PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ November - December 2011

De snelgroeiende financiële crisis, die zich verspreidt over de landen van de Europese Unie doet een toenemende vraag ontstaan voor het scheppen van een reële federale regering voor Europa - een Verenigde Staten van Europa! Voor velen in kringen van de media en seculiere regeringen is dit een andere nieuwe ontwikkelingin de voortdurende zoektocht naar een politiek verenigd Europa. Bijbelprofetieënhebben echter lang geleden voorspeld dat een dergelijke gebeurtenis zou plaatsvinden op een beslissend moment in de menselijke geschiedenis - een tijd waarnaar verwezen wordt als "het einde van het tijdperk" en net vóór de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde. Deze opmerkelijke gebeurtenissen in Europa moeten in de gaten gehouden worden nu oude bijbelprofetieën vandaag tot leven komen in onze krantenkoppen!

Het opkomende koor!

Tijdens een toespraak in Berlijn riep de voormalige kanselier Gerhard Schroeder op tot de oprichting van een "Verenigde Staten van Europa"..... om toekomstige economische crises te voorkomen" en verklaarde "wij zullen nationale soevereiniteit moeten opgeven" aan een gemeenschappelijke regering. ("Former German leader calls for "United States of Europe - [Voormalige Duitse leider roept op tot "Verenigde Staten van Europa"] - Reuters.com, 4 september 2011) Deze mening wordt in toenemende mate verwoord in de wereld!

Tijdens een conferentie in Parijs verklaarden functionarissen van de Europese Centrale Bank dat voor het aanpakken van de financiële crisis in Europa nodig is, dat het Europese project "voltooid" moet worden en dat dit een "federale regering met een federale minister van financiën" zou vereisen. ("Spectre of fresh EU treaty returns to haunt 'incomplete' Europe" - [Het schrikbeeld van nieuw EU-verdragswinst om 'onvolledig' Europa te achtervolgen] - euobserver.com, 6 september 2011) De vergadering over de toekomst van Europa heeft een beleidsverklaring uitgegeven, die oproept voor zowel een fiscaal verbond als een politiek verbond van de Europese staten, dat een "algemene veiligheid, energie, klimaat, immigratie en buitenlandse politiek" zal omvatten - alles bestuurd door een centrale Europese entiteit - en dat stappen in deze richting "onvermijdelijk" zijn. (ibid.)

Onlangs merkte het hoofd van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso op, dat het aanpakken van de Europese schuldencrisis een sneller en besluitvaardiger handelen vereist en dat "de markten meer integratie verlangen, tenminste in de eurozone". ("Markets will drive a two-speed Europe, says Barroso" - [Markten zullen een 'two-speed' Europa opdrijven, zegt Barroso] - euobserver.com, 7 september 2011) In New York zei een functionaris van de Citigroup, de grootste financiële dienstverlening firma in de wereld, "de eurozone zal waarschijnlijk uiteenvallen, tenzij de lidstaten van de Europese Unie fuseren, zowel op het fiscale als op het politieke vlak..... Europa moet opstaan en beslissen of het een 'Verenigde Staten van Europa' gaat worden of een 'lappendeken' van onafhankelijke staten". ("Citigroup says only 'United States of Europe' will save euro", - [Citigroup zegt dat alleen een 'Verenigde Staten van Europa" de euro kan redden] - euobserver.com, 21 april 2011)

Dit opkomende koor van stemmen begint dringend denkbeelden te herhalen, die in Europa sinds enige tijd aan het circuleren zijn. Dezelfde denkbeelden worden gehoord door het hele politieke spectrum heen in Duitsland. "Duitse Euro-federalisten zijn na een lange slaap wakker geworden. Het is geen verrassing, dat Joschka Fischer - de politicus van de Groenen - zou uitroepen tot een 'Verenigde Staten van Europa'. Het is meer opvallend dat Gerhard Schröder, een vroegere sociaal democratische kanselier dezelfde woorden uitsprak als Ursula von der Leijen, de minister van arbeid en een vooraanstaande Christendemocraat". ("Germany's euro question" - [de euro vraag van Duitsland] - The Economist, 10 september 2011)

In zijn boek, The United States of Europe - [de Verenigde Staten van Europa] - heeft de voormalige Belgische Eerste minister Guy Verhofstadt gepleit voor de vorming van een federale regering om een "Verenigde Staten van Europa" te stichten. Hij stelt zich een dieper geïntegreerd Europa voor, dat de economie van het vasteland kan opvoeren en zodat de georganiseerde criminaliteit effectiever kan worden bestreden.

Oude Profetieën komen tot Leven 

Alhoewel moderne wetenschappers en sceptici veronderstellen dat de Bijbel niets meer is dan een verzameling mythen en legenden, verklaart de God van de Bijbelkrachtig dat Hij alleen in staat is om "vanaf het begin te verkondigen wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen". (Jesaja 46:8-10) Ongeveer 2500 jaar geleden openbaarde de God van de Bijbel aan de profeet Daniël dat een broze federatie (ijzer en klei) met verbindingen naar het oude Romeinse Rijk, net voor de terugkomst van Jezus Christus naar deze aarde, zou opkomen in Europa. (Daniël 2:34-44) Tijdens de eerste eeuw n. Chr. profeteerde de Apostel Johannes dat de relatief plotselinge opkomst van een machtig politiek "beest", dat in staat is om oorlog te voeren, de wereld zal verrassen. Dit beest zal toegevoegd worden aan een ander beest - een grote religieus leider, die tekenen en wonderen zal verrichten en de mensen van de wereld verleidt om het politieke beest te volgen voor een periode van 42 maanden - 3½ jaar. (Openbaring 13) Johannes voorspelde dat tien koningen hun macht en autoriteit (hun soevereiniteit overdragen) aan dit politiek beest zullen geven - en dit satanisch systeem zal oorlog voeren tegen de teruggekeerde Jezus Christus. (Openbaring 17:12-14) Het Europese politieke beest wordt ook beschreven als eeneconomische macht, sterk betrokken bij de handel van de wereld - die weeklagen zal als Jezus Christus bij Zijn terugkeer het hele systeem zal afbreken. (Openbaring 18)

In het licht van deze oude profetieën over de verrassende opkomst van een Europese macht met oorlogvoerende krachten en verbindingen naar de wereldeconomie is het inderdaad ernstig om te zien hoe de wereldgebeurtenissen zich langs dezelfde lijnen ontwikkelen! Niet alleen de Europese schuldencrisis roept vragen op voor een Verenigde Staten van Europa; de grootste EU-landen (Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en Spanje) "willen een plan ontwikkelen voor een militair hoofdkantoor voor de Europese Unie" om militaire operaties in de wereld te leiden - ondanks bezwaren van Groot Brittannië. (EU countries propose military headquarters" - [EU landen stellen militair hoofdkwartier voor] - United Press International, 9 september 2011) Dit initiatief kan leiden tot de vervulling van een lang gekoesterd doel voor het tot stand brengen van een Europees Leger. Alhoewel bijbelprofetieën over tien koningen spreken als deel van dit Europese beest, is het de moeite waard om op te merken dat EU verdragen in een optie voorzien, die "negen of meer lidstaten toestaan om een EU project door te drukken zonder de anderen". De "kern" leden van een nieuwe gecreëerde Verenigde Staten van Europa zouden deze profetieën in de toekomende tijden kunnen vervullen.

Op hetzelfde moment dat de leidende naties van Europa voorstellen om gestaag vorderingen te maken met federale Europese plannen, worden er opmerkingen geuit over het verminderen van de status of het aantal landen in de 27 landen van de Europese Unie. Een groeiend koor van politici in de EU, inclusief hooggeplaatste Duitse wetgevers, bespreken nu openlijk het "taboe" om Griekenland uit te sluiten van de eurozone. ("Deficit Sinners' Flags should Fly at Half-Mast" - [De vlaggen van achterstand zondaars moeten halfstok hangen] - Der Spiegel, 9 september 2011)

Verscheidene leden, die oprichters van de EU waren hebben voorgesteld om voor de staten met de hoogste schulden, "afdelingen" van de Europese commissie te maken om hun financiële conditie door te lichten. "De premier van Nederland zei dat landen die hulp ontvangen, of de controle over hun budgets moeten overdragen, of de eurozone moeten verlaten. 'Landen, die niet bereid zijn om onder bewindvoering te worden geplaatst kunnen kiezen om gebruik te maken van de mogelijkheid om de eurozone te verlaten', zei de Nederlandse premier Mark Rutte". (European Leaders Escalate Tough Talk on Greece" - [Europese leiders verhevigen moeilijk gesprek over Griekenland] - New York Times, 8 september 2011) De ideeën, die nu in behandeling zijn - om het aantal landen in de eurozone te verminderen of gestaag vorderingen maken met een kerngroep van landen om een Verenigde Staten van Europa te vormen - zullen zeker helpen om deze oude profetieën nu tot leven te brengen - onder Uw ogen!

In tegenstelling tot wat seculiere sceptici tegenwoordig willen geloven, zijn bijbelprofetieën geïnspireerd en bewaard door een ware God - de God van dit universum - die alles tot stand brengt wat Hij duizenden jaren geleden heeft voorspeld. Daarom waarschuwde Jezus Christus, "waak..... bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen" bij Zijn komst. (Lukas 21:36)

Om meer te leren over dit verbazingwekkend plan dat God in bewaring heeft voor de wereld, kunt U ons boekje Het Beest van Openbaring aanvragen.

Om meer over dit belangrijke onderwerp te weten te komen, kunt U ons boekje -Wie of Wat Is de Antichrist aanvragen