U kunt het weten! 

BRON: Tomorrow's World, January - February 2008

  • "Alle kerken, die ons afkeuren zullen gesloten worden.....
  • Wij zullen met Uw zonen sodomie bedrijven.....
  • Wij zullen hen verleiden in Uw scholen, in Uw studentenhuizen, in Uw sportzalen, in Uw kostscholen, in Uw jeugdgroepen.....".

Toen de "homoseksuele activist" Michael Bronski die schokkende verklaringen in de Gay Community News - [Nieuws van de Homoseksuele Gemeenschap] - van Boston in februari 1987 schreef, bestempelde hij deze als "een sadistische fantasie, een uitbarsting van innerlijke woede". Medestanders wuifden zijn woorden weg als "satire".

Maar, denkt U na! Als welke andere beweging dan ook dergelijke schandelijkeverklaringen zou afleggen, zou deze gemeden worden - of zelfs verboden en snel opgeheven worden. 

De zeer knappe leiders van de homoseksuele beweging hebben echter bijna ongekend succes bereikt in de erkenning van hun levensstijl en de acceptatie van hun bedoelingen. Zij hebben daarmee de fundamentele structuur van de Westerse samenleving aangetast - het gezin, kinderen, een normaal huiselijk leven en alles wat dat inhoudt.

Homoseksuele activisten hebben ongekende invloed verworven over de media. Nu verwerven zij in toenemende mate zelfs meer macht over de rechtbanken, over onze scholen en hogescholen en zelfs in de kerken!

Wat proberen zij te bereiken?

 Jezus Christus zei, "Aan hun vruchten zult gij hen kennen". (Matteüs 7:16) 

Wat zijn de feitelijke "vruchten" - de resultaten - van de homoseksuele levensstijl? 

Homoseksuele propagandisten proberen dit onderwerp te mijden of te verdraaien, maar iedere eerlijke onderzoeker zal erkennen, dat de gemiddelde homofiel ongeveer 50 sekspartners heeft tijdens zijn leven! Dit is minstens twaalf keer meer dan de gemiddelde heteroseksuele man. En de veelvoudige seksuele ontmoetingen van homoseksuelen - vaak in badhuizen en openbare toiletten, met mannen die zij zelfs niet kennen - resulteren in de verspreiding van AIDS en andere ziekten in een veel groter tempo dan van heteroseksuelen. Zoals Dr. Jeffrey Satinover, geneeskundig arts, schrijft in zijn uitstekend en zorgvuldig onderzocht boek, Homosexuality and the Politics of Truth - [Homoseksualiteit en de Politiek van de Waarheid], "homoseksuele mannen zijn onevenredig kwetsbaar als een gastheer van ernstige en vaak fatale infecties, veroorzaakt door het binnenkomen van ontlasting in de bloedbaan. Dit houdt in hepatitis B en de groep verschillende vreemde aandoeningen, zoals shigellosis en giarda lamblia infectie, die samen bekend zijn als het 'Homoseksuele Darm Syndroom'. Het belangrijke artikel vat samen: 'Vanwege hun groter aantal seksuele partners en seksuele praktijken, zoals anilingus/anilinctus en anale geslachtsgemeenschap, lopen vooral homoseksuele mannen het risico van het oplopen van hepatitis B, giardiasis, ambebiasis, shigellosis, genitale campylobacteriose en anorectale infecties met Neisseria gonorroe, virusziekte met koortsuitslag, wratachtige gezwellen'" . (pag. 67-68)

Satinover - een zeer gerespecteerde geneeskundige arts en psychoanalyticus - laat duidelijk zien, dat homoseksuele activiteit leidt tot een massa ernstige ziekten en andere fysieke problemen en een zeer verkorte levensduur. Vrienden en verwanten van homoseksuelen betonen hun heel veel liefde - "haten" hen niet - als zij hen kunnen helpen om te begrijpen, dat hun perverse levensstijl hun onherstelbare schade toebrengt en kunnen hen helpen deze achter zich te laten.

  • Weest U oprecht - wat zou de "vrucht" of gevolg zijn als iedereen de homoseksuele levensstijl praktiseerde?
  • Wat voor soort bestaan zouden de mannen en vrouwen van deze wereld leven?

Leegte!

Het Werkelijke Doel van Uw leven

De Eeuwige God schiep man en vrouw naar Zijn beeld. (Genesis 1:26) Hij maakte ons mannelijk en vrouwelijk. Één van Gods allereerste daden was het instellen van het huwelijk tussen een man en een vrouw als de fundamentele structuur van de menselijke samenleving"Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn". (Genesis 2:24)

In het begin was de vrouw specifiek geschapen voor de man; om hem te helpen en te bemoedigen, om zijn geliefde te zijn, zijn metgezel en de moeder van zijn kinderen. Duizenden jaren hebben de meeste religies en alle ordentelijke samenlevingen dit erkend. Dit was voor bijna iedereen van ons de basis van ons huiselijk leven en het fundament voor de ontzagwekkende fysieke vervullingen van de mensheid.

Maar de homoseksuele activisten komen op. Zij willen een samenleving scheppen, die fundamenteel zo verstoord wordt dat in toenemende mate miljoenen zullen sterven aan AIDS en andere van dergelijke ziekten. Kleine kinderen - zo goed als geen - zouden geen normaal huiselijk of gezinsleven hebben. Als welk land dan ook werkelijk de volledige homoseksuele agenda zou aannemen, zou haar bevolking natuurlijk spoedig uitgedund worden en de overlevenden in toenemende mate ziek en stervend. Een jongere "hongerige" natie zou spoedig de stervende natie innemen en zo haar zelf teweeggebrachte ellende beëindigen. Wij zagen dit patroon in het verval van samenlevingen, zoals het oude Griekenland en Rome.

Toch weten wij beter! Onze levende Schepper maakte ons "naar Zijn beeld". Door ons in dit leven lessen te leren en ons te leiden door Zijn Heilige Geest, bereidt God ware Christenen voor om volledige leden te worden van Zijn "gezin". Want Jezus Christus wordt "de eerstgeborene onder vele broederen" genoemd. (Romeinen 8:29) En God zegt aan Zijn volk om de walgelijke praktijken van deze wereld niet te imiteren; in plaats daarvan zegt Hij: "Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige". (2 Korintiërs 6:17-18)

In tegenstelling daarmee zou de ware agenda van de homoseksuele activisten leiden tot een volledige herschikking van onze hele samenleving! Het zou uiteindelijk alle sporen van ware Christendom vernietigen. De seksueel perverse personen, die de homoseksuele beweging leiden hebben plannen, die veel verder gaan dan wat de meeste mensen zich hebben gerealiseerd. Toch zijn de liberale media, politici en leraren het ermee eens!

Zijn Homoseksuelen Werkelijk "Zo Geboren"?

Wellicht is de meest schadelijke aanneming over homoseksualiteit het voortdurende spervuur aan propaganda, verspreid door homoseksuele activisten, dat zij "zo geboren" zijn. Dat zij werkelijk "het niet kunnen helpen". Dat zij - zelfs met raadgeving, therapie of oprechte christelijke bekering - "niet kunnen veranderen".

Maar wat zijn de werkelijke feiten?

Leest U zorgvuldig de volgende commentaren van A, Dean Byrd, die schrijft voor de National Association for Research and Therapy of Homosexuality - [Nationale Samenwerking voor Onderzoek en Therapie voor Homoseksualiteit]: "Dr. Francis S. Collins, één van werelds vooraanstaande wetenschappers, die op het gebied van DNA werkt, concludeerde dat 'er een onvermijdelijk bestanddeel bestaat voor overerving van veel menselijke karaktertrekken. Voor geen van hen is overerving dicht bij voorspellend'..... Dr. Collins is er mee eens, dat de omgeving de genen expressie kan beïnvloeden, maar de vrije wil bepaalt de reactie op wat voor neigingen er kunnen bestaan. Dr. Collins bekeek opnieuw beknopt het onderzoek over homoseksualiteit en toont het volgende aan: 'De genetische basis van homoseksualiteit is een gebied van bijzonder sterke algemene interesse. Bewijs uit onderzoek bij tweelingen ondersteunen in feite de conclusie dat erfelijkheidsfactoren een rol spelen in mannelijke homoseksualiteit. De aannemelijkheid echter, dat de identieke tweeling van een homoseksuele man ook homoseksueel zal zijn is ongeveer 20 procent (vergeleken met 2-4 procent mannen van de bevolking) en geeft aan dat seksuele gerichtheid genetisch beïnvloed is. Maar dit is niet permanent gekoppeld door DNA en welke genen ook, die erbij betrokken zijn; deze geven vatbaarheid weer, niet voorbestemmingen". ("Homosexuality is not Hardwired" - [Homoseksualiteit Ligt Niet Vast] - april 2007)

Deze gerespecteerde wetenschapper geeft toe, dat seksuele gerichtheid "beïnvloed" kan worden door de genetische samenstelling van een persoon. Maar dit is alleen een "neiging" en geen voorbestemming.

Ondanks maatschappelijke druk om dit belangrijke feit te ontkennen zijn een belangrijk aantal wetenschappers, artsen en andere deskundigen bereid om openlijk te erkennen, dat niemand "geboren" wordt als een homoseksueel.

Dr. Robert Spitzer, hoogleraar Psychiatrie aan de Columbia Universiteit, die in 1973 een grote rol speelde in het verwijderen van homoseksualiteit van de Amerikaanse Psychiatrische Genootschaplijst van geestelijke gestoordheid schreef een studie, die in het oktobernummer 2003 van Archives of Sexual Behavior - [Archieven van Seksueel Gedrag] werd gepubliceerd. Hij betoogde, dat mensen hun 'seksuele gerichtheid' kunnen veranderen van homoseksueel in heteroseksueel. Spitzer ondervroeg meer dan 200 mensen, waarvan de meeste verklaarden dat door gesprekstechniek in hersteltherapie hun verlangens naar seks met gelijke partners, of aanmerkelijk verminderde of dat zij overgingen naar heteroseksuele gerichtheid.

"Alhoewel Spitzer nog verdediger is van homoseksuele activisme, werd hij genadeloos aangevallen door vroegere bewonderaars voor deze breuk van de ideologie, dat men 'als homoseksueel wordt geboren en niet kan veranderen'. Onveranderlijkheid is een belangrijk beginsel voor aanspraak op 'homorechten' en 'homohuwelijk'. Omdat geen enkel onderzoek als doorslaggevend kan worden beschouwd moet er meer onderzoek worden gedaan bij mensen, die homoseksualiteit hebben overwonnen. Maar een behoorlijk aantal eerder verschenen literatuur over het veranderen van homoseksualiteit naar heteroseksualiteit is verzameld en het aantal uitzonderingen voor de theorie van 'als homo geboren worden', moeten een waarschuwing zijn voor onderzoekers en media om voorzichtig te werk te gaan voordat zij verklaren dat de wetenschap 'bewezen' heeft dat homoseksualiteit genetisch is". ("Born or Bred"? - [Geboren of Gekweekt?], juni 2000)

Leest U tenslotte nauwkeurig het volgende: "Veel leken geloven nu dat homoseksualiteit een deel is van wie een persoon werkelijk is vanaf het moment van conceptie. De theorie van 'genetisch en onveranderbaar' werd actief gestimuleerd door homoactivisten en de populaire media. 

Is homoseksualiteit werkelijk een aangeboren en normale variant van de menselijke natuur?

Neen. 

Er is geen bewijs, dat aangeeft dat homoseksualiteit gewoon 'genetisch' is. En geen enkel onderzoek beweert dit. Alleen de pers en bepaalde onderzoekers doen dit wanneer zij krachtige citaten uitspreken naar geïnteresseerden..... Maar voordat wij de bijzonderheden in overweging nemen, is hier hetgeen serieuze wetenschappers denken over het recente onderzoek van het genetisch gedrag. Uit Science[Wetenschap] 1994: 'iedere keer opnieuw verklaarden wetenschappers dat bepaalde genen of chromosonen-gebieden verbonden zijn aan gedragstrekken, om daarna hun bevindingen weer terug te trekken als zij niet door celdeling werden voortgeplant. "Helaas", zegt [Dr. Joel] Gelernter van Yale Universiteit, "is het moeilijk om met veel bevindingen te moeten komen, die specifieke genen verbindt met complexe menselijke gedragingen, die door celdeling voortgeplant zijn..... Alles werd met veel ophef aangekondigd; alles werd zonder twijfel in de populaire pers begroet; iedereen is nu in diskrediet ....".

Openbare verklaringen van onderzoekers aan de pers zijn meestal gewichtig en verreikend. Maar als zij de wetenschappelijke gemeenschap antwoorden, spreken zij veel behoedzamer. Aan onderzoeker van 'homofiele factoren' Dean Hamer werd gevraagd door Scientific American - [Wetenschappelijke Amerikaan] - of homoseksualiteit uitsluitend biologisch werd veroorzaakt. Hij antwoordde: 'Absoluut niet. Van samengebrachte onderzoeken weten wij reeds, dat de helft meer van de variabelheid in de seksuele geaardheid niet vererfd is. Onze onderzoeken proberen de genetische factoren nauwkeurig vast te stellen..... niet de psychomaatschappelijke factoren te ontkrachten'". ("Is there a 'Gay Gene'"?, National Association for Research and Therapy of Homosexuality - [Bestaat er een 'Homofiele Factor'? Nationale Samenwerking voor Onderzoek en Therapie van Homoseksualiteit] - september 2004)

Zelfs de homoseksuele onderzoekers, die "voorstanders" zijn, geven vaak toe - zoals Dr. Hamer in bovenstaande referentie erkent - dat "seksuele geaardheid niet vererfd is"! 

Denkt U na!

 Als homoseksuelen werkelijk "zo geboren werden", zou het zeer "onrechtvaardig" zijn van de God van de Bijbel om homoseksualiteit te veroordelen. Hij zou verkeerd zijn om homoseksuelen de toegang tot Zijn Koninkrijk te ontzeggen, zoals de Bijbel duidelijk laat zien, dat dit het geval is. (1 Korintiërs 6:9-11) De vele voorbeelden in de Bijbel van Gods toorn tegen homoseksuele praktijken zouden een onrechtvaardige God beschrijven!

Homoseksuelen zijn echter niet "zo geboren"! Alcoholisten zijn niet "zo geboren"! Evenmin zijn drugverslaafden, kindermisbruikers of welke anderezondaars "zo geboren"! Anders zou God onrechtvaardig zijn om hen te gebieden zich te bekeren en te veranderen. Hij zou de kracht - Zijn Heilige Geest - verkeerd voorstellen om wie dan ook te helpen om zonde te overwinnen!

Maar God is niet onrechtvaardig! Hij zegt ons, door de Apostel Jakobus, "Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte". (Jakobus 1:13-14)

God heeft beslist niemand "geschapen" om een homoseksueel te zijn. Om te zeggen dat Hij dat gedaan heeft zou niet alleen verschrikkelijk verkeerd zijn; het zou grenzen aan godslastering.

Denkt U er aan, wij moeten de treurige, verwarde mensen niet haten, die verward zijn over hun seksuele identiteit. Wij moeten eerder voor hen bidden en hen helpen als zij bereid zijn om geholpen te worden. Maar wij "helpen" hen niet echt als wij devalse ideologie accepteren, die door de homoseksuele activisten verspreid wordt. In hun schaamte en hun verlangen om "goedkeuring te verkrijgen" verkondigen zij een voortdurend bombardement van verkeerde informatie en proberen het publiek te overtuigen dat zij "net als ieder ander zijn" en dat homoseksueel gedrag "juist" is.

De homoseksuele activisten en medestanders in de media trachten wanhopig de afschuwelijke gevolgen van homoseksualiteit te verbergen, zoals het eindigen in AIDS, in vele andere levensbedreigende en levensverkortende ziekten en aandoeningen en in de diepe wanhoop en extreem hoge cijfers van zelfmoord in de homoseksuele gemeenschap. Homoseksuelen hebben Gods hulp nodig om uit dat zondig en zeer verwoestende gedrag "te komen".

WIE Bepaalt wat Goed en wat SLECHT Is?

Miljoenen traditionele Christenen zijn niet in staat zich te realiseren, dat het echte probleem hierin ligt:

  • Heeft een ware persoonlijke God ons geschapen?
  • Heeft een ware persoonlijke God gezag over onze levens?
  • Is het boek, dat wij de Bijbel noemen, feitelijk het "instructie handboek van de Schepper"?
  • Werd de Bijbel echt door God geïnspireerd?

Het is belangrijk, dat wij voor onszelf de juiste antwoorden op deze vragen bewijzen en dan handelen naar deze kennis!

Als wij werkelijk "ons ontwikkeld hebben" uit smoorverliefde slijmdiertjes in de oceaan, volledig onafhankelijk van een echte Schepper, dan kunnen wij ons "vrij" voelen om ons te buiten te gaan aan ontucht, overspel, homoseksualiteit, "groepshuwelijken", bestialiteit, kindermisbruik, moord, marteling en andere dingen, die ons goddeloze verstand zich bedenkt. Natuurlijk moet met de fysieke consequentie van AIDS (en een massa andere ziekten en kwalen) - inclusief een zeer verkorte levensduur - rekening worden gehouden. Maar in onze sterk geseksualiseerde "nu" generatie, met haar vraag naar onmiddellijke voldoening van al onze lusten en fantasieën, zullen zelfs deze ernstige consequenties vele onnadenkende personen niet stoppen om te zoeken naar onmiddellijke "voldoening".

Als de God van de Bijbel echter werkelijk "verantwoordelijk" is voor de opkomst en de val van landen en als Hij een indrukwekkend doel heeft voor onze levens, doen wij er goed aan om aandacht te besteden aan hetgeen de Bijbel werkelijk zegt. Ik ben ontzet door de partijdige informatie - of zelfs desinformatie - die vaak gepubliceerd wordt door misleide personen, die denken ons te vertellen wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit. Voorstanders van homoseksualiteit verwijzen gewoonlijk alleen naar op zichzelf staande verzen en "steken er de draak mee". Ieder oprechtpersoon echter moet bereid zijn te kijken naar de consequente verwerping van homoseksualiteit door de hele Bijbel heen. Dan kan men werkelijk dichter tot het besef komen van "de gedachte van God" over dit onderwerp.

Weet U dat de Bijbel duidelijk onderwijst dat degenen, die betrokken zijn bij homoseksualiteit, kunnen veranderen? In het geschrift aan de Christenen in de sterk geseksualiseerde sfeer van het oude Korinte legde de Apostel Paulus uit, "Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders (noch die bij mannen liggen STV), dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God". (1 Korintiërs 6: 9-11)

De Almachtige God heeft door Zijn Geest algehele macht om eenieder te helpen om uit homoseksualiteit, alcoholisme, drugsmisbruik of elke andere verslaving of perversie te komen! Zoals Paulus aangeeft, waren "sommige" van die Korinthische Christenen "homoseksuelen", maar zij waren nu "afgewassen en geheiligd" door Gods Heilige Geest. Gods geïnspireerde woord zegt ons herhaaldelijk op vele verschillende manieren, dat een oprechte Christen met Gods hulp elke zonde kan overwinnen. Zoals God de Apostel Paulus inspireerde om aan ons te zeggen, "Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt". (1 Korintiërs 10:13)

Is Homoseksueel Gedrag ZONDE?

Maar is homoseksueel gedrag een absolute zonde tegen God en de manier waarop Hij ons schiep? 

Natuurlijk!

Wij hebben net gelezen, dat praktiserende homoseksuelen "het Koninkrijk Gods niet zullen beërven". En in zeer duidelijke taal beschreef God de beroemde filosofen van Griekenland en Rome: "Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden..... Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hun overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt". (Romeinen 1:22, 26-28)

God zei aan de onbekeerde natie van het oude Israël, "En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het. Verontreinigt u niet door dit alles, want door dit alles hebben zich verontreinigd de volken die Ik voor u uit wegdrijf. Het land toch werd verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde". (Leviticus 18:22-25)

Het is duidelijk, dat God ons zegt dat dergelijke praktijken - wanneer het zich over een hele natie verspreidt - de hele natie totaal pervers zou worden en deregelrechte straf van God zou brengen over zo'n zondig volk. Daarom moeten wij ons, als een natie, diepgaand bekeren van het vergoelijken van deze levensstijl - en God vragen ons te helpen om ons oprecht naar Hem te keren voordat het te laat is!

Het is belangrijk om hier naar voren te brengen, dat Christenen - die het potentieel van Gods Heilige Geest als Gods hulp hebben - geen oordeel mogen vellen over homoseksuelen of iemand anders! Christenen zijn "vreemdelingen en pelgrims" in een samenleving, die in wezen aan Satan de duivel behoort. (2 Korintiërs 4:4) Wij moeten niet van deze wereld zijn, noch deelnemen aan haar veroordelingen of haar oorlogen. Zoals Jezus zegt, "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier". (Johannes 18:36)

In plaats daarvan moeten wij personen, die wij ontmoeten en betrokken zijn bij zondig gedrag, zoals alcoholmisbruik, drugsmisbruik of homoseksualiteit, proberen te helpen. Wij moeten voor hen bidden en wij moeten ons voor hen openstellen alszij willen veranderen. En wij moeten proberen om begrip en wijsheid te ontwikkelen om hen te helpen geleiden uit de vreselijke problemen waarin zij betrokken zijn geraakt. Net zoals er groepen oprechte mensen zijn, die alcoholisten en drugverslaafden helpen om hun problemen te overwinnen, zijn er therapeuten en ondersteunende groepen, die zich wijden aan het helpen van homoseksuelen om "uit" die betreurenswaardige levensstijl "te komen". Wij moeten iedereen, die uit de homoseksualiteit "wil komen" aanmoedigen om dit te doen.

Er Is een "UITWEG"

In zijn voornoemd boek over homoseksualiteit beschrijft Dr. Satinover nogal wat organisaties, die succes hadden in het helpen van personen om uit de homoseksuele levensstijl te komen en min of meer terug te keren naar "normaliteit". Vele vroegere homoseksuelen zijn daarna getrouwd, hebben kinderen gekregen en hebben een gelukkig gezin. (Homosexuality and the Politics of Truth - [Homoseksualiteit en de Politiek van de Waarheid] - pag. 204-209) Satinover beschrijft één kenmerkende groep, die groot succes behaalt door het combineren van "dieptepsychologie in voornamelijk groepsverband met gebed tot genezing. Deelnemers verbinden zich voor minimaal acht maanden aan een kleine groep, die zich richt op seksuele bevrijding in Christus. Voor personen, die volhouden en verbonden blijven aan het proces zijn de succescijfers volgens Bergner op de lange termijn over de 80 procent". (pag. 204) Dit is slechts één van de vele bewijzen - zoals bevestigd kan worden door artsen, psychologen en sociologen, die met deze groepen gewerkt hebben - dat er werkelijk hulp beschikbaar is voor iedereen, die uit de homoseksuele levensstijl wil komen!

Persoonlijk zou ik aan U allen willen zeggen, die betrokken zijn bij homoseksualiteit: "God heeft U lief"! God is de Schepper van ieder van ons. Allemensen zijn naar Zijn beeld geschapen. Allen zijn geschapen met de potentie omvolledige zonen van God te worden. De Bijbel zegt dat God ons "macht gegeven heeft om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven". (Johannes 1:12) Want God is een gezin. Uw Vader wilt, dat U een deel wordt van dat gezin en Hij is speciaal bezorgd over U. Als U bereid bent om voor Uzelf te bewijzen, dat Hij bestaat - en als U bereid bent om Zijn geïnspireerde woord te gehoorzamen.

De inzet is hoog! Maar God heeft totale uitgaande bezorgdheid en Hij liet dit zien door Zijn eniggeboren Zoon te geven om voor ieder van ons te sterven. (Johannes 3:16) Hij heeft beloofd om ons Zijn Heilige Geest te geven na bekering en doop. (Handelingen 2:36-38) De Heilige Geest is het verstand en het karakter van God, ingeplant in ons, wanneer wij ons echt bekeerd hebben en Christus als onze Verlosser, onze Heer en Meester, onze Hogepriester en onze spoedig komende Koning aanvaarden.

Een deel van het "komen uit" homoseksualiteit houdt ongetwijfeld in, het totaal afkeren van deze hele praktijk en van betrokken te zijn bij deze mensen, die U er weer rechtstreeks "intrekken"! De Bijbel zegt ons, "Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam". (1 Korintiërs 6:18-20)

Denkt U er aan, dat U het roken niet overwint door bij anderen "rond te hangen", die roken en door sigaretten "bij de hand te hebben" voor het geval, dat U een trekje wilt nemen. U moet het zich niet "gemakkelijk" maken om in Uw oude gewoonte terug te vallen. Hetzelfde principe is ook op homoseksualiteit van toepassing. VoorUw bestwil, denkt U hierover na en ga tot handelen over! En denkt U er altijd aan dat er een ontzagwekkende beloning in het vooruitzicht ligt voor degene, die de God van de schepping wil dienen en Zijn Wil vervullen!

Ieder van ons moet bereid zijn om "tot het uiterste" te gaan om de opstanding te verkrijgen. Of dit inhoudt, om uit homoseksualiteit te komen - of uit alcoholisme, drugverslaving of gewoon egoïsme - ieder van ons moet bereid zijn ons deel van ganser harte te doen. En ons is de hulp beloofd van een liefhebbende Vader en een genadige Hogepriester, die op dit moment aan Gods rechterhand zit en die meer dan bereidwillig is om naar onze gebeden te luisteren. (Hebreeën 4:14-16) Laten wij elkaar dus liefhebben en voor elkaar bidden. Wij moeten een diepe uitgaande bezorgdheid hebben voor onze homoseksuele familieleden en kennissen en hen intens willen helpen op welke manier wij kunnen.

Lezers van dit tijdschrift begrijpen, dat de Verenigde Staten en de landen van Britse afstamming wonderbaarlijk door God gezegend zijn en behoren tot Zijn volk met het eerstgeboorterecht.

Toch waarschuwt de Almachtige God ons in een krachtige profetie, die Hij gaf aan onze voorouders, die beslist op ons vandaag van toepassing is"Maar indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet indien gij mijn inzettingen versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt, dan zal Ik ook aldus met u doen: met verschrikking (terreur) u bezoeken: tering en koorts, die de ogen verteren en het leven doen verkwijnen dan zult gij tevergeefs uw zaad zaaien, want uw vijanden zullen het eten..... uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper. Dan zal uw kracht tevergeefs verbruikt worden; uw land zal zijn opbrengst niet geven en het geboomte des lands zal zijn vrucht niet dragen". (Leviticus 26:14-20)

Als wij, als een volk volharden in het bekrachtigen, legaliseren en zelfs degenen "gelukwensen", die een weg van leven praktiseren, die door God een "gruwel" wordt genoemd, moeten wij verwachten, dat een liefhebbende God ons zal straffen met"terreur" - of terroristische aanslagen - zoals bovenstaande profetie aangeeft, met razende ziekte epidemieën, afwisselende droogten, overstromingen, branden en zware aardbevingen. God zal zeker onze nationale trots en macht "breken", tenzij wij ons oprecht bekeren.

God laat niet met zich spotten! Moge Hij elk van ons helpen te begrijpen en ons te keren naar Zijn wegen, nu wij nog de kans hebben!


Om meer te weten over het werkelijke doel van Uw bestaan, kunt U ons boekje lezen: Uw Uiteindelijke Bestemming


Wellicht is het volgende artikel ook van belang: Hedzer Woudstra, al 26 jaar levend met aids, waarschuwt: "Kwaliteit van leven gaat ernstig achteruit" (Op dinsdag 25 november 2008 stond schrijver en aidspatiënt Hedzer Woudstra met zijn verhaal in De Telegraaf.)