http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

DE DWAZE GENRATIE!

17 augustus 2023Gerald Weston

De nieuwslezer Tom Brokaw beschreef de mannen en vrouwen die de Grote Depressie doorstonden en de Tweede Wereldoorlog overleefden als 'The Greatest Generation' [De beste generatie]. Sommige van haar leden moesten zich verplaatsen vanwege de Amerikaanse 'Dust Bowl' , vereeuwigd in John Steinbeck's The Grapes of Wrath [De druiven der gramschap]. Na de ontberingen en het bloedbad van de jaren '30 en '40 hielpen ze bij de wederopbouw en het weer in elkaar zetten van de wereld. Dat was de generatie van mijn ouders. Het leven was vaak hard en ze stonden voor veel uitdagingen.

Verder Lezen...

DE UITDAGING OM EEN KIND TE CORRIGEREN

17 augustus 2023Jonathan McNair

Kinderen veranderen zo snel. Een pasgeboren baby begint te kruipen, daarna te lopen en uiteindelijk te rennen – en als ik terugkijk, lijkt het allemaal van de ene op de andere dag te gebeuren. Terwijl ze door elke fase gaan, brengen onze kleine kinderen ons vreugde en plezier. Hun blik van verbazing als ze beseffen dat ze helemaal alleen op hun mollige beentjes staan is onbetaalbaar en hun opwinding bij een simpel spel als verstoppertje met mama of papa kan de definitie van pure pret lijken.

Verder Lezen...

WAAR KUNNEN WE DE WARE BETEKENIS VAN HET LEVEN VINDEN?

17 augustus 2023Gerald Weston

Wat is de zin van het leven? Weet u het? Kan het u wel schelen?

Filosofen hebben duizenden jaren over deze vraag nagedacht en gedebatteerd. Toch is het debat nog lang niet voorbij en blijft het omgeven door een enorme en steeds groeiende hoeveelheid ideeën en overtuigingen. Moeten we zelf de zin van het leven definiëren of delen we een groter doel voor ons bestaan? Het antwoord blijft betwistbaar.

Verder Lezen...

HET SMALLE PAD

17 augustus 2023Roger Meyer

Een 'isme' is een filosofie, sociale of politieke ideologie, beweging of religie. De lijst van filosofieën en religies is uitgebreid, waardoor de duidelijke indruk wordt achtergelaten dat de mensheid volkomen versuft en verward is over wat het doel van het leven is, welke keuzes en acties goed en welke verkeerd zijn, en of er een God is. Wat is uw 'isme’? Welk 'isme' is het juiste?

Verder Lezen...

Val niet voor perfectionisme

25 juni 2023Rod McNair

Het is een van de ironieën van onze tijd. De samenleving hecht grote waarde aan tolerant zijn en afzien van het beoordelen van andermans acties  ̶  ook al moeten we waardeoordelen vellen om een evenwichtig en deugdzaam leven te leiden. Tegelijkertijd dringt de wereld ons een ongezonde obsessie met perfectionisme op, een misplaatste nadruk op foutloos en overdreven imago-bewust zijn  ̶  wat ons vermogen om een godvruchtig leven te leiden kan beschadigen of zelfs vernietigen. Perfectionisme kan onze relatie met God schade berokkenen, onze inspanningen om gezonde relaties met anderen te ontwikkelen belemmeren en een liefdevolle en vredige thuisomgeving ondermijnen.

Verder Lezen...

We moeten luidkeels roepen en niet inhouden

25 juni 2023Gerald Weston

De Bijbelse profeten werden zelden gewaardeerd door de mensen van hun tijd. Ja, er waren tijden dat bepaalde individuen en groepen ze waardeerden, maar uiteindelijk stierven veel profeten de marteldood – net als Jezus Christus, de enige volmaakte mens die ooit in levende lijve op deze aarde rondgelopen heeft. Waarom? Het antwoord is simpel: zij verkondigden een boodschap van gehoorzaamheid aan God en waarschuwden voor de gevolgen die iedereen zouden overkomen die Hem en Zijn waarheid verwierpen.

Verder Lezen...

De nalatenschap van De vorst

25 juni 2023Dexter B. Wakefield

Het jaar 2023 markeert de 510e verjaardag van een beroemde boekje geschreven door een Europese edelman genaamd Niccolò Machiavelli. Dat boek, The Prince [Oorspr. Italiaanse titel: ‘Il Principe’; Ned. vert. ‘De vorst’ of ‘De heerser’, NL red.], is een van de meest beroemde en invloedrijke boeken over politiek ooit geschreven. Het heeft zelfs de naam 'machiavellistisch' gegeven aan de praktijken die het bepleit ̶ van intriges en bedrog voor het verwerven en behouden van macht.

Verder Lezen...

Medisch bewijs ondersteunt de Bijbelse instructie: eet geen varkensvlees

25 juni 2023Josh Lyons

Wist u dat het overgrote deel van de vleesconsumptie in de wereld (vis niet meegerekend) afkomstig is van slechts vijf dieren? Maar het dier dat bovenaan de lijst staat is ook het enige dat de Bijbel uitdrukkelijk verbiedt: varkensvlees. Velen zijn bekend met dit feit, maar weinigen begrijpen de reden ̶ en de wijsheid erachter.

Verder Lezen...

De instructie ‘Te werken aan uw eigen behoud’

25 juni 2023J. Davy Crockett, III

Een legendarische investeerder die ook wel het ‘Orakel van Omaha’ wordt genoemd, is een van de rijkste mannen ter wereld met een geschatte nettowaarde van 90,6 miljard dollar in januari 2020. Warren Buffett staat bekend als een scherpzinnig zakenman en filantroop met een ‘griezelige’ staat van dienst in het selecteren van bedrijven die succes op de lange termijn zullen boeken. Door de decennia heen hebben zijn bedrijven het goed gedaan. Toch is hij geen micromanager van zijn enorme, gevarieerde ondernemingen. Er wordt gezegd dat hij zorgvuldig de persoon kiest die aan het hoofd komt te staan van een van zijn overgenomen bedrijven, zijn doelen en verwachtingen uiteenzet en die persoon vervolgens de organisatie laat leiden, waarbij hij de resultaten meestal jaarlijks controleert.

Verder Lezen...

Jeruzalem, toekomstige hoofdstad van de wereld

21 mei 2023Richard F. Ames

Toen de Palestijnse nationalistische organisatie Hamas in december 2022 zijn plannen aankondigde om 'Jeruzalem en zijn heilige plaatsen' te bevrijden van de Israëlische overheersing, merkten weinigen buiten Israël dit op. Alom aan de kaak gesteld als een terroristische groepering vierde Hamas zijn 35ste verjaardag door kaarten te laten circuleren waarop een 'Palestina' te zien is dat zich uitstrekt van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee ̶ wat het einde van Israël en de vaststelling van Jeruzalem als Palestina’s hoofdstad impliceert. Hoewel weinigen verwachten dat de dreigementen van Hamas zullen slagen, blijven ze een bron van spanning en bloedvergieten.

Verder Lezen...
^