http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Vrede op aarde?

Douglas S. Winnail

Is wereldvrede werkelijk mogelijk? De zoektocht naar vrede lijkt eindeloos. Het is bijna elke dag in het nieuws en toch wordt onze wereld iedere minuut meedogenlozer! De twee wereldoorlogen, die in de 20ste eeuw werden uitgevochten, brachten geen vrede, evenmin het einde van de Koude Oorlog; zij brachten slechts een meer verdeelde en verwarde planeet.

Verder Lezen...

Europa en de agenda van het Vaticaan

Douglas S. Winnail

Opmerkelijke ontwikkelingen in Europa kunnen spoedig culmineren in één van de meest cruciale gebeurtenissen in de geschiedenis van het continent. Bijbelprofetie geeft duidelijk aan dat een politieke - economische - militaire macht net voor de terugkomst van Jezus Christus, op het vasteland van Europa zal verrijzen, die gelijkgesteld wordt met een opleving van het historische Romeinse Rijk (zie Openbaring 17-18).

Verder Lezen...

Verraden - voor een reden!

Douglas S. Winnail

De invasie van Irak bracht schokgolven teweeg, die de alliantie van westerse democratieën zowel schokten als overweldigden. Binnen enkele weken werden bondgenoten van de VS en Groot-Brittannië tegenstanders, toen beleefdheden verdwenen en vijandigheden losbarstten.

Verder Lezen...

Het Ware Evangelie in Ere Hersteld!

Douglas S. Winnail

Tegenwoordig geloven vele traditionele christelijke kerken dat zij de instructies van Jezus volgen: "… Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie …".(Markus 16:15).

Verder Lezen...

Sodom Doemt Weer Op!

Douglas S. Winnail

Het ontnuchterende verhaal van Sodom en Gomorra beschrijft Gods brandende vernietiging van twee steden vanwege hun uitermate zondige praktijken (zie Genesis 18-19). De profeten uit de Bijbel gebruikten herhaaldelijk de vernietiging van Sodom en Gomorra als het ultieme voorbeeld van Gods oordeel over zondige mensen (Jesaja 13:1-22; Jeremia 50:35-40).

Verder Lezen...

Een Schoonheid en Het Beest

Douglas S. Winnail

De waarheid is werkelijk veel opmerkelijker dan fictie - vooral de krachtige waarheid van Bijbelprofetie! In de afgelopen tientallen jaren zijn ongelofelijke gebeurtenissen in het nieuws gekomen, die bewijzen dat de Bijbelverzen geen menselijke fabels zijn, maar geïnspireerde openbaringen van een almachtige God.

Verder Lezen...

De Valstrik van Oecumene

Douglas S. Winnail

De wereld van vandaag wordt geconfronteerd met ernstige problemen, zoals terrorisme, etnische conflicten, verval van morele grondbeginselen en milieuvernietiging - die de toekomst van de menselijke beschaving bedreigen. Geconfronteerd met deze wereldomvattende uitdagingen zoeken religieuze leiders een gemeenschappelijke basis.

Verder Lezen...

Waarschuwingen Genegeerd

Douglas S. Winnail

De christelijke wereld is selectief in hetgeen zij gelooft van de Bijbel. De Heilige Schrift verklaart, dat "… God … liefde [is]" (1 Johannes 4:8) en dat een liefhebbende God Zijn Zoon zond om te sterven voor de zonden van de wereld (Johannes 3:16). Jezus leerde dat wij God, onze naasten en zelfs onze vijanden moeten liefhebben. (Mattheüs 5:44; 22:36-40)

Verder Lezen...

De Terugkeer van Duitsland op het Wereldtoneel!

Douglas S. Winnail

In de laatste 20 jaar hebben indrukwekkende veranderingen over Europa gewoed. De Berlijnse Muur, die Oost- en West-Duitsland verdeelde, werd neergehaald. De Sovjet-Unie brak in stukken en er kwam een einde aan de Koude Oorlog. Dit maakte het mogelijk dat de twee Duitslanden werden herenigd om een grootmacht van 80 miljoen mensen te worden in het hart van Europa.

Verder Lezen...

Op komst: Een honger naar... het Woord van God!

Douglas S. Winnail

God inspireerde de profeet Amos om op te tekenen: "Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen" (Amos 8:11-12).

Verder Lezen...
^