http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Ramp na Ramp!

Douglas S. Winnail

In de laatste tientallen jaren is de wereld getuige van een ongekende serie rampzalige gebeurtenissen! Velen beginnen zich af te vragen: Waarom vinden deze gebeurtenissen plaats? Op 11 september 2001 kwam op het wereldtoneel een nieuw tijdperk van wereldterrorisme tot uitbarsting toen zich Moslim noemende Jihadstrijders de voornaamste symbolen van de westerse macht aanvielen - het World Trade Centrum en het Pentagon.

Verder Lezen...

Een Ander Evangelie?

Douglas S. Winnail

Tegenwoordig nemen velen aan dat het Evangelie slechts over Jezus gaat - dat Hij ons liefheeft en voor ons stierf en dat degenen die hun hart aan Hem geven naar de hemel zullen gaan. Dit goede nieuws wordt beschouwd als de kern van het christendom. Toch is dit niet hetzelfde Evangelie, dat wij Jezus zien prediken in de Bijbel.

Verder Lezen...

Globalisering van HEBZUCHT

Douglas S. Winnail

Vele Bijbelprofetieën beschrijven specifieke gebeurtenissen die op het wereldtoneel zullen verschijnen naarmate het einde van het tijdperk nadert - de periode net voordat Jezus Christus naar deze aarde terugkeert om Gods Koninkrijk te vestigen.

Verder Lezen...

Verdrukking in het vooruitzicht!

Douglas S. Winnail

Voor velen in Noord-Amerika, West-Europa en enkele andere ontwikkelde gebieden in de wereld is het leven nooit beter geweest. Er zijn banen beschikbaar, lonen zijn hoog, er is genoeg voedsel, veiligheid en sociale voorzieningen zijn voldoende en er is genoeg tijd voor vrijetijdsbesteding. Onder de oppervlakte en aan de randen van deze luchtbellen van voorspoed bereiden krachtige machten echter een uitbarsting voor.

Verder Lezen...

Gods Volk Zal God Vergeten!

Douglas S. Winnail

Vandaag de dag zijn wij getuige van de vervulling van een opmerkelijke serie profetieën die duizenden jaren in de Bijbel opgeslagen lagen. Lang geleden voorspelde God dat net voor de terugkeer van Jezus Christus Zijn gekozen volk zijn God zou vergeten, zich van Zijn wegen zou afkeren en in grote moeilijkheden zou belanden.

Verder Lezen...

Minnaars worden Rivalen

Douglas S. Winnail

Vele moderne wetenschappers nemen als een geloofsartikel aan dat het onmogelijk is om de toekomst nauwkeurig te voorspellen. Bovendien zeggen zij dat de Bijbel enkel door mensen geschreven werd en niet een uniek boek is, geïnspireerd door God. Toch zegt God in de Bijbel dat Hij de toekomst kan voorspellen en ook tot stand brengt!

Verder Lezen...

SCHADUWEN over EUROPA

Douglas S. Winnail

Bijbelprofetie openbaart dat opzienbare gebeurtenissen in Europa op het punt staan om de loop van de wereldgeschiedenis te veranderen!

Verder Lezen...

De Tijden der Heidenen

Douglas S. Winnail

Naderen wij het einde der tijden? Is de terugkeer van Jezus Christus aanstaande? Zijn deze denkbeelden slechts de alarmerende kreten van religieuze fanaten? Hoe kunt u dit weten en wat openbaart de Bijbel over dit belangrijke onderwerp?

Verder Lezen...

De Mysterieuze Eerste Ruiter!

Douglas S. Winnail

Bijna iedereen wil weten wat de toekomst inhoudt, toch wordt er sterk geloofd, dat niemand de toekomst nauwkeurig kan voorspellen. De God van de Bijbel verklaart echter duidelijk: "… dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen" (Jesaja 46:9-11).

Verder Lezen...

Kinderen zullen regeren!

Douglas S. Winnail

De afgelopen tientallen jaren hebben nieuwsberichten een veelzeggende trend gedocumenteerd - de groei van verstorend en in toenemende mate schokkend gedrag van jonge mensen, vooral in de welvarende landen van de wereld. In de jaren 1960 ontwikkelden zich vrije taal- en vrije liefde bewegingen op universiteitsterreinen, gevoed door marihuana en LSD.

Verder Lezen...
^