Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Your Future in a Book” (A personal message from the Editor in Chief) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juni 2021.

Een paar jaar geleden voorspelde futurist dr. Michio Kaku dat de wereld in een periode van tien jaar zou overgaan “van een internet naar een hersennet, waarin gedachten, emoties, gevoelens en herinneringen onmiddellijk over de hele planeet overgedragen zouden kunnen worden.' Zoals veel futuristen schilderde Dr. Kaku een rooskleurig beeld.

Hij legde aan Jacqueline Howard van Huffington Post uit: “Tieners zullen gek worden op sociale media en herinneringen en gevoelens sturen van hun laatstejaars schoolgala, hun eerste afspraakje, enz..” Hij vervolgde: “Historici en schrijvers zullen gebeurtenissen niet alleen digitaal, maar ook emotioneel kunnen vastleggen.” En het meest bemoedigende van alles: “Misschien zullen zelfs de spanningen tussen mensen afnemen naarmate mensen de pijn van anderen beginnen te voelen en te ervaren” (“7 Top Futurists Make Some Pretty Surprising Predictions About What The Next Decade Will Bring”, 26 mei 2015 ).

Klinkt spannend, nietwaar? Maar we zijn nu al zes jaar in zijn tienjarige voorspelling en hebben allang geleerd dat de toekomst van technologie een donkere kant heeft. Enkele van de grootste namen in de internetrevolutie, de technologen en ondernemers die sociale media gebouwd hebben, zijn teleurgesteld geraakt door het monster dat ze hielpen bouwen en laten nu een waarschuwing horen  ̶ en beschermen er zelfs hun eigen kinderen tegen (zie ons coverartikel van maart-april 2018 “Tem het ‘social media’ monster” op deze website)

Sinds de voorspellingen van dr. Kaku in 2015 hebben we gezien dat de wereld meer dan ooit verdeeld geraakt is. Het is moeilijk te begrijpen hoe snel onze wereld aan het veranderen is, en men zou nauwelijks kunnen beweren dat ze ten goede aan het veranderen is. Hoe meer de mensen op internet vertrouwen voor menselijke interactie, hoe depressiever ze worden. Deze trend werd al vóór COVID-19 opgemerkt en is alleen maar toegenomen. Ondertussen voeren online experts een voortdurende strijd tussen idealen van het bevorderen van 'vrije' meningsuiting en van het censureren van 'haatzaaiende' uitlatingen.

Als tieners tegenwoordig het gevoel hebben dat ze een vermeende sprookjesachtige levensstijl missen die door hun leeftijdsgenoten op sociale media afgeschilderd wordt, hoeveel meer pijn zal het 16-jarige meisje dan voelen dat niet naar het gala werd gevraagd? Zal ze zich gedwongen voelen om mee te doen met de meisjes die jongens proberen te worden in een poging haar emotionele leegte te herstellen? Pesten is altijd een probleem geweest voor zowel jongens als meisjes, en sociale media hebben een andere krachtige manier geboden om iemands vijanden, rivalen of de zwakkeren te pesten voor sadistische voldoening. Willen we werkelijk dat sociale media op basis van emotionele steroïden in beeld komen? Nee, dank u wel!

Futuristen schilderen technologie vaak af als de oplossing voor onze hardnekkige menselijke problemen, maar is dit realistisch? Wanneer en waar heeft technologie of wetenschap ooit het probleem van de menselijke natuur opgelost? Ze hebben zeker sommige aspecten van het leven gemakkelijker en comfortabeler gemaakt  ̶ maar wat betreft het genezen van de vernietigende krachten van eigenzinnigheid, hebzucht, trots, vooroordeel en haat? Zeker niet!

Dit is niet bedoeld om Dr. Kaku of de vele andere futuristen en denktanks die vooruitblikken naar het pad dat in het verschiet ligt voor de mensheid, te veroordelen. De toekomst van wetenschap en technologie  ̶ van kunstmatige intelligentie en medische vooruitgang  ̶ moet nog volledig afgewacht worden. Opmerkelijke vooruitgang op allerlei gebied doemen duidelijk op aan de horizon, zoals zelfrijdende auto's en vrachtwagens, en drones die uw laatste online aankopen bezorgen. Zelfs het reizen van mensen naar Mars wordt niet meer uitgesloten.

Maar zal iets van dit alles vrede op onze onrustige planeet brengen? Zal het echtscheiding voorkomen en het hartzeer van kinderen die er middenin zitten en zich afvragen wat ze doen moeten? Zal technologie het probleem oplossen van corrupte regeringsleiders die hun burgers uitbuiten? Zal het bendeoorlogen en geweld tussen concurrerende kartels stoppen? Helaas laat de geschiedenis ons niet veel bemoedigends zien.

De vooruitgang van de mens werd voorzien

Wij bij ’de Wereld van Morgen beschikken niet over de technische intelligentie die professor Kaku en zijn huidige collega's bezitten. En we nemen onze hoed af voor zijn briljante voorgangers, onder wie Leonardo da Vinci, Jules Verne en George Orwell. Er zijn er nog veel meer, maar geen enkele gaf een vooruitblik op de toekomst vanuit de grootste bron van allemaal  ̶ een bron die vrijwel genegeerd wordt door de futuristen van deze wereld. Die bron is de Bijbel. Voordat u afhaakt, overweeg het volgende.

Ergens tussen een kwart en een derde van de Bijbel is profetisch. Veel daarvan is profetie over 'de laatste dagen' of 'het einde van het tijdperk'  ̶ de jaren die vóór ons liggen. Velen zijn verrast te ontdekken dat de Bijbel duizenden jaren van tevoren de technologische en wetenschappelijke vooruitgang voorspeld heeft, hetgeen een veel groter wapenfeit is dan men zich kan voorstellen.
Het is moeilijk voor te stellen hoe statisch onze wereld geweest is gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis tot de tijd die we nu de industriële revolutie noemen, die van ongeveer 1760 tot 1840 duurde. Terwijl de wereld begon met “het proces van verandering van een agrarische en ambachtelijke economie naar een die gedomineerd wordt door industriële en machinale productie” (“Industrial Revolution”, Britannica.com), bleef het grootste deel van de wereld zich te voet, door windkracht of letterlijke 'paardenkracht' voortbewegen. Toch kunnen we vandaag de dag met commerciële vliegtuigen om de wereld reizen in minder tijd dan 200 jaar geleden nodig was om de 225 kilometer van Washington, D.C. naar Philadelphia af te leggen. Aan het begin van de 19e eeuw waren er geen autosnelwegen en geen auto's om er gebruik van te maken. Reizen zoals we dat vandaag kennen moest nog anderhalve eeuw wachten

Verbazingwekkend genoeg is het duidelijk dat de Bijbel dergelijke technologische vooruitgang voorspelde. Daniël 12:4 beschrijft "de tijd van het einde" als gekenmerkt door een transport- en kennisexplosie. Openbaring 9 spreekt over futuristische wapens die heel sterk op gevechtshelikopters lijken, en ook over chemische of biologische munitie die martelt  ̶ maar niet doodt  ̶ op een schaal nog nooit vertoond. Openbaring 11 zegt ons dat twee profeten van God in Jeruzalem gedood zullen worden, en dat de hele wereld hun dode lichamen zal zien gedurende een periode van drie en een halve dag  ̶ wat wijst op een visueel communicatienetwerk dat nog niet bestond vóór de laatste tientallen jaren.

Over de corruptie van de mens werd van tevoren gewaarschuwd

Belangrijker nog is wat de Bijbel ons zegt over de staat van de morele degeneratie van de mensheid aan het einde van dit tijdperk. De tijd van Christus' wederkomst werd aangekondigd door twee rampzalige omstandigheden. De Bijbel voorspelt dat het immorele en gewelddadige gedrag dat voorafging aan de dagen van Noach en Lot ook aan de terugkeer van Christus vooraf zal gaan (Lukas 17:26–30). Tijdens de dagen van Noach was “… de slechtheid van de mens op de aarde groot… en [waren] al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht…" en het eindresultaat was: "… de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld" (Genesis 6:5, 11). De dagen voorafgaand aan de vernietiging van Sodom getuigden van grote seksuele perversiteiten (Genesis 19).

De profeet Jesaja zegt dat de morele maatstaven vóór de terugkeer van Christus op hun kop gezet zullen worden. "Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter" (Jesaja 5:20). Verder beschrijft Hij onze tijd door te zeggen: "Daarom is het recht teruggeweken, en de gerechtigheid blijft van verre staan. Want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan niet binnenkomen. Ja, de waarheid ontbreekt, en wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd…" (Jesaja 59:14–15).

De Bijbel waarschuwt ons er tevens voor dat er een machtige, charismatische leider in Europa zal opstaan, tegelijk met een wonderen verrichtende religieuze leider. Deze twee brengen de wereld misschien tijdelijke stabiliteit, maar hun heerschappij zal rampzalig zijn. De omstandigheden zullen zo verschrikkelijk worden dat de mensheid alleen totale vernietiging kan vermijden door ingrijpen van bovenaf (Mattheüs 24:21-22).

De Wereld van Morgen voorspelt deze ontwikkelingen  ̶ niet gebaseerd op een groot intellect, maar veeleer op geloof in de waarheid van de Bijbel. Een rooskleurig beeld van de toekomst van de mensheid komt niet van technologie die ons helpt “de pijn van anderen… te voelen en te ervaren”, maar van de Geest van God die overal in de harten en de geesten van mensen woont. Bestel voor meer inzicht in die toekomst onze gratis gidsboekje bij de studie: De komende wereld: Hoe zal die zijn?