht aan het einde van de tunnel, en dit is te vinden in de pagina's van de Bijbel, maar diezelfde bron onthult dat de mensheid eerst op de rand van totale vernietiging zal komen (Mattheüs 24:21-22). Onze wereld wordt gereedgemaakt voor die vernietiging, zelfs terwijl u dit leest, en het einde is niet ver weg. We kunnen niet elke bocht of afslag van te voren weten, noch de exacte timing, maar we weten wel de grote lijnen zoals onthuld in dat boek der boeken. Dit totaalbeeld, zoals vervat in Bijbelse profetie, is iets dat we al tientallen jaren verkondigen  ̶ maar hoewel we weten dat onze wereld in een neerwaartse spiraal zal blijven dalen, blijft het nog steeds pijnlijk om gade te slaan.

Onze Australazische regionale directeur, de heer Rob Tyler, stuurde mij onlangs een link naar een artikel uit de Daily Mail met deze kop: “Scholen in Melbourne worden aangespoord om te stoppen met het zeggen van 'mama of papa' als aansporing om meer 'genderinclusief' te zijn.” Kan er iets krankzinniger zijn dan dat? Waar zijn wij vandaan gekomen? Wat ze ook proberen, we hebben nog steeds een eicel nodig van een biologische vrouw en een zaadcel van een biologische man. Dat is wetenschap  ̶ een onderwerp waar we tegenwoordig veel over horen! Het is misselijk dat zelfs de zogenaamde 'wetenschap' een politieke club is geworden om zijn tegenstanders tot onderwerping te dwingen.

Waarom het Bijbelse gezin ertoe doet

Wat begint te lijken op een wereld die krankzinnig wordt, is het handwerk van sociaal-revolutionairen die strategisch te werk gaan. Ze zijn op verschillende manieren meesters in het veranderen van maatschappelijk gedrag, vooral door het gebruik van taal. Zoals ik voorheen al eens geschreven heb, werkte ik me halverwege de jaren zestig door de universiteit, terwijl ik mijn collegegeld en onkosten terugverdiende als conciërge. Op een dag kreeg ik te horen dat we niet langer conciërges genoemd werden. We werden nu bewakers genoemd, maar verder was er niets veranderd. Ik was nog steeds de toiletten en urinoirs aan het schoonmaken en de ramen aan het wassen. Hoe onschuldig het ook leek, de verandering maakte deel uit van een grotere opzet om ons denken op tal van fronten te veranderen. Het woord huisvrouw kreeg een negatieve betekenis en uiteindelijk werd thuisblijven om voor het gezin te zorgen,  met gefronste wenkbrauwen bekeken. Het is verbazingwekkend dat in een wereld die er trots op is dat iedereen zich goed voelt, met deze vrouwen en moeders gespot wordt. Maar zou ons dat moeten verbazen? 'Inclusie' is bijna nooit inclusief Bijbelse waarden.

Terwijl ze zich in de mantel van zorg en bezorgdheid hullen, is dat voor deze sociaal-revolutionairen niet het eindspel  ̶ of ze het nu beseffen of niet. Het echte spel bij het veranderen van taal is het normaliseren van abnormale keuzes. 'Homoseksueel' werd 'homo' en iedereen die het niet eens was met die levensstijl, werd als 'homofoob' neergezet  ̶ een leugen die nu stevig in onze cultuur verankerd is. Hoewel sommigen misschien 'fobisch' zijn voor homoseksuele activiteit, zijn de meesten het er gewoonweg niet mee eens en zien het gevaar voor een land dat dergelijke activiteit omarmt. Ons werd op subtiele wijze bijgebracht om naar de persoon van het andere geslacht (zelfs dit begrip wordt nu aangevallen) die inwoonde te verwijzen als 'partner' of 'belangrijke andere' te noemen in plaats van echtgenoot/echtgenote, man of vrouw. Het idee is om ongehuwde koppels tot norm te verheffen  ̶ een poging die zeer succesvol gebleken is.

Nu wordt van ons gevraagd om moeder en vader te vervangen door het neutrale ouder. Waarom? Wat willen deze sociale ingenieurs? In de woorden van de voormalige UCLA-psychiater Miriam Grossman: “Hun doel is een androgyne cultuur, waar de verschillen tussen man en vrouw buiten beschouwing blijven of ontkend worden, en de band tussen hen van uniekheid beroofd wordt” (Unprotected, p. xxi). Ze proberen niet alleen de verschillen tussen man en vrouw te vervagen; ze willen een einde maken aan elke zweem van seksuele orde. Meisjes willen nu jongens worden, en omgekeerd, maar dat heeft geen zin, omdat de termen jongen en meisje zelf onder vuur liggen. Inderdaad, praktisch elk aspect van onze individualiteit wordt aangevallen, en wordt beschuldigd van het beledigen van enige nieuwe poging van social engineering.

Sommigen vragen zich af waarom wij bij de ’Wereld van Morgen zoveel over de LHBTIQ+-beweging spreken. De reden is eenvoudig: onze Schepper is bezig een plan uit werken en in dat plan staat het gezin centraal. Het gebedsschema dat Jezus aan Zijn discipelen gaf begint met God aan te spreken als "Onze Vader" (Mattheüs 6:9). Christenen worden "kinderen van God", "erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus" genoemd (Romeinen 8:14-17). Deze passage vervolgt: "Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe" (vv.20-22). Ja, we hebben het potentieel om in het Gezin van God geboren te worden!

De menselijke huwelijksrelatie wordt vergeleken met de relatie tussen Christus in de rol van de Man en de Gemeente in de rol van Zijn vrouw. "Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente" (Efeze 5:29-32). Het boek Openbaring kijkt in de toekomst, wanneer de Kerk met Christus zal trouwen (Openbaring 19:6-9). Dit beschrijft niet een polygame relatie  ̶ maar de Kerk of Gemeente als geheel zal voor Christus de ondersteunende rol van echtgenote in het Koninkrijk van God vervullen.

Bied weerstand tegen de god van deze tijd

Man, vrouw, huwelijk, gezin  ̶ deze zijn niet alleen belangrijk, maar ook essentieel om het doel te bereiken waartoe we geschapen werden. Toch is er een krachtig geestelijk wezen dat haat wat God aan het doen is, dat geestelijk blinde mensen inschakelt in zijn poging om Gods plan voor de mensheid te verijdelen. De Bijbel verwijst naar dit opstandige wezen als "de god van deze eeuw" die het verstand van mensen verblindt voor de waarheid van het grote potentieel dat ons gegeven is (2 Korinthe 4:3-4). Geen wonder dat Jezus drie keer naar deze geest refereerde als "de vorst van deze wereld" (Johannes 12:31; 14:30; 16:11). Hij wordt ook wel "… de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid" genoemd (Efeze 2:2).

Wij van de ’Wereld van Morgen begrijpen Bijbelse profetieën en weten waar deze sociale trends op uit zijn  ̶ rechtstreeks op onze kinderen en kleinkinderen, zoals uit het bovengenoemde nieuws uit Melbourne blijkt. Wat onze kinderen vandaag in zich opnemen, zal over een paar jaar de norm worden als ze geïndoctrineerde volwassenen worden; stelt u zich maar eens voor hoe deze volgende generatie op zal groeien zonder 'mama en papa' te zeggen.

De Bijbel zegt dat het einde van dit tijdperk als de dagen van Noach zal zijn (Lukas 17:26-27), een tijd waarin de mensheid “…vol met geweld.” was en "“… al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren" (Genesis 6:11, 5). Bovendien wordt de tijd van het einde vergeleken met de oude stad Sodom, die bekend stond om seksuele promiscuïteit en perversiteit (Lukas 17:28-29; Genesis 19). Jesaja waarschuwt: "Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter" (Jesaja 5:20).

Ja, de wereld is krankzinnig geworden  ̶ en er zitten zowel fysieke als geestelijke wezens achter de waanzin die we zien. Blijf de artikelen van het Tomorrow's World magazine lezen voor meer begrip van wat ons te wachten staat!