In de eerste jaren van de 21ste eeuw realiseren de meesten van ons zich dat wij in een zeer gevaarlijke wereld leven. Het is pas zestig jaar geleden dat een nieuw wapen van een ongekende capaciteit voor het eerst werd gebruikt toen de Verenigde Staten atoombommen liet vallen op de steden Hiroshima en Nagasaki in Japan op 6 en 9 augustus 1945. Een nieuw tijdperk van massavernietiging was begonnen.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog accepteerde generaal Douglas MacArthur, opperbevelhebber van de Geallieerde Mogendheden, de onvoorwaardelijke overgave van Japan. Aan boord van het oorlogsschip U.S.S. Missouri vatte generaal MacArthur het gevaar en de keuze waar de mensheid in dit nieuwe tijdperk tegenover staat samen:

Militaire verdragen, machtsevenwichten, bondgenootschappen van naties, allemaal faalden zij beurtelings en lieten de weg van de vuurproef van oorlog als enige optie over. De mogelijkheid van totale vernietiging door oorlog houdt dit alternatief nu tegen. Wij hebben onze laatste kans gehad. Als wij geen beter en rechtvaardiger systeem bedenken, zal ons Armageddon voor de deur staan. Het fundamentele probleem is theologisch en vraagt om een geestelijke heropleving [vernieuwing] en verbetering van het menselijk karakter dat gelijk opgaat met onze bijna weergaloze opmars in wetenschap, kunst, literatuur en alle materiële en culturele ontwikkelingen van de afgelopen tweeduizend jaar. Alleen met de geest kunnen we het vlees redden.

Mensen zullen de weg naar vrede blijven zoeken. Maar zonder de Schepper God en Zijn opperste heerschappij over de planeet Aarde te erkennen, zullen naties uiteindelijk falen. Bijna 2000 jaar geleden schreef de apostel Paulus over de gewelddadige menselijke en anti-God neigingen: “hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen” (Romeinen 3:15-18).

Zoals wij zullen zien voorspelt Bijbelprofetie dat de Derde Wereldoorlog aan de horizon verschijnt. De grootste oorlog in de menselijke geschiedenis zal in het Midden-Oosten uitbarsten. Naties zullen hun militaire macht gebruiken om massale dood en vernietiging te veroorzaken. Zij zullen in het noorden van Israël samenkomen voor de climactische strijd die uw Bijbel “de oorlog van de grote dag van de almachtige God” noemt (Openbaring 16:14). De meeste commentatoren verwijzen naar deze ontzagwekkende gebeurtenis als ‘Armageddon’, ‘de laatste strijd tussen goed en kwaad.’ Wie zal winnen? Zal de mensheid overleven? Uw Bijbel geeft het antwoord  – en het goede nieuws dat de wereldomvattende bedreigingen van nu voor al het leven op onze planeet overstijgt. U dient de opeenvolging van profetische gebeurtenissen te begrijpen, en u daarop fysiek en geestelijk voor te bereiden.

Ons nucleaire tijdperk

Is er enig actueel gevaar voor een nucleaire oorlog? Misschien hebben internationale verdragen de angsten van de Koude Oorlog doen bedaren; sinds 1968 hebben meer dan 180 landen het non-proliferatie verdrag van nucleaire wapens getekend. Maar verschillende nucleaire landen hebben het verdrag niet getekend, en van vele die hebben getekend wordt gedacht dat ze de bepalingen ervan schenden. Jezus profeteerde over deze gevaarlijke tijden waarin wij leven: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (Mattheüs 24:21-22).

Christus sprak niet over geestelijk behoud. Hij sprak over de mogelijkheid van vernietiging van de mensheid – over kosmocide – de dood van alle leven op planeet Aarde! Dit gevaar wordt niet alleen onderkend door Bijbelkenners, maar ook door gerespecteerde wetenschappers. The Bulletin of the Atomic Scientists [Het bulletin van de Atoomwetenschappers] monitort de gevaren van leven in dit nucleaire tijdperk en drukt dat gevaar uit met zijn ‘Doomsday Clock’ [lett. Doemsdagklok]. Hoe dichter de wijzers middernacht naderen, hoe dichter de mensheid volgens de waarneming van de wetenschappers bij nucleaire verwoesting is gekomen. Op 17 januari 2007 schoof het Bulletin de minutenwijzer van de klok naar vijf minuten voor middernacht [sinds 2017 zelfs naar twee en een halve minuut voor middernacht, NL-red], en maakte bekend: “Wij staan aan de rand van een tweede nucleair tijdperk. Sinds de eerste atoombommen werden afgeworpen op Hiroshima en Nagasaki heeft de wereld niet voor zulke hachelijke keuzes gestaan.”

Een eerder persbericht in het Bulletin beschreef de omvang van de nucleaire arsenalen van slechts twee landen: “Tussen hen hebben Rusland en de Verenigde Staten meer dan 30.000 nucleaire wapens – strategische en tactische – in verschillende stadia van gereedheid. Negen jaar na de val van de Berlijnse Muur hebben de Verenigde Staten en Rusland gezamenlijk zo’n 7.000 kernkoppen gereed om afgevuurd te worden binnen minder dan 15 minuten na aankondiging.” De mensheid heeft nu de instrumenten om zichzelf met zeer weinig voorafgaande waarschuwing te vernietigen. Zullen wij onze eigen vernietiging bewerkstelligen? Zal Armageddon een rol spelen in de ondergang van de mensheid?

Wellicht zullen wij nooit precies weten hoe dichtbij eventuele vergissingen waren die een nucleaire vuurzee zouden hebben bespoedigd. Tegenwoordig is van tenminste negen landen bekend dat ze nucleaire wapens bezitten. Twee hiervan zijn verreweg ’s werelds grootste nucleaire machten. De Verenigde Staten – het enige land dat nucleaire wapens tegen een ander land heeft gebruikt – heeft meer dan 10.000 nucleaire kernkoppen op voorraad, minder dan de meer dan 31.000 die zij in 1966 had. Momenteel is de Verenigde Staten het enige land, waarvan bekend is dat zij enige van haar nucleaire wapens buiten haar eigen grenzen opgesteld heeft staan, met wel 150 kernkoppen gestationeerd op tien luchtmachtbases in zeven NAVO-lidstaten. Het grootste deel van het nucleaire arsenaal van de V.S. treft men echter aan in 14 staten, waarbij New Mexico, Georgia, Washington, Nevada en North Dakota 70 procent van het totaal voor hun rekening nemen, volgens een rapport van de National Resource Defense Council [Nationale middelen raad voor defensie] die de voorraad van de wereldwijd opgestelde nucleaire wapens bijhoudt.

Rusland heeft naar schatting minstens 15.000 actieve nucleaire kernkoppen – minder dan de meer dan 40.000 die de Sovjet Unie in 1986 had opgesteld. Op haar hoogtepunt strekte het Sovjet nucleaire arsenaal zich uit over honderden locaties in Oost-Europa en over 14 van de 15 Sovjetrepublieken. Tegenwoordig zijn die kernkoppen naar men zegt verdeeld over net 90 plaatsen in Rusland.

Ter vergelijking, Frankrijks geschatte 450 nucleaire kernkoppen op vier locaties, China’s 200-400 op 20 locaties en de bijna 200 van het Verenigd Koninkrijk lijken misschien niet veel. Zoals het Bulletin of the Atomic Scientists naar voren bracht in haar ‘vijf minuten voor middernacht’-verslag in januari 2007: als de V.S. en Rusland met elkaar overeenkwamen om de komende 25 jaar elk één kernkop per dag te ontmantelen, dan zouden zij nog steeds meer nucleaire wapens bezitten dan alle andere nucleaire landen samen.

Israël, India en Pakistan bezitten een onbekend aantal nucleaire wapens. Schattingen met betrekking tot de omvang van het nucleaire arsenaal van Israël variëren van ongeveer 75 tot wel 200. India en Pakistan hebben er, denkt men, elk minder dan 50. Vormen de kleine arsenalen van deze landen een serieuze bedreiging? Joseph Biden, V.S. senator van Delaware zette in een toespraak voor studenten van het St. Anselm College in New Hampshire op 8 november 2007 de Pakistaanse situatie in perspectief: “Het is moeilijk zich een grotere nachtmerrie voor Amerika voor te stellen dan dat het op twee na grootste moslimland van de wereld een mislukte staat in handen van fundamentalisten wordt, met een arsenaal aan nucleaire wapens en een bevolking groter dan die van Iran, Irak, Afghanistan en Noord-Korea samen.”

Andere landen staan op de rand van verstrekkende nucleaire ontwikkeling. In oktober 2006 noemde het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA het een “historische gebeurtenis, die geluk bracht voor onze krijgsmacht en ons volk” en zei dat de Noord-Koreaanse nucleaire wapencapaciteit “vrede en stabiliteit” zou handhaven in de regio en dat het “een grote sprong voorwaarts was in het bouwen van een grote welvarende, machtige socialistische natie.” Omdat de Rodong raketten van Noord-Korea een kernkop kunnen lanceren tot een afstand van bijna 1300 km, veroorzaakte deze nucleaire ontwikkeling bij veel Aziatische landen gevoelens van onzekerheid.

Iran is wellicht het meest opmerkelijk van de landen waarvan men weet dat zij nucleaire technologie ontwikkelen, maar is verre van het enige. Mohammed El Baradei, de directeur-generaal van het Internationaal Atoomenergieagentschap schatte dat nog eens 20 tot 30 landen het vermogen bezitten, zo niet het voornemen, om zich met nucleaire wapentechnologie bezig te houden.

Als wij denken aan de verwoestende capaciteit van nucleaire wapens, hebben wij misschien de explosies op Hiroshima en Nagasaki in augustus 1945 in gedachten. Maar wij moeten begrijpen dat de ‘strategische kernkoppen’ van tegenwoordig veel dodelijker zijn dan de wapens die in ons geheugen gebrand zijn aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. In Hiroshima verwoestte een bom van 15 kiloton een stad in het geheel en doodde 100.000 mensen. De kleinere ‘strategische’ nucleaire kernkoppen van tegenwoordig meten ongeveer 200 kiloton en er zijn zelfs bommen van één megaton gebouwd.

Hoe zou het zijn voor uw stad om het doel te zijn van een nucleaire bom van één megaton? Na de drukgolf van een nucleaire explosie, de pulserende hittestraling en de intense afgifte van zeer krachtige röntgenstraling, brengt deze in haar kielzog krachtige vuurstormen teweeg. Hoeveel mensen zouden er gedood worden door slechts één zo’n bom? Dr. Alan F. Phillips beschrijft het op deze manier: “Voor een stad van één of twee miljoen inwoners die door één enkele bom van één megaton wordt getroffen is de schatting dat rond een derde van de inwoners meteen gedood of dodelijk gewond zou worden, een derde ernstig gewond en de rest niet gewond of slechts licht gewond. Als dat aantal gewonden over de ziekenhuizen van Noord-Amerika verdeeld zou kunnen worden, zou het ongeveer een derde van het aantal bedden bezetten; en natuurlijk kan geen enkel ziekenhuis zo’n toevloed van spoedgevallen binnen enkele dagen adequaat verwerken” (Position Paper, Physicians for Global Survival [Standpuntnota, Artsen voor overleving van de wereld], Canada, oktober 1995).

Tenminste één nucleair ongeluk in 1986 laat het lijden en het gevaar zien dat het gevolg is van hoge straling. Filmmaker Maryann de Leo schreef over haar bezoek aan de verlaten Oekraïense stad Pripyat, die voorgoed geëvacueerd werd na de ramp met de kernreactor in Chernobyl in 1986:

Op een schitterende zondagmorgen in Kiev laat een gestroomlijnde gele bus, buiten het Minskaia metrostation vóór een Oekraïense McDonalds, de motor stationair draaien. De chauffeur wacht op passagiers die koers zetten naar de verboden zone, een radioactief niemandsland dat twintig jaar geleden werd gecreëerd als gevolg van de kernramp in Chernobyl. Spoedig verzamelen zich ongeveer 20 mensen bij de bus, meest Oekraïners en Russen. Twee jonge, donkerharige mannen delen witte en blauwe anti-stralingspakken, gele plastic regenjassen en flessen water uit. Een van de dagtoeristen is Alex, in Pripyat geboren en opgegroeid tot hij 10 jaar was. Nu 30 jaar, maakt hij deel uit van een virtuele gemeenschap van meestal jonge mensen die ooit in Pripyat woonden, de vergeten stad die in de jaren 1970 werd gebouwd voor werknemers van de kerncentrale in Chernobyl minder dan 3 km verder. In die tijd werd Pripyat de ‘stad van de toekomst’ genoemd. In plaats daarvan werd zij op 27 april 1986 verlaten, toen haar inwoners de eerste en tot nu toe enige permanente nucleaire vluchtelingen van de wereld werden.

De reis, die de vroegere inwoners van Pripyat organiseerden, viel samen met de 20ste gedenkdag van de explosie. . . . Terwijl de bus noordwaarts vertrekt naar de verboden zone, het 29 km brede gebied rond de reactor, beginnen de organisatoren films over Pripyat te vertonen. Na enig afstellen van de gebrekkige videospeler van de bus begint een kleine monitor gruwelijke scènes van de nasleep van de brand in de reactor te vertonen. Krasserig zwart-wit filmmateriaal van de hulpverleners laat aanschouwelijke beelden zien van mensen in ondraaglijke pijn, met loslatende huid en ernstige brandwonden over hun lichamen. Daarna zien wij de massale uittocht uit Pripyat, een stoet van 2.000 stads- en schoolbussen die als een vreemde begrafenisstoet moeizaam hun weg uit de stad banen.

Er zijn ook beelden van 26 april, de dag van de explosie, voordat de inwoners van het gevaar wisten. In privéfilms zijn gewone bruiloften vastgelegd, wazig blauw filmmateriaal van bruiden in witte jurken en lachende bruidegoms. . . . Dit lijkt de laatste plaats op aarde te zijn waar de Sovjet Unie nog leeft. Niemand noemt het woord straling. Zij overhandigen u een kleine halsketting om bij aankomst te dragen, een miniatuur dosismeter.

In dit land wordt de schijn opgehouden dat alles oké is en iedereen zegt dat ook. En als je hier een poosje bent, begin je het te geloven. Misschien is straling niet zo slecht. Misschien past het lichaam zich aan. Muizen zijn niet aangetast. Misschien mensen ook niet. (“The First Nuclear Refugees Come Home” [De eerste nucleaire vluchtelingen komen thuis], Discover, juni 2007)

De vroegere inwoners van Pripyat die niet veilig terug kunnen keren naar hun huizen dan alleen voor een kort bezoek, hebben zelf de verschrikkelijke vernietiging gezien die de mensheid kan aanrichten aan het milieu. Als, zoals Voltaire schreef “optimisme de waanzin is van volhouden dat alles goed is wanneer we er ellendig aan toe zijn”, zijn de vroegere inwoners van Pripyat dan waanzinnig?

Bijbelkenners weten dat onze wereld gevaarlijk is en dat het gevaar toeneemt. Maar zij weten ook dat er een werkelijke reden voor hoop is – voor optimisme – zoals we in dit boekje zullen zien.

Meer dan veertig jaar voor de nucleaire ramp van Chernobyl leefden Russen – en Amerikanen en miljarden anderen op planeet Aarde – onder de voortdurende dreiging van een nucleaire oorlog. Tijdens de ‘Koude Oorlog’ van de jaren 1950 hing die dreiging als een wolk over de Verenigde Staten en de Sovjet Unie en inwoners van beide landen haastten zich om schuilkelders te bouwen. In 1962 bracht de ‘Cubaanse raketcrisis’ de wereld aan de rand van nucleaire verwoesting. Aan het einde van 2007 was bekend dat tenminste negen landen in de wereld – de V.S., Rusland, China, Frankrijk, Israël, het Verenigd Koninkrijk, India, Pakistan en Noord-Korea – nucleaire wapens hadden getest en verschillende andere landen er hard aan werkten om nucleaire slagkracht te verwerven.

De nucleaire ambities van Iran bracht de International Jerusalem Post ertoe om een Israëlische straaljager op haar voorpagina te plaatsen met als tekst daaronder: “Alles staat op het spel: Als al het andere mislukt, kan Israël dan het nucleaire programma van Iran met geweld stoppen?” Het artikel bericht: “Met Iran dat gewoon doorgaat met haar programma en daarmee ingaat tegen de VN en de internationale gemeenschap, maakten Egypte, Algerije, Saoedi Arabië, Marokko, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten begin november bekend dat zij voornemens zijn te beginnen met het opwaarderen van hun programma’s voor nucleaire energie. Van de zes zijn Egypte en Algerije verreweg het meest vergevorderd. Van Turkije wordt ook bericht dat het speelt met het idee om een nucleair programma te starten” (12-18 januari 2007, p. 15). Om meer te weten over geprofeteerde gebeurtenissen voor dat gebied, kunt u ons gratis boekje Het Midden-Oosten in de profetieën aanvragen.

Sinds de ineenstorting van de Sovjet Unie zijn velen minder bang geworden voor een nucleaire ramp. Maar zijn wij werkelijk veilig? Zelfs vandaag kunnen Rusland en de Verenigde Staten nucleaire raketten lanceren binnen 15 minuten. Schurkenstaten gaan door met het ontwikkelen van hun atomaire vermogen en de dreiging van nucleair terrorisme is alleen maar aan het toenemen nu technologie het mogelijk maakt steeds kleinere apparaten te bouwen, door een groeiend aantal wetenschappers met de kennis om deze te ontwerpen.

De terreur heeft zich zelfs verplaatst naar de ruimte. Generaal Joseph Ashy, gepensioneerd opperbevelhebber van de United States Space Command [het V.S. bevel van de ruimte] zei: “Wij zullen vanuit de ruimte vechten en wij zullen vechten tot in de ruimte. . . . Daarom heeft de V.S. programma’s ontwikkeld voor gerichte energie en vernietigingsmechanismes. . . . Wij zullen ooit aardse doelen – schepen, vliegtuigen, gronddoelen – vanuit de ruimte aanvallen” (geciteerd in “Waging War in Space” [Oorlog voeren in de ruimte], The Nation, 27 december 1999).

In januari 2007 werd China het derde land (na de V.S. en Rusland) dat een ruimtesatelliet neerschoot. Een Chinees antisatellietwapensysteem vernietigde een Chinese weersatelliet die op een geschatte hoogte van 864 km rond de aarde cirkelde – een prestatie om China’s nieuwe vermogen te demonstreren om spionagesatellieten van andere landen en andere objecten in een hoge baan om de aarde neer te schieten. Functionarissen uit de naaste buurlanden van China, Japan en Australië, uitten hun vrees dat deze stap een nieuwe wapenwedloop in de ruimte zou kunnen voorspellen.

Ligt er een nieuwe wereldoorlog om de hoek? Weet u wat de Bijbel openbaart? De meeste Bijbelkenners hebben gehoord over de grote beslissende eindtijdgebeurtenis die bekend staat als ‘de Slag van Armageddon.’ Maar wat is deze slag of strijd precies en hoe zal die van invloed zijn op u en uw gezin?

“Het leek wel Armageddon”!

Als onze wereld door een grote ramp wordt getroffen, horen wij vaak de verslaggevers uitroepen: ‘Het lijkt wel Armageddon!’ Wij lazen in een BBC nieuwsbericht dat een kwaadaardige computerworm een ‘digitaal Armageddon’ zou kunnen voortbrengen. Wij zien dat bedrijfseconomisch schrijver Michael Panzner het boek Financial Armageddon publiceert waarin hij waarschuwt voor een economische ramp die leidt tot hyperinflatie en maatschappelijke ineenstorting. Wij zien dat Time magazine het verlies van regenwoud en het uitsterven van diersoorten een ‘ophanden zijnd Armageddon’ noemt.

“Het was een nucleaire winter. Het leek wel Armageddon. Het leek het einde van de wereld”, zei brandweerman Mitch Mendler uit San Diego die de verwoestende branden van oktober 2007 in Zuid-Californië bestreed. Maar hoe ziet ‘Armageddon’ er uit – hoe zal het er precies uitzien? Uw Bijbel heeft het antwoord!

De beslissende strijd van de geschiedenis, aan het einde van dit huidige tijdperk wordt beschreven in het boek Openbaring – het laatste boek in uw Bijbel. “En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd” (Openbaring 16:16). Hoe en waarom zullen de legers daar worden verzameld? Slechts twee verzen eerder lezen wij: “Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God” (Openbaring 16:14).

Let hierop! De eigenlijke slag wordt niet de slag van Armageddon genoemd. Het wordt “de oorlog van de grote dag van de almachtige God” genoemd. Maar de voorbereidingen voor de strijd beginnen bij Armageddon. Wat is dit voor een plaats? Het woord Armageddon is een omzetting van het originele Hebreeuwse har megiddo, wat de ‘heuvel van Megiddo’ of de ‘berg van Megiddo’ betekent.

Megiddo ligt ongeveer 88 km ten noorden van Jeruzalem in Israël. In het verleden bewaakte het de voornaamste handelsroute tussen Egypte en Damascus. Het kijkt uit over de grootste vlakte in Israël, de Jizreëlvallei of de vlakte van Esdraelon genaamd. Het Oude Testament vermeldt verscheidene grote veldslagen die daar plaatsvonden. In de Eerste Wereldoorlog versloeg de Britse generaal Allenby de Turkse militaire legers daar in wat bekend werd als ‘de Slag van Megiddo’.

Door alle historische veldslagen die bij Megiddo hebben plaats gevonden, en haar rol in profetie, is het woord ‘Armageddon’ symbool geworden voor elke omvangrijke verwoesting. De mensheid heeft veel verschrikkelijke massavernietigingswapens uitgevonden. Zullen deze wapens ons Armageddon bewerkstelligen?

Dodelijke bedreigingen voor planeet Aarde

In 2006 maakte ABC News een programma getiteld “De Laatste Dagen op Aarde”. Zij verklaren: “‘De Laatste Dagen op Aarde’ laat de kijkers de binnenkant van zeven van de dodelijkste bedreigingen voor de mensheid zien. Sommige hebben de kracht om te zorgen dat we uitsterven, andere kunnen de planeet vernietigen; allen kunnen het einde van onze beschaving tot gevolg hebben.” Deze ‘dodelijkste bedreigingen’ zijn: kernoorlog, supervulkanen, asteroïden en pest. De CNN-serie getiteld ‘Planeet in Gevaar’ schetste massavernietiging van bossen en toenemende aantallen uitstervende diersoorten. Bij de presentatie van grote bedreigingen voor onze planeet verklaarde het televisiekanaal History Channel de week van 22 oktober 2007 tot ‘Armageddon Week’. De vroegere vice-president van de V.S. en winnaar van de Nobelprijs voor de vrede Al Gore produceerde de film An Inconvenient Truth [Een waarheid die ongelegen komt]. Hij verklaarde: “Alle overwinningen en alle tragedies, alle oorlogen, alle hongersnoden, alle grote vooruitgangen . . . het is ons enige thuis. En dat is wat op het spel staat, onze mogelijkheid om op planeet Aarde te leven en als beschaving een toekomst te hebben.” Paramount Classics verklaart in haar promotie van de film : “De mensheid zit op een tijdbom. Als de grote meerderheid van de wetenschappers in de wereld het juist hebben, hebben wij slechts tien jaar om een grote ramp te wenden, die onze hele planeet in een vrije val van epische vernietiging, gepaard gaande met extreem weer, overstromingen, droogteperioden, epidemieën en moordende hittegolven kan brengen, die alles wat wij ooit hebben meegemaakt te boven gaat.”

In de promotie van een andere film, The 11th Hour [Het elfde uur] getiteld, geproduceerd en verteld door Leonardo DiCaprio, werd verklaard: “De tragedie is de potentiële uitroeiing van de mensheid.” En “Het is niet alleen het elfde uur, het is 11:59.”

Naast bezorgdheid om nucleaire wapens vormen chemische en biologische wapens een groeiende bedreiging. En een nieuwe bedreiging ligt aan de horizon: samen met de gevreesde nucleaire, biologische en chemische (NBC) massavernietigingswapens belooft een nieuwe categorie – genetica, nanotechnologie en robotica(GNR) – nieuwe verschrikkingen voor de 21ste eeuw.

Grondlegger van Sun Microsystems Bill Joy, een vroege pionier van het tijdperk van de minicomputer, schreef een alarmerende verhandeling in het april 2000 nummer van het tijdschrift Wired. De verhandeling van Joy, getiteld “Why the Future Doesn’t Need Us” [Waarom de toekomst ons niet nodig heeft], verdiepte zich in het effect van deze nieuwe GNR technologieën op de oorlogvoerende mensheid: “Ik denk dat het niet overdreven is om te zeggen dat wij op het punt staan van verdere perfectionering van extreem kwaad, een kwaad waarvan de mogelijkheden veel verder verspreiden dan die massavernietigingswapens hebben geschonken aan nationale staten, namelijk tot de verrassende en schrikaanjagende versterking van extreme personen.”

Joy staat niet alleen in deze ontnuchterende vaststelling. Journalist Gideon Rose geeft de volgende analyse: “Het echte moeilijke probleem zal een nieuw soort wildgroei zijn die het verkrijgen van chemische, biologische en cyberwapens met zich meebrengt door subnationale actoren als terroristische groeperingen, sekten of opstandige personen. Deze wapens zijn eenvoudig te maken, moeilijk op te sporen en moeilijk te bestrijden. Dit betekent dat, zelfs wanneer de V.S. miljarden dollars uitgeeft aan een systeem om Noord-Koreaanse raketten neer te schieten, wij nog steeds te maken hebben met hetzelfde knellende probleem van het tegenhouden van doemdenkende sekten of toekomstige bommenwerpers bewapend met dodelijke virussen” (“Will Everyone Have the Bomb?” [Zal iedereen de bom hebben?], Time Magazine, 22 mei 2000, p. 103).

Bij al onze wetenschappelijke vooruitgang op het gebied van wapens, is de onmenselijkheid van mens tot mens niet verdwenen. Van Kosovo tot Kasjmir, van Oost-Timor tot Tsjetsjenië blijven oorlogen en bloedbaden escaleren. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn wreedheden tegen naties of mensen onverminderd doorgegaan. Newsweek zegt: “De Genocide Conventie heeft verboden ‘handelingen te plegen met de intentie van gehele of gedeeltelijke vernietiging’ van een nationale, etnische, raciale of religieuze groep. Naoorlogse gruweldaden [zijn]: Bosnië: 300.000 doden, 2 miljoen ontheemden; Cambodja: 1 miljoen doden, 500.000 ontheemden; Rwanda: 1 miljoen doden, 3,5 miljoen ontheemden.”

In het licht van zulk kwaad kunnen wij zien waarom onze planeet zal geoordeeld worden. Toch is er naast het slechte ook goed nieuws. Jezus Christus, de grootste nieuwsbrenger en profeet in de hele menselijke geschiedenis, zei ons dat deze gruweldaden zullen eindigen: “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14).

Verzameld worden voor de oorlog

De Bijbel laat ons zien dat Armageddon de verzamelplaats is voor de beslissende slag van de Grote Dag van de almachtige God! Enorme legers zullen zich verzamelen op de vlakte van Esdraelon om de uiteindelijke vuurzee te beginnen. Maar waar past Armageddon in het panorama van de profetie? De apostel Johannes beschreef de beroemde vier ruiters van de Apocalyps. Zij symboliseren in volgorde valse christussen en valse religie, oorlog en de verwoestende gevolgen ervan, hongersnoden die gewoonlijk op oorlog volgen, en pestepidemieën en allerlei ziektes die volgen na hongersnood.

Kijk naar wat de Bijbel zegt over de verschrikkelijke verwoesting die deze vier ruiters brengen: “En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde” (Openbaring 6:8).

Hebben de landen hun wapens neergelegd sinds de Tweede Wereldoorlog? Nee! In de tweede helft van de 20ste eeuw hebben miljoenen mensen geleden door oorlogen in de hele wereld, van Korea en Indochina tot Bosnië en Oost-Afrika, evenals het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten. Tegenwoordig zijn er maar weinig landen over die vrij zijn van conflicten. De 2006 Conflict Barometer, uitgegeven door het Heidelberg Instituut voor Internationaal Conflict Research, schreef in haar ontnuchterende rapport: “In 2006 waren er 278 politieke conflicten. Zes hiervan waren oorlogen en 29 zeer ernstige crises, wat neerkomt op een totaal van 35 conflicten, die gepaard gingen met een grote hoeveelheid geweld. Drieëntachtig conflicten werden geclassificeerd als crises, wat betekent dat alleen af en toe geweld werd gebruikt. In totaal gingen 118 conflicten gepaard met geweld.”

Toch zal alle verwoesting die wij sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben gezien verbleken in vergelijking met de dood die planeet Aarde zal bedekken aan het einde van dit tijdperk. Een vierde van alle mensen op aarde zal sterven als oorlog, hongersnood en ziekte zich over de globe verspreiden.

Zijn er mensen in ons moderne tijdperk die, buiten de Bijbel om, een dergelijke verwoesting als mogelijkheid zien? Inderdaad zien sommigen het. Bij de vergelijking van de risico’s van genetische manipulatie met de ‘Zwarte Dood’ die Europa in de 14e eeuw teisterde, merkte schrijver Joy op: “Mijn eigen grote bezorgdheid over genetische manipulatie is … dat deze macht geeft – hetzij militair, per ongeluk of bij een doelbewuste terroristische daad – om een ‘Witte Dood’ te creëren” (Wired, april 2000, p. 249). Hedendaagse wetenschappers weten dat deze verschrikkingen misschien slechts vlak achter de horizon liggen!

Toch hoeft de mensheid niet naar genetische manipulatie te kijken om verwoesting te voorspellen. Een andere dodelijke ontwikkeling is hitte en droogte. De temperaturen in de wereld zijn op ingrijpende manieren aan het verschuiven. Amper enkele jaren geleden, in de zomer van 2003, stierven in Italië meer dan 20.000 personen als gevolg van een ongekende hittegolf. En in Frankrijk stierven ook zo’n 10.000 mensen als gevolg van de hitte die zomer. In 2007 bracht de Droogtemonitor in de V.S., gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw en de Nationale Oceanische en Atmosferische Dienst van de V.S., verschillende staten in het westen van de V.S. onder in de categorie die ‘ernstige’ of ‘extreme’ droogte ondervond, en verschillende staten in het zuidoosten van de V.S. die geconfronteerd werden met de hoogste categorie van ‘uitzonderlijke’ droogte. Zoals wij eerder lazen ondersteunden de omstandigheden van droogte in Zuid-Californië de door de wind aangejaagde wijdverspreide branden in oktober 2007, waarbij meer dan 200.000 ha en tenminste 1.700 huizen werden verwoest in wat brandweerlieden beschreven als een onbeheersbaar inferno!

Zal het zuidwesten van de V.S. in staat zijn om een groeiende bevolking in de toekomst te onderhouden? Op de cover van het tijdschrift The New York Times van 21 oktober 2007 werd de vraag gesteld: “De Perfecte Droogte: Zal de bevolking en de klimaatverandering ervoor zorgen dat het westen zonder water komt te zitten?” In dat tijdschrift observeerde schrijver Jon Gertner: “In het zuidwesten was het vooruitzicht deze afgelopen zomer even ontnuchterend. Een rampzalige verlaging in de aanvoer van water door de Colorado rivier – die grotendeels bestaat uit smeltwater uit de Rocky Mountains – heeft altijd gediend als een soort gedachte-experiment voor waterdeskundigen, een risicosituatie die hun praktische voorstellingsvermogen bijna te boven gaat. Ongeveer 30 miljoen mensen zijn afhankelijk van dat water. Een grotendeels gereduceerde rivier zou chaos veroorzaken in zeven staten: Colorado, Utah, Wyoming, New Mexico, Arizona, Nevada en Californië.” Gertner gaat dan verder met het citeren van wetenschapper Richard Seager van de Columbia Universiteit, die recentelijk een studie over de huidige omstandigheden van droogte voltooide: “‘Je kunt het geen droogte meer noemen, omdat het overgaat naar een droger klimaat. Niemand zegt dat er droogte heerst in de Sahara’” (“The Future Is Drying Up” [De toekomst droogt op], pp. 70, 74).

Het Australische continent heeft ook ongekende droogte ondervonden. Het Nationaal Klimaat Centrum van Australië publiceerde in november 2007 een rapport dat de omstandigheden van droogte schetst van het geheel verdorde continent. Alhoewel het noordwesten van Australië zeer natte omstandigheden heeft ondervonden, hebben andere uitgestrekte gebieden sinds november 2001 ‘de laagst geregistreerde’ regenval gehad, vergezeld van ongebruikelijke hitte. In het Murray-Darling Basin heeft de regenval van november 2001 tot oktober 2007 historische laagterecords geëvenaard of overtroffen, waarbij 75 procent van het bekken het laagste 10 procent niveau meemaakte sinds de registratie begon.

In de V.S. kunnen de oudere Amerikanen die in het middenwesten wonen, zich nog steeds de ‘Dust Bowl’ [periode van ernstige stofstormen, NL-red.] omstandigheden herinneren die de Great Plains [grote vlakten tussen de Mississippi-rivier en de Rocky Mountains, die zich uitstrekken van Texas tot over de Canadese grens, NL-red] staten verwoestten van 1933 tot 1939. Zullen die omstandigheden zich herhalen – of zelfs erger worden? Zullen wij meer uitgebreide perioden van droogte in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw Zeeland zien? De Schepper God gaf deze waarschuwing door de profeet Amos: “En Ík heb zelfs de regen u onthouden, nog wel drie maanden voor de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet Ik het niet regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk waarop geen regen viel, verdorde. Twee, drie steden wankelden naar een andere stad om water te drinken, maar zij werden niet verzadigd. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE” (Amos 4:7-8). Tenzij wij ons met ons hele hart tot God keren, zullen we ernstig gestraft worden.

Zeven zegels openbaren onze toekomst

De welbekende ‘vier ruiters van de Apocalyps’ symboliseren de verwoesting van een groot deel van de planeet Aarde en de dood van miljarden mensen. U dient de opeenvolging van deze ontzagwekkende profetische mijlpalen te begrijpen, als u uzelf en uw geliefden hoopt voor te bereiden op wat vóór ons ligt. De Bijbel openbaart dat zes belangrijke profetische gebeurtenissen, de bekende ‘vier ruiters’ inbegrepen, zullen leiden tot de slag van Armageddon. Die slag is, zoals wij zullen zien, in feite een deel van het geprofeteerde ‘zevende zegel’. Wat zijn deze geheimzinnige, geprofeteerde zeven zegels – en hoe kunnen wij hun betekenis begrijpen?

Het boek Openbaring – het laatste boek in uw Bijbel – is voor de meeste mensen een mysterie. Sommigen denken dat het slechts allegorie is. Anderen zeggen dat het over gebeurtenissen uit het verleden gaat. Wist u dat dit boek, in haar beschrijving van de zeven zegels, het overzicht geeft van de profetie over de eindtijd? U kunt weten hoe de eindtijdgebeurtenissen zich zullen ontvouwen – en hoe u daarvoor gereed kunt zijn! U dient de zeven zegels van Openbaring te begrijpen. Voor een vollediger uitleg van de mysteries van Openbaring kunt u ons gratis boekje: Openbaring: het mysterie ontsluierd! aanvragen.

Rond 95 n. Chr. schreef de apostel Johannes de geïnspireerde woorden van God op in het boek Openbaring. Johannes was verbannen naar het eiland Patmos ter hoogte van de zuidwestkust van Turkije in de Egeïsche Zee. Het eiland werd als een Romeinse strafkolonie gebruikt in de eerste eeuw. Hij schreef: “Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus” (Openbaring 1:9).

God koos de apostel Johannes om de Apocalyps, of Openbaring, vast te leggen. Zoals de Bijbel uitlegt, was het Johannes die “. . . van het Woord van God [heeft] getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft” (v. 2). Let op de zegening die uitgesproken werd over degenen die het boek Openbaring serieus bestuderen: “Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij” (v. 3).

De mensheid als geheel is onwetend over een van de meest schitterende boeken die ooit werden geschreven! God heeft doelbewust de diepe betekenis van dit mysterieuze boek verborgen voor degenen die geestelijk verblind zijn – wat betekent dat Hij zijn betekenis voor het grootste deel van de wereld heeft verborgen.

Zelfs Adam Clarke, de bekende Bijbelcommentator, vond het moeilijk om Openbaring enigszins te begrijpen. Clarke schreef: “Ik was voor een aanzienlijke tijd vastbesloten om mij niet in te laten met dit boek, aangezien ik voorzag dat ik er niets behoorlijks over kon zeggen” (Preface to the Revelation of St. John [Voorwoord tot de Openbaring van St. Johannes], p. 966).

Maar ú kunt het boek Openbaring begrijpen. Merk op dat dit de Openbaring van Jezus Christus is – niet die van de goddelijke St. Johannes, zoals sommige Bijbels het boek betitelen. Wat is dan het doel van de openbaring van Jezus? Het is “. . . om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden . . .” (Openbaring 1:1). Het doel van het boek is niet om de waarheid te verbergen, maar om gebeurtenissen te openbaren die leiden tot de terugkeer van Christus! Het woord ‘apocalyps’ komt van het Griekse apokalupsis en betekent in feite ‘onthulling’ of ‘openbaarmaking’. U dient te weten welke geprofeteerde gebeurtenissen dat zijn!

De zeven zegels openbaren profetische gebeurtenissen die vlak vóór ons liggen. In Openbaring 5 lezen wij over een rol die met zeven zegels verzegeld is. Johannes begint te huilen als eerst “niemand” waardig bevonden wordt om de rol te openen (v. 4). Dan: “En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken” (v. 5). De Leeuw van de stam Juda is Jezus Christus – Hij begint de rol die met zeven zegels verzegeld is te openen.

In Openbaring 6 lezen wij de beschrijving van zes van die zegels. De eerste vier zijn bekend als de vier ruiters van de Apocalyps. De apostel Johannes beschrijft het Lam – Jezus Christus – die het eerste zegel opent. “En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen” (vv. 1-2).

Wat stellen het witte paard en de ruiter voor? Sommige commentatoren zeggen foutief dat dit Christus is, omdat de beeldspraak hetzelfde lijkt als de beschrijving van Christus in Openbaring 19. Maar als wij de beschrijving van Openbaring 19 vergelijken met de eerste ruiter, zien wij opmerkelijke verschillen. Christus komt met vele kronen (“diademen”, v. 12), niet slechts één kroon. En Hij komt met een zwaard (v. 15), niet met een boog, zoals in Openbaring 6.

Christus is Degene die openbaart. Hij openbaart de betekenis van dit witte paard. Jezus beschrijft de tekenen van Zijn tweede komst en de volgorde van de gebeurtenissen die geheel overeenkomen met de zegels van Openbaring. “En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden” (Mattheüs 24:4-5).

Dit witte paard en zijn ruiter stellen valse religies voor – ‘valse christussen’ (v. 24). In Mattheüs 24 gaat Jezus verder met de beschrijving van de opeenvolging van de gebeurtenissen: oorlog, hongersnood, epidemieën en verdrukking. Jezus is Degene die de zegels van Openbaring uitlegt. Hij zegt ons: “U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam” (Mattheüs 24:6-9).

Het tweede zegel openbaart een ruiter die een rood paard berijdt, die de macht heeft om vrede weg te nemen van de aarde. Het derde zegel presenteert een ruiter op een zwart paard die voedselschaarste met een resulterende hongersnood symboliseert. Het vierde zegel laat een ruiter zien op een grauw of vaal paard, waarvan de naam Dood is. Deze vier ruiters hebben, zoals wij gezien hebben, de macht om een vierde van onze planeet te doden “. . . met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde” (Openbaring 6:8). Jezus sprak ook over de dodelijke epidemieën die normaal volgen op hongersnood. Wij zien in Mattheüs 24 dat Jezus de betekenis van deze zegels bevestigde toen Hij sprak van:

  • Misleidende religie (Mattheüs 24:4) – het eerste zegel, of de eerste van de vier ruiters
  • Oorlogen (Mattheüs 24:6-7) – het tweede zegel, of de tweede van de vier ruiters
  • Hongersnoden (Mattheüs 24:7) – het derde zegel, of de derde van de vier ruiters
  • Pestepidemieën (Mattheüs 24:7) – het vierde zegel, of de vierde van de vier ruiters
  • Verdrukking, religieuze vervolging en martelaarschap (Mattheüs 24:9-10) – het vijfde zegel

Gruwel van de verwoesting

In Mattheüs 24 gaf Jezus nog een zeer specifiek teken van de naderende komst van de Grote Verdrukking. “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen” (Mattheüs 24:15-16).

Wij moeten begrijpen waar deze gruwel der verwoesting over gaat. Historisch gezien vaardigde de Griekse heerser Antiochus Epiphanes in 167 v. Chr. een bevel uit dat verdere offerandes in de tempel van Jeruzalem verbood, zoals Daniël had voorspeld. “Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen” (Daniël 11:31).

Behalve het stoppen van de dagelijkse offerandes richtte Antiochus verder een standbeeld op van Jupiter Olympus in de tempel en gaf instructies dat iedereen het zou vereren. Deze gruwel, ook vermeldt in Daniël 8, was de voorbode van een eindtijdgebeurtenis. In de toekomst zullen in de eindtijd dierenoffers opnieuw stopgezet worden, dit keer 1.290 dagen vóór de terugkeer van Christus. “Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderd negentig dagen” (Daniël 12:11).

Jezus waarschuwt Zijn volgelingen om alert te zijn op een gruwel van verwoesting in de eindtijd! Net zoals Antiochus Epiphanes de tempel in 167 v. Chr. ontheiligde en de offeranden staakte, zal een wereldse autoriteit in de toekomst de Joodse tempelofferanden stopzetten. Bovendien waarschuwt de apostel Paulus voor een grote valse profeet die zich op de heilige plaats zal bevinden. “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet” (2 Thessalonicenzen 2:3-4).

In de eerste eeuw ontvluchtten christenen Jeruzalem naar de stad Pella en ontkwamen aan de verwoesting die door het Romeinse leger werd aangericht in 70 n. Chr. (Om meer te weten over hoe Gods kerk werd gesticht, groeide en weerstand bood aan verschrikkelijke vervolging door de eeuwen heen, kunt u ons gratis boekje aanvragen: Gods kerk door de eeuwen heen). Maar de context hier is “de voleinding van de wereld” (Mattheüs 24:3). Jezus beschrijft deze periode als een “grote verdrukking” (v. 21) – de tijd van Satans woede en boosaardige vervolging. “. . . Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft” (Openbaring 12:12). Zoals Jezus zei, zal deze periode van verdrukking de grootste ooit zijn (Mattheüs 24:21). In al de wreedheden en elke genocide die wij in het verleden gekend hebben, heeft de geschiedenis van de wereld nog nooit kwaad in dergelijke mate gezien.

Wij lezen: “En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang” (Openbaring 12:13-14). Het Bijbelse symbool voor de kerk is een vrouw (vgl. Efeze 5:22-32). God zal zijn ware heiligen – oprechte christenen – beschermen tegen de Grote Verdrukking. Niet met een ‘geheime opname’. Volgens de Bijbel bestaat zo’n gebeurtenis niet. Let op dat de vrouw naar “haar plaats” in de woestijn wordt gebracht. Daarna vervolgt de draak die lauwe christenen die niet vastberaden gegroeid zijn in de genade en kennis van Christus. “En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben” (v. 17). Satan zal het overblijfsel van de kerk, en de nationale afstammelingen van Jakob aanvallen. “Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden” (Jeremia 30:7). Deze unieke tijd in de hele geschiedenis, de Grote Verdrukking, zal Satans woede op de afstammelingen van Jakob zien – niet alleen de Joden, maar ook de Amerikanen en volken van Britse afstamming, en de volken van Noordwest-Europa. Wij moeten zeker de waarschuwing ter harte nemen!

Naarmate de tweede komst van Christus naderbij komt, zal God krachtiger tussenbeide beginnen te komen in menselijke aangelegenheden. Spectaculaire astronomische en aardse activiteit zal ieders aandacht trekken. Lees de volgende verzen aandachtig: “En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Openbaring 6:14-17). Wiens toorn zal uitgestort worden op de volken? Het Lam van God – Jezus Christus – zal toornig zijn! Waarom? Omdat het grootste deel van de wereld gerebelleerd heeft tegen God en de weg van boosheid is gegaan. Johannes legde uit dat “. . . de hele wereld in het boze [of: de boze, d.w.z. ‘onder de invloed van de boze’] ligt” (1 Johannes 5:19).

De wereld van vandaag kent de ware God niet, maar degenen die in de Wereld van Morgen leven, zullen God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus kennen! De mensen zullen openstaan voor onderwijs. Na de Grote Verdrukking, de Dag van de Heere en Armageddon zullen de volken nederig geworden zijn. Zij willen zelfs de weg van God en de Bijbel leren! Bekijk de volgende verzen opmerkzaam: “Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen” (Jesaja 2:2). Alle naties zullen naar de nieuw gevestigde wereldhoofdstad Jeruzalem komen, waar Jezus Christus zal regeren als Koning der koningen en Heere der heren. “Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob, dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen . . .”(v. 3). Zij zullen naar kennis van Gods wegen verlangen! Hebt u dat verlangen nu? Let u op wat de Messias, de Koning, Jezus Christus in het Millennium zal onderwijzen. “. . . Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem” (v. 3). Dat Woord is nu voor u beschikbaar, in uw Bijbel. De Bijbel is Gods geschenk aan ons – wij moeten het dagelijks lezen! Zoals Jezus zei: “en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32).

De hemelse tekenen

De vier ruiters zullen hun rit opvoeren naarmate we dichter bij de Dag van de Heere komen. Zoals wij gezien hebben, worden zij geopenbaard in Openbaring 6 als Christus de eerste vier zegels opent. Wat gebeurt er wanneer het vijfde zegel wordt geopend? “En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden” (Openbaring 6:9).

Hier wordt het martelaarschap beschreven van de heiligen, ware christenen. In de eerste eeuw werden christenen gewelddadig vervolgd en ter dood gebracht door keizer Nero. Door dit vijfde zegel wordt ook een grote vervolging van heiligen in de eindtijd voorspeld. Jezus voorspelde deze toekomstige verdrukking in Mattheüs 24:9. Vervolgens opent Jezus het zesde zegel dat de hemelse tekenen openbaart die de mensen over onze hele planeet zullen schokken. Wat zijn die hemelse tekenen? “En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed” (Openbaring 6:12).

Deze toekomstige kosmische storingen zullen de hele mensheid waarschuwen. In de eerste eeuw, ongeveer ten tijde van de kruisiging en opstanding van Jezus waren er ook tekenen aan de hemel (Lukas 23:44-45). De apostel Petrus refereerde ernaar in zijn boodschap op Pinksteren: “. . . Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen: deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees . . . En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig [d.i. ‘behouden’] zal worden” (Handelingen 2:14-21).

De apostel Petrus droeg hen op om zich te bekeren en te worden gedoopt (Handelingen 2:38) en op die dag werden er 3.000 mensen gedoopt!

Let nu op de profetische tekenen van de eindtijd. De apostel Johannes gaat verder in Openbaring hoofdstuk 6: “en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt” (Openbaring 6:13-14).

Zullen asteroïden en meteoren catastrofale schade veroorzaken aan het leven op aarde? Zal God uiteindelijk asteroïden, klein of groot, gebruiken om onbekeerlijke, opstandige naties en mensen te straffen? De Bijbel laat duidelijk zien dat enorme hagelstenen mensen en bezittingen zullen verpletteren. “En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot” (Openbaring 16:21).

In films als Asteroid uit 1997, en Armageddon en Deep Impact uit 1998, zijn asteroïden afgeschilderd als bedreiging van al het leven op aarde. Bestaat er werkelijk enig gevaar dat kleine asteroïden botsen met onze planeet? Schrijver John Roach, die in National Geographic News schrijft, waarschuwde: “Het is volgens onderzoekers bijna zeker dat de aarde getroffen zal worden door een asteroïde die groot genoeg is om een groot percentage van het leven van onze planeet te vernietigen, met inbegrip van meer dan een miljard mensen. Maar als zulke rampzalige botsingen gemiddeld slechts eens in een miljoen jaar of zo gebeuren, moeten we er ons dan werkelijk zorgen over maken?” (“Killer Asteroids: A Real But Remote Risk?” [Dodelijke asteroïden: Een echt maar gering risico?], 19 juni 2003). Jazeker, Bijbelprofetie openbaart dat wij zeer bezorgd moeten zijn!

Niet alleen zullen asteroïden en meteoren mensen angst inboezemen, maar ook enorme aardbevingen zullen planeet Aarde doen schudden. De apostel Johannes zag in een visioen: “. . . alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt” (Openbaring 6:14). Als u ooit een zware aardbeving heeft meegemaakt, zoals velen in Californië dat hebben, dan weet u hoe beangstigend aardbevingen kunnen zijn. Uw knieën en benen worden week als water, zelfs als u niet ernstig gewond bent geraakt. Misschien voelt u zich veilig omdat uw stad of het gebied waar u woont geen geschiedenis van aardbevingen kent. In een hoofdartikel van het tijdschrift TIME herinnerde schrijver George J. Church ons eraan: “Aardbevingen zijn onvoorspelbaar. Zij slaan bijna altijd niet alleen toe op tijden, maar ook op plaatsen die niemand verwacht en geen enkele beving is precies hetzelfde als een andere” (30 januari 1995).

Hoe krachtig kunnen aardbevingen zijn? De historische aardbeving op 16 december 1811 in de vallei van de Mississippi bij New Madrid, Missouri, veranderde daadwerkelijk de loop van de Mississippi rivier! De bevingen hadden een geschatte kracht van 8.6, 8.4 en 8.8. Zoals de Time Almanac 2001 verklaart: “Het is de meest omvangrijke reeks van bekende aardbevingen die in Noord-Amerika heeft plaatsgevonden” (p. 614).

Natuurrampen hebben honderdduizenden gedood in de afgelopen jaren. In oktober 2005 heeft een aardbeving met een kracht van 7.6 Pakistan getroffen, met bijna 90.000 doden en meer dan drie miljoen daklozen tot gevolg. In augustus 2005 verwoestte orkaan Katrina de stad New Orleans en ontwrichtte miljoenen levens langs de Golfkust van de V.S. Op 26 december 2004 doodde de aardbeving op Sumatra met een kracht van 9.1 en de daaropvolgende tsunami meer dan 280.000 mensen door heel Zuid Azië.

Aardbevingen en de ‘hemelse tekenen’ zullen de Dag des Heren aankondigen: de tijd van Gods toorn en oordeel over een ondankbare, opstandige wereld. Jezus Christus, het Lam, zal toornig zijn. Hij zal Gods rechtvaardig oordelen uitvoeren. De Dag van de Heer wordt ook “. . . de grote dag van Zijn toorn genoemd . . .” (Openbaring 6:17)!

Sommige critici zeggen: er zijn altijd aardbevingen geweest. Er zijn altijd vulkanische uitbarstingen en andere ontwrichtingen van het milieu geweest. Wat wij tegenwoordig zien betekent niet dat de terugkeer van Christus dichterbij zou zijn. Het is bijna niet te geloven, maar zelfs als de eindtijdgebeurtenissen veel intenser worden, zullen sommige spotters het tot het allerlaatste moment ontkennen, wanneer zij door God Zelf geconfronteerd zullen worden als Hij Zijn oordeel aan de opstandige mensheid zal voltrekken. Vlak nadat Jezus spreekt over Zijn tweede komst verklaart Hij: “Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur” (Mattheüs 24:32-33). Jezus draagt al Zijn ware volgelingen op om op de hoogte te zijn van deze tekenen.

Inderdaad, er zijn altijd cynici en twijfelaars geweest, maar nu is het de tijd om wakker te worden en acht te slaan op wat er in de wereld gebeurt. God sprak tot de profeet Ezechiël over de sceptici en spotters. “Mensenkind, wat is dat voor een spreekwoord daar bij u in het land van Israël: De dagen verstrijken en elk visioen gaat verloren?” (Ezechiël 12:22).

Wat zegt God over het scepticisme van de mensheid? “Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ik zal dit spreekwoord doen ophouden, zodat men het in Israël niet meer als spreekwoord blijft gebruiken. Spreek daarentegen tot hen: De dagen zijn genaderd en de inhoud van elk visioen!” (Ezechiël 12:23). Wij moeten onze ogen open houden voor wat God doet – nu, en als het einde van het tijdperk nadert en de zegels op onze wereld worden losgelaten!

Profetisch schema

Wij dienen de tijdsvolgorde te begrijpen die tot de tweede komst van Christus leidt. Er zijn drie belangrijke profetische mijlpalen die de inleiding vormen voor Zijn terugkeer:

  • De grote verdrukking
  • De hemelse tekenen
  • De dag van de Heere

Deze drie gebeurtenissen beslaan een periode van ongeveer drie en een half jaar. Er zijn meer dan 30 profetieën in uw Bijbel die verwijzen naar de dag van de Heere. Hoe lang is de dag van de Heere? Twee verzen geven ons het antwoord. Sprekend over Gods oordeel over de volken schrijft Jesaja: “Want het zal zijn de dag van de wraak van de HEERE, het jaar van de afrekening om de rechtszaak van Sion” (Jesaja 34:8). Jesaja 63:4 laat ook zien dat de dag van de Heere in de eindtijdprofetie, de tijd voorafgaand aan de terugkeer van Christus, een periode van één jaar is!

Behalve die mijlpalen openbaart het boek Openbaring vier aanhoudende gebeurtenissen die voortduren tijdens die periode van drie en een half jaar (zie de tabel op pp. 22-23). Wat zijn die vier voortdurende gebeurtenissen, die plaatsvinden tijdens die periode van drie en een half jaar? De eerste gebeurtenis is dat Jeruzalem onder de voet gelopen wordt door de heidenen, gedurende 42 maanden (Openbaring 11:1-2). De tweede gebeurtenis is de “twee getuigen” die 1.260 dagen profeteren (Openbaring 11:3). De derde gebeurtenis is de tijd van de kerk in de wildernis, die door de Bijbel beschreven wordt als “een tijd en tijden en een halve tijd”  – Bijbelse taal voor drie en een half jaar (Openbaring 12:13-17). De vrouw, die hier in Openbaring 12 wordt beschreven is symbolisch voor de kerk. De vierde gebeurtenis is het “beest” dat 42 maanden blijft na zijn laatste heropleving (Openbaring 13:1-5). Dit beest symboliseert een herleefd Romeins Rijk. Voor meer bijzonderheden over dit belangrijke onderwerp kunt u ons gratis boekje lezen: Het beest van Openbaring: mythe, metafoor of spoedig komende realiteit? Dit herleefde beest zal een supermacht zijn die de Verenigde Staten zal evenaren en uiteindelijk zal overtreffen! Houdt gebeurtenissen in Europa in de gaten terwijl dit beest zich voorbereidt om op het wereldtoneel te verschijnen.

Drie belangrijke mijlpalen vormen de inleiding tot de tweede komst van Christus. De ‘grote verdrukking’ duurt ongeveer twee en een half jaar. Daarna zullen de ‘hemelse tekenen’ de mensen over de hele wereld schokken. De hemelse tekenen leiden de ‘Dag van de Heere’ in. De dag van de Heere is de profetische tijdsperiode van één jaar die leiden tot de terugkeer van Christus. En er vinden vier doorlopende gebeurtenissen plaats tijdens deze drie en een half jaar: Jeruzalem wordt vertrapt door de heidenen; de twee getuigen profeteren; de kerk wordt gevoed in de woestijn en de beestmacht overheerst gedurende 42 maanden.

De Dag van de Heere

De Dag van de Heere is een belangrijke profetische gebeurtenis die het leven van ieder mens op aarde treft. U dient de betekenis van de dag van de Heere te begrijpen, zijn machtige betekenis en zijn plaats in de profetieën. De grote profeten van de Bijbel, Jesaja, Jeremia en Ezechiël spraken er over. De zogenoemde ‘kleine profeten’ – Joël, Amos, Obadja, Zefanja, Zacharia en Maleachi – benadrukten deze gebeurtenis ook. Zelfs de apostelen Petrus en Paulus schreven er over. De dag van de Heere is het zevende zegel van Openbaring en bestaat uit zeven bazuinplagen, waarmee God de naties oordeelt. Armageddon maakt deel uit van de zevende bazuinplaag!

Zoals wij hebben gelezen in Openbaring 6 introduceert het zesde zegel, de hemelse tekenen, de dag van de Heere, ook genoemd “de grote dag van Zijn toorn” (Openbaring 6:17)! Nu, wat is dan de dag van de Heere? Het is de tijd waarin Gods oordeel over de naties tot een climax komt. Het is de tijd dat de almachtige God meer rechtstreeks en krachtiger begint in te grijpen in de aangelegenheden van de mensheid. De Holman Bible Dictionary definieert de dag van de Heere als volgt: “De tijd, wanneer God Zijn soevereiniteit openbaart over menselijke machten en het menselijk bestaan.”

Het boek Openbaring benadrukt profetische gebeurtenissen die leiden tot de terugkomst van de Messias, Jezus Christus. De apostel Johannes schrijft in Openbaring 1:10: “Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin”. Johannes beschreef niet een dag van de week, zoals sommige commentatoren geloven. Hij spreekt over de belangrijke profetische tijdsperiode die in de rest van het boek wordt beschreven als de dag van de Heere. De uitdrukking “dag des Heren” hier in Openbaring verwijst duidelijk naar het thema van het hele boek, de profetische dag van de Heere die zijn toppunt bereikt in de terugkeer van Jezus Christus als Koning der koningen en Heere der heren!

Wij moeten begrijpen dat Johannes niet verwijst naar de zondag als de dag van de Heere. Als hij dat had gedaan, zou hij naar de zondag als ‘de eerste dag’ van de week verwezen hebben, zoals hij deed in het evangelie van Johannes. Jezus Zelf, die de zevendedags Sabbat hield, zei dat Hij Heer van de Sabbat was (Markus 2:27-28)! Hij sprak niet over de zondag!

Zoals wij reeds hebben vastgesteld is deze één jaar durende dag van de Heere het zevende zegel van Openbaring. En het zevende zegel bestaat uit zeven bazuinplagen of oordelen. Johannes schrijft: “En toen het Lam [Christus] het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur. En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven” (Openbaring 8:1-2). Deze worden ingeleid door “stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving” (v. 5).

De eerste vier bazuinen kondigen ecologische verwoesting aan die onze planeet zal teisteren. Een derde van alle bomen verbrandt en al het groene gras verbrandt. Een derde van alle levende wezens in de zee sterft; een derde van de zeeschepen vergaat. Een derde van de rivieren en bronnen wordt vergiftigd. Een derde van de hemelen wordt verduisterd.

Let op de ernstige waarschuwing van Joël: “Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij! Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie” (Joël 2:1-2).

De bazuin wordt gebruikt om alarm te slaan – om mensen te helpen zich voor te bereiden op grote veldslagen of, zoals hier beschreven, een legerinvasie! Hier waarschuwt de profeet Joël voor een unieke tijd in de gehele geschiedenis. Het volgende vers beschrijft verschrikkelijke vernietiging door de tactiek van de verschroeide aarde – alles wordt woest achtergelaten. “Ervóór verteert een vuur, en erachter verzengt een vlam; ervóór is het land als de hof van Eden, en erachter is het een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan” (v. 3). Tijdens de dag van de Heere zullen binnenvallende legers hele gebieden verbranden. De mensheid zal ook ongelooflijke ontwrichting van de hemelen, alsook totale vernietiging op het land zien. “Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen?” (Joël 2:10-11).

God noemt deze destructieve heidense macht Zijn leger! Zoals wij later zullen zien, zal een machtig leger van 200 miljoen, waarvan geprofeteerd is dat deze een derde van de wereldbevolking zal vernietigen, troepen naar het Midden-Oosten zenden. De almachtige God zal op een spectaculaire manier ingrijpen in menselijke aangelegenheden. Grote oorlogen zullen uitbreken als God Zijn vonnis voltrekt over de naties.

Militaire wapens zullen niet alleen grote gebieden vernietigen; ongelooflijke ecologische verwoesting zal de landbouw vernietigen. “Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op; wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op; en wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op” (Joël 1:4). In oktober 2007 meldde de krant de West Australian het volgende: “Sprinkhanen komen als de laatste bedreiging voor de West-Australische, drastisch verminderde graanoogst en veelgevraagde veevoer. . . . Verleden jaar gaf het ministerie $ 11.1 miljoen uit om 450.000 ha. te besproeien over ongeveer 70 graafschappen in landbouwgebieden in het noorden, het midden en het zuiden. De agrariërs hebben even grote inspanningen geleverd. Alhoewel de campagne grotendeels een succes was, behield het ongedierte genoeg grote aantallen om neer te strijken in ongeveer 70 steden en bleef gezond genoeg om de zuidkust te bereiken en eieren te leggen om de volgende generatie te produceren.”

In de niet al te verre toekomst zullen insectenplagen, die sommige landen nu ondervinden, hiermee vergeleken verbleken. Wanneer God straffen brengt over opstandige volken in de toekomstige dag van de Heere, zal Hij de volken oproepen zich te vernederen en zich te bekeren! Natuurlijk hoeven u en ik niet tot dan te wachten! Bij het naderen van de komende dag van de Heere zien we dat God Zijn volk oproept om zich te vernederen: “Kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis van de HEERE, uw God, en roep tot de HEERE. Ach, die dag! Ja, de dag van de HEERE is nabij, en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige” (Joël 1:14-15).

We dienen er echter aan te denken dat – hoe desastreus deze gebeurtenissen ook mogen zijn – zij leiden tot de grote hoop die wij allen hebben: de terugkeer van de Messias, Jezus Christus! God zal de volken oordelen tijdens de dag van de Heere, maar Hij zal ook een tijd van herstel voorbereiden.

Let op: “De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont” (Joël 3:16-17). Inderdaad, onze hoop is op de Verlosser en Zijn komende heerschappij over alle naties!

De laatste drie bazuinplagen worden weeën genoemd. Het woord ‘wee’ is een uitroep van verdriet en pijn! “En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen” (Openbaring 8:13).

Openbaring 9 beschrijft het eerste wee of de vijfde bazuinplaag. De vijfde engel blaast een bazuin die een militaire actie start die vijf maanden duurt. De apostel Johannes beschrijft de oorlog in apocalyptische termen: “En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond [Satan]. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna” (Openbaring 9:9-12).

Het tweede wee of de zesde bazuinplaag wordt weergeven met symbolen van paarden en ruiters. Hier zien wij een intense militaire tegenaanval. We lezen: “En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat” (Openbaring 9:13-14).

Wij moeten op één Bijbelse sleutel letten die ons kan helpen de toekomst in het Midden-Oosten te begrijpen – de profetieën betreffende de rivier de Eufraat. De Eufraat stroomt van Turkije door Syrië en Irak naar de Perzische Golf. Het land Iran ligt direct ten oosten van Irak.

Een leger van 200 miljoen, waarvan geprofeteerd wordt dat dit een derde van de wereldbevolking zal vernietigen, zal troepen naar het westen verplaatsen over de rivier de Eufraat. “En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam” (Openbaring 9:15-18).

Dit beschrijft wereldoorlog! En deze fase van de derde Wereldoorlog zal miljarden mensen doden! Jezus zei dat tenzij die dagen ingekort werden, geen vlees behouden zou worden – al het leven op planeet Aarde zou vernietigd worden (Mattheüs 24:21-22).

Dan klinkt de zevende bazuin. Voor christenen is het klinken van de zevende trompet goed nieuws, omdat het de terugkeer van Jezus Christus aankondigt en de vestiging van het Koninkrijk van God op planeet Aarde. Wij dienen ons allemaal geestelijk op die tijd voor te bereiden! “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid” (Openbaring 11:15).

Pre-, post- of achiliasme?

Sommige theologen onderwijzen onterecht dat er geen letterlijke duizendjarige regering van Christus op planeet Aarde zal zijn. Deze leerstelling wordt ‘achiliasme’ of ‘amillennialisme’ genoemd. Anderen onderwijzen ten onrechte, dat de kerk in macht en invloed zal groeien, wellicht over duizenden of tienduizenden jaren en miljarden mensen bekeert en moraal en vrede brengt op onze planeet voordat Christus terugkeert om Zijn uiteindelijke oordeel uit te voeren. Deze valse leerstelling wordt ‘postchiliasme’ of ‘postmillennialisme’ genoemd.

In tegenstelling hiermee onderwijst de Bijbel ‘prechiliasme’ of ‘premillennialisme’ – dat Jezus Christus zal terugkeren vóór het Millennium en samen met de heiligen duizend jaar op planeet Aarde zal regeren. Bij de zevende bazuin zal Jezus Christus Heerser worden over planeet Aarde en de trouwe christenen die gestorven zijn, zullen weer opgewekt worden tot onsterfelijkheid en glorie. Let op deze geïnspireerde verklaring: “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan” (1 Thessalonicenzen 4:16). Oprechte christenen die nog leven bij de terugkeer van Christus zullen veranderd worden van sterfelijkheid in onsterfelijkheid. “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden” (1 Korinthe 15:51-53). Opgestane christenen zullen vervolgens samen met Christus hun heerschappij op planeet Aarde beginnen. Denk eraan: “Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang” (Openbaring 20:6).

De vestiging van Gods Koninkrijk op planeet Aarde zal een ontzagwekkende gebeurtenis zijn! Door de hele geschiedenis heen heeft de wereld op die grote mijlpaal gewacht! Wij hebben de terugkeer van Christus op aarde nodig! De mensheid heeft de wereld geen blijvende vrede gebracht. Nauwelijks meer dan 60 jaar geleden bracht de mensheid de eerste atoombommen tot ontploffing boven Hiroshima en Nagasaki. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het menselijk ras de middelen verkregen om zichzelf te vernietigen – totale ‘kosmocide’ werd een zeer reëel gevaar.

De meesten van ons zijn zich er wel van bewust dat een atoomoorlog ons nog steeds bedreigt in de 21ste eeuw! Wij hebben de terugkeer van Christus nodig om vrede, rechtvaardigheid en Gods weg te brengen aan de mensheid! Het goede nieuws is dat de eenjarige tijdsperiode die de dag van de Heere wordt genoemd, haar hoogtepunt bereikt in de bekendmaking van het goede nieuws dat Christus alle koninkrijken en regeringen van deze wereld overneemt!

De zevende bazuin

De zevende bazuin wordt ook het derde wee genoemd! Waarom? Omdat deze ook de zeven laatste plagen zal aankondigen! Dit is een intense vervulling van de dag van Gods toorn en oordeel over opstandige volken. “En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn” (Openbaring 15:1).

We dienen de realiteit onder ogen te zien. Lees de beschrijving van deze laatste zeven plagen in Openbaring 16. Zij houden onder meer plagen met pijnlijke zweren in voor hen die de ‘beestmacht’ en zijn beeld hebben aanbeden. Zij houden zelfs meer vergiftigde rivieren en zeeën in, zozeer dat “. . . elk levend wezen in de zee stierf” (Openbaring 16:3). De zon wordt heter met extreme hittegolven tot gevolg die degenen die zich niet willen bekeren van hun zonden pijnigen!

Dit is de angstaanjagende beschrijving van wat de zesde engel uitstort over de opstandige mensheid: “En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat.      En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God” (Openbaring 16:12-14).

Zo ongelooflijk als het mag lijken, de opstandige volken van planeet Aarde zijn zo misleid, arrogant en kwaad, dat zij zullen proberen te strijden tegen de terugkerende Koning der koningen en Heere der heren, van wie velen zullen denken dat het een indringer uit de ruimte is!

Oorlog tegen Christus!

“De koningen van de aarde”, inclusief het Beest – de geprofeteerde Europese supermacht; het herleefde Romeinse Rijk – zullen naar het Midden-Oosten gaan. En de koningen van het oosten, die normaal tegen de beestmacht zouden strijden, zullen ook naar het Midden-Oosten gaan. Maar in plaats van elkaar te bestrijden, voegen zij zich bij elkaar om tegen een indringer uit de ruimte, Jezus Christus, te strijden! “En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd” (Openbaring 16:16). De legers van de wereld zullen zich daar verzamelen om oorlog te voeren tegen Jezus Christus – de Bevelhebber van de hemelse legers! De apostel Johannes schrijft: “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren” (Openbaring 19:11-16).

Wanneer Christus terugkeert naar planeet Aarde, zal Hij al Zijn vijanden oordelen en verslaan. Johannes vervolgt: “En ik zag het beest [de geprofeteerde militaire dictator] en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem [tegen Jezus] Die op het paard zat, en tegen Zijn leger” (Openbaring 19:19).

Toch is het verbazingwekkend dat de volken, zoals wij hebben gezien, tegen de zegevierende Koning van de hemelse legers willen strijden! Satans demonen – gevallen engelen – zullen de legers verzamelen die op het punt stonden elkaar en al het leven op aarde te vernietigen. Deze tegenover elkaar staande machten verenigen zich nu om te strijden tegen Christus bij Zijn komst.

Deze legers worden verzameld bij Megiddo om oorlog te voeren tegen Christus en Zijn leger. De oorlog of slag wordt “de oorlog van de grote dag van de almachtige God” (Openbaring 16:14) genoemd. Maar waar zal de oorlog plaatsvinden? De profeet Joël zegt dat deze beslissende slag bij Jeruzalem zal plaatsvinden. “Want zie, in die dagen en in die tijd . . . zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren . . .” (Joël 3:1-2).

Het dal van Josafat, ook het Kidrondal genoemd, ligt tussen Jeruzalem en de Olijfberg en strekt zich naar het zuiden uit. De legers van de wereld zullen zich zuidwaarts bewegen vanuit Megiddo om tegen Jezus Christus te strijden bij Jeruzalem. In grootste grote climactische slag aller tijden zal de Schepper God zegevieren, wanneer nietige menselijke wezens niet zullen slagen in hun vruchteloze poging om God te overwinnen.

Dwaze generaals zullen snel leren hoe machteloos zij zijn tegen de almachtige, goddelijke macht van God! Luister naar de gevolgen van die strijd: “Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. . . . Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staat op de Olijfberg” (Zacharia 14:2-4). Let op de verschrikkelijke straf waarmee die opstandige, kwaadwillige legers gestraft worden. “En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond” (Zacharia 14:12).

Johannes schrijft: “En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees” (Openbaring 19:20-21).

Jezus zal de grootste militaire legereenheid die ooit verzameld werd, totaal verslaan. Hij zal terugkeren als Koning der koningen en Heer der heren om deze door oorlog verscheurde planeet duizend jaren van vrede te brengen. “De HEERE zal Koning worden over heel de aarde” (Zacharia 14:9).

God zal de ten dode opgeschreven mensheid behouden

God zal ingrijpen om de mensheid te behoeden voor totale vernietiging. De zevende bazuin zal een nieuwe wereldregering aankondigen – een nieuwe wereldorde onder de Koning der koningen: Jezus Christus. “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid” (Openbaring 11:15).

Dat is het goede nieuws, het Evangelie dat deze erbarmelijke wereld zo hard nodig heeft. Ja, de wereld zal Armageddon overleven. Waarom? Omdat er trouwe christenen zijn voor wie de wereld behouden zal worden. Zoals Jezus in Mattheüs 24:22 verklaarde: “. . . maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.” God zal de wereld behouden om Zijn weg van leven en vrede voor duizend jaar te laten zien. De Prins van Vrede, de Messias, Jezus Christus zal aan alle volken de weg naar wereldvrede onderwijzen. En hoelang zal de wereld genieten van de vreedzame regering van Christus en de heiligen? De apostel Johannes beschrijft die tijd: “. . . En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. . . . Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang” (Openbaring 20:4, 6).

De wereld zal niet totaal vernietigd worden in een nucleaire holocaust. Maar God zal de naties straffend oordelen – inclusief onze westerse landen die hypocriet zijn geworden  – die in het beste geval een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht ervan verloochenen (2 Timotheüs 3:5). Wij dienen individueel geestelijk waakzaam, alert en geestelijk aangekleed te zijn. Zoals Jezus zei: “Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien” (Openbaring 16:15).

Wij moeten allen uitkijken naar de terugkeer van Christus. Het is nu de tijd om ons geestelijk voor te bereiden – ons te bekeren en onze levens te veranderen! Zoek God in gebed. Bestudeer uw Bijbel en beloof uzelf ernaar te leven (Mattheüs 4:4). Kijk uit naar een wereld onder de Vredevorst, Jezus Christus, wanneer alle volken zullen leren hoe zij moeten leven volgens de Bijbel, de wet van God, de regering van God en de liefde van God. Hedendaagse christenen bereiden zich voor om Jezus Christus te assisteren in het Koninkrijk van God, waar zij anderen de Weg zullen leren die zij van hun Verlosser hebben geleerd (Jesaja 30:20-21; Openbaring 5:10).

Na Armageddon

Zal de wereld Armageddon overleven? Zullen wij de realiteit van een ‘tweede nucleair tijdperk’ en de komende verwoesting van een derde Wereldoorlog onder ogen moeten zien? Jezus waarschuwt ons allen aangaande de eindtijd en de grote verdrukking: “En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden” (Mattheüs 24:22). Het goede nieuws is dat Christus zal terugkeren als Koning der koningen en Heere der heren (Openbaring 19:16). Denk aan Zijn bemoedigende belofte om naar de aarde terug te keren en het Koninkrijk van God hier te vestigen. Hij zei tegen Zijn discipelen: “. . . Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” (Johannes 14:2-3). Het Evangelie, of het goede nieuws van het Koninkrijk verkondigt een nieuw tijdperk van vrede en voorspoed voor de wereld. Christus zal op aarde regeren: “Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan . . .” (Zacharia 14:4). De Koning zal vanuit Jeruzalem regeren, de nieuwe Hoofdstad van de wereld. Trouwe christenen, de heiligen, zullen dienen en regeren met Hem: “. . . U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde” (Openbaring 5:9-10).

Trouwe christenen zullen het Koninkrijk van God erven: “De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid” (Daniël 7:18). Deze heiligen zullen in de eerste opstanding zijn wanneer Christus terugkeert. Zij zullen heersen op planeet Aarde, dienen onder de Koning der koningen en miljarden mensen helpen tijdens het Millennium. Bij de terugkeer van Christus – aan het begin van het Millennium – zullen zij weer worden opgewekt, of veranderd worden, en onsterfelijkheid ontvangen (1 Korinthe 15:51-54). Zij “zullen . . . ook het beeld van de Hemelse dragen” (v. 49). Zij zullen glorie, macht, onsterfelijkheid en een geestelijk lichaam hebben.

Denk eraan dat Jezus na Zijn opstanding opsteeg naar de hemel en dat Hij de glorie van vóór Zijn vleeswording terugkreeg, zodat “. . . Zijn gezicht was, zoals de zon schijnt in haar kracht” (Openbaring 1:16). Toch was Jezus in staat om Zich als mens van vlees en bloed te manifesteren na Zijn opstanding; Hij verscheen aan Zijn discipelen en deelde brood en vis met hen (Johannes 21:13). De heiligen zullen ook in staat zijn om zich te manifesteren aan de fysieke volken tijdens het Millennium. Als koningen en priesters zullen zij regeren en onderwijzen. De priesters in het oude Israël waren feitelijk de onderwijzers. Tijdens het Millennium zullen de trouwe christenen van nu Gods weg van leven onderwijzen – de weg van waarheid, de weg van de Bijbel, de weg of wijze van leven die Christus voordeed en onderwees. Als koningen en priesters zullen zij de wereld de weg naar vrede onderwijzen: “De Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking, maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien. Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan” (Jesaja 30:20-21).

Wij hebben vanuit de Bijbel gezien dat trouwe christenen duizend jaar als koningen en priesters met Jezus Christus op planeet Aarde zullen heersen. God meent wat Hij zegt. De tijd komt dat alle volken de ware God zullen kennen. “Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt” (Jesaja 11:9).

Gods Koninkrijk zal op planeet Aarde heersen. Jeruzalem zal de hoofdstad van de wereld zijn! Let op deze inspirerende profetie: “Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten’ ‘de heilige berg’” (Zacharia 8:3). Trouwe christenen zullen Jezus Christus dienen als koningen en priesters hier op aarde – niet in de hemel, zoals velen onjuist onderwijzen!

Na de duizend jaar zal Satan de duivel vrijgelaten worden om de volken voor de laatste keer te misleiden. Degenen die deze misleider volgen zullen vernietigd worden door vuur vanuit de hemel (Openbaring 20:9). Satan en zijn demonen zullen in de vuurpoel geworpen worden (Mattheüs 25:41). Dan zal het ‘boek des levens’ voor miljarden mensen, voor de eerste keer, geopend worden in het ‘oordeel van de witte troon.’ Dit is de tijd van de tweede opstanding, de periode van oordeel wanneer velen van uw vrienden en familieleden, die nooit een echte kans hadden tot behoud (vgl.. 2 Korinthe 4:4), die kans gegeven zal worden. Wat gebeurt er na het oordeel van de witte troon? “En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen” (Openbaring 20:14-15).

Dit is het echte hellevuur van uw Bijbel. Na het oordeel van de witte troon zullen alle onbekeerde mensen, die ooit geleefd hebben vernietigd worden in de poel van vuur. Al degenen die Christus gehoorzaamd hebben en Hem als Verlosser hebben geaccepteerd – als Heer en Meester – zullen verheerlijkte kinderen van God zijn en voor eeuwig leven in het onsterfelijk gemaakte gezin van God. De apostel Petrus schrijft dat onze planeet dan totaal gezuiverd zal worden door vuur: “Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden” (2 Petrus 3:10).

Wanneer Christus terugkeert naar planeet Aarde zal Hij al Zijn vijanden verslaan. Hij zal de naties en hun machtige legers, die bij Zijn komst tegen Hem strijden, overwinnen. De dag van de Heere zal, met inbegrip van Armageddon, Gods straffend oordeel over de volken brengen. Zoals wij hebben gezien is de dag van de Heere enerzijds het jaar voorafgaand aan de terugkeer van Christus. Anderzijds duurt deze voort tijdens het Millennium en daarna voor eeuwig. De aarde zal vernieuwd worden en zo ook de hemelen. Dan zal Gods hemelse troon naar de gezuiverde aarde komen: “En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn” (Openbaring 21:3).

Merk op dat God niet alleen planeet Aarde aan christenen geeft (Mattheüs 5:5) – Hij geeft ons ook “alle dingen” – het hele universum: “Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn” (Openbaring 21:7; vgl. Romeinen 8:32). Gods doel is om ons voor te bereiden om het universum te regeren. Wij zullen in staat zijn om in een ogenblik te reizen naar verafgelegen melkwegstelsels. Wij zullen niet beperkt worden door tijd en ruimte. God wil dat wij de schepping bevrijden van het verval en bederf. Zoals Paulus schreef, “. . . de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God” (Romeinen 8:21).

Uw persoonlijke toekomst

Onze wereld – met haar rebellerende, God-tartende wegen – stevent af op Armageddon. Jezus Christus zal de volken tijdens de dag van de Heere en Armageddon oordelen. De grote verdrukking die tot die tijd leidt, is een tijd van straf voor de nakomelingen van Jakob – de Verenigde Staten en de volken van Britse afkomst, evenals de naties van Noordwest Europa, en ook het Joodse volk. Het is de tijd van “Jakobs benauwdheid”. “Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob” (Jeremia 30:7). Voor een meer volledige uitleg over die oordeelsperiode kunt u ons gratis boekje De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën aanvragen.

Zult u persoonlijk de gevaarlijke tijden die vóór ons liggen overleven? Wij dienen te begrijpen dat God belooft degenen te beschermen die zich door Jezus Christus tot Hem keren. Hij zal zorgen voor Zijn kerk tijdens de drie en een half jaar van de grote verdrukking, de dag van de Heere en Armageddon. “En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. En aan de vrouw [symbolisch voor de kerk, vgl. Efeze 5:22-32] werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang” (Openbaring 12:13-14).

De kerk wordt niet ‘ten hemel opgenomen’, maar krijgt goddelijke bescherming in de woestijn – op ‘haar plaats’ op deze aarde – tijdens de laatste vuurzee vóór Christus terugkomt. Wat kunt u doen? Welke actie moet u ondernemen? God zegt ons door de profeet Zefanja: “Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die Zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de HEERE” (Zefanja 2:3). Inderdaad, God zal Zijn volk ‘verbergen’ tijdens de komende traumatische tijden. Maar Hij verwacht van ons om geestelijk wakker en waakzaam te zijn. Jezus waarschuwt ons: “Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan [“staan”, SV] voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:34-36).

U dient naar wereldgebeurtenissen te kijken en met name hoe zij in verband staan met Bijbelprofetie. En u dient te bidden dat u in staat zult zijn om voor Christus te staan bij Zijn komst. God geeft ons een keuze: “Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht” (Deuteronomium 30:19). U dient het leven te kiezen en het behoud dat God u aanbiedt door Jezus Christus! U dient zich te bekeren en gedoopt te worden, zoals de apostel Petrus predikte op het Pinksterfeest (Handelingen 2:38). Als u op het punt in uw leven bent gekomen, waarop u een belofte heeft gedaan uw levensstijl te veranderen en zich over te geven aan Jezus Christus, verzoeken wij u dringend om een van onze dienaren te raadplegen. Wellicht wilt u ons informatief gratis boekje Christelijke doop: de werkelijke betekenis lezen. U kunt dit bestellen via wereldvanmorgen.nl.

God heeft een geweldig plan van behoud voor de gehele mensheid. Hij wil dat u voor alle eeuwigheid deel uitmaakt van Zijn Gezin. Paulus schreef: “Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt” (Efeze 3:14-15).

Een van de ontzagwekkende activiteiten die christenen zullen ervaren, voor alle eeuwigheid, is broederschap in Gods liefhebbend gezin. Het is een koninklijke familie (1 Petrus 2:5, 9). Jezus Christus zal terugkeren als Koning der koningen en Heere der heren. Jezus Christus zal ons “. . . voor onze God . . . tot koningen en priesters [maken], en wij zullen als koningen regeren over de aarde” (Openbaring 5:10). Ja, wij zullen koningen en priesters zijn en dienen onder onze Heiland, Jezus Christus!

God heeft een ontzagwekkende bestemming in petto voor Zijn trouwe kinderen. Wij zullen actief, vervuld en geweldig gelukkig zijn voor alle eeuwigheid. Toen de profeet Jesaja de komst van de Messias en Zijn eeuwig Koninkrijk voorspelde, schreef hij: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen . . .” (Jesaja 9:5-6).

Wilt u deel uitmaken van de glorierijke toekomst die God voor u gepland heeft? Kijkt u uit naar de dag dat de troon van genade van God de Vader naar de planeet Aarde zal komen? Alleen dan, eindelijk, zal er geen pijn, lijden en dood meer zijn. Johannes schrijft over onze inspirerende uiteindelijke bestemming: “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan” (Openbaring 21:4). Dit is de eeuwigheid die God voor u heeft gepland. Moge God u helpen om Zijn grote liefde en doel voor u te begrijpen. Het is nu de tijd om uw levenswijze te veranderen. Het is nu de tijd om u voor te bereiden op de moeilijke dagen die vóór ons liggen en naar God te kijken voor bescherming tijdens de grote verdrukking, de dag van de Heere en Armageddon. Dat u mag uitkijken naar Gods komend Koninkrijk, uw potentiële toekomst in het verheerlijkte gezin van God en wat erna komt in alle eeuwigheid!