Dit is de vertaling van het Engelstalige commentaar “To Live Longer, Make Your Mate Happy”, op 7 juli 2019 geplaatst in de rubriek “News and Prophecy” op de Tomorrow’s World website.

De maatschappij weet al lang dat de keuze van uw partner een grote invloed heeft op uw toekomst. Een nieuwe studie aan de Universiteit van Tilburg in Nederland werpt nog meer licht op het belang van het verstandig kiezen van een toekomstige partner. Onderzoekers volgden gedurende acht jaar meer dan 4.000 oudere koppels (Psychological Science, 21 maart 2019) en ontdekten dat “er een verband is tussen het hebben van een echtgenoot die meer tevreden is met het leven en een lagere sterfte” – wat betekent dat, als uw man of vrouw meer tevreden is met het leven en positiever, u meer kans hebt om langer te leven! Een hiermee gerelateerde bevinding was dat de tevredenheid in het leven van uw partner net zo’n sterke voorspeller is van sterfte (lang leven of kort leven) als uw eigen tevredenheid in het leven. In de woorden van de onderzoekers: “De huidige studie toonde aan dat er niet alleen een verband is tussen het hebben van een gelukkige partner en een langer huwelijk maar ook een langer leven.”

God schiep het huwelijk en gaf richtlijnen voor het hebben van een gelukkig huwelijk. Psalm 119:165 stelt dat zij die liefhebben en leven volgens Gods wet, waaronder ook het liefhebben van anderen valt (Leviticus 19:18; Mattheüs 22:36-40), een grote gemoedsrust kennen. Geluk vloeit ook voort uit het houden van Gods wetten (Psalm 128:1-6). Jezus Christus leerde: “… Het is zaliger te geven dan te ontvangen” (Handelingen 20:35). De apostel Paulus leerde dat “… de mannen hun eigen vrouw [moeten] liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief” (Efeze 5:28). Het is interessant dat duizenden jaren later de moderne wetenschap de waarheid in deze Bijbelse passages ontdekt. Om meer te leren over Gods instructies voor het hebben van een gelukkiger huwelijk, moet u zeker het boekje Gods plan voor een gelukkig huwelijk lezen.