http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Profetische ontwikkelingen in 2015

18 december 2015Richard F. Ames

De Bijbelse profetieën geven een schets van toekomstige gebeurtenissen. Jezus Christus droeg Zijn volgelingen op de tekenen van de eindtijd in het oog te houden (Mattheüs 24:42). Maar wat zijn de tekenen waarop wij moeten letten? Wat kunnen we werkelijk te weten komen uit de Bijbel? Wij moeten voorbereid zijn op 2015 … en daarna!

Verder Lezen...

Evolutie en tolerantie

18 december 2015Gerald Weston

Canada gaat er prat op een land van tolerantie en diversiteit te zijn. Maar is het divers genoeg om degenen te accepteren die niet in de evolutietheorie geloven? Bekijk dit recente nieuwsbericht:

Verder Lezen...

Profetie komt tot leven

18 december 2015Douglas S. Winnail

Wat ligt er in het verschiet voor de eens welvarende westerse naties die gedurende de laatste vijf eeuwen de wereld hebben gedomineerd? Waarom neemt de invloed van de Verenigde Staten in de wereld af? Waarom moet het eens zo machtige Groot-Brittannië worstelen om verenigd te blijven? Wat is er gebeurd met de glorie van Frankrijk? Waarom heeft immigratie het aanzien van Canada veranderd? Waarom worden Australië en Nieuw-Zeeland uitgedaagd door opkomende Aziatische mogendheden? Waarom worden de westerse naties die eens dienden als model voor vrijheid, welvaart en moraal geplaagd door toenemende interne spanningen en afnemend prestige op het wereldtoneel? Weinig mensen beseffen dat het westerse verval lang geleden werd aangekondig

Verder Lezen...

Studieonderwerp: De geheime opname - valse hoop voor christenen van de eindtijd!

18 december 2015John H. Ogwyn (1949–2005)

Het jaar 2000, waarnaar lang was uitgekeken, was een belangrijk vast punt in onze tijdrekening. Het markeerde het laatste jaar van zowel de twintigste eeuw als van het tweede millennium sinds de geboorte van Jezus Christus van Nazareth. In feite werd Christus waarschijnlijk ongeveer vier jaar eerder geboren dan de algemeen aanvaarde datum die door de monnik Dionysius Exiguus werd berekend aan de hand van verslagen die hem in de zesde eeuw ter beschikking stonden.

Verder Lezen...

Gods Grote Plan

09 december 2015Roderick C. Meredith (1930-2017)

De meeste mensen hebben geen idee wat God in deze tijd in onze wereld doet. In de Bijbel openbaart God Zijn Plan voor onze toekomst en eeuwigheid! Heeft onze Schepper een algemeen plan om Zijn grote doel voor de hele mensheid te verwezenlijken? Heel weinig mensen lijken op de hoogte van dat doel.

Verder Lezen...

Het Ware Evangelie in Ere Hersteld!

11 november 2015Douglas S. Winnail

Tegenwoordig geloven vele traditionele christelijke kerken dat zij de instructies van Jezus volgen: "… Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie …".(Markus 16:15).

Verder Lezen...

Een gevaarlijke obsessie

11 november 2015J. Davy Crockett, III

Het volgende artikel is verschenen in het Tomorrow's World magazine van januari-februari 2015 en is de vertaling van het artikel “A Malignant Obsession” geschreven door de heer J. Davy Crockett, III

Verder Lezen...

Als landen God minachten!

03 november 2015Douglas S. Winnail

Wij zijn getuige van een groeiende en toenemende strijdlustige anti-God-van-de-Bijbel beweging in landen die eerder verklaarden christelijk te zijn - en die eens de God van de Bijbel erkenden als de bron van hun zegeningen. Veel progressieve denkers zien deze seculiere beweging als verlicht, modern en bevrijdend - als een denkbeeld, waarvoor de tijd eindelijk is gekomen.

Verder Lezen...

Kunstmatige intelligentie: Belofte of gevaar?

30 oktober 2015Wallace G. Smith

Zal de wetenschap een manier vinden om menselijke intelligentie met behulp van mechanische middelen buiten de mens om te creëren en zelfs te overtreffen, leidend tot steeds meer welvaart en vrije tijd? Of zal de wetenschappelijke vooruitgang snel leiden tot de ondergang van de mens?

Verder Lezen...

De macht van religie

28 oktober 2015Roderick C. Meredith (1930-2017)

Is religieus fanatisme iets dat ergens anders plaatsvindt? Zou uw eigen land onder de heerschappij kunnen komen van een sterke religieuze leider? Uw Bijbel openbaart het antwoord!

Verder Lezen...
^