http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

BEHOORT U TIENDEN TE BETALEN?

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Wist u dat de Schepper een financiële wet heeft ingesteld, die ook tegenwoordig van toepassing is op ware christenen? En dat de almachtige God degenen die gewillig zijn om deze wet in geloof te gehoorzamen zal zegenen?

Verder Lezen...

Nieuws uit Indonesië II

Mr. Tyler en Mr. Moses

De heren Bruce Tyler (Australië) en Rajan Moses (Maleisië) hebben een bezoek gebracht aan een kleine geïsoleerde groep enthousiaste Indonesiërs, die zeer dankbaar waren voor de komst van deze twee dienaren van God die tijd met hun doorbrachten.

Verder Lezen...

Bijzonder WERELD-NIEUWS

Douglas S. Winnail

De dreigende, door de Verenigde Staten geleide invasie van Irak heeft onverwachte, dramatische en ongelofelijke ontwikkelingen in Europa teweeggebracht. Het besluit van Frankrijk, Duitsland en België om zich actief te verzetten tegen de door Amerika geleide inspanningen werd openlijk door acht Europese naties aangevochten; hiermee valt de droom uiteen van Europa om met één stem te spreken in de buitenlandse politiek...

Verder Lezen...

HEEFT JEZUS - DE WET- AFGESCHAFT?

Douglas S. Winnail

Aan vele oprechte Christenen wordt gezegd dat de wetten van God in het Oude Testament - over de Sabbat, de Heilige Dagen, rein en onrein voedsel en het betalen van tienden - afgeschaft zijn en niet langer van toepassing zijn voor nieuwtestamentische christenen. Zogenaamd, omdat deze oude wetten aan het kruis genageld werden door het offer van Jezus Christus.

Verder Lezen...

Omgangsvormen

Douglas S. Winnail

Wij leven in een tijd waarin fatsoensnormen en wat maatschappelijk acceptabel is een opvallende verandering hebben ondergaan. Het werd als bijzondere slechte smaak beschouwd als een man ongeschoren in het openbaar verscheen of een pet in een restaurant of bij iemand thuis op had. Men droeg geen haveloze of gescheurde kleding, tenzij men extreem arm was.

Verder Lezen...

Wat Betekent het om Geroepen te Zijn door God?

Douglas S. Winnail

In dit artikel zullen wij onderzoeken wat de Bijbel onthult over geroepen worden. Wij zullen ontdekken wat het inhoudt om geroepen te zijn en waarom het zo'n unieke kans is. Ook zullen wij leren waarom het essentieel is om te begrijpen wat de Bijbel laat zien over dit belangrijke onderwerp.

Verder Lezen...

Het begrijpen van de "Nacht van waken"

John H. Ogwyn (1949–2005)

Wat is de ware betekenis van de gebeurtenis, die door de Kerk van God gevierd wordt aan het begin van de eerste heilige dag van de dagen van Ongezuurde Broden? Traditioneel kwamen de geloofsgenoten op die avond samen in kleine groepen voor een feestelijke gebeurtenis van eten en broederschap.

Verder Lezen...

REINE ZEE- EN ZOETWATERVISSEN

LCG Redactie

Bekijk hier de lijst met reine zee- en zoetwatervissen en onreine vissen- en schelpdieren.

Verder Lezen...

ABORTUS: Een moderne Holocaust?

Douglas S. Winnail

In de laatste 40 jaar is het onderwerp abortus op het wereldtoneel losgebarsten en heeft internationale geschillen veroorzaakt - mensen gepolariseerd, landen verdeeld en kerken opgezet tegen staten. IJverige aanhangers van abortus die zichzelf voor keuze noemen, debatteren en demonstreren met hartstocht en ijver, worden weerlegd door even ijverige tegenstanders van abortus die zichzelf voor leven noemen.

Verder Lezen...

De Waarheid over Heilige Namen: Wat betekent het werkelijk om Gods naam te heiligen?

John H. Ogwyn (1949–2005)

De man, die aan de andere kant van de tafel zit lijkt zeer oprecht. Ik geloof, dat het net zo belangrijk is om het derde gebod te houden als het vierde, zei hij. Natuurlijk had hij absoluut gelijk, Het is belangrijk om het derde gebod te houden.

Verder Lezen...
^