Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Fogotten History That Reveals Our Future!” (A personal message from the Editor in Chief), door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van mei-juni 2019.

De meesten van u die dit lezen leven in veilige, stabiele buurten  ̶ sommigen van u wonen al tientallen jaren in hetzelfde huis. Velen genieten van de stabiliteit van een langdurig onderkomen, sturen uw kinderen naar lokale scholen, kennen en vertrouwen de buren, en de financiële stabiliteit van het afbetalen van een huis. Helaas is het leven niet voor iedereen zo.

Vandaag zien we massale migraties waarbij mensen de bezittingen oppakken die ze kunnen dragen en gewelddadige conflicten ontvluchten of op weg gaan naar een beter leven. Dit geldt in het Midden-Oosten en Afrika, maar ook in Midden- en Zuid-Amerika. Miljoenen ontvluchtten Syrië, niet omdat ze hun geboorteland haatten, maar gewoon om te overleven. Hoewel de omstandigheden anders zijn, zien we ook massamigratie uit Venezuela. Mensen houden van hun thuis. Ze houden van hun landen en hun culturen, met hun unieke gebruiken, voedsel en levenswijzen. Wij kunnen ons er alleen maar een voorstelling van proberen te maken hoe dat is en treuren om degenen die van hun oude leven afscheid moeten nemen om elders een nieuw leven te zoeken. Het is moeilijk voor de meesten van ons om volledig te begrijpen wat zij doormaken.

Bovendien is het moeilijk voor te stellen dat wij in Noord-Amerika, Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en andere momenteel stabiele landen in een zelfde situatie zouden kunnen belanden. Hoe is het om alles waarvoor je gewerkt hebt kwijt te raken en te vertrekken met onbekende bestemming?

Massadeportaties en -migraties zijn niet nieuw. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog pakten duizenden Joden en anderen hun bagage en verlieten Europa voordat ontsnappingsroutes afgesloten werden, en de achtergeblevenen zaten gevangen in een ‘hel’, als gevangenen van de Holocaust. De Amerikaanse Dust Bowl [“een periode van droogte en stofstormen op de prairievlakten van Canada en de Verenigde Staten in de jaren 30”, Wikipedia] en de Grote Depressie jaren zagen velen in Oklahoma hun boerderijen en huizen verliezen om opnieuw te beginnen in de Central Valley van Californië. Anderen vluchtten uit Rusland tijdens de revolutie eerder in de twintigste eeuw.

Vergeten geschiedenis, verloren begrip

De meeste belijdende christenen schieten jammerlijk tekort in hun begrip van de Bijbel en de geschiedenis van de Israëlitische volken. Ze weten niet dat de Joden slechts een klein deel was van wat bekend stond als de natie Israël, en toch is dit evident in de Bijbel voor iedereen die de moeite neemt deze te lezen. Na de dood van koning Salomo maakte zijn zoon Rehabeam de noordelijke tien stammen zo kwaad dat zij hem als koning verwierpen en zich afsplitsten als een afzonderlijke natie, met behoud van de naam ‘het huis van Israël’. De Joden en de Benjaminieten bleven over om het huis van Juda te vormen, dat zich trouw bleef betonen aan de troon van David en Jeruzalem als zijn hoofdstad behield. Dit is allemaal een kwestie van geschiedenis (1 Koningen 12) en is relevant voor onze moderne wereld.

Een van de grootste gedwongen migraties in de geschiedenis vond plaats in de achtste eeuw voor Christus, toen het Assyrische rijk deze noordelijke tien stammen ten val bracht en de bevolking naar een gebied tussen de Zwarte en de Kaspische Zeeën verplaatste. Meer dan honderd jaar later werden de Joden ook gevangen genomen, maar nu door de Chaldeeën, die hen naar Babylon transporteerden. Het is moeilijk voor Amerikanen en volken van Britse afkomst zich voor te stellen op het slagveld te verliezen en in ballingschap te gaan, maar Bijbelprofetie zegt dat dit opnieuw zal gebeuren  ̶ het zal ons gebeuren!

Denkt u dat het niet kan gebeuren? De Verenigde Staten is nog steeds als een baken van hoop, het 'Beloofde Land' voor miljoenen die op zoek zijn naar veiligheid en een welvarender leven. Maar onder de oppervlakte is niet alles goed. Kijk naar Amerika's schuld van 22 biljoen dollar en hoe verdeeld de natie is. Ja, op dit moment zien we er uit als de ‘onoverwinnelijke’, maar kan een huis dat zozeer tegen zichzelf verdeeld is overeind blijven staan? En hoe lang zal een liefhebbende Schepper onze morele beerput van het loslaten van alle zelfbeheersing dulden? Hoe lang zal Hij de moord op miljoenen onschuldige baby’s toelaten, zelfs tot het moment van geboorte  ̶ en daarna?

 

Het huis van Juda werd het volk dat we kennen als de Joden, maar hoe ging het verder met het oude huis van Israël, in het noorden? Naar dat deel van Abrahams afstammelingen wordt soms gerefereerd als ‘de verloren tien stammen’, omdat de meeste historici niet schijnen te weten waarnaartoe zij zijn verdwenen. Maar zijn zij werkelijk verloren gegaan?

Ze zijn zeker niet verloren aan het einde van het tijdperk, en de Bijbel beschrijft ze als een volk dat duidelijk moet worden onderscheiden van de Joden. De profeet Ezechiël sprak over een tijd die nog in de toekomst ligt, wanneer zowel Israël als Juda, vertegenwoordigd door twee afzonderlijke stukken hout, bij elkaar gebracht zullen worden en niet langer meer verdeeld zullen zijn (Ezechiël 37:15-24). Hoe zou dit kunnen als een van deze “stukken hout” niet bestaat?

Tegen die tijd zal de oude koning David opgewekt worden en koning gemaakt over alle twaalf stammen van Israël, en de twaalf apostelen van Christus zullen elk over een van de stammen heersen (Ezechiël 34:23-24; 37:24; Mattheüs 19:28). Waarom wordt die boodschap in de kerken van onze landen veronachtzaamd?

Als de Joden en Israël twee verschillende groepen zijn en beide aan het einde van het tijdperk bestaan, zou de persoon die nadenkt moeten vragen: Wie zijn deze verloren stammen? Zijn ze te vinden? De antwoorden zouden u niet onverschillig moeten laten.

De ontbrekende sleutel

In de Bijbel lezen we over eindtijdprofetieën aangaande Jeruzalem en Damascus. Er zijn ook profetieën over Egypte, Ethiopië en Libië  ̶ landen die overschaduwd worden door China, Rusland en India. Als de Bijbel relevant is voor alle tijdperken, waarom zouden we dan niet verwachten te lezen over de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland? Het antwoord is dat we er wel over lezen, maar niet onder deze moderne namen.

Sommige profetieën zijn van toepassing op gebieden van de aarde, zoals dat van een leger van 200 miljoen mensen dat afkomstig is uit landen ten oosten van de rivier de Eufraat (Openbaring 9:13-16). Interessant is dat dat het enige gebied ter wereld is dat zo'n leger snel op de been zou kunnen brengen.

Andere profetieën zijn meer specifiek en zijn van toepassing op landen waar velen van u op dit moment wonen, maar die landen worden met hun oude namen aangeduid. Het begrijpen van de identiteit van moderne naties biedt de sleutel tot begrip van Bijbelprofetie voor de eindtijd en het Bijbelse beeld voor onze tijd is niet mooi, althans niet voor de korte termijn. Onze westerse naties hebben onze Schepper afgewezen, en onze Schepper zal ons afwijzen: "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn, daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten" (Hosea 4:6, NBG ‘51).

Een van de belangrijkste publicaties die we ooit aangeboden hebben is De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën. U hebt dit boekje nodig, want het opent een wereld van begrip. Een andere bron is een cruciaal artikel dat u kunt vinden op wereldvanmorgen.nl en dat een andere oude natie identificeert: ‘Herlevend Duitsland: een vierde rijk?’ De oude Assyriërs komen weer op en de Verenigde Staten moedigen hen aan dat te doen door ze op te roepen om meer aan defensie uit te geven. We hebben de lessen van twee wereldoorlogen niet geleerd.

Ik begrijp dat het belachelijk klinkt om te beweren dat Amerika en de volkeren van Britse afkomst veroverd zullen worden en uit hun comfortabele huizen in slavernij gevoerd zullen worden, maar het zal gebeuren. Stel vast dat u het hier gelezen hebt. We staan in de jaren die vlak voor ons liggen voor een aantal opzienbarende gebeurtenissen  ̶ gebeurtenissen die onze wereld naar het hoogtepunt van dit tijdperk zullen voortstuwen.

Religieuze vervolging, ondenkbaar drie decennia geleden, is zelfs nu een realiteit in de Verenigde Staten, Canada, Australië en delen van Europa. Bijbelse waarden, eens het fundament van onze beschavingen, worden razendsnel afgedankt. Onze wereld daalt af naar morele en geopolitieke chaos. Zoals Robert Kagan schrijft in The Jungle Grows Back: America and Our Imperiled World: ‘We zijn nu vergeten dat wanneer dingen beginnen fout gaan, ze heel snel heel erg mis kunnen gaan, dat, wanneer een wereldorde instort, de slechtste eigenschappen van de mensheid van onder de rotsen tevoorschijn komen en met haar de vrije loop nemen’ (p. 24).

Bereid u voor op komende tumultueuze tijden. ‘Van de radar’ verdwijnen zal u niet redden. ‘God’ blijven ‘dienen’ met comfortabele heidense praktijken zal een fatale fout blijken te zijn. Onze volkeren dienen zich te bekeren van het afwijzen van onze Schepper, van Hem voor lief te nemen en te proberen Hem naar ons eigen beeld te hervormen. De wereld die we kennen loopt ten einde. Precies hoe snel kan ik niet zeggen, maar de signalen zijn overduidelijk. Er moet nog veel gebeuren in de vervulling van eindtijdprofetieën, maar velen zullen onderweg verrast worden  ̶ en wanneer het einde komt, zal het plotseling komen.