http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

ONZE BESTE HOOP

14 april 2019Gerald Weston

Onze wereld verandert sneller dan dat u dit tijdschrift kunt lezen. Wat zal het einde zijn? Het verrassende antwoord is dat we op weg zijn naar een wereld in vrede! Maar laten we niet vooruitlopen op de nabije toekomst. De tijd die vlak voor ons ligt zal niet aangenaam zijn. Voorafgaand aan die vreedzame tijd zal er opnieuw een donkere tijd als de middeleeuwen komen.

Verder Lezen...

ISLAMS LAATSTE JIHAD

14 april 2019Douglas S. Winnail

De laatste decennia zijn we getuige geweest van de wereldwijde heropleving van de militante Islam. Deze tegenwoordige uitbarsting is verrassend voor geleerden, vooral voor hen die ervan uitgaan dat, naarmate de maatschappijen moderner en meer seculier worden, godsdienst geleidelijk zal verdwijnen. Momenteel is de Islam echter de snelst groeiende religie in de wereld, en binnen dat geloof wordt de islamitische herleving aangedreven door fanatieke gelovigen die vastbesloten zijn de loop van de geschiedenis te keren. Hun doel is terug te keren tot het ‘ware geloof’, voormalige gebieden weer op te eisen en Mohammeds belofte te vervullen dat de Islam uiteindelijk alle andere religies zal overheersen – en uitschakelen. Zij geloven dat dit zal gebeuren wanneer de sharia [islamitische wet] aan de wereld wordt opgelegd – en daarbij hebben ze Amerika, Groot-Brittannië, Europa en Israël op het oog!

Verder Lezen...

DE WAARHEID ACHTER DE REFORMATIE – DEEL 9: DE WARE BETEKENIS VAN DE REFORMATIE

14 april 2019Roderick C. Meredith (1930-2017)

Er is een fundamentele, maar weinig begrepen reden voor de jammerlijke toestand van de religieuze verwarring die momenteel bestaat!

Verder Lezen...

VISIE EN WERKELIJKHEID

14 april 2019William L. Williams

Voordat hij zijn faam vestigde als 'Mark Twain' begon de iconische Amerikaanse schrijver Samuel Langhorne Clemens zijn loopbaan met het wilde en avontuurlijke leven van stuurman van een Mississippi rivierboot. Toen Clemens echter ontdekte dat het besturen van een rivierboot evenzeer een veeleisende wetenschap als een avontuur was, raakte hij bijna te ontmoedigd om door te gaan, omdat hij vreesde dat de eisen van deze baan de glorie van het leven dat hij zich voorstelde zouden kunnen wegnemen.

Verder Lezen...

Europa's Laatste Herleving

12 februari 2019Douglas S. Winnail

Velen hebben het gevoel dat er een belangrijke verandering op komst is in Europa – het mythische land dat de Griekse en Romeinse beschavingen en de Reformatie het licht deed zien, en dat westerse waarden verspreidde die de moderne wereld veranderden. Hoewel oorlog eeuwenlang een steeds terugkerend thema in Europa was, verwachtten weinig mensen de vonken die in augustus 1914 het continent in vlam zetten om twee wereldoorlogen voort te brengen die het continent zouden verwoesten en in de hele wereld miljoenen mensen het leven zouden kosten en wonden zouden toebrengen.

Verder Lezen...

Waarom wordt deze boodschap weggelaten?

11 februari 2019Gerald Weston

               Overal smachten mensen naar vrede. Ze verlangen wanhopig dat er een einde komt aan armoede, geweld en ziekte. Ze willen beminnen en bemind worden, gezinnen stichten en met rust gelaten worden door dictatoriale en zelfzuchtige heersers. Toch ontglipt die vrede ons. Armoede, geweld en ziekte gedijen en regeringen die mensen zouden moeten helpen, onderdrukken hen dikwijls.

Verder Lezen...

BEOORDELING VAN ‘S LEVENS MOGELIJKHEDEN

11 februari 2019Brian Pomicter

Het mysterie van de toekomst houdt vaak de gedachten van een jong persoon bezig als hij of zij zich een voorstelling maakt van het verdere leven. Kinderen vragen zich vaak af hoe hun persoonlijke toekomst er uit zal zien. Een jonge jongen zegt misschien dat hij, wanneer hij volwassen is, een straalvliegtuig wil besturen. Een van mijn eigen zonen wilde graag zwaar grondverzetmaterieel bedienen. Mijn kleindochter wil prinses zijn. Meestal verschuiven de wensen van de jeugd naar andere doelen, naarmate jongeren meer bekend raken met hun talenten en vaardigheden. Maar een jongere wil altijd meer weten over zijn of haar persoonlijke toekomst.

Verder Lezen...

Opdat we niet vergeten

11 februari 2019Gerald Weston

Als u in Canada vanuit Ottawa in Ontario naar het zuiden over de Highway 416 rijdt, kunt u borden zien staan in het Engels en Frans met de simpele tekst: “Opdat we niet vergeten.” Langs deze snelweg worden de oorlogsveteranen herdacht en het offer dat zovelen met hun leven hebben gegeven opdat wij onze vrijheid zouden behouden. In de rechter bovenhoek van elk bord staat een klaproos – de bloem die symbool werd van de offers gedurende de Eerste Wereldoorlog, grotendeels door het gedicht “In Flanders Fields [in Vlaanderens velden]” door de Canadese arts John McCrae.

Verder Lezen...

Koning van de Noordpool

17 januari 2019Stuart Wachowicz

Op de voorkant van de Canadese munt van twee dollar staat het beeld van een dier dat symbool staat voor dominantie en macht in de verre noordelijke regio's van de planeet. Ursus maritimus, de ijsbeer, een schepsel van zeldzame schoonheid, is bijzonder geschikt voor de wrede en ruwe omgeving van het noordpoolgebied.

Verder Lezen...

Het ultieme offer!

17 januari 2019John Meakin

Op het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand van elk jaar, pauzeert de wereld ter nagedachtenis van de wapenstilstand. Op dit precieze tijdstip erkennen we het offer van allen die in de Eerste Wereldoorlog omkwamen terwijl zij de principes van vrijheid verdedigden. Dit jaar is het de honderdste keer dat we het einde van deze meest verschrikkelijke 'oorlog om een einde aan alle oorlogen te maken' hebben herdacht.

Verder Lezen...
^