http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Val niet voor perfectionisme

25 juni 2023Rod McNair

Het is een van de ironieën van onze tijd. De samenleving hecht grote waarde aan tolerant zijn en afzien van het beoordelen van andermans acties  ̶  ook al moeten we waardeoordelen vellen om een evenwichtig en deugdzaam leven te leiden. Tegelijkertijd dringt de wereld ons een ongezonde obsessie met perfectionisme op, een misplaatste nadruk op foutloos en overdreven imago-bewust zijn  ̶  wat ons vermogen om een godvruchtig leven te leiden kan beschadigen of zelfs vernietigen. Perfectionisme kan onze relatie met God schade berokkenen, onze inspanningen om gezonde relaties met anderen te ontwikkelen belemmeren en een liefdevolle en vredige thuisomgeving ondermijnen.

Verder Lezen...

We moeten luidkeels roepen en niet inhouden

25 juni 2023Gerald Weston

De Bijbelse profeten werden zelden gewaardeerd door de mensen van hun tijd. Ja, er waren tijden dat bepaalde individuen en groepen ze waardeerden, maar uiteindelijk stierven veel profeten de marteldood – net als Jezus Christus, de enige volmaakte mens die ooit in levende lijve op deze aarde rondgelopen heeft. Waarom? Het antwoord is simpel: zij verkondigden een boodschap van gehoorzaamheid aan God en waarschuwden voor de gevolgen die iedereen zouden overkomen die Hem en Zijn waarheid verwierpen.

Verder Lezen...

De nalatenschap van De vorst

25 juni 2023Dexter B. Wakefield

Het jaar 2023 markeert de 510e verjaardag van een beroemde boekje geschreven door een Europese edelman genaamd Niccolò Machiavelli. Dat boek, The Prince [Oorspr. Italiaanse titel: ‘Il Principe’; Ned. vert. ‘De vorst’ of ‘De heerser’, NL red.], is een van de meest beroemde en invloedrijke boeken over politiek ooit geschreven. Het heeft zelfs de naam 'machiavellistisch' gegeven aan de praktijken die het bepleit ̶ van intriges en bedrog voor het verwerven en behouden van macht.

Verder Lezen...

Medisch bewijs ondersteunt de Bijbelse instructie: eet geen varkensvlees

25 juni 2023Josh Lyons

Wist u dat het overgrote deel van de vleesconsumptie in de wereld (vis niet meegerekend) afkomstig is van slechts vijf dieren? Maar het dier dat bovenaan de lijst staat is ook het enige dat de Bijbel uitdrukkelijk verbiedt: varkensvlees. Velen zijn bekend met dit feit, maar weinigen begrijpen de reden ̶ en de wijsheid erachter.

Verder Lezen...

De instructie ‘Te werken aan uw eigen behoud’

25 juni 2023J. Davy Crockett, III

Een legendarische investeerder die ook wel het ‘Orakel van Omaha’ wordt genoemd, is een van de rijkste mannen ter wereld met een geschatte nettowaarde van 90,6 miljard dollar in januari 2020. Warren Buffett staat bekend als een scherpzinnig zakenman en filantroop met een ‘griezelige’ staat van dienst in het selecteren van bedrijven die succes op de lange termijn zullen boeken. Door de decennia heen hebben zijn bedrijven het goed gedaan. Toch is hij geen micromanager van zijn enorme, gevarieerde ondernemingen. Er wordt gezegd dat hij zorgvuldig de persoon kiest die aan het hoofd komt te staan van een van zijn overgenomen bedrijven, zijn doelen en verwachtingen uiteenzet en die persoon vervolgens de organisatie laat leiden, waarbij hij de resultaten meestal jaarlijks controleert.

Verder Lezen...

Jeruzalem, toekomstige hoofdstad van de wereld

21 mei 2023Richard F. Ames

Toen de Palestijnse nationalistische organisatie Hamas in december 2022 zijn plannen aankondigde om 'Jeruzalem en zijn heilige plaatsen' te bevrijden van de Israëlische overheersing, merkten weinigen buiten Israël dit op. Alom aan de kaak gesteld als een terroristische groepering vierde Hamas zijn 35ste verjaardag door kaarten te laten circuleren waarop een 'Palestina' te zien is dat zich uitstrekt van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee ̶ wat het einde van Israël en de vaststelling van Jeruzalem als Palestina’s hoofdstad impliceert. Hoewel weinigen verwachten dat de dreigementen van Hamas zullen slagen, blijven ze een bron van spanning en bloedvergieten.

Verder Lezen...

WANNEER MORGEN VANDAAG WORDT - Voor welk van de twee moeten we leven?

21 mei 2023Josh Lyons

Geen van ons kan het meedogenloze verstrijken van de tijd vermijden ̶ seconde na seconde verandert de toekomst in het verleden en worden plannen herinneringen. Ieder mens ervaart de niet aflatende 'voorwaartse mars' van de tijd, waarbij seconden, minuten en uren de overgang markeren van morgen naar vandaag en van vandaag naar gisteren.

Verder Lezen...

BENT U OOK MAAR ENIGSZINS ANDERS?

21 mei 2023Gerald Weston

De meesten van ons hebben zich afgevraagd hoe het zou zijn als we op een ander moment in de geschiedenis waren geboren. Sommigen hebben gewenst dat ze in de pioniersdagen van Noord-Amerika hadden geleefd. Veel mensen wensen dat ze in de tijd van Jezus Christus hadden geleefd, toen Hij al die wonderen deed.

Verder Lezen...

Zullen We Acht Slaan Op De Waarschuwingen?

27 maart 2023Douglas S. Winnail

De meeste belijdende christenen hebben de Bijbelse boodschap gehoord dat “… God… liefde [is]” (1 Johannes 4:8) en dat God Zijn Zoon, Jezus Christus, gezonden heeft om te sterven voor de zonden van de wereld (Johannes 3:16). Maar velen lijken tegenwoordig vergeten te zijn dat God elke zoon die Hij liefheeft “bestraft” (Hebreeën 12:5-7). De Bijbel staat vol met voorbeelden die laten zien hoe deze waarschuwing door de geschiedenis heen van toepassing is geweest op zowel individuen als naties.

Verder Lezen...

Vind De Vreugde

27 maart 2023J. Davy Crockett, III

Enige tijd geleden sprak ik een oude vriend die met enig succes een ernstig gezondheidsprobleem had bestreden, maar toch het verwoestende nieuws moest horen dat zijn toestand verergerd was. Wat een goede behandeling had geleken, bleek veel minder effectief dan verwacht. Op dat moment was de prognose niet goed.

Verder Lezen...
^