PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, May - June 2006

In de laatste 20 jaar hebben indrukwekkende veranderingen over Europa gewoed. De Berlijnse Muur, die Oost en West Duitsland verdeelde kwam neer. De Sovjet Unie brak in stukken en bracht een einde aan de Koude Oorlog. Dit maakte het mogelijk, dat de twee Duitslanden werden herenigd om een grootmacht van 80 miljoen mensen te worden in het hart van Europa.

Deze, zich snel ontwikkelende gebeurtenissen veranderden het hele aanzien van het continent en boden ernstige verwikkelingen voor de toekomst. Velen begrijpen, dat Europa grote geopolitieke verandering ondergaat. Slechts enkelen beseffen echter, dat Bijbelprofetie deze gebeurtenissen duizenden jaren geleden voorspelden. Bijbelprofetie geeft aan dat Duitsland, die de wereld in de 20e eeuw tweemaal tot oorlog bracht, zal voortgaan op de weg om de meest machtige natie in Europa te worden. Uw Bijbel laat zien, dat deze natie nog één poging waagt om het continent te domineren - en de wereld - net voordat Jezus Christus naar deze aarde terugkeert om het Koninkrijk van God te vestigen. De weg wordt nu voorbereid voor deze climactische eindtijd gebeurtenissen!

Achter de Schermen

De Europeanen, wankelend van de effecten van twee wereldoorlogen in de laatste eeuw, trachtten een toekomstige vrede en eenheid te garanderen door vrijwillig hun nationale soevereiniteit over te geven aan een centrale macht in Brussel. Het moderne denkbeeld van een Europese Unie werd bedacht door enkele Rooms Katholieke denkers, inclusief de Fransen (Jean Monnet en Robert Schuman), een Belg (Paul Henri Spaak) en een Italiaan (Alcide de Gasperi). Britse en Amerikaanse leiders ondersteunden het denkbeeld van een verenigd Europa, denkend dat wanneer Duitsland stevig verankerd was in een Europese confederatie, het niet opnieuw kon opstaan als een gevaarlijke macht. (The United States of Europe -[De Verenigde Staten van Europa] - Reid, pag. 36-37) Franse ambtenaren geven er de voorkeur aan om te denken aan een Europese éénwording door de beeldspraak "de deskundige Franse ruiter, die het machtige Duitse paard bestuurt en leidt". (The Question of Europe - [De Vraag van Europa], Gowan & Anderson, pag. 77)

De gebeurtenissen van de laatste 20 jaar hebben zich echter niet ontwikkeld op de manier, zoals velen hadden verwacht. Het Duitse paard heeft zijn kracht herwonnen, haar Franse ruiter afgeworpen en zet koers naar Berlijn! De ontwerpers van een verenigd Europa zagen dit niet aankomen en zij hebben geen idee van wat in het vooruitzicht ligt.

Het fundament voor de hedendaagse Europese Unie werd net na de Tweede Wereldoorlog gelegd, met de Europese Kolen en Staal gemeenschap. Dit was een Duits geïnspireerd plan, in 1952 in werking getreden tussen Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, Italië en de Beneluxlanden, om de kolen en staal voorraden te beheren als een afzonderlijke éénheid. Dit was geen nieuw plan; Duitsland had een dergelijk verenigd beheer tweemaal eerder toegepast voor zijn eigen voordeel - als gevolg van veroveringen in twee wereldoorlogen. (Zie Gowan & Anderson, pag. 86) Het moderne denkbeeld van een federaal Europa, die een gemeenschappelijke markt beheerst geeft ook de denkbeelden weer van Albert Speer, een economische hoofdplanner van de Nazi's, die aan Europeanen openbaarde "hoe hoog de economische plaats van Duitsland kon zijn". (ibid., pag. 88)

Het opkomen van Duitsland als Europa's voornaamste land is reeds geruime tijd aan het werk. éénwording maakte van Duitsland het meest dichtbevolkte land in Europa. Europa's valuta, de euro, is in wezen de Duitse Mark onder een andere naam. De Europese Centrale Bank is in Frankfurt gevestigd. Met de op drie na grootste economie in de wereld is Duitsland de economische motor van Europa en werpt een krachtige culturele en economische schaduw over Oost-Europa - de oostwaartse uitbreiding van de EU was grotendeels een Duits project. Duitsland heeft zwaar geïnvesteerd in het Galilea satelliet navigatie systeem, die Europa's afhankelijkheid zal beëindigen van navigatie satellieten, beheert door de Verenigde Staten. Het leger van Duitsland wordt wijd en zijd beschouwd als "het beste, het best getrainde en meest machtige van West Europa". (The European - [De Europeanen], Barzini, pag. 99) Een belangrijk keerpunt kwam in 2001 toen voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog Duitse gewapende strijdkrachten buiten hun land vochten. (Met strijdkrachten van de Verenigde Naties in Servië) "Aan het einde van 2002 had Duitsland meer 'vredestichters' op het veld in de wereld dan enig ander Europese macht". (Superstate - [Superstaat], Haseler, pag. 178-179)

De Toekomst van Duitsland

Waar is Duitsland dan op gericht? 

Analisten erkennen, dat een herlevend Duitsland "niet bereid is om voor altijd een economische reus te blijven en maar een militaire worm". (Reid, pag. 178) Toen de Verenigde Staten zich inspanden voor de invasie in Irak in 2003, bereikte Duitsland nog een belangrijk keerpunt. Kanselier Gerhard Schroeder keurde het VS. beleid afen verzette zich, bijgestaan door Frankrijk tegen de invasieplannen van de VS. - en stelde zich na bijna 50 jaar nauwe samenwerking tegenover de VS. (ibid., pag. 7) Duitsland ging voorop in het aandringen bij andere Europese landen om plannen aan te nemen voor een Europese verdedigingsmacht, die onafhankelijk zou zijn van de door Amerika geleide NATO. De neiging van Duitsland om onverwachte veranderingen van richting te maken werd eerder opgemerkt. (Zie The Europeans, Barzini, hfdst. 3)

Amerika's naoorlogse bondgenoot wordt nu gezien als een potentiële rivaal. Zoals Zbigniew Brzezinski, de vroegere nationale veiligheidsadviseur in de regering Carter, heeft opgemerkt, "een toenemend machtig Duitsland zal de grootste moeilijkheid zijn om te hanteren". (The Grand Chessboard - [Het Grote Schaakbord], Brzezinski, pag. 63) Zelfs Frankrijk, eens ook als deel van Europa's centrale midden beschouwd, is begonnen om bondgenoten te zoeken om zich te verzetten tegen de rijzende invloed van Duitsland in Europa. Europa is ook getuige van een golf van nationalisme, aangezet door de vloed van immigranten uit het zuiden en het oosten en door het overdragen van meer soevereiniteit aan de EU bureaucratie door inspanningen van de bestuurselite. Als deze krachten de "slapende reus" van nationalisme in Duitsland wakker maken, zullen de gevolgen ernstig zijn. (Zie Gowan & Anderson, pag. 83-84)

Bijbelprofetie laat zien, dat Duitsland een dominante rol zal spelen op het wereldtoneel net voordat Jezus Christus naar deze aarde terugkeert. De Bijbel noemt het land bij zijn oude naam - Assyrië. (Voor meer informatie over Duitslands plaats in de Bijbelprofetie, kunt U ons artikel lezen, Duitsland in de profetieën ) De Bijbel laat zien, dat tien landen in Europa hun soevereiniteit zullen overdragen aan een herleefde versie van het Roomse Rijk. (Openbaring 17:12-18) Deze "beestmacht" zal geholpen worden door een prominente religieuze persoon en organisatie, die verbonden zijn met Rome. (Daniël 7:24-25; Openbaring 13:11-18) De leiders van deze "herrezen" beestmacht (die ook "de koning van het noorden" wordt genoemd) zal ware Christenen vervolgen. Deze macht zal de Israëlitische landen straffen, die Gods wegen hebben verlaten (Amerika, Brittannië en andere landen van noordwestelijke Europese afstamming) en zal militaire operaties inzetten in het Midden-Oosten en tegen machten uit het noorden en oosten van het Europees-Aziatisch continent. (Zie Daniël 11:40-45; Hosea 11:1-11) De Bijbel identificeert duidelijk Assyrië - het moderne Duitsland - als de leidende natie van deze eindtijd beestmacht en het moderne Duitsland neemt op het wereldtoneel inderdaad de plaats in, die past bij wat de Bijbel reeds lang voorspelde.

Deze, door Duitsland geleide federatie zal echter slechts kort de macht behouden. Bijbelprofetieën geven aan, dat na 3½ jaar de teruggekeerde Jezus Christus deze laatste fase van een herleefd Rooms Rijk zal vernietigen. (Daniël 2:44-45; Jesaja 10:12-17; 14:24-27) Als de Messias eenmaal het Koninkrijk van God op deze aarde gevestigd heeft en de landen van deze wereld de weg van vrede beginnen te leren, zullen de Duitsers hun vele gaven en talenten gebruiken in dienst van de hele mensheid en zij zullen in de Wereld van Morgen een leidende natie worden - wanneer meer profetieën tot leven komen. (Jesaja 19:23-25)