De mensheid ontwikkelt moderner en meer angstaanjagende technologieën, waarmee zij zichzelf vernietigt, terwijl politieke en sociale spanningen in de wereld toenemen.

 • Zullen de jaren, die net voor ons liggen wereldwijde nucleaire vernietiging brengen of een tijdperk van blijvende vrede inluiden?
 • Zal de voorspelde "Slag van Armageddon" spoedig vernietiging en dood brengen op onze planeet?
 • Wat zal "Armageddon" voor U en Uw geliefden betekenen?
 • En wat zal daarna komen?

Uw Bijbel voorspelt een angstaanjagende tijd in de toekomst - maar uiteindelijk is er hoop!

Leest U verder om de verbazingwekkende waarheid te kennen!


Inleiding

     In de eerste jaren van de 21ste eeuw realiseren wij ons, dat wij in een zeer gevaarlijke wereld leven. Het is pas zestig jaar geleden, dat een nieuw wapen van een ongekende capaciteit voor het eerst werd toegepast toen de Verenigde Staten atoombommen wierp op de steden Hiroshima en Nagasaki in Japan op 6 en 9 augustus 1945. Een nieuw tijdperk van massavernietiging was begonnen.

     Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog accepteerde Generaal Douglas MacArthur, Opperbevelhebber van de Geallieerde Troepen, de onvoorwaardelijke overgave van Japan. Aan boord van het oorlogsschip U.S.S. Missouri vatte Generaal MacArthur het gevaar en de keuze samen, waar de mensheid in dit nieuwe tijdperk tegenover staat:

     "Militaire verdragen, machtsevenwichten, bondgenootschappen, zij faalden beurtelings en laten slechts het enige pad over: de weg van de zware beproeving van oorlog. De totale vernietiging door oorlog houdt dit alternatief nu tegen. Wij hebben onze laatste kans gehad. Als wij geen groter en meer rechtvaardiger systeem bedenken, zal onze Armageddon voor de deur staan. Het probleem is fundamenteel theologisch en houdt een geestelijke opleving [vernieuwing] in en verbetering van het menselijk karakter, dat gelijktijdig moet samenvallen met onze bijna weergaloze opmars in wetenschap, kunst, literatuur en alle materiële en culturele ontwikkelingen van de afgelopen tweeduizend jaar. Het moet geestelijk zijn als wij het vlees willen redden".

     Mensen zullen voortdurend de weg naar vrede zoeken. Maar zonder de Schepper God en Zijn opperste heerschappij over de planeet Aarde te erkennen, zullen naties uiteindelijk falen. Bijna 2000 jaar geleden schreef de Apostel Paulus over de gewelddadige menselijke en anti-God neigingen: "Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten; verwoesting en ellende zijn op hun wegen en de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen". (Romeinen 3:15-18)

     Zoals wij zullen zien voorspelt Bijbelprofetie, dat de Derde Wereldoorlog aan de horizon is. De grootste oorlog in de menselijke geschiedenis zal in het Middenoosten uitbarsten. Naties zullen hun militaire macht gebruiken om massale dood en vernietiging te veroorzaken. Zij zullen in Noord Israël samenkomen en deze slag zal leiden tot een climax, die Uw Bijbel, "de oorlog op de grote dag van de almachtige God" noemt. (Openbaring 16:14) De meeste commentatoren verwijzen naar deze ontzagwekkende gebeurtenis als "Armageddon", "het laatste gevecht tussen goed en kwaad".

 • Wie zal winnen?
 • Zal de mensheid overleven?

Uw Bijbel geeft het antwoord - en het goede nieuws, dat verder gaat dan de wereldomvattende bedreigingen van nu voor al het leven op onze planeet - U moet de opeenvolging van profetische gebeurtenissen begrijpen en U daarop fysiek en geestelijk voorbereiden.

Ons Nucleaire Tijdperk

     Is er enig actueel gevaar van een nucleaire oorlog?

     Misschien hebben internationale verdragen de angsten voor de Koude Oorlog tot rust gebracht; vanaf 1968 hebben meer dan 180 landen het non-proliferatie verdrag getekend. (het niet-verspreiden van nucleaire wapens) Maar verschillende nucleaire landen hebben het verdrag niet getekend en velen, die hebben getekend, hebben naar het schijnt de voorwaarden geschonden. Jezus voorspelde over deze gevaarlijke tijden waarin wij leven: "Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort". (Matteüs 24:21-22)

     Christus sprak niet over geestelijk behoud. Hij sprak over de mogelijkheid van vernietiging van de mensheid - over zelfdoding van de wereld - de dood van alle leven op planeet Aarde! Dit gevaar wordt niet alleen erkend door Bijbelkenners, maar ook door gerespecteerde wetenschappers. The Bulletin of the Atomic Scientists - [Het Nieuwsbulletin van de Atomische Wetenschappers] - volgt de gevaren van het leven in dit nucleaire tijdperk en drukken die angst uit met hun "Doemdag Klok". Hoe dichter de wijzers middernacht naderen, hoe meer de wetenschappers beseffen dat de mensheid dichter bij de nucleaire vernietiging is gekomen. Op 17 januari 2007 schoof het Bulletin de minutenwijzer van de klok naar vijf minuten voor middernacht en maakte bekend, "Wij staan aan de rand van een tweede nucleair tijdperk. Niet sinds de eerste atoombommen werden geworpen op Hiroshima en Nagasaki heeft de wereld voor zulke levensgevaarlijke keuzes gestaan".

     Een eerder persbericht in het Bulletin beschreef de omvang van de nucleaire arsenalen van slechts twee landen: "Met hun beiden, Rusland en de Verenigde Staten hebben zij nog oplopend 30.000 nucleaire wapens - strategische en tactische - in verschillende stadia van gereedheid. Negen jaar na de val van de Berlijnse Muur hebben de Verenigde Staten en Rusland gezamenlijk 7.000 raketkoppen klaar om af te vuren binnen minder dan 15 minuten kennisgeving". De mensheid heeft nu het gereedschap om zichzelf met zeer weinig waarschuwing te vernietigen.

 • Zullen wij onze eigen vernietiging bewerkstelligen?
 • Zal Armageddon een rol spelen in de ondergang van de mensheid?

     Wellicht zullen wij nooit weten hoe dicht wij bij de fouten zijn gekomen, die een nucleaire vuurzee zou hebben bespoedigd. Tegenwoordig is bekend, dat tenminste negen landen nucleaire wapens bezitten. Twee hiervan zijn verreweg 's werelds grootste nucleaire machten. De Verenigde Staten - het enige land, dat nucleaire wapens tegen een ander land heeft gebruikt - heeft meer dan 10.000 nucleaire kernkoppen op voorraad, maar minder dan de meer dan 31.000, die zij in 1966 had. Momenteel zijn de Verenigde Staten het enige land, waarvan bekend is dat zij haar nucleaire wapens buiten haar eigen grenzen opgesteld heeft staan, met wel 150 kernkoppen, gestationeerd op tien luchtmachtbases in zeven NAVO landen. Het grootste deel van het nucleaire arsenaal van de V.S. treft men echter aan in 14 staten, waarbij New Mexico, Georgia, Washington, Nevada en North Dakota 70 procent van het totaal voor hun rekening nemen, volgens een verslag van de Nationale Defensie Raad, Taking Stock: Worldwide Nuclear Deployments - [Voorraad Opnemen: Wereldwijde Nucleaire Opstelling.

     Rusland heeft naar schatting minstens 15.000 actieve nucleaire kernkoppen - minder dan de meer dan 40.000, die de Sovjet Unie in 1986 had opgesteld. Op haar hoogtepunt strekte het Sovjet nucleaire arsenaal zich uit over honderden lokaties in Oost Europa en over 14 van de 15 Sovjet Republieken. Tegenwoordig zijn die kernkoppen naar men zegt, samengevoegd tot ongeveer 90 plaatsen in Rusland.

     Ter vergelijking, Frankrijks geschatte 450 nucleaire kernkoppen op vier lokaties, van China 200-400 op 20 lokaties en de bijna 200 van Engeland lijken bijna niets. Zoals het Bulletin of the Atomic Scientist in haar "Five Minutes to Midnight" - [Vijf Minuten voor Middernacht] verslag in januari 2007 naar voren brengt: als de V.S. en Rusland met elkaar overeenkomen om de komende 25 jaar één kernkop per dag te ontmantelen, zouden zij nog steeds meer nucleaire wapens bezitten dan alle andere nucleaire landen samen.

     Israël, India en Pakistan bezitten een onbekend aantal nucleaire wapens. Schattingen met betrekking tot de omvang van het nucleaire arsenaal van Israël varieert van ongeveer 75 tot wel 200. Men denkt, dat India en Pakistan minder hebben dan 50 elk. Zijn deze landen met een klein arsenaal een serieuze bedreiging? Joseph Biden, V.S. senator van Delaware bracht in een toespraak aan studenten op het St. Anselm College in New Hampshire, op 8 november 2007, de Pakistaanse situatie in verhouding: "Het is moeilijk om zich een grotere nachtmerrie voor Amerika voor te stellen dan dat het op twee na grootste Moslimland van de wereld een verzwakte staat wordt in handen van fundamentalisten, met een arsenaal aan nucleaire wapens en een grotere bevolking dan die van Iran, Irak, Afghanistan en Noord Korea samen".

     Andere landen staan op het punt van verstrekkende nucleaire ontwikkeling. In oktober 2006 noemde het Noordkoreaanse persagentschap KCNA het een "historische gebeurtenis, die geluk bracht voor onze krijgsmacht en ons volk" en zei, dat de Noordkoreaanse nucleaire wapencapaciteit "vrede en stabiliteit" zou handhaven in de regio en dat het "een grote sprong voorwaarts was in het opbouwen van een grote welvarende, machtige socialistische natie". Omdat de Rodong raketten van Noord Korea een kernkop kunnen lanceren tot een afstand van meer dan 1200 km, worden veel Aziatische landen onzeker gemaakt door deze nucleaire ontwikkeling.

     Iran is wellicht de meest opmerkelijke van de landen, waarvan men weet dat zij nucleaire technologie ontwikkelen, maar is verre van de enige. Mohammed El Baradei, de directeur-generaal van de Internationale Atoom Energie Agentschap schat dat nog eens 20 tot 30 landen het vermogen bezitten, zo niet het voornemen om nucleaire wapentechnologie te bereiken.

     Als wij denken aan de vernietigende capaciteiten van nucleaire wapens, moeten wij de explosies op Hiroshima en Nagasaki in augustus 1945 onthouden. Maar wij moeten begrijpen dat de "strategische kernkoppen" van tegenwoordig veel dodelijker zijn dan de wapens, die in ons geheugen gebrand zijn aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. In Hiroshima roeide een 15-kiloton bom een stad uit en doodde 100.000 mensen. De kleinere "strategische" nucleaire kernkoppen van tegenwoordig meten ongeveer 200 kiloton en zelfs bommen van één megaton worden gebouwd.

 • Hoe zou het zijn voor Uw stad om een doel te zijn van een nucleaire bom van één megaton?

     Na een nucleaire explosiegolf pulseert deze hittestraling en komen er zeer krachtige X-stralingen vrij en veroorzaakt sterke vuurstormen in haar kielzog.

 • Hoeveel mensen zouden er gedood worden door slechts één zo'n bom?

     Dr. Alan F. Philips beschrijft het op deze manier, "voor een stad van één of twee miljoen inwoners, die door één enkele bom van één megaton wordt getroffen is de schatting, dat een derde van de inwoners meteen gedood of dodelijk gewond zouden worden, een derde ernstig gewond en de rest niet gewond of slechts licht gewond. Als zij over de ziekenhuizen van Noord Amerika verdeeld konden worden, zou het aantal gewonden ongeveer het derde van het aantal bedden bezetten; en geen enkel ziekenhuis kan natuurlijk in een paar dagen adequaat handelen met zo'n toevloed van spoedgevallen". (Position Paper, Physicians for Global Survival - [Stellingname, Artsen voor het Overleven van de Wereld] - Canada, oktober 1995)

     Tenminste één nucleair ongeluk in 1986 laat het lijden en het gevaar zien, dat voortkomt uit extensieve straling. Filmer Maryann de Leo schreef over haar bezoek aan de verlaten Oekraïense stad Pripyat, die voorgoed geëvacueerd werd na de ramp met de Chernobyl kernreactor in 1986: "Op een stralende zondagmorgen in Kiev laat buiten voor het Minskaia metrostation en vóór een Oekraïense McDonald een gestroomlijnde gele bus de motor stationair draaien. De chauffeur wacht op passagiers, die koers zetten naar het verboden gebied, een radioactief niemandsland, dat twintig jaar geleden veroorzaakt werd door de Chernobyl kernramp. Spoedig verzamelen zich ongeveer 20 mensen bij de bus, meest Oekraïners en Russen. Twee jonge, donkerharige mannen delen witte en blauwe anti-stralingspakken, gele plastiek regenjassen en flessen water uit. Eén van de dagtoeristen is Alex, in Pripyat geboren en opgegroeid tot hij 10 jaar was. Nu 30 jaar, maakt hij deel uit van een virtuele gemeenschap van meest jonge mensen, die ooit in de vergeten stad Pripyat woonden, die in de jaren 1970 werd gebouwd voor werknemers bij de Chernobyl kernkracht centrale op minder dan 3 km verder. Toen werd Pripyat de 'Stad van de Toekomst' genoemd. In plaats daarvan werd zij op 27 april 1986 verlaten toen haar inwoners de eerste en tot nu toe enige blijvende nucleaire vluchtelingen van de wereld werden.

     De reis, die de vroegere Pripyat inwoners organiseerden viel samen met de 20ste gedenkdag van de explosie..... Terwijl de bus noordwaarts gaat naar het verboden gebied, het 27 km grote gebied rond de reactor, beginnen de organisatoren Pripyatfilms te vertonen. Na een paar afstellingen van de gebrekkige videospeler van de bus begint een kleine monitor gruwelijke scènes van de nasleep van de brand bij de reactor te vertonen. Een zwart-wit film vol krassen van de hulpverleners laat aanschouwelijke beelden zien van mensen in ondraaglijke pijnen, met loslatende vellen van de huid en ernstige brandwonden, die hun lichamen bedekken. Daarna keken wij naar de massale uittocht uit Pripyat, een stoet van 2000 stad- en schoolbussen, die moeizaam hun weg uit de stad baanden, als een vreemde begrafenisstoet.

     Er zijn ook beelden van 26 april, de dag van de explosie, voordat de inwoners van het gevaar wisten. Huisfilms van bruiden in witte jurken en lachende bruidegoms..... Dit lijkt de laatste plaats op aarde te zijn waar de Sovjet Unie nog leeft. Niemand noemt het woord straling. Zij overhandigen je een kleine ketting om bij aankomst te dragen, een miniatuur stralingsmeter.

     Alles in dit land is een schijnwereld, waar iedereen zegt dat alles goed is. En als men hier een poosje is, begint men het te geloven. Misschien is straling niet zo slecht. Misschien past het lichaam zich aan. Muizen werden niet getroffen. Misschien mensen ook niet". ("The First Nuclear Refugees Come Home" - [De Eerste Nucleaire Vluchtelingen Komen Thuis] - Discover, juni 2007)

     De vroegere inwoners van Pripyat, die niet veilig terug kunnen keren naar hun huizen dan alleen voor een kort bezoek, hebben zelf de verschrikkelijke vernietiging gezien, die de mensheid kan aanrichten aan het milieu. Als, zoals Voltaire schreef, "optimisme de waanzin is van het volhouden dat alles goed is, wanneer wij ellendig zijn", zijn de vroegere inwoners van Pripyat dan waanzinnig?

     Bijbelkenners weten dat onze wereld gevaarlijk is en dat het gevaar toeneemt. Maar zij weten ook, dat er een wezenlijke reden is voor hoop - voor optimisme - zoals wij in dit boekje zullen zien.

     Meer dan veertig jaar voor de nucleaire smelting van Chernobyl leefden Russen - en Amerikanen en miljoenen anderen op planeet Aarde - onder de voortdurende dreiging van een nucleaire oorlog. Tijdens de "Koude Oorlog" van de jaren 1950 bedekte die dreiging de Verenigde Staten en de Sovjet Unie als een wolk en inwoners van beide landen haastten zich om schuilkelders te bouwen. In 1962 bracht de "Cubaanse raketcrisis" de wereld aan de rand van een nucleaire vernietiging. Aan het einde van 2007 was bekend dat tenminste negen landen van de wereld - de V.S., Rusland, China, Frankrijk, Israël, het Verenigd Koninkrijk, India, Pakistan en Noord Korea - nucleaire wapens hebben getest en een aantal meer werken hard om nucleaire slagkracht te verwerven.

     De nucleaire ambities van Iran bracht de International Jerusalem Post ertoe om een Israëlische straaljager op haar voorpagina te plaatsen boven de krantenkop, "De hoogste inzet:

 • Als al het andere ontoereikend is, kan Israël dan het nucleaire programma met geweld stoppen"?

     Het artikel bericht, "Iran, die rustig doorgaat met haar programma en zich niets aantrekt van de VN en de internationale gemeenschap, Egypte, Algerije, Saoedi Arabië, Marokko, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten, maakte in begin november bekend dat zij voornemens waren om hun nucleaire energie programma's te beginnen op te waarderen. Van de zes zijn Egypte en Algerije verreweg de meest gevorderd. Volgens berichten speelt Turkije ook met het idee om een nucleair programma te beginnen". (12-18 januari, 2007 - pag. 15) Om meer te weten over geprofeteerde gebeurtenissen voor dat gebied, kunt U ons boekje lezen: Het Middenoosten in de profetieën

     Sinds de ineenstorting van de Sovjet Unie zijn velen minder bang geworden voor een nucleaire ramp.

 • Maar zijn wij werkelijk veilig?

     Zelfs nu kunnen Rusland en de Verenigde Staten nucleaire raketten binnen 15 minuten lanceren. Inferieure landen gaan door met het ontwikkelen van nucleaire capaciteiten en de dreiging van nucleair terrorisme is alleen maar aan het toenemen nu technologie het mogelijk maakt om steeds kleinere apparaten te bouwen, door het groeiend aantal wetenschappers met de kennis om deze te ontwerpen.

     De terreur heeft zich zelfs verplaatst naar de ruimte. Volgens generaal Joseph Ashy, gepensioneerd opperbevelhebber van de United States Space Command - [Ruimte Commando van de Verenigde Staten]: "Wij zullen vanuit de ruimte vechten en wij zullen vechten tot in de ruimte..... Daarom heeft de V.S. ontwikkeling programma's in gerichte energie en dodelijke mechanismen..... Wij zullen ooit aardse doelen aanvallen - schepen, vliegtuigen, gronddoelen - vanuit de ruimte". (geciteerd in "Waging War in Space" - [Strijd Voeren in de Ruimte], The Nation, 27 december 1999)

     In januari 2007 werd China het derde land (na de V.S. en Rusland), die een ruimtesatelliet neerschoot. Een Chinees antisatelliet wapensysteem vernietigde een Chinese weersatelliet, die op een geschatte hoogte van 800 km. boven de aarde rondcirkelde - een daad van het nieuwe vermogen van China om de spionage satellieten en andere doelen van andere landen in de hoge baan om de aarde neer te schieten. Functionarissen uit de naaste buurlanden van China, Japan en Australië uitten hun angsten, dat deze stap een nieuwe wapenrace in de ruimte kan betekenen.

 • Ligt er nog een wereldoorlog om de hoek?
 • Weet U wat de Bijbel openbaart?

     De meeste bijbelkenners hebben gehoord over de grote climactische eindtijd gebeurtenis, bekend als "de Slag van Armageddon".

 • Maar wat is dit voor een strijd en wat voor invloed heeft het op U en Uw gezin?

Nucleaire Kernkoppen in de Wereld

1. Rusland 15.000
2. Verenigde Staten 10.000
3. Frankrijk 450
4. China 200-400
5. Verenigd Koninkrijk 200
6. Israël 75-200
7. India 50
8. Pakistan 50
9. Noord Korea onbekend

"Het Leek op Armageddon"!

     Als onze wereld een grote ramp overkomt horen wij vaak de verslaggevers uitroepen, "het leek op Armageddon"! Wij lazen in een BBC nieuwsverslag dat een inferieure computerworm een "digitale Armageddon" kan produceren. Wij zien, dat zakenauteur Michael Panzer de Financiële Armageddon publiceert en waarschuwt voor een economische calamiteit, die leidt tot hyperinflatie en maatschappelijke ineenstorting. Wij zien, dat het tijdschrift TIME het verlies van het regenwoud en het uitsterven van dieren een "ophanden zijnde Armageddon" noemt.

     "Het was een nucleaire winter. Het leek wel Armageddon. Het leek op het einde van de wereld", zei brandweerman Mitch Mendler van San Diego, die de verwoestende branden in Zuid Californië van oktober 2007 bestreed.

 • Maar hoe ziet - hoe zal - "Armageddon" er precies uitzien?

     Uw Bijbel heeft het antwoord"!

     De beslissende strijd van de geschiedenis, aan het einde van dit tijdperk wordt beschreven in het boek Openbaring - het laatste boek in Uw Bijbel. "En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armagéddon". (Openbaring 16:16 STV)

 • Hoe en waarom zullen de legers daar worden verzameld?

     Twee verzen eerder lezen wij, "want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God". (Openbaring 16:14)

     Let U hierop! De echte strijd wordt niet de slag van Armageddon genoemd. Het wordt "de oorlog op de grote dag van de almachtige God" genoemd. Maar de voorbereidingen voor de strijd beginnen bij Armageddon.

 • Wat is dit voor een plaats?

     Het woord Armageddon is een transcriptie van het originele Hebreeuwse har megiddo, hetgeen de "heuvel van Megiddo" of "de berg van Megiddo" betekent.

     Megiddo ligt ongeveer 80 Km. ten noorden van Jeruzalem in Israël. In het verleden beschermde het de belangrijke handelsweg tussen Egypte en Damascus. Het kijkt uit over de grootste vlakte in Israël, die de vallei van Jezreel of de Vlakte van Esdraelon wordt genoemd. Het Oude Testament vermeldt verscheidene grote veldslagen, die daar plaatsvonden. In de Eerste Wereldoorlog versloeg de Britse Generaal Allenby de Turkse militaire legers daar, bij wat bekend werd als "de Slag van Megiddo".

     Door alle historische veldslagen, die in Megiddo hebben plaats gevonden en haar rol in de profetie, werd het woord "Armageddon" een symbool voor elke omvangrijke verwoesting. De mensheid heeft veel verschrikkelijke massavernietiging wapens uitgevonden.

 • Zullen deze wapens onze Armageddon bewerkstelligen?

Dodelijke Bedreigingen voor Planeet Aarde

     In 2006 maakte ABC News een programma getiteld "De Laatste Dagen op Aarde". Zij verklaren, "De Laatste Dagen op Aarde neemt de kijkers mee binnen de zeven dodelijkste bedreigingen voor de mensheid. Sommige hebben de kracht om ons weg te vagen, andere kunnen de planeet vernietigen; allen kunnen het einde van onze beschaving tot gevolg hebben". Deze "dodelijke bedreigingen" houden in: kernoorlog, grote vulkanen, asteroïden en plagen. De CNN serie, getiteld "Planeet in Gevaar" beschrijft massavernietiging van bossen en toenemende aantallen uitstervende diersoorten. Bij de presentatie van grote bedreigingen voor onze planeet, verklaarde het geschiedeniskanaal van de televisie, de week van 22 oktober 2007 tot "Armageddon Week". De vroegere Vice-president van de V.S. en winnaar van de Nobelprijs voor de vrede Al Gore produceerde de film An Inconvenient Truth - [Een Ongeriefelijke Waarheid] Hij verklaarde: "Alle overwinningen en alle tragedies, alle oorlogen, alle hongersnoden, alle grote vooruitgangen..... het is ons enige huis. En dat staat op het spel, onze mogelijkheid om op planeet Aarde te leven en om als beschaving een toekomst te hebben". In de promotie voor de film verklaart Paramount Classics: "De mensheid zit op een tijdbom. Als de grote meerderheid van de wetenschappers van de wereld juist zijn, hebben wij ongeveer tien jaar om een grote ramp te keren, die onze hele planeet in een vrije val van heroïsche vernietiging kan brengen en waarmee extreem weer, overstromingen, droogten, epidemieën en moordende hittegolven, meer dan wij ooit hebben meegemaakt".

     Een andere film, getiteld "The 11th Hour" - [Het Elfde Uur], geproduceerd en verteld door Leonardo DiCaprio, verklaarde in de promotie, "De tragedie is de potentiële uitroeiing van de mensheid". En "het is niet alleen het elfde uur, het is 11:59".

     Naast bezorgdheid om nucleaire wapens, zijn chemische en biologische wapens een groeiende bedreiging. En een nieuwe bedreiging is aan de horizon: samen met de gevreesde nucleaire, biologische en chemische (NBC) massavernietiging wapens belooft een nieuwe categorie - genetica, nanotechnologie en robottechnologie (GNR) - nieuwe verschrikkingen voor de 21ste eeuw.

     Grondlegger van Sun Microsystems Bill Joy, een vroege pionier van het minicomputer tijdperk, schreef een alarmerende verhandeling in het april 2000 nummer van het tijdschrift Wired. De verhandeling van Joy, getiteld "Why the Future doesn't need us" - [Waarom de Toekomst ons niet nodig heeft] - verdiepte zich in het effect van deze nieuwe GNR technologieën op de strijdende mensheid: "Ik denk, dat het niet overdreven is om te zeggen, dat wij op het punt staan van de perfectionering van het extreme kwaad, een kwaad met de kans, dat het zich veel verder verspreidt dan wat massavernietiging wapens nalaten aan nationale staten, tot een verrassende en verschrikkelijke tot macht komen van extreme personen".

     Er is geen vreugde in deze ontnuchterende vaststelling. Journalist Gideon Rose geeft de volgende analyse: "Het echte moeilijke probleem zal een nieuw soort verspreiding zijn, die de aanwinst met zich meebrengt van chemische, biologische en computergestuurde wapens door ondergeschikte overtreders, zoals terroristische groeperingen, sekten of opstandige personen. Deze wapens zijn eenvoudig te maken, moeilijk op te sporen en moeilijk tegen te beschermen. Dit betekent dat zelfs wanneer de V.S. miljarden dollars uitgeeft aan een systeem om Noordkoreaanse raketten neer te schieten, wij nog steeds te maken hebben met hetzelfde knellende probleem van het stoppen van doemdenkende sekten of toekomstige bommenwerpers, bewapend met dodelijke virussen". ("Will Everyone Have the Bomb"? - [Zal Iedereen een Bom Hebben?] - Time Magazine, 22 mei 2000, pag. 103)

     Te midden van onze wetenschappelijke vooruitgang in het wapentuig, is de wreedheid van mens tot mens niet verdwenen. Van Kosovo tot Kasjmir, van Oost Timor tot Tsjetsjenië escaleren voortdurend oorlogen en bloedbaden. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn wreedheden tegen naties of mensen onverminderd doorgegaan. Volgens Newsweek: "Het verdrag tegen volkerenmoord verbiedt handelingen, die gepleegd worden met de intentie om een nationale, etnische, raciale of religieuze groep geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Naoorlogse gruweldaden [inbegrepen: Bosnië: 300.000 doden, 2 miljoen ontheemden; Cambodja: 1 miljoen doden, 500.000 ontheemden; Rwanda: 1 miljoen doden, 3,5 miljoen ontheemden".

     In het licht van zulk kwaad kunnen wij zien waarom oordeel over onze planeet komt. Toch is er naast het slechte, ook goed nieuws. Jezus Christus, de grootste nieuwsbezorger en profeet in de hele menselijke geschiedenis, zei ons dat deze gruweldaden zullen eindigen: "En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn". (Matteüs 24:14)

Verzameld worden voor Oorlog

     De Bijbel laat ons zien, dat Armageddon de verzamelplaats is voor de beslissende slag van de Grote Dag van de Almachtige God! Enorme legers zullen zich verzamelen op de vlakte van Esdraelon om de uiteindelijke vuurzee te beginnen.

 • Maar waar past Armageddon in het overzicht van profetie?

     De Apostel Johannes beschreef de beroemde vier ruiters van de Apocalyps. In volgorde symboliseren zij, valse christussen en valse religie, oorlog en de verwoestende gevolgen, hongersnoden, die gewoonlijk op oorlog volgen en epidemieën en ziekten, die volgen na hongersnood.

     Kijkt U naar wat de Bijbel zegt over de verschrikkelijke verwoesting, die deze vier ruiters brengen: "En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde". (Openbaring 6:8)

 • Hebben de landen hun wapens neergelegd sinds de Tweede Wereldoorlog?

     Neen! In de tweede helft van de 20ste eeuw hebben miljoenen geleden door oorlogen in de wereld, van Korea en Indochina tot Bosnië en Oost Afrika, evenals het aanhoudende conflict in het Middenoosten. Tegenwoordig zijn er maar weinig landen over, die onaangetast zijn door conflicten. De Conflict Barometer 2006, uitgegeven door het Heidelberg Instituut voor Onderzoek van Internationale Conflicten, schreef dit ernstige verslag: "In 2006 waren er 278 politieke conflicten. Zes hiervan waren oorlogen en 29 zeer ernstige crises, hetgeen neerkomt op een totaal van 35 conflicten, uitgevoerd met een grote hoeveelheid aan geweld. Achtendertig conflicten werden geclassificeerd als crises, hetgeen betekent, dat geweld alleen af en toe werd gebruikt. In totaal 118 conflicten werden met geweld uitgevoerd".

     Toch zullen alle verwoestingen, die wij sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben gezien verbleken in vergelijking met de dood, die planeet Aarde zal bedekken aan het einde van dit tijdperk. Een vierde van alle mensen op aarde zullen sterven als oorlog, hongersnood en ziekte zich over de aarde verspreiden.

 • Ziet iemand in ons moderne tijdperk, buiten om de Bijbel, een dergelijke verwoesting als mogelijkheid?

     Inderdaad. Bij het vergelijken van het risico van genetisch geknoei en de "Zwarte Pest", die Europa in de 14e eeuw teisterde, merkte schrijver Joy op: "Mijn eigen grote bezorgdheid over genetische manipulatie is..... dat het macht geeft - hetzij militair, per ongeluk of bij een doelbewuste terroristische daad - om een "Witte Pest" te creëren". (Wired - [Verbonden], april 2000, pag. 249) Hedendaagse wetenschappers weten, dat deze verschrikkingen aan de horizon komen kijken!

     Toch hoeft de mensheid niet naar genetische manipulatie te kijken om verwoesting te voorspellen. Een ander tendens is hitte en droogte. De temperaturen in de wereld zijn op ingrijpende manieren aan het verschuiven. Amper een paar jaar geleden, in de zomer van 2003 stierven in Italië meer dan 20.000 personen als gevolg van een ongekende hittegolf. Wel 10.000 stierven die zomer ook in Frankrijk als gevolg van de hitte. In 2007 rangschikte de V.S. Droogte Monitor, uitgegeven door het Ministerie van Landbouw en het Nationaal Oceanisch en Atmosferisch Beheer van de V.S. verschillende staten in het westen van de V.S. als het ondervinden van "ernstige" of "extreme" droogte en verschillende staten in het zuidoosten van de V.S. staan tegenover de laatste categorie van "uitzonderlijke" droogte. Zoals wij eerder lazen ondersteunden de droogte omstandigheden in Zuid Californië de, door de wind aangejaagde wijdverspreide branden in oktober 2007 en vernietigden meer dan 100.000 m2 en tenminste 1700 huizen, in wat brandweerlieden beschreven als een uit de hand gelopen inferno!

 • Zal het zuidwesten van de V.S. in staat zijn om een groeiende bevolking te ondersteunen in de toekomst?

     De omslag van het tijdschrift The New York Times van 21 oktober 2007 stelde de vraag: "De Perfecte Droogte: Zal de bevolking en de klimaatverandering het westen zonder water laten"? In dat tijdschrift merkte schrijver Jon Gertner op, "Het uitzicht in het zuidwesten was deze afgelopen zomer even zeer ernstig. Een rampzalige vermindering in de toevoer van de Colorado rivier - die grotendeels bestaat uit gesmolten sneeuw van de Rocky Mountains - heeft altijd gediend als een soort "gedachte-experiment" voor waterdeskundigen, aan de rand van hun voorstellingsvermogen voor een risicosituatie. Ongeveer 30 miljoen mensen zijn afhankelijk van dat water. Een grotendeels gereduceerde rivier zou chaos aanrichten in zeven staten: Colorado, Utah, Wyoming, New Mexico, Arizona, Nevada en Californië". Gertner gaat verder en haalt wetenschapper Richard Seager aan van de Columbia Universiteit, die recentelijk een studie over de huidige droogte omstandigheden voltooide: "U kunt het geen droogte meer noemen, omdat het overgaat naar een droger klimaat. Niemand zegt, dat er droogte in de Sahara is". ( "The Future Is Drying Up" - [De Toekomst Droogt Op] - pag. 70, 74)

     Australië heeft ook ongekende droogte ondervonden. Het Nationaal Klimaat Centrum van Australië publiceerde in november 2007 een verslag, die de droogte omstandigheden schets van het hele verdroogde werelddeel. Alhoewel het noordwesten van Australië zeer natte omstandigheden heeft ondervonden, hebben andere grotere gebieden sinds november 2001 "de laagst geregistreerde" regenval gehad, vergezeld van ongebruikelijke hitte. In het Murray-Darling bekken heeft de regenval van november 2001 tot oktober 2007 het historische laagterecord geëvenaard of overtroffen, waarbij 75 procent van het bekken onder het laagste 10 procent lag sinds de registratie begon.

     In de V.S. kunnen de oudere Amerikanen, die in het gebied van het Middenwesten wonen, zich nog de omstandigheden van de "Dust Bowl" - [Stof Stormen] - herinneren, die de Great Plains verwoestte van 1933 tot 1939.

 • Zullen die omstandigheden worden herhaald - of erger worden?
 • Zullen wij meer zich uitbreidende droogten zien in de Verenigde Staten, Canada, Groot Brittannië, Australië en Nieuw Zeeland?

     Door de profeet Amos gaf de Schepper God deze waarschuwing: "En Ik, Ik heb u de regen onthouden, toen het nog drie maanden vóór de oogst was; en Ik liet het regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet Ik het niet regenen; de ene akker werd beregend, en de andere, waarop geen regen viel, droogde uit. En twee, drie steden wankelden naar één stad om water te drinken, maar zij werden niet verzadigd. Toch hebt gij u niet tot Mij bekeerd, luidt het woord des HEREN". (Amos 4:7-8) Wijzullen ernstige straf ondergaan, tenzij wij ons hartgrondig tot God keren.

Zeven Zegels Openbaren onze Toekomst

     De welbekende "vier ruiters van de Apocalyps" symboliseren de verwoesting van het merendeel van de planeet Aarde en de dood van miljarden mensen. U moet de opeenvolging van deze ontzagwekkende profetische mijlpalen begrijpen als U zich wilt voorbereiden voor Uzelf en Uw geliefden voor hetgeen er in het vooruitzicht ligt. De Bijbel openbaart dat zes belangrijke profetische gebeurtenissen, inclusief de bekende "vier ruiters" zullen resulteren in de slag van Armageddon. Die strijd is, zoals wij zullen zien in feite een deel van de geprofeteerde "zevende zegel".

 • Wat zijn deze geheimzinnige, geprofeteerde zeven zegels - en hoe kunnen wij hun betekenis begrijpen?

     Het boek Openbaring - het laatste boek in Uw Bijbel - is voor de meeste mensen een raadsel. Sommigen denken, dat het alleen zinnebeeldige voorstellingen zijn. Anderen zeggen, dat het over gebeurtenissen uit het verleden gaat.

 • Wist U dat dit boek, in haar beschrijving van de zeven zegels het overzicht geeft van de eindtijd profetie?

     U kunt weten hoe de eindtijd gebeurtenissen zich zullen ontvouwen - en hoe U zich daarop kunt voorbereiden. U moet de zeven zegels van Openbaring begrijpen. Voor een vollediger uitleg van de mysteries van Openbaring kunt U ons boekje lezen: Openbaring: Het Mysterie ontsluierd!

     Rond 95 n. Chr. schreef de Apostel Johannes de geïnspireerde woorden van God op in het boek Openbaring. Johannes was verbannen naar het eiland Patmos ter hoogte van de zuidwest kust van Turkije in de Egeïsche Zee. Het eiland werd gebruikt in de eerste eeuw als een Romeinse strafkolonie. Hij schreef: "Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord Gods en het getuigenis van Jezus". (Openbaring 1:9)

     God koos de Apostel Johannes om de Apocalyps of Openbaring op te schrijven. Zoals de Bijbel uitlegt, het was Johannes, die "van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft". (vers 2) Let op deze zegening, die uitgesproken werd over degenen, die het boek Openbaring serieus bestudeert: "Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij". (vers 3)

     De mensheid als geheel is onwetend over het belangrijkste boek dat ooit werd geschreven! God heeft doelbewust de diepe betekenis van dit raadselachtige boek verborgen voor degenen, die geestelijk verblind zijn - hetgeen betekent, dat Hij haar betekenis voor het grootste deel van de wereld heeft verborgen.

     Zelfs Adam Clarke, de bekende bijbelcommentator vond het moeilijk om Openbaring te doorgronden. Clarke schreef: "Ik was geruime tijd vastbesloten om mij niet met dit boek te bemoeien, omdat ik voorzag dat ik er niets bevredigend van kon maken". (Preface to the Revelation of St. John - [Voorwoord voor de Openbaring van St. Johannes] - pag. 966)

     Maar U kunt het boek Openbaring begrijpen. Merkt U op, dat het de Openbaring van Jezus Christus is - niet van St. Johannes, zoals sommige Bijbels het boek betitelen.

 • Wat is dan het doel van de Openbaring van Jezus?

     Het is "om zijn dienstknechten te tonen - hetgeen weldra moet geschieden". (Openbaring 1:1) Het doel van het boek is niet om de waarheid te verbergen, maar om gebeurtenissen te openbaren, die resulteren in de terugkomst van Christus! Het woord "Apocalyps" komt van het Griekse apokalupsis en betekent in feite "onthullen" of "openbaar maken". U moet weten welke geprofeteerde gebeurtenissen dat zijn!

     De zeven zegels openbaren profetische gebeurtenissen, die net vóór ons liggen. In Openbaring 5 lezen wij over een rol, die met zeven zegels verzegeld was. Johannes begint te wenen als eerst "niemand" waardig bevonden wordt om de rol te openen. Dan: "En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen". (vers 5) De Leeuw van de stam van Juda is Jezus Christus - Hij begint de rol, die met zeven zegels verzegeld is, te openen.

     In Openbaring 6 lezen wij de beschrijving van zes van die zegels. De eerste vier zijn bekend als de vier ruiters van de Apocalyps. De Apostel Johannes beschrijft het Lam - Jezus Christus - die de eerste zegel opent. "En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen". (vers 1-2)

 • Wat stellen het witte paard en de ruiter voor?

     Sommige commentatoren zeggen abusievelijk, dat hij Christus voorstelt, omdat de beeldspraak hetzelfde lijkt als de beschrijving van Christus in Openbaring 19. Maar als wij de beschrijving van Openbaring 19 vergelijken met de eerste ruiter, zien wij opmerkelijke verschillen. Christus komt met vele kronen (v. 12), niet slechts één kroon. En Hij komt met een zwaard (v. 15), niet met een boog, zoals in Openbaring 6.

     Christus is Degenen, die openbaart. Hij openbaart de betekenis van dit witte paard. Jezus beschrijft de tekenen van Zijn tweede komst en de opvolging van gebeurtenissen, die geheel overeenkomen met de zegels van Openbaring. "En Jezus antwoordde en zeide tot hen: "Ziet toe, dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden". (Matteüs 24:4-5)

     Dit witte paard en zijn ruiter stellen valse religies voor - "valse christussen". (v. 24) In Matteüs 24 gaat Jezus verder met de beschrijving van de opeenvolging van gebeurtenissen: oorlog, hongersnood, epidemieën en verdrukking. Jezus is Degene, die de zegels van Openbaring verklaart. Hij zegt ons: "Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil". (Matteüs 24:6-9)

     De tweede zegel openbaart een ruiter, die een rood paard berijdt, die de macht heeft om vrede weg te nemen van de aarde. De derde zegel stelt een ruiter voor op een zwart paard en symboliseert een voedselschaarste, die hongersnood tot gevolg heeft. De vierde zegel laat een ruiter zien op een vaal paard, wiens naam is Dood. Deze vier ruiters hebben, zoals wij gezien hebben, de macht om een vierde van onze planeet te doden "met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde". (Openbaring 6:8) Jezus sprak ook over de epidemieën, die normaal volgen op hongersnood. Wij zien in Matteüs 24, dat Jezus de betekenis van deze zegels bevestigde toen Hij sprak van:

 • Misleidende religie (Matteüs 24:4) - de eerste zegel of de eerste van de vier ruiters.
 • Oorlogen (Matteüs 24:6-7) - de tweede zegel of de tweede van de vier ruiters.
 • Hongersnoden (Matteüs 24:7) - de derde zegel of de derde van de vier ruiters.
 • Epidemieën (Matteüs 24:7) - de vierde zegel of de vierde van de vier ruiters.
 • Verdrukking, religieuze vervolging en martelaarschap (Matteüs 24:9-10) - de vijfde zegel

Gruwel der Verwoesting

     In Matteüs 24 gaf Jezus nog een zeer specifiek teken van de op handen zijnde komst van de Grote Verdrukking. "Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op - laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen". (Matteüs 24:15-16)

     Wij moeten begrijpen waar deze gruwel der verwoesting over gaat. Historisch gezien vaardigde de Griekse heerser Antiochus Epiphanes een bevel uit, dat verdere offerandes verboden waren in de Jeruzalem tempel, zoals Daniël voorspelde. "Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt". (Daniël 11:31)

     Behalve het stoppen van de dagelijkse offerandes richtte Antiochus verder een beeld op van Jupiter Olympus in de tempel en beval iedereen om het te vereren. Deze gruwel, ook vermeldt in Daniël 8, was een voorbode van een eindtijdgebeurtenis. In de toekomst zullen dierenoffers in de eindtijd opnieuw stopgezet worden; dit keer 1.290 dagen vóór de terugkomst van Christus. "En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen". (Daniël 12:11)

     Jezus waarschuwde Zijn volgelingen om bedacht te zijn op een gruwel van verwoesting in de eindtijd! Net zoals Antiochus Epiphanes de tempel in 167 v. Chr. ontheiligde en de offeranden staakte, zal een wereldse autoriteit in de toekomst de Joodse tempelofferanden stopzetten. Bovendien waarschuwt de Apostel Paulus voor een grote valse profeet, die zich in de heilige plaats zal bevinden. "Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. De tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is". (2 Thessalonicenzen 2:3-4)

     In de eerste eeuw ontvluchtten Christenen Jeruzalem naar de stad Pella en ontkwamen aan de verwoesting, die door het Romeinse leger werd aangericht in 70 n. Chr. (Om meer te weten over hoe Gods Kerk werd gesticht, groeide en weerstand bood aan verschrikkelijke vervolging door de eeuwen heen, kunt U ons boekje lezen:Gods Kerk door de eeuwen heen .

     Maar de samenhang hier is "de voleinding der wereld". (Matteüs 24:3) Jezus beschrijft deze periode als "grote verdrukking" (v. 21) - de tijd van Satans wraak en kwade vervolging. "Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft". (Openbaring 12:12) Zoals Jezus zei, zal deze periode van verdrukking de grootste ooit zijn. (Matteüs 24:21) In het geheel van wreedheden en volkerenmoord, die wij in het verleden gekend hebben, heeft de geschiedenis van de wereld deze mate van kwaad nooit gezien.

     Wij lezen: "En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd". (Openbaring 12:13-14) Het bijbelse symbool voor de Kerk is een vrouw. (Verg. Efeze 5:22-32) God zal zijn ware heiligen - oprechte Christenen - beschermen voor de Grote Verdrukking. Dit is geen geheime wegvoering. Zo'n gebeurtenis bestaat niet in de Bijbel. Merkt U op dat de vrouw naar "haar plaats" in de woestijn wordt gebracht. Dan vervolgt de draak de lauwe Christenen, die niet vastberaden gegroeid zijn in de genade en kennis van Christus. "En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben". (v. 17) Satan zal het overblijfsel van de Kerk en de nationale afstammelingen van Jacob aanvallen. "Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jacob; maar daaruit zal hij gered worden". (Jeremia 30:7) Deze unieke tijd in de hele geschiedenis, de Grote Verdrukking, zal Satans wraak zijn op de afstammelingen van Jacob - niet alleen de Joden, maar ook de Amerikanen en volken van Britse afstamming en de volken van noordwest Europa. Wij moeten zeker de waarschuwing ter harte nemen!

     Als de tweede komst van Christus naderbij komt zal God met meer kracht tussenbeide komen in menselijke aangelegenheden. Dramatische astronomische en aardse activiteiten zullen de aandacht van iedereen trekken. Merkt U op: "En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen. En zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan"? (Openbaring 6:14-17) Wiens wraak zal uitgestort worden over de volken? Het Lam van God - Jezus Christus - zal toornig zijn! Waarom? Omdat de wereld grotendeels opstandig is geweest tegen God en de weg van het kwaad is gegaan. Johannes legt uit, dat "de hele wereld in de macht van de boze is". (1 Johannes 5:19 WV95) Of "de gehele wereld in het boze ligt". (1 Johannes 5:19)

     De wereld van vandaag kent de ware God niet, maar degenen, die in de Wereld van Morgen leven, zullen God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus kennen! De mensen zullen onderwijsbaar zijn. Na de Grote Verdrukking, de Dag des Heren en Armageddon zullen alle volken nederig zijn. Zij willen zelfs de weg van God en de Bijbel leren! Merkt U op: "En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen". (Jesaja 2:2) Alle naties zullen naar de nieuw gevestigde wereld hoofdstad Jeruzalem komen, waar Jezus Christus zal regeren als Koning der koningen en Heer der heren."Vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen". (Jesaja 2:3) Zij zullen naar kennis van Gods wegen verlangen! Heeft U dat verlangen nu? Let U op wat de Messias, de Koning Jezus Christus in het Millennium zal onderwijzen. "Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem". (Jesaja 2:3) Dat Woord is nu voor U beschikbaar, in Uw Bijbel. De Bijbel is Gods geschenk aan ons - wij moeten het dagelijks lezen! Zoals Jezus zegt: "gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken". (Johannes 8:32)

De Hemelse Tekenen

     De vier ruiters zullen hun tocht intensiveren naarmate wij de Dag des Heren zien naderen. Zoals wij gezien hebben worden zij geopenbaard in Openbaring 6, als Christus de eerste vier zegels opent.

 • Wat gebeurt er als het vijfde zegel wordt geopend?

     "En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden". (Openbaring 6:9)

     Hier wordt het martelaarschap beschreven van de heiligen, ware Christenen. In de eerste eeuw werden Christenen gewelddadig vervolgd en ter dood gebracht door keizer Nero. Een veel grotere vervolging van Christenen in de eindtijd wordt ook voorspeld door deze vijfde zegel. Jezus voorspelde deze toekomstige verdrukking in Matteüs 24:9. Dan opent Jezus het zesde zegel en openbaart de hemelse tekens, die de mensen over onze hele planeet zal schokken.

 • Wat zijn die hemelse tekens?

     "En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed". (Openbaring 6:12)

     Deze toekomstige kosmische storingen zullen de hele mensheid waarschuwen. In de eerste eeuw, ten tijde van de kruisiging en opstanding van Jezus waren er ook tekenen aan de hemel. (Lucas 23:44-45) De Apostel Petrus refereerde er aan in zijn boodschap op Pinksteren: "Maar Petrus stond met de elven op, en hij verhief zijn stem en sprak hen toe: Gij Joden en allen, die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter ore. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag; maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees..... En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden". (Handelingen 2:14-21)

     De Apostel Petrus droeg hen op om zich te bekeren en te worden gedoopt (Handelingen 2:38) en op die dag werden er 3.000 mensen gedoopt!

     Let U nu op de profetische tekenen van de eindtijd. De Apostel Johannes gaat verder in Openbaring, hoofdstuk 6: "En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt". (Openbaring 6:13-14)

 • Zullen asteroïden en meteoren catastrofale schade veroorzaken aan het leven op Aarde?
 • Zal God uiteindelijk asteroïden, klein of groot gebruiken om onbekeerde, opstandige naties en mensen te straffen?

     De Bijbel laat duidelijk zien, dat enorme hagelstenen mensen en eigendommenzullen verpletteren. "En grote hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot". (Openbaring 16:21)

     Films, zoals Asteroid in 1997 en Armageddon en Deep Impact in 1998 hebben asteroïden uitgebeeld als bedreiging van al het leven op Aarde.

 • Is er enig echt gevaar, dat kleine asteroïden botsen met onze planeet?

     Schrijver John Roach, die in National Geographic News schrijft, waarschuwde: "Het is bijna zeker, dat de aarde getroffen zal worden door een asteroïde, die groot genoeg is om een groot percentage van het leven van onze planeet te vernietigen, mogelijk inclusief meer dan een miljard mensen, volgens onderzoekers. Maar als zulke catastrofale botsingen gemiddeld slechts eens in een miljoen jaar of zo gebeurt,is het dan werkelijk waard om ons er zorgen over te maken"? ("Killer Asteroids: A Real But Remote Risk"? - [Dodelijke Asteroïden: Een Echt, Maar Gering Risico?], 19 juni 2003)

     Jazeker, Bijbelprofetie openbaart, dat wij zeer bezorgd moeten zijn!

     Niet alleen asteroïden en meteoren beangstigen mensen, maar enorme aardbevingen zullen planeet Aarde ook doen schudden. Zoals de Apostel Johannes in een visioen zag, "alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt". (Openbaring 6:14) Als U ooit een sterke aardbeving heeft ervaren, zoals velen in Californië, dan weet U hoe beangstigend aardbevingen kunnen zijn. Uw knieën en benen worden week als water, zelfs als U niet ernstig gewond bent geraakt. Misschien voelt U zich veilig omdat Uw stad of gebied geen geschiedenis van aardbevingen kent. In een hoofdartikel van het tijdschrift TIME herinnert schrijver George J. Church ons er aan: "Aardbevingen zijn onvoorspelbaar. Zij slaan bijna altijd toe, niet alleen op tijden, maar op plaatsen, die niemand verwacht en geen enkele beving lijkt op elkaar". (30 januari 1995)

 • Hoe krachtig kunnen aardbevingen zijn?

     De historische aardbeving op 16 december 1811 in de vallei van de Mississippi bij New Madrid, Missouri veranderde de loop van de Mississippi rivier! De bevingen hadden een geschatte kracht van 8.6, 8.4 en 8.8. Zoals de Time Almanac 2001verklaart: "Het zijn de grootste serie aardbevingen, die bekend zijn en die in Noord Amerika hebben plaats gevonden". (pag. 614)

     Natuurrampen hebben honderdduizenden gedood in de afgelopen jaren. In oktober 2005 heeft een aardbeving met een kracht van 7.6 Pakistan getroffen, met bijna 90.000 doden en meer dan drie miljoen daklozen. In augustus 2005 verwoestte orkaan Katrina de stad New Orleans en ontwrichtte miljoenen levens langs de Golfkust van de V.S. Op 26 december 2004 doodde door heel Zuid Azië de Sumatra aardbeving met een kracht van 9.1 en de daaropvolgende tsunami meer dan 280.000 mensen.

     Aardbevingen en de "hemelse tekens" zullen de Dag des Heren aankondigen: de tijd van Gods toorn en oordeel over een ondankbare opstandige wereld. Jezus Christus, het Lam zal toornig zijn. Hij zal Gods rechtvaardig oordeel uitvoeren. De Dag des Heren wordt ook "de grote dag Zijns toorns" genoemd! (Openbaring 6:17 STV)

     Sommige critici zeggen: "Er zijn altijd aardbevingen geweest. Er zijn altijd vulkanische en andere milieu verstoringen geweest. Wat wij tegenwoordig zien betekent niet, dat het de terugkomst van Christus dichterbij brengt". Het is onvoorstelbaar om het te geloven, maar als de eindtijd gebeurtenissen veel intenser worden zullen sommige spotters het tot het allerlaatste moment ontkennen, tot zij door God Zelf ermee geconfronteerd worden als Hij Zijn oordeel over de opstandige mensheid zal uitstorten. Nadat Jezus spreekt over Zijn tweede komst, verklaart Hij:"Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur". (Matteüs 24:32-33) Jezus draagt al Zijn ware volgelingen op om op de hoogte te zijn van deze tekenen.

     Inderdaad, er zijn altijd cynici en twijfelaars geweest, maar nu is het de tijd om wakker te worden en aandacht te besteden aan wat er in de wereld gebeurt. God sprak tot de profeet Ezechiël over de sceptici en spotters. "Mensenkind, wat is dat voor een zegswijze bij u in het land van Israël: de tijd verstrijkt, maar geen enkel gezicht komt uit"? (Ezechiël 12:22)

 • Wat zegt God over de twijfelzucht van de mensheid?

     "Daarom zeg tot hen: zo zegt de Here HERE: Ik zal aan deze zegswijze een einde maken, en men zal ze niet langer gebruiken in Israël. Zeg daarentegen tot hen: de tijd is nabij en de vervulling van elk gezicht"! (Ezechiël 12:23)

     Wij moeten onze ogen open houden voor wat God doet - nu, en als het einde van het tijdperk nadert en de zegels op onze wereld worden losgelaten!


EINDTIJD PROFETISCHE MIJLPALEN

Grote Verdrukking: 2½ jaar.

Interval: Hemelse tekenen (Openbaring 6:12-17)

Dag des Heren: 1 jaar

Zeven laatste plagen "Armageddon" (Openbaring 16:11-21)

 • Openbaring 11:2: Jeruzalem onder de voet gelopen = 42 mnd.
 • Openbaring 11:3: Twee Getuigen = 1.260 dagen
 • Openbaring 12:14: Kerk in de woestijn = 3½ tijdsduur
 • Openbaring 13:5: Het Beest gaat voort = 42 mnd.

Tweede Komst van Jezus Christus


Schema voor Profetie

     Wij moeten de volgorde in tijd begrijpen, die resulteert in de tweede komst van Christus. Er zijn drie belangrijke profetische mijlpalen, die een inleiding zijn voor Zijn terugkomst:

 • De Grote Verdrukking
 • De Hemelse Tekenen
 • De Dag des Heren

     Deze drie gebeurtenissen beslaan een periode van ongeveer drieëneenhalf jaar. Er zijn meer dan 30 profetieën in Uw Bijbel, die verwijzen naar de Dag des Heren.

 • Hoe lang is de Dag des Heren?

     Twee verzen geven onze het antwoord. Sprekend over Gods oordeel over de volken, schrijft Jesaja: "want de HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding". (Jesaja 34:8) Jesaja 63:4 laat ook zien, dat de Dag des Heren in de eindtijdprofetie, de tijd voorafgaand aan de terugkomst van Christus, een periode van één jaar is!

     Behalve die mijlpalen openbaart het boek Openbaring vier aanhoudende gebeurtenissen, die voortduren tijdens die periode van drieëneenhalf jaar. (Zie tabel op blz. .....)

 • Welke vier voortdurende gebeurtenissen gaan voort, die plaatsvinden tijdens de drieëneenhalf jaar?
 1. De eerste gebeurtenis is dat Jeruzalem onder de voet gelopen wordt door de Heidenen gedurende 42 maanden. (Openbaring 11:1-2)
 2. De tweede gebeurtenis is de Twee Getuigen, die 1.260 dagen profeteren. (Openbaring 11:3)
 3. De derde gebeurtenis is de tijd van de Kerk in de Wildernis, die door de Bijbel beschreven wordt als "een tijd en tijden en een halve tijd" (Openbaring 12:13-17) - bijbelse taal voor drieëneenhalf jaar. De vrouw, die hier in Openbaring 12 wordt beschreven is symbolisch voor de Kerk.
 4. De vierde gebeurtenis is het Beest, dat 42 maanden doorgaat in de laatste heropleving. (Openbaring 13:1-5) Dit Beest symboliseert een herleefd Rooms Rijk.

     Voor meer bijzonderheden over dit belangrijke onderwerp kunt U ons boekje lezen: Het Beest van Openbaring, Mythe, Metafoor of spoedig komende Realiteit? . Dit herleefd Beest zal een supermacht zijn, die de Verenigde Staten zal evenaren en uiteindelijk zal overtreffen! Let op gebeurtenissen in Europa, omdat dit Beest zich voorbereidt om op het wereldtoneel te verschijnen.

     Drie belangrijke mijlpalen zijn een inleiding tot de tweede komst van Christus. De Grote Verdrukking duurt ongeveer tweeëneenhalf jaar. Dan zullen de hemelse tekenen de mensen over de hele wereld schokken. De hemelse tekenen leiden de Dag des Heren in. De Dag des Heren is de profetische tijdsperiode van één jaar, die de inleiding is tot de terugkomst van Christus. Er zijn dus gedurende deze drieëneenhalf jaar vier gebeurtenissen gaande:

 • Jeruzalem wordt vertrapt door de Heidenen;
 • de twee Getuigen profeteren;
 • de Kerk wordt gevoed in de woestijn en
 • de macht van het Beest overheerst 42 maanden.

De Dag des Heren

     De Dag des Heren is een belangrijke profetische gebeurtenis, die het leven van elk mens op aarde treft. U moet de betekenis van de Dag des Heren begrijpen, haar krachtige betekenis en haar plaats in de profetie. De grote profeten in de Bijbel, Jesaja, Jeremia en Ezechiël spraken er over. De zogenoemde "kleine profeten" - Joel, Amos, Obadja, Zefanja, Zacharia en Maleachi - benadrukten deze gebeurtenissen ook. Zelfs de Apostelen Petrus en Paulus schreven er over. De Dag des Heren is de zevende zegel van Openbaring en bestaat uit zeven trompetplagen, waarmee God de naties oordeelt. Armageddon is in de zevende trompetplaag inbegrepen!

     Zoals wij hebben gelezen in Openbaring 6 zijn de hemelse tekenen de inleiding van de Dag des Heren, ook genoemd "de grote dag Zijns toorns"! (Openbaring 6:17 STV)

 • Wat is dan de Dag des Heren?

     Het is de tijd, die leidt tot een climax van Gods oordeel over de naties. Het is de tijd, dat de Almachtige God meer rechtstreeks en krachtiger ingrijpt in de aangelegenheden van de mensheid. Het bijbelse woordenboek beschrijft de Dag des Heren als volgt: "De tijd, wanneer God Zijn soevereiniteit openbaart over menselijke machten en het menselijk bestaan".

     Het boek Openbaring benadrukt profetische gebeurtenissen, die leiden naar de terugkomst van de Messias, Jezus Christus. De Apostel Johannes schrijft in Openbaring 1:10, "Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin". Johannes beschreef niet een wekelijkse dag, zoals sommige commentatoren geloven. Hij spreekt over een belangrijke profetische tijdsperiode, die in de rest van het boek wordt beschreven als de Dag des Heren. De uitdrukking "Dag des Heren" hier in Openbaring verwijst duidelijk naar het onderwerp van het hele boek, de profetische Dag des Heren, die haar hoogtepunt bereikt in de terugkomst van Jezus Christus als Koning der koningen en Heer der heren!

     Wij moeten begrijpen, dat Johannes niet verwijst naar de zondag als de Dag des Heren. Als hij dat deed zou hij naar de zondag verwijzen als "de eerste dag" van de week, zoals hij deed in het Evangelie van Johannes. Jezus Zelf, die de zevende dag Sabbat hield, zei dat Hij de Heer van de Sabbat was! (Markus 2:27-28) Hij sprak niet over de zondag!

     Zoals wij reeds hebben vastgesteld is deze één jaar durende Dag des Heren de zevende zegel van Openbaring. En de zevende zegel bestaat uit zeven trompetplagen of straffen. Johannes schrijft in Openbaring 8:1-2, " En toen Hij (Christus) het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven". Zij worden ingeleid door "donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving". (v.5)

     De eerste vier trompetten kondigen ecologische verwoesting aan, die onze planeet zal teisteren. Een derde van alle bomen zullen opbranden en al het groene gras brandt op. Een derde van alle levende dieren in de zee sterven; een derde van de zeeschepen worden vernietigd. Een derde van de rivieren en bronnen worden vergiftigd. Een derde van de hemelen worden verduisterd.

     Let U op de ernstige waarschuwing van Joel: "Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des HEREN komt. Want hij is nabij! Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk; desgelijks is er van ouds niet geweest en zal er na hem niet meer zijn tot de tijd der verste geslachten". (Joel 2:1-2)

     De trompet wordt gebruikt om alarm te slaan - om mensen te helpen zich voor te bereiden op grote veldslagen of zoals hier beschreven, een legerinvasie! Hier waarschuwt de profeet Joel voor een unieke tijd in de gehele geschiedenis. Het volgende vers beschrijft verschrikkelijke verwoesting, een tactiek van de verschroeide aarde - alles wordt verwoest achtergelaten. "Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam; als de hof van Eden is het land vóór hem, en achter hem is het een woeste wildernis; en ook is er aan hem niet te ontkomen". (Joel 2:3) Tijdens de Dag des Heren zullen binnenvallende legers hele gebieden verbranden. De mensheid zal ook ongelooflijke ontwrichting van de hemelen, alsook een totale verwoesting op het land zien. "Voor hun aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel; de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de HERE verheft zijn stem voor zijn strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk; want machtig is (het leger) dat zijn woord volbrengt; want groot is de dag des HEREN en zeer geducht! Wie zal hem verdragen"? (Joel 2:10-11)

     God noemt deze verwoestende Heidense macht Zijn leger! Zoals wij later zullen zien zal een machtig leger van 200 miljoen, geprofeteerd om een derde van de wereldbevolking te vernietigen, troepen naar het Middenoosten zenden. De Almachtige God zal op een spectaculaire manier ingrijpen in menselijke aangelegenheden. Grote oorlogen zullen uitbreken als God straf ten uitvoer brengt over de naties.

     Militaire wapens zullen niet alleen grote gebieden vernietigen; ongelooflijke ecologische verwoesting zal de landbouw vernietigen. "Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten, en wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten, en wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten". (Joel 1:4) In oktober 2007 meldde The West Australian News het volgende: "Sprinkhanen komen als de laatste bedreiging voor de west-australische, drastisch kaal geslagen graanoogst en veelgevraagd veevoer..... Verleden jaar gaf het ministerie $ 11.1 miljoen uit om 450.000 ha. te besproeien over ongeveer 70 zelfstandige gebieden in landbouwgebieden in het noorden, het midden en het zuiden. Agrariërs evenaren die prestaties. Alhoewel de campagne grotendeels een succes was, bleef het ongedierte in genoeg grote aantallen over om neer te strijken in ongeveer 70 steden en gezond genoeg om de zuidkust te bereiken en eieren te leggen om de volgende generatie te produceren".

     In de niet te verre toekomst zullen insectenplagen, die sommige landen nu ondervinden, in vergelijking kleiner lijken. Als God straffen brengt over opstandige volken in de toekomende Dag des Heren, zal Hij de volken oproepen om zich te vernederen en zich te bekeren! Natuurlijk hoeven U en ik niet tot dan te wachten! Als de komst van de Dag des Heren nadert, zien wij dat God Zijn volk oproept om zich te vernederen: "Heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen; vergadert, gij oudsten, alle inwoners des lands, tot het huis van de HERE, uw God, en roept luide tot de HERE. Wee die dag, want nabij is de dag des HEREN; als een verwoesting komt hij van de Almachtige". (Joel 1:14-15)

     Wij moeten er aan denken dat - hoe verschrikkelijk deze gebeurtenissen ook mogen zijn - zij leiden naar de grote hoop, die wij allen hebben: de terugkeer van de Messias, Jezus Christus! God zal de volken oordelen tijdens de Dag des Heren, maar Hij zal ook een tijd van herstel voorbereiden.

     Merkt U op: "En de HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de HERE is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls. En gij zult weten, dat Ik, de HERE, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg". (Joel 3:16-17) Inderdaad, onze hoop is in de Verlosser en Zijn komende heerschappij over alle naties!

     De laatste drie trompetplagen worden weeën genoemd. Het woord "wee" is een kreet van verdriet en pijn! "En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden des hemels, die met luider stem zeide: Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen". (Openbaring 8:13)

     Openbaring 9 beschrijft de eerste wee of de vijfde trompplaag De vijfde engel blaast een trompet, die een militaire actie start, die vijf maanden duurt. De Apostel Johannes beschrijft de oorlog in apocalyptische termen: "en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds [Satan]; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. Het eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeën komen hierna". (Openbaring 9:9-12)

     De tweede wee of de zesde trompetplaag wordt uitgebeeld door symbolen van paarden en ruiters. Hier zien wij een zeer krachtige militaire tegenaanval. Wij lezen:"En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn". (Openbaring 9:13-14)

     Wij moeten op één bijbelse sleutel letten, die ons kan helpen om de toekomst in het Middenoosten te begrijpen - de profetieën betreffende de rivier de Eufraat. De Eufraat stroomt van Turkije door Syrië en Irak naar de Perzische Golf Het land Iran ligt direct ten oosten van Irak.

     Een leger van 200 miljoen, voorspeld om een derde van de wereldbevolking te vernietigen, zal troepen naar het westen verplaatsen door de Eufraat rivier. "En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal. En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen, die erop gezeten waren: zij hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen". (Openbaring 9:15-18)

     Dit beschrijft wereldoorlog! En deze fase van de derde Wereldoorlog zal miljarden mensen doden! Jezus zei dat, tenzij die dagen gekort zouden worden, geen vlees behouden zal worden - al het leven op planeet Aarde zou vernietigd worden. (Matteüs 24:21-22)

     Dan blaast de zevende trompet. Voor Christenen is het blazen van de zevende trompet goed nieuws, omdat het de terugkeer van Jezus Christus aankondigt en de vestiging van het Koninkrijk van God op planeet Aarde. Wij moeten ons allen geestelijk op die tijd voorbereiden! "En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden". (Openbaring 11:15)

Voor - Na - of Tegen het Millennium?

     Sommige theologen onderwijzen onterecht, dat er geen letterlijke duizendjarige regering van Christus op planeet Aarde zal zijn. Deze leerstelling wordt "tegen het Millennium" genoemd. Anderen onderwijzen ten onrechte, dat de Kerk in macht en invloed zal groeien, wellicht over duizend of tienduizend jaar en miljarden mensen bekeert en moraal en vrede brengt op onze planeet, voordat Christus terugkeert om Zijn uiteindelijke oordeel uit te voeren. Deze valse leerstelling wordt "postmillennialisme" genoemd.

     In tegenstelling hiermee onderwijst de Bijbel premillennialisme - dat Jezus Christus zal terugkeren voor het Millennium en samen met de heiligen duizend jaar op planeet Aarde zal regeren. Bij de zevende trompet zal Jezus Christus Heerser worden over planeet Aarde en de trouwe Christenen, die gestorven zijn zullen weer tot leven worden gebracht tot onsterfelijkheid en glorie. Let U op deze geïnspireerde verklaring: "want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan". (1 Thessalonicenzen 4:16) Oprechte Christenen, die nog leven bij de terugkomst van Christus zullen veranderd worden van sterfelijkheid in onsterfelijkheid. "Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen". (1 Korintiërs 15:51-53) Verrezen Christenen zullen hun heerschappij met Christus beginnen op planeet Aarde. Denkt U er aan: "Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren". (Openbaring 20:6)

     De vestiging van Gods Koninkrijk op planeet Aarde zal een ontzagwekkende gebeurtenis zijn! Door de hele geschiedenis heen heeft de wereld op die grote mijlpaal gewacht! Wij hebben de terugkomst van Christus op Aarde nodig! De mensheid heeft de wereld geen blijvende vrede gebracht. Nauwelijks meer dan 60 jaar geleden bracht de mensheid de eerste atoombommen tot ontploffing boven Hiroshima en Nagasaki. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het menselijk ras de middelen verkregen om zichzelf te vernietigen - totale cosmocide werd een zeer reëel gevaar.

     De meeste van ons zijn zich welbewust, dat een atoomoorlog ons nog steeds bedreigt in de 21ste eeuw! Wij hebben de terugkeer van Christus nodig om vrede, rechtvaardigheid en Gods Weg te brengen aan de mensheid! Het goede nieuws is dat de éénjarige tijdsperiode, de Dag des Heren genoemd, het hoogtepunt bereikt in de mededeling van het goede nieuws, dat Christus alle koninkrijken en regeringen van deze wereld zal overnemen!

De Zevende Trompet

     De zevende trompet wordt ook de derde wee genoemd! Waarom? Omdat het ook de zeven laatste plagen zal aankondigen! Dit is een zeer krachtige vervulling van de dag van Gods toorn en oordeel over opstandige volken. "En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede is de gramschap Gods voleindigd". (Openbaring 15:1)

     Wij moeten de realiteit onder ogen zien. Leest U de beschrijving van deze laatste zeven plagen in Openbaring 16. Zij houden teistering in van pijnlijke wonden op hen, die de Beestmacht en zijn beeld hebben aanbeden. Zij houden zelfs meer vergiftigde rivieren en zeeën in, zozeer dat "alle levende wezens, die in de zee waren, stierven". (Openbaring 16:3) De zon wordt heter en resulteert in extreme hittegolven, die degenen pijnigen die zich niet willen bekeren van hun zonden!

     Dit is de angstaanjagende beschrijving van wat de zesde engel uitstort over de opstandige mensheid: "En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen. En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God". (Openbaring 16:12-14)

     Zo ongelooflijk als het kan zijn, de opstandige volken van planeet Aarde zijn zo misleid, arrogant en kwaad dat zij zullen trachten om te vechten tegen de teruggekeerde Koning der koningen en Heer der heren, van wie velen zullen denken, dat het een indringer uit het heelal is!

Oorlog Tegen Christus!

     "De koningen der gehele wereld", inclusief het Beest - de voorspelde Europese supermacht; het herleefde Romeinse Rijk - zullen naar het Middenoosten gaan. En de koningen van het oosten, die normaal tegen de Beestmacht vechten zullen ook naar het Middenoosten gaan. Maar in plaats van elkaar te bevechten voegen zij zich bij elkaar om tegen een indringer uit het heelal te vechten, Jezus Christus! "En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon". (Openbaring 16:16) De Legers van de wereld zullen zich daar verzamelen om oorlog te voeren tegen Jezus Christus - de Bevelhebber van de hemelse legers! De Apostel Johannes schrijft: "En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: KONING DER KONINGEN EN HERE DER HEREN". (Openbaring 19:11-16)

     Als Christus terugkeert naar planeet Aarde zal Hij alle vijanden oordelen en verslaan. Johannes vervolgt: "En ik zag het beest [de geprofeteerde militaire dictator]en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger". (Openbaring 19:19)

     Toch is het verbazingwekkend dat de volken, zoals wij hebben gezien nog steeds de zegevierende Koning van de hemelse legers willen bevechten! Satans demonen - gevallen engelen - zullen de legers verzamelen, die op het punt stonden om elkaar en al het leven op Aarde te vernietigen. Deze elkaar bestrijdende machten verenigen zich nu om te strijden tegen Christus bij Zijn komst.

     Deze legers worden verzameld bij Megiddo om oorlog te voeren tegen Christus en Zijn leger. De oorlog of slag wordt "de strijd van de grote dag van de Almachtige God" genoemd.

 • Maar waar zal de strijd plaatsvinden?

     De profeet Joel zegt, dat deze beslissende strijd bij Jeruzalem zal plaatsvinden."Want zie, in die dagen en te dien tijde..... zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden". (Joel 3:1-2)

     De Jehoshaphat vallei, ook de Kidron vallei genoemd ligt tussen Jeruzalem en de Olijfberg en strekt zich naar het zuiden uit. De legers van de wereld zullen zich zuidwaarts bewegen vanuit Megiddo om te strijden tegen Jezus Christus bij Jeruzalem. In de grootste beslissende strijd van alle eeuwen zal de Schepper God overwinnen, terwijl nietige mensen niet zullen slagen in hun vruchteloze poging om God te bestrijden.

     Dwaze generaals zullen snel leren hoe machteloos zij zijn tegen de almachtige, goddelijke kracht van God! Luistert U naar de gevolgen van die strijd: "Dan zal Ikalle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen..... Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg". (Zacharia 14:2-4) Let U op de verschrikkelijke straf, die doorwerkt op die opstandige, kwaadwillige legers. "Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de HERE alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond". (Zacharia 14:12)

     Johannes schrijft: "En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees". (Openbaring 19:21-22)

     Jezus zal de grootste militaire legereenheid, die ooit samengevoegd werd totaal verslaan. Hij zal terugkeren als Koning der Koningen en Heer der Heren om deze door oorlog verscheurde planeet duizend jaren van vrede te brengen. "En de HERE zal koning worden over de gehele aarde". (Zacharia 14:9)

God zal, de ten dode opgeschreven mensheid, Behouden

     God zal tussenbeide komen om de mensheid te redden van totale vernietiging. De zevende trompet zal een nieuwe wereldregering aankondigen - een nieuwe wereldorde onder de Koning der koningen: Jezus Christus. "En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden". (Openbaring 11:15)

     Dat is het goede nieuws, het evangelie, die deze erbarmelijke wereld zo ontzettend nodig heeft. Inderdaad, de wereld zal Armageddon overleven. Waarom? Omdat er trouwe Christenen zijn voor wie de wereld behouden zal worden. Zoals Jezus in Matteüs 24:22 verklaarde, "doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort". (Matteüs 24:22) God zal de wereld behouden om Zijn weg van leven en vrede voor duizend jaar te laten zien. De Prins van vrede, de Messias, Jezus Christus zal aan alle volken De Weg onderwijzen naar wereldvrede.

 • En hoe lang zal de wereld de vredige regering van Christus en de heiligen ervaren?

     De Apostel Johannes beschrijft die tijd: "zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang..... Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren". (Openbaring 20:4, 6)

     De wereld zal niet totaal vernietigd worden in een nucleaire holocaust. Maar God zal de naties straffen - inclusief onze westerse landen, die hypocriet zijn geworden en die in het beste geval een vorm van godsvrucht hebben, maar de macht ervan verloochenen. (2 Timoteüs 3:5) Wij moeten individueel geestelijk waakzaam, opmerkzaam en geestelijk gekleed zijn. Zoals Jezus zei: "Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde". (Openbaring 16:15)

 • Wij moeten allen uitkijken naar de terugkomst van Christus.
 • Het is nu de tijd om ons geestelijk voor te bereiden - ons te bekeren en onze levens te veranderen!
 • Zoek God in gebed.
 • Bestudeer Uw Bijbel en zet U in om er naar te leven. (Matteüs 4:4)
 • Kijk uit naar een wereld onder de Prins van vrede, Jezus Christus, wanneer alle volken zullen leren hoe zij moeten leven naar de Bijbel, de wet van God, de regering van God en de liefde van God.
 • De Christenen van nu bereiden zich voor om Jezus Christus te assisteren in het Koninkrijk van God, waar zij anderen de Weg zullen onderwijzen, die zij van hun Verlosser hebben geleerd. (Jesaja 30:20-21; Openbaring 5:10)

Na Armageddon

 • Zal de wereld Armageddon overleven?
 • Zullen wij tegenover de realiteit staan van een "tweede nucleair tijdperk" en de komende verwoesting van Wereldoorlog III?

     Jezus waarschuwt ons allen betreffende de eindtijd en de Grote Verdrukking, "en indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden". (Matteüs 24:22) Het goede nieuws is dat Christus zal terugkeren als Koning der koningen en Heer der heren. (Openbaring 19:16) Denkt U aan Zijn bemoedigende belofte om naar de Aarde terug te keren en het Koninkrijk van God hier te vestigen. Hij zei aan Zijn discipelen, "Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben". (Johannes 14:2-3) Het Evangelie of het Goede Nieuws van het Koninkrijk verkondigt een nieuw tijdperk van vrede en voorspoed voor de wereld. Christus zal op Aarde regeren: "zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde". (Zacharia 14:4) De Koning zal vanuit Jeruzalem regeren, de nieuwe hoofdstad van de wereld. Trouwe Christenen, de heiligen zullen dienen en regeren met Hem: "Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde". (Openbaring 5:9-10)

     Trouwe Christenen zullen het Koninkrijk van God erven: "daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden". (Daniël 7:18) Die heiligen zullen in de eerste opstanding zijn als Christus terugkeert. Zij zullen regeren op planeet Aarde, dienen onder de Koning der koningen en mensen helpen tijdens het Millennium. Bij de terugkomst van Christus - aan het begin van het Millennium - zullen zij weer tot leven worden gebracht of veranderd worden en onsterfelijkheid worden gegeven. ( 1 Korintiërs 15:51-54) Zij "zullen het beeld van de hemelse dragen". (1 Korintiërs 15: 49) Zij zullen glorie, macht, onsterfelijkheid hebben en een geestelijk lichaam.

     Denkt U er aan dat Jezus na Zijn opstanding ten hemel opging en dat Hij de glorie van vóór Zijn verpersoonlijking terugkreeg, zodat "zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht". (Openbaring 1:16) Toch was Jezus in staat om Zich na Zijn opstanding als mens te manifesteren; Hij verscheen aan Zijn discipelen en deelde brood en vis met hen. (Johannes 21:13) De heiligen zullen ook in staat zijn om zich te manifesteren aan de fysieke volken tijdens het Millennium. Als koningen en priesters zullen zij regeren en onderwijzen. De priesters in het oude Israël waren de onderwijzers. Tijdens het Millennium zullen de trouwe Christenen van nu Gods weg van leven onderwijzen - de weg van waarheid, de weg van de Bijbel, de weg van leven, zoals Christus het voordeed en onderwees. Als koningen en priesters zullen zij de wereld de weg naar vrede onderwijzen: "De Here heeft u wel brood der benauwdheid en water der verdrukking gegeven, maar uw leraars zullen zich niet meer verbergen, doch uw ogen zullen uw leraars zien; en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop". (Jesaja 30:20-21

     Wij hebben vanuit de Bijbel gezien, dat trouwe Christenen op planeet Aarde duizend jaar zullen regeren als koningen en priesters met Jezus Christus. De tijd zal komen dat alle volken de ware God zullen kennen. "Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken". (Jesaja 11:9)

     Gods Koninkrijk zal op planeet Aarde regeren. Jeruzalem zal de hoofdstad van de wereld zijn! Let U op deze inspirerende profetie: "Zo zegt de HERE: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de HERE der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd word". (Zacharia 8:3) Trouwe Christenen zullen Jezus Christus dienen als koningen en priesters hier op Aarde - niet in de hemel, zoals velen onjuist onderwijzen!

     Na de duizend jaar zal Satan, de duivel, vrijgelaten worden om de volken voor de laatste keer te misleiden. Degenen, die deze misleider volgen zullen vernietigd worden door vuur vanuit de hemel. (Openbaring 20:9) Satan en zijn demonen zullen in de vuurpoel geworpen worden. (Matteüs 25:41) Dan zal het Boek des Levens voor miljarden mensen voor de eerste keer geopend worden, tijdens het Oordeel van de Witte Troon. Dit is de tijd van de tweede opstanding de periode van oordeel wanneer aan alle mensen, die nooit de echte kans hadden tot behoud (verg. 2 Korintiërs 4:4), die kans gegeven wordt.

 • Wat gebeurt er na het Witte Troon Oordeel?

     "En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs". (Openbaring 20:14-15)

     Dit is het echte hellevuur van Uw Bijbel. Na het Witte Troon Oordeel zullen alle onbekeerde mensen, die ooit geleefd hebben, vernietigd worden in de poel des vuurs. Al degenen, die Christus gehoorzaamd hebben en Hem als Verlosser hebben aanvaard - als Heer en Meester - zullen verheerlijkte kinderen van God zijn en voor eeuwig leven in het onsterfelijk gemaakte gezin van God. De Apostel Petrus schrijft, dat onze planeet dan totaal gezuiverd zal worden door vuur: "Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden". (2 Petrus 3:10)

     Als Christus terugkeert naar planeet Aarde zal Hij al Zijn vijanden verslaan. Hij zal de naties en hun machtige legers overwinnen, die bij Zijn komst tegen Hem strijden. De Dag des Heren, inclusief ARMAGEDDON, ZAL Gods straf over de volken brengen. Zoals wij hebben gezien, is in één opzicht de Dag des Heren het jaar, voorafgaand aan de terugkeer van Christus. Aan de andere kant duurt het voort tijdens het Millennium en tot in eeuwigheid. De Aarde zal vernieuwd worden en ook de hemelen. Dan zal Gods hemelse troon naar de gezuiverde Aarde komen: "En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn". (Openbaring 21:3)

     Merkt U op, dat God aan Christenen niet alleen planeet Aarde geeft (Matteüs 5:5) - Hij geeft ons ook "alle dingen" - het hele universum: "Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn". (Openbaring 21:7; verg. Romeinen 8:32) Gods doel is om ons voor te bereiden om het universum te regeren. Wij zullen in staat zijn om ogenblikkelijk te reizen naar ver afgelegen melkwegstelsels. Wij zullen niet beperkt worden door tijd en ruimte. God wil, dat wij de schepping bevrijden van het verval en bederf. Zoals Paulus schreef,"de schepping zelf zal bevrijd worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods". (Romeinen 8:21)

Uw Persoonlijke Toekomst

     Onze wereld - met haar rebellerende, Godtartende wegen - stevent af op Armageddon. Jezus Christus zal de volken tijdens de Dag des Heren en Armageddon straffen. De Grote Verdrukking, die naar deze tijd leidt, is een tijd van straf voor de afstammelingen van Jacob - de Verenigde Staten en de volken van Britse afkomst, evenals de naties van noordwest Europa en ook de Joden. Het is "een tijd van benauwdheid is het voor Jacob""Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jacob". (Jeremia 30:7) Voor een meer volledige uitleg over die periode van oordeel, kunt U ons boekje lezen, Wat is het vooruitzicht voor Amerika en Brittannië. .

 • Zult U persoonlijk de gevaarlijke tijden, die voor ons liggen, overleven?

     Wij moeten begrijpen, dat God belooft om degenen te beschermen, die zich naar Hem keren door Jezus Christus. Hij zal zorgen voor Zijn Kerk tijdens de drieëneenhalf jaar van de Grote Verdrukking, de Dag des Heren en Armageddon."En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw [symbolisch voor de Kerk, verg. Efeze 5:22-32] werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd". (Openbaring 12:13-14) De Kerk wordt niet weggevoerd, maar wordt beschermd in de woestijn - in "haar plaats" op deze aarde - tijdens de beslissende veldslag, vóór Christus terugkomt.

 • Wat kunt U doen?
 • Welke actie moet U ondernemen?

     God zegt ons door de profeet Zefanja, "zoekt de HERE, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des HEREN". (Zefanja 2:3) Inderdaad, God zal Zijn volk "verbergen" tijdens de komende traumatische tijden. Maar Hij verwacht van ons om geestelijk wakker en waakzaam te zijn. Jezus waarschuwt ons, "Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen". (Lucas 21:34-36)

     U moet kijken naar wereldgebeurtenissen, zoals zij in verband staan met Bijbelprofetie. En U moet bidden, dat U in staat zal zijn om voor Christus te staan bij Zijn komst. God geeft ons een keuze: "Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht". (Deuteronomium 30:19) U moet het leven kiezen en het behoud kiezen, dat God U aanbiedt door Jezus Christus! U moet zich bekeren en gedoopt worden, zoals de Apostel Petrus predikte op het Pinksterfeest. (Handelingen 2:38) Als U op het punt in Uw leven bent gekomen, waarop U een belofte heeft gemaakt om Uw levensstijl te veranderen en zich over te geven aan Jezus Christus, verzoeken wij U dringend om raad te vragen bij één van onze dienaren. Wellicht wilt U ons informatief boekje lezen, Behoort U gedoopt te worden . U kunt schrijven naar één van onze regionale kantoren op de lijst, aan het eind van het boekje.

     God heeft een geweldig plan van behoud voor de gehele mensheid. Hij wil, dat U voor alle eeuwigheid deel mag uitmaken van Zijn Gezin. Paulus schreef: "Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt". (Efeze 3:14-15)

     Één van de ontzagwekkende activiteiten, die Christenen zullen ervaren voor alle eeuwigheid, is broederschap in Gods liefhebbend gezin. Het is een koninklijke familie. (1 Petrus 2:5, 9) Jezus Christus zal terugkeren als Koning der koningen en Heer der heren. Jezus Christus zal ons "voor onze God maken tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde". (Openbaring 5:10) Inderdaad, wij zullen koningen en priesters zijn en dienen onder onze Verlosser, Jezus Christus!

     God heeft een ontzagwekkende bestemming in bewaring voor Zijn trouwe kinderen. Wij zullen actief, vervuld en verheerlijkt gelukkig zijn voor alle eeuwigheid. De profeet Jesaja schreef en voorspelde de komst van de Messias en Zijn eeuwig Koninkrijk: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon.....". (Jesaja 9:5-6)

 • Wilt U deel uitmaken van de glorierijke toekomst, die God voor U ontworpen heeft?
 • Kijkt U uit naar de dag, dat de troon van genade van God de Vader naar de planeet Aarde zal komen?

     Alleen dan zal er uiteindelijk geen pijn, lijden en dood meer zijn. Johannes schrijft over onze inspirerende uiteindelijke bestemming: "en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan". (Openbaring 21:4) Dit heeft de eeuwige God voor U gepland. Moge God U helpen om Zijn grote liefde en doel voor U te begrijpen. Het is nu tijd om Uw weg van leven te veranderen. Het is nu tijd om U voor te bereiden op de uitdaging, die deze dagen vormen, die voor ons liggen en U op God te richten voor bescherming tijdens de Grote Verdrukking, de Dag des Heren en Armageddon. Moge U uitkijken naar Gods komend Koninkrijk, Uw potentiële toekomst in het verheerlijkte Gezin van God en erna tot in de eeuwigheid!

     "Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn". (Openbaring 21:7)


Wellicht wilt U ons informatief boekje lezen, Uw Uiteindelijke Bestemming.