http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Een Meditatie Over Brood En Lege Schappen

04 september 2019J. Davy Crockett, III

De woorden ‘Winter Storm Watch’ [vert.:‘sneeuwstormwaarschuwing’, waarvan in de V.S. regelmatig sprake is, NL-red.] – of een waarschuwing voor enige vorm van sneeuw of ijs in het weerbericht – lijken een dringende behoefte aan brood te veroorzaken. U hebt het vast wel gezien. Binnen enkele minuten na een winterse weersvoorspelling zijn de schappen in de supermarkt en bakkerswinkel leeg. Er worden grappen over gemaakt en met mensen die op deze manier reageren op het nieuws, dat normaal is voor het seizoen, wordt de draak gestoken. Het toont de onzekerheid die mensen voelen als er een dreiging nadert. Als we door slecht weer aan huis gebonden zijn, is het belangrijk om voldoende voedsel in voorraad te hebben en brood wordt bijna algemeen als noodzakelijk beschouwd.

Verder Lezen...

Is Mannelijkheid Echt Giftig?

04 september 2019Wallace G. Smith

Het is een verwarrende tijd om een jongen te zijn. Sommige mensen zeggen dat het woord ‘jongen’ een onzinwoord is – gewoon één kleine stip op een ononderbroken spectrum van ‘gender’-keuzes. Anderen zeggen dat ‘jongen’ een goed omschreven woord is, maar dat het toepasbaar kan zijn op beide sekses, zowel mannelijk als vrouwelijk, afhankelijk van hoe zij zich denken of verkiezen te ‘identificeren’.

Verder Lezen...

Het ‘mondiale zuiden’ vs. het liberale westen

03 september 2019William L. Williams

Velen zijn bekend met de enorme impact van traditioneel-christelijke evangelisatie in het verspreiden van de Bijbel en joods-christelijke waarden over de hele wereld. Dergelijke inspanningen hebben meer dan vier eeuwen invloed gehad op zich ontwikkelende beschavingen. Veel zendelingen en andere religieuze werkers zijn zelfs gestorven terwijl ze hun boodschap brachten naar niet-westerse samenlevingen. De hedendaagse evangelisten en missionarissen uit ontwikkelingslanden echter berispen nu de westerse ‘moederlanden’ en uiten hun teleurstelling met betrekking tot deze landen die steeds verder van de Bijbel afdrijven. Wat heeft dit dramatische keerpunt in de geschiedenis veroorzaakt en hoe past dit in de Bijbelse profetieën?

Verder Lezen...

Het Machtige Privilege Van Gebed

05 juli 2019Richard F. Ames

Vindt u bidden moeilijk of niet fijn om te doen? Als u leert hoe u moet bidden, wordt het een groot voorrecht dat het leven veranderende zegeningen en voordelen brengt!

Verder Lezen...

Herlevend Duitsland: Een Vierde Rijk?

05 juli 2019Douglas S. Winnail

Terwijl de Duitse natie in de Europese politiek op de voorgrond treedt, vragen velen zich af of de geschiedenis zich binnenkort zal herhalen. De bladzijden van de geschiedenis en uw Bijbel zijn het eens over het antwoord!

Verder Lezen...

Stukken van de profetische puzzel in Europa?

05 juli 2019Gerald Weston

De Britten hadden er genoeg van om van Brussel te horen welke komkommers aan de schoonheidsnormen van de Europese Unie voldeden en daarom verkocht konden worden. Dat was echter minder belangrijk dan de visquota’s die op de wateren geplaatst werden die de Britten als hun eigen beschouwden. Dan waren er de betalingen om zwakkere EU-economieën te subsidiëren. Kortom, Groot-Brittannië verloor zijn soevereiniteit en velen waren hiermee niet ingenomen.

Verder Lezen...

De komende botsing van beschavingen

05 juli 2019Douglas S. Winnail

Westerse landen hebben bijna vijf eeuwen lang een groot deel van de wereld overheerst. Tijdens dit tijdperk verwierven Europese landen  ̶ en later de Verenigde Staten  ̶ macht en verspreidden de invloed van de westerse beschaving over een groot deel van de wereld. China en Japan werden gedwongen handel te drijven met Europa en Amerika. Afrika, India en een groot deel van Azië werden door westerse machten overweldigd en onderling verdeeld. Het Russische rijk viel in handen van de communisten en verloor daarna de Koude Oorlog met het westen.

Verder Lezen...

WAT IS DE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE SHARIA?

03 juli 2019Dexter B. Wakefield

Verslagen uit veel landen met een islamitische meerderheid vertellen van wrede straffen die worden opgelegd aan degenen die de sharia schenden, een stelsel van godsdienstig recht dat vaak is opgenomen in het burgerlijke recht van islamitische samenlevingen. De strengheid van de straffen varieert sterk van land tot land, maar in sommige landen kan het geseling, steniging of het amputeren van een hand inhouden. Zelfs de mildere straffen voor criminele activiteit lijken in westerse ogen zwaar. En afhankelijk van het land kan het familierecht van de sharia het gearrangeerde huwelijk van vrouwelijke kinderen toestaan en de rechten van vrouwen ernstig beperken.

Verder Lezen...

Trap naar de hel

14 april 2019Charles Ogwyn

Toen ik met mijn gezin langs de snelweg reisde die door het Amerikaanse
binnenland slingert, werden we getroffen door de natuurlijke schoonheid van het
landschap: kilometer na kilometer velden en bossen, met zo hier en daar wat kleine
steden. En toen zagen we het. In juist deze omgevingen leek het zo misplaatst.

Verder Lezen...

NAVO: BEWAKER VAN DE VREDE?

14 april 2019Simon. R.D. Roberts

Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog riepen de overige zegevierende geallieerden een militair tegenwicht in het leven om weerstand te kunnen bieden aan de Sovjetdreiging tegen de nieuw verworven vrede van Europa. Het werd de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) genoemd, die dit jaar 70 jaar bestaat. Sinds de oprichting van de NAVO heeft West-Europa een ongekende periode van vrede en veiligheid genoten. De NAVO heeft zich aangepast aan veranderende omstandigheden en heeft haar doelstelling uitgebreid met diplomatieke en crisis oplossende taken. Het ledenaantal is van 12 naar 29 landen ingrijpend toegenomen en zij heeft verschillende bedreigingen van haar voortbestaan overleefd.

Verder Lezen...
^