Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “A Day to Remember in a Year of Change” (This is London Calling), door John Meakin, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van mei-juni 2020.

De laatste dag van januari 2020 zal lang herinnerd worden als de dag waarop het Verenigd Koninkrijk eindelijk de Europese Unie verliet. Al 47 jaar lang heeft het VK op twee gedachten gehinkt over het lidmaatschap van de dynamisch veranderende EU. Het deelde graag mee in de economische voordelen met de andere soevereine landen van Europa  ̶ daarom sloot het zich aan. Maar het wilde nooit zijn soevereiniteit uitleveren aan een politieke organisatie die op weg is een pan-Europese, federale superstaat te worden, welke in feite onder Duitse zeggenschap staat.

Dus, wat is de volgende stap voor het VK? Wat heeft de toekomst in petto? En wat kunnen we leren als we deze gebeurtenissen in een Bijbelse, profetische context plaatsen?

Premier Boris Johnson hoopt dat zijn land een spannende tijd van nationale vernieuwing ingaat. Maar zal deze historische datum worden gezien als een lanceerplatform voor meer welvaart  ̶ dat een nieuw hoofdstuk wordt geschreven in het voortdurende succesverhaal van deze eilanden? Of zal 31 januari 2020 op zekere dag worden gezien als het keerpunt waarop de achteruitgang en marginalisering begonnen en er een keer in kwam in het lot van het VK  ̶ het verhaal van een natie slechts bevrijd om alleen geteisterd te worden op de stormachtige zeeën van internationale gebeurtenissen gebufferd te worden, gebeurtenissen die krachtig tegen haar belangen ingingen?

Grote verwachtingen…

De grote Brexit-gok was dat het VK door zich los te maken uit de EU de soevereiniteit en controle over haar eigen lot zou terugwinnen, en de politieke macht zou teruggeven aan een tot nieuw leven gebrachte Moeder der parlementen in Londen. Het zou de controle over immigratie aan zijn grenzen kunnen herwinnen. De economische productie zou onverminderd doorgaan. Het VK zou met elk land handelsovereenkomsten kunnen sluiten, met het goede vooruitzicht om een turbogeladen, economisch centrum van de wereldhandel te worden  ̶ niet gehinderd door de logge bureaucratische strikte regels van de EU. De visserij in de kustwateren van het VK zou opnieuw onder nationale controle komen te staan. Londen zou het belangrijkste internationale financiële centrum blijven van Europa en de wereld. Wat zou er toch mis kunnen gaan?

Europa zal naar verwachting met hand en tand om elk voordeel strijden tijdens het onderhandelingsjaar vol uitdagingen dat na de Brexit begon, teneinde een nieuwe handelsovereenkomst tussen de twee entiteiten te sluiten. Het Verenigd Koninkrijk heeft van zijn kant duidelijk gemaakt dat het, als er op 31 december 2020 nog geen overeenkomst is, het zal weglopen en zich in plaats daarvan zich aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie houden  ̶ hetgeen wellicht niet in het belang van elk van beide partijen zou kunnen zijn. Maar met de formidabele vaardigheden van een vastberaden premier en zijn onderhandelingsteam, ondersteund door een solide parlementaire meerderheid, signaleren veel waarnemers dat het VK een sterke onderhandelingshand heeft.

Tijdens deze overgangsperiode blijft het VK deel uitmaken van de EU-douane-unie en valt het onder de rechtsbevoegdheid van het Europees Hof van Justitie. Het zal nog steeds betalingen doen aan de EU-begroting, hoewel het niet langer een stem meer zal hebben bij de ontwikkeling van het EU-beleid. Gibraltar zal opnieuw in de schijnwerpers staan en Frankrijk zal blijvende toegang tot Britse visgronden eisen. In de financiële wereld moet Londen zich misschien schrap zetten voor een economische aanval, aangezien de EU waarschijnlijk grote delen van de Europese handel van Londen naar Frankfurt zal proberen te verplaatsen.

... En extreme uitdagingen

Maar noch Groot-Brittannië noch de EU hadden kunnen vermoeden dat de wereldomstandigheden zo snel zouden verslechteren. Plotseling is er een grote wereldwijde crisis losgebarsten  ̶ een ‘Zwarte Zwaan’-gebeurtenis van dermate verwoestende omvang en gevolgen dat, in vergelijking daarmee, alle bovengenoemde vraagstukken die voor het VK belangrijk zijn er onmiskenbaar onbeduidend uitzien.

De virale pandemie die in China begon, heeft zich snel over de hele wereld verspreid. De inspanningen om de verspreiding van het virus te beperken, hebben de nationale economieën een krachtige slag toegebracht, waardoor deze bijna tot stilstand zijn gekomen. En in plaats van het Britse ‘staatsschip’ door post-Brexit wateren te loodsen, werd Boris Johnson als slachtoffer van het coronavirus in april in het ziekenhuis opgenomen.

Het antwoord op onze vraag hierboven  ̶ wat zou er toch mis kunnen gaan? - is duidelijk geworden: Alles. Landen over de hele wereld vechten nu voor hun voortbestaan. Hele landen zitten 'op slot'  ̶ inclusief Groot-Brittannië  ̶ en regeringen worstelen om hun industrieën, bedrijven en bevolking te beschermen die bedreigd worden door wijdverbreide besmetting en dood.

Plotseling wordt 2020 een baanbrekend jaar om veel meer redenen dan Brexit. Kan de COVID-19-pandemie snel gestopt worden en kunnen effectieve antivirale geneesmiddelen snel genoeg ontwikkeld worden om verlies van mensenlevens op grote schaal te voorkomen? Kan de wereldeconomie snel weer tot leven gewekt worden? Welke gevolgen heeft de huidige noodsituatie voor de verkiezingen van november in de VS, de belangrijkste partner van het VK? Sommigen verwachten dat president Trump zal winnen, maar dit hangt af van de tevredenheid van Amerikanen met hun economie en van het succes van zijn regering bij het aanpakken van de pandemie. Als Trump verliest van zijn tegenstander van de Democratische Partij, zouden de VS van een vrijemarkteconomie, die gunstig is voor een bloeiende bedrijvigheid, plotseling kunnen veranderen in een sterk gereguleerde door de staat geplande economie die meer aan communistische landen doet denken. De lotgevallen van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn onherroepelijk met elkaar verbonden, en grote veranderingen voor Amerika zouden een ramp kunnen betekenen voor de het VK.

Niemand kent nog echt de volledige omvang van de economische schade die de pandemie in het VK, Europa en de wereld zal aanrichten. Er zijn enorme bedragen ingezet om 'de redding op korte termijn’, en de enorme nationale schulden die ontstaan, zorgen ervoor dat de rekeningen alleen maar verder naar een onbekende tijd in de toekomst doorgeschoven worden. Het globalisme kan niet doorgaan zoals het eerder was. Deze wereldwijde crisis drijft alles voor zich uit en creëert in haar kielzog een geheel andere wereld.

Nu de door Duitsland geleide EU zich al in een recessie bevindt, met een gat van 75 miljard euro in haar begroting dat na Brexit gevuld moet worden, en nu met een wereldwijde economische ineenstorting bovenop al het andere, ziet de toekomst van de Europese Unie er onmiskenbaar heel onzeker uit. Hoe goed zal het VK in deze nieuwe omstandigheden het doen, in een wereld waarin handel en economieën grotendeels ingestort zijn? Kan het VK bij elkaar gehouden worden met de Ierse en Schotse politiek die het uit elkaar dreigen te blazen?

De tijd van benauwdheid voor Jakob komt eraan

Vanuit het perspectief van de Bijbelse profetie herinneren wij van de Wereld van Morgen onze bezoekers en lezers er vaak aan dat onze wereld in de ‘laatste dagen’ leeft voordat Christus terugkeert om onder Zijn heerschappij een nieuw tijdperk op aarde te vestigen. Dit zijn penibele, onstabiele tijden van economische onrust, een steeds ongunstiger wordende klimaat- en weerspatronen, verschuivende politieke allianties en  ̶ in westerse democratische landen  ̶ een nieuwe golf van meer conservatieve, populistische politiek die ernaar streeft om de voorgaande liberale, globalistische agenda te vervangen. Van religieuze misleiding, oorlogen, hongersnoden en epidemieën, getypeerd door de Vier Ruiters van Openbaring, wordt voorspeld dat deze niveaus zullen bereiken die nog nooit eerder werden gezien (Openbaring 6:1-8), en de bestaande wereldorde zal spoedig uiteenvallen. Dit zal ons in de tijd van Jakobs benauwdheid brengen (Jeremia 30:4–7), wanneer de moderne afstammelingen van de oude patriarch Jacob, vooral Groot-Brittannië en de VS, in hun ergste tijd van problemen en beproeving gesleept zullen worden.

We leven in zeer ernstige tijden. Dit is het moment om te doen waartoe Christus ons aanspoorde, namelijk acht te slaan op onszelf dat onze harten niet bezwaard worden door de zorgen voor dit leven (Lukas 21:34). Hij heeft ons allen inderdaad gewaarschuwd: “Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten …” (vs. 36).