http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Een dag die herinnerd zal worden in een jaar van verandering

16 juli 2020John Meakin

De laatste dag van januari 2020 zal lang herinnerd worden als de dag waarop het Verenigd Koninkrijk eindelijk de Europese Unie verliet. Al 47 jaar lang heeft het VK op twee gedachten gehinkt over het lidmaatschap van de dynamisch veranderende EU. Het deelde graag mee in de economische voordelen met de andere soevereine landen van Europa ̶ daarom sloot het zich aan. Maar het wilde nooit zijn soevereiniteit uitleveren aan een politieke organisatie die op weg is een pan-Europese, federale superstaat te worden, welke in feite onder Duitse zeggenschap staat.

Verder Lezen...

WANNEER DE WERELDECONOMIE DE GRIEP KRIJGT

15 juli 2020Dexter B. Wakefield

De geschiedenis zal noteren dat de wereld in het jaar 2020 ingrijpend veranderde – en wel in een adembenemend tempo. De ziekteverwekker die de luchtwegen aantast, nu bekend als COVID-19, verspreidde zich met een alarmerende snelheid vanaf de eerste ontdekking in Wuhan, China, naar gemeenschappen over heel de wereld. Het werd een ‘nieuw’ coronavirus genoemd omdat geen enkel mens het ooit eerder had gehad – en als gevolg daarvan niemand immuniteit ontwikkeld had ̶ en het catastrofale effect ervan op de wereldeconomie waarschijnlijk een nooit eerder beleefde koers in de moderne geschiedenis lijkt te volgen.

Verder Lezen...

DE KOMENDE GEPROFETEERDE PLAGEN BEGRIJPEN

23 juni 2020Wyatt Ciesielka

Waarom stond God de COVID-19 pandemie toe? Profetieën zeggen dat er plagen komen – is dit er één van? En waarom staat God lijden toe zoals oorlog, hongersnood en ziekte – en dit zelfs in sommige gevallen doelbewust bewerkstelligt? Wat is de zin van dit alles, als er al een zin is?

Verder Lezen...

CANNABIS Wonder- of kwakzalversmiddel?

22 juni 2020Gerald Weston

Hoewel we het woord niet zo vaak meer horen, zouden we het begrip in het moderne leven toch niet moeten vergeten: kwakzalverij. In het achttiende-eeuwse Europa en Amerika verkochten marskramers nepgeneesmiddelen met de claim dat die alles wat u maar mankeerde konden genezen – in weerwil van veel bewijzen van het tegendeel. Kwakzalverij slaat op elk frauduleus gezondheidsproduct of -behandeling waaraan overdreven claims worden toegeschreven en die worden verkocht door personen die uitsluitend op geld uit zijn.

Verder Lezen...

PLEZIER EN VOLDOENING

22 juni 2020J. Davy Crockett, III

Een neef van mij is zeer succesvol geweest in verschillende zakelijke ondernemingen. Hij heeft vele jaren hard gewerkt en rijkdom en bezit vergaard. Hij heeft luxe voorzieningen die men zou kunnen verwachten, in de vorm van huizen, auto’s, boten, een vliegtuig en een boerderij op het platteland. Deze neef heeft zeer veel gereisd om zijn interesses en passies te volgen. Ondertussen is zijn gezin uit elkaar gevallen en heeft hij veel verdriet en pijn ervaren. Zijn ‘succes’ heeft hem niet de gemoedsrust en tevredenheid gebracht die hij ervan verwacht had.

Verder Lezen...

WAAROM ZIJN ZOVEEL MENSEN ONGELUKKIG?

22 juni 2020Gerald Weston

“Er is een oorzaak voor elk gevolg” is een eenvoudige grondwaarheid, maar hoeveel mensen overdenken, laat staan begrijpen deze? Hoe velen beseffen dat het persoonlijk toepassen van dergelijke praktische wijsheid hun leven kan veranderen?

Verder Lezen...

Het babyfailliet: de dood van een cultuur

22 juni 2020Stuart Wachowicz

In april 2019 diende Global News-verslaggever Jules Knox een artikel in waarin werd onthuld dat de gezondheidszorg voor senioren nu de snelst groeiende sector van de economie in British Columbia is. Ondanks aanzienlijk verbeterde lonen, blijven veel vacatures in de ouderenzorg onvervuld, waardoor sommige senioren onvoldoende steun en aandacht krijgen (“‘This is a silent crisis’ [Dit is een stille crisis]: Advocates voice concerns over care worker shortage in the Okanagan”, Global News, 16 april 2019).

Verder Lezen...

DE ZONDEN VAN VOOROORDEEL, PARTIJDIGHEID EN PARTIJGEEST

30 april 2020Roger Meyer

Westerse media gebruiken vaak de woorden vooroordeel en partijgeest. Het woord vooroordeel beschrijft een op vooringenomenheid berustende en negatieve houding ten opzichte van een andere persoon of groep mensen, waarvan het gebruikelijke resultaat onverdraagzaamheid en openlijke vijandigheid tegenover hen is. Meestal is vooroordeel een sterke afkeer van iemand welke uitsluitend gebaseerd is op vooropgezette opvattingen of aannames over ras, etniciteit, leeftijd, geslacht, godsdienst of andere factoren. Verwant met vooroordeel is het woord partijdigheid  ̶ vaak gebruikt om een sterke, onterechte voorkeur of begunstiging te beschrijven die op oneerlijke wijze aan een persoon betoond wordt boven iemand anders. Partijgeest verwijst naar eenzijdig sektarisme of factievorming - houdingen die vaak de drijfveer voor deelnemers aan het politieke schouwspel zijn.

Verder Lezen...

‘God Save the Queen!’

30 april 2020Peter Nathan

‘God Save the Queen’ [vert.: Moge God de koningin behoeden; Ned.: ‘Leve de koningin’], is een onmiddellijk herkenbare uitdrukking van vaderlandslievend gevoel in het Britse Gemenebest. Ze spreekt hoop uit voor een langdurige regering van de vorst en respect voor haar vooraanstaande plaats in het nationale leven; ze is inderdaad op alle formele afkondigingen afkomstig van de Kroon te vinden. Ze kijkt ook op naar God’ voor hulp voor het land in tijden van nood. In het midden van de achttiende eeuw werd, tijdens de regering van George II en de verontrustende periode van de Jakobitische opstand, het volkslied 'God Save the King' voor het eerst gezongen, later het volkslied van het VK. Het werd door andere koninklijke huishoudens over heel Europa snel aanvaard en wordt nog steeds gebruikt door landen van het Gemenebest.

Verder Lezen...

ZEVEN TEKENEN VAN DE TWEEDE KOMST VAN CHRISTUS

29 april 2020Richard F. Ames

Het einde van de wereld fascineert miljoenen. Veel kaskrakers, zoals de film Avengers: Endgame van vorig jaar, tonen de wereld op de rand van vernietiging, terwijl anderen, zoals Captain Marvel, deze afschilderen te midden van het conflict tussen de krachten van goed en kwaad. Andere populaire films, zoals de thriller Geostorm uit 2017, verbeelden wijdverbreide natuurrampen met het potentieel om onze hele planeet te vernietigen.

Verder Lezen...
^