BRON: LCG_News Letter, September 4, 2008

Tweeduizend jaar geleden stelde een ondergeschikte Romeinse ambtenaar, genaamd Pontius Pilatus een vraag, die velen in onze moderne 21ste eeuw zeer relevant zouden vinden: "Wat is waarheid"?

Pilatus stelde deze vraag aan Jezus Christus, die, ofschoon Pilatus het niet wist, bijzonder gekwalificeerd was om de zaak exact te beantwoorden, zoals Hij dit deed in Johannes 17:17, waar Hij zei, "Uw [Gods] woord is de waarheid".

Het hele concept van absolute waarheid is niet populair in onze moderne maatschappij. In een recent hoofdartikel in World Magazine haalde oprichter Joel Belz statistieken aan, die aantoonden, dat "63 procent van de Amerikanen zelfs niet denken dat de waarheid te kennen is" en verder "dat 53 procent van hen, die zichzelf evangelische Christenen noemen, evenzo sceptisch zijn".

De Hr. Belz haalde verder evangelische schrijver Charles Colson aan, die zei: "de vraag over waarheid - over een algemeen en kenbare realiteit, dat onafhankelijk van onze waarneming bestaat - is de grote tekortkoming van onze hedendaagse cultuur. Het overheersende standpunt verwerpt het denkbeeld. De snelste weg om minachting uit te dagen van de meeste universiteit professoren is het gebruik van de woordenrealiteit en waarheid".

Zoals de Hr. Belz naar voren brengt is een dergelijke kritische houding niet beperkt tot de seculiere wereld, maar verspreidt zich ook door de traditionele Christelijke wereld. Hij is het eens met de Hr. Colson, die deze kritische houding "verreweg de grootste vijand vindt" voor de Christelijke kijk op de wereld. Het lijkt verbazingwekkend dat degenen, die beweren de Almachtige God, Schepper van het universum te eren, twijfelzucht zouden bevestigen, dat echte, onherroepelijke, onveranderlijke waarheid helemaal bestaat.

Dat is niettemin de wereld waarin wij leven.

  • Wist Jezus Christus waar Hij over sprak toen Hij ons zei dat Gods Woord waarheid is?
  • Kunt U het weten?
  • Of zijn wij allen onvermijdelijk verdwaald in het, op ons eigen, uitzoeken van deze dingen in een relativistische, veranderend proces van "situatie normen", waarbij wat op een dag iets waar kan zijn voor een persoon, dit voor iemand anders niet van kracht is of op een andere dag of situatie?
Wat een schrikwekkend scenario!

Is het steekhoudend, dat een God, machtig genoeg is om een universum, miljarden lichtjaren in diameter tot stand te brengen, die zulke oneindige details en perfectie in het ontwerp van elk aspect van dat universum plaatste, niet zou begrijpenwat waar is en wat vals is - in het kort:

  • Wat zijn de beginselen voor een bevredigend en succesvol leven?

De waarheid is - pardon voor de woordspeling - U kunt weten wat waar is en wat vals is. En God verwacht niet van U om het allemaal in geloof te doen; ofschoon er geen twijfel is, dat er een essentiële rol voor geloof is in het proces.

  • U kunt bewijzen - gebaseerd op wat de Bijbel vruchten noemt - wat waar is en wat vals is.

God laat Zijn schepping niet hulpeloos en stuurloos achter, zonder instructies hoe het leven geleefd moet worden om geluk, vrede en echt overvloedig leven voort te brengen.

  • kunt weten wat waarheid is - absolute waarheid, ingesteld door de Schepper en Bestuurder van het universum ten voordele van Zijn Schepping.

Om te beginnen met Uw ontdekkingsreis naar waarheid kunt U onze boekjes lezen en bestuderen:

De Ware God - Bewijzen en Beloften 

en 

De Bijbel - Waarheid of Verzinsel?