http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

De verbazingwekkende toekomst van Jeruzalem

08 september 2015Douglas S. Winnail

Vele steden in de wereld zijn van tijd tot tijd het middelpunt van gewelddadige conflicten. Maar de stad Jeruzalem, vooral de Tempelberg - staat steeds opnieuw in het middelpunt van de belangstelling in de wereld. Dit is geen verrassing voor iemand, die bekend is met Bijbelprofetie. Een groot aantal profetieën geven aan dat de stad Jeruzalem de krantenkoppen van het nieuws zal domineren, vlak voor de terugkomst van Jezus Christus en het einde van dit tijdperk.

Verder Lezen...

Nationale Blindheid Voorspeld!

08 september 2015Douglas S. Winnail

Wat gebeurt er met landen als hun leiders rampzalig beleid voeren tegen hun eigen nationaal belang?
De populaire geschiedschrijfster Barbara Tuchman schreef over dit fenomeen in haar klassieke verhandeling uit 1984, The March of Folly - [De Mars van Dwaasheid].

Verder Lezen...

Onverwachte Calamiteiten in het Vooruitzicht!

08 september 2015Douglas S. Winnail

Ongeveer een jaar geleden verklaarden de leiders van de Groep van acht economische landen, dat de wereldeconomie in goed staat was. In minder dan een jaar echter is het vooruitzicht dramatisch versomberd en volgens een vooraanstaand financieel analist "… dingen … over de hele linie ten kwade veranderd". (The Charlotte Observer, 5 juli 2008)

Verder Lezen...

Kinderen zullen regeren!

08 september 2015Douglas S. Winnail

De afgelopen tientallen jaren hebben nieuwsberichten een veelzeggende trend gedocumenteerd - de groei van verstorend en in toenemende mate schokkend gedrag van jonge mensen, vooral in de welvarende landen van de wereld. In de jaren 1960 ontwikkelden zich vrije taal- en vrije liefde bewegingen op universiteitsterreinen, gevoed door marihuana en LSD.

Verder Lezen...

De Tijden der Heidenen

08 september 2015Douglas S. Winnail

Naderen wij het einde der tijden? Is de terugkeer van Jezus Christus aanstaande? Zijn deze denkbeelden slechts de alarmerende kreten van religieuze fanaten? Hoe kunt u dit weten en wat openbaart de Bijbel over dit belangrijke onderwerp?

Verder Lezen...

SCHADUWEN over EUROPA

08 september 2015Douglas S. Winnail

Bijbelprofetie openbaart dat opzienbare gebeurtenissen in Europa op het punt staan om de loop van de wereldgeschiedenis te veranderen!

Verder Lezen...

Minnaars worden Rivalen

08 september 2015Douglas S. Winnail

Vele moderne wetenschappers nemen als een geloofsartikel aan dat het onmogelijk is om de toekomst nauwkeurig te voorspellen. Bovendien zeggen zij dat de Bijbel enkel door mensen geschreven werd en niet een uniek boek is, geïnspireerd door God. Toch zegt God in de Bijbel dat Hij de toekomst kan voorspellen en ook tot stand brengt!

Verder Lezen...

Gods Volk Zal God Vergeten!

08 september 2015Douglas S. Winnail

Vandaag de dag zijn wij getuige van de vervulling van een opmerkelijke serie profetieën die duizenden jaren in de Bijbel opgeslagen lagen. Lang geleden voorspelde God dat net voor de terugkeer van Jezus Christus Zijn gekozen volk zijn God zou vergeten, zich van Zijn wegen zou afkeren en in grote moeilijkheden zou belanden.

Verder Lezen...

Verdrukking in het vooruitzicht!

08 september 2015Douglas S. Winnail

Voor velen in Noord-Amerika, West-Europa en enkele andere ontwikkelde gebieden in de wereld is het leven nooit beter geweest. Er zijn banen beschikbaar, lonen zijn hoog, er is genoeg voedsel, veiligheid en sociale voorzieningen zijn voldoende en er is genoeg tijd voor vrijetijdsbesteding. Onder de oppervlakte en aan de randen van deze luchtbellen van voorspoed bereiden krachtige machten echter een uitbarsting voor.

Verder Lezen...

Globalisering van HEBZUCHT

08 september 2015Douglas S. Winnail

Vele Bijbelprofetieën beschrijven specifieke gebeurtenissen die op het wereldtoneel zullen verschijnen naarmate het einde van het tijdperk nadert - de periode net voordat Jezus Christus naar deze aarde terugkeert om Gods Koninkrijk te vestigen.

Verder Lezen...
^