http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Verdrukking in het vooruitzicht!

Douglas S. Winnail

Voor velen in Noord-Amerika, West-Europa en enkele andere ontwikkelde gebieden in de wereld is het leven nooit beter geweest. Er zijn banen beschikbaar, lonen zijn hoog, er is genoeg voedsel, veiligheid en sociale voorzieningen zijn voldoende en er is genoeg tijd voor vrijetijdsbesteding. Onder de oppervlakte en aan de randen van deze luchtbellen van voorspoed bereiden krachtige machten echter een uitbarsting voor.

Verder Lezen...

Gods Volk Zal God Vergeten!

Douglas S. Winnail

Vandaag de dag zijn wij getuige van de vervulling van een opmerkelijke serie profetieën die duizenden jaren in de Bijbel opgeslagen lagen. Lang geleden voorspelde God dat net voor de terugkeer van Jezus Christus Zijn gekozen volk zijn God zou vergeten, zich van Zijn wegen zou afkeren en in grote moeilijkheden zou belanden.

Verder Lezen...

Minnaars worden Rivalen

Douglas S. Winnail

Vele moderne wetenschappers nemen als een geloofsartikel aan dat het onmogelijk is om de toekomst nauwkeurig te voorspellen. Bovendien zeggen zij dat de Bijbel enkel door mensen geschreven werd en niet een uniek boek is, geïnspireerd door God. Toch zegt God in de Bijbel dat Hij de toekomst kan voorspellen en ook tot stand brengt!

Verder Lezen...

SCHADUWEN over EUROPA

Douglas S. Winnail

Bijbelprofetie openbaart dat opzienbare gebeurtenissen in Europa op het punt staan om de loop van de wereldgeschiedenis te veranderen!

Verder Lezen...

De Tijden der Heidenen

Douglas S. Winnail

Naderen wij het einde der tijden? Is de terugkeer van Jezus Christus aanstaande? Zijn deze denkbeelden slechts de alarmerende kreten van religieuze fanaten? Hoe kunt u dit weten en wat openbaart de Bijbel over dit belangrijke onderwerp?

Verder Lezen...

De Mysterieuze Eerste Ruiter!

Douglas S. Winnail

Bijna iedereen wil weten wat de toekomst inhoudt, toch wordt er sterk geloofd, dat niemand de toekomst nauwkeurig kan voorspellen. De God van de Bijbel verklaart echter duidelijk: "… dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen" (Jesaja 46:9-11).

Verder Lezen...

Kinderen zullen regeren!

Douglas S. Winnail

De afgelopen tientallen jaren hebben nieuwsberichten een veelzeggende trend gedocumenteerd - de groei van verstorend en in toenemende mate schokkend gedrag van jonge mensen, vooral in de welvarende landen van de wereld. In de jaren 1960 ontwikkelden zich vrije taal- en vrije liefde bewegingen op universiteitsterreinen, gevoed door marihuana en LSD.

Verder Lezen...

Geweld en Oorlog: De Tweede Ruiter

Douglas S. Winnail

Aan velen werd gezegd dat Christus op elk moment zou kunnen terugkeren - misschien zelfs vanavond! Maar de Bijbel onthult iets heel anders! Jezus zei aan Zijn discipelen om te waken, want Zijn tweede komst zou voorafgegaan worden door een herkenbare reeks gebeurtenissen.

Verder Lezen...

Onverwachte Calamiteiten in het Vooruitzicht!

Douglas S. Winnail

Ongeveer een jaar geleden verklaarden de leiders van de Groep van acht economische landen, dat de wereldeconomie in goed staat was. In minder dan een jaar echter is het vooruitzicht dramatisch versomberd en volgens een vooraanstaand financieel analist "… dingen … over de hele linie ten kwade veranderd". (The Charlotte Observer, 5 juli 2008)

Verder Lezen...

Nationale Blindheid Voorspeld!

Douglas S. Winnail

Wat gebeurt er met landen als hun leiders rampzalig beleid voeren tegen hun eigen nationaal belang?
De populaire geschiedschrijfster Barbara Tuchman schreef over dit fenomeen in haar klassieke verhandeling uit 1984, The March of Folly - [De Mars van Dwaasheid].

Verder Lezen...
^