http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

GOD ONTHULT ZIJN PLAN!

10 november 2022Gerald Weston

Rond deze tijd van het jaar zijn er verschillende heilige dagen die de meeste niet-Joden niet kennen. De eerste is Rosj Hasjana – het Bazuinenfeest. Jom Kippoer – de Grote Verzoendag, komt tien dagen later, en vijf dagen daarna volgen de zeven dagen van het Loofhuttenfeest, onmiddellijk gevolgd door de Laatste Grote Dag.

Verder Lezen...

DE OORZAAK VAN ISRAËL’S ELLENDE

09 november 2022Peter Nathan

Terwijl de aandacht van de wereld is gericht op de huidige Russische invasie in Oekraïne, is er veel gebeurd in Israël en het verdere Midden-Oosten.

Het land Israël is alom veroordeeld omdat het zich niet heeft aangesloten bij het grootste deel van de westerse wereld om Rusland te sanctioneren voor zijn invasie in Oekraïne. Maar Israël zit in het nauw, omdat het afhankelijk is van Rusland op een wijze waarop de rest van de wereld dat niet is. Die afhankelijkheid is niet gebaseerd op olie, gas of andere grondstoffen, diensten of goederen, maar op de Russische instemming met vluchten van de Israëlische luchtmacht over Syrië. Deze vluchten zijn een poging om Iraanse inmenging in Syrië en Libanon te ontmoedigen.

Verder Lezen...

ZAL RUSLAND UIT ELKAAR VALLEN?

09 november 2022Dexter B. Wakefield

In 1991 was de wereld geschokt toen de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken simpelweg ophield te bestaan en de lidstaten daardoor onafhankelijke naties werden. Is Rusland, drie decennia later, zelf uit elkaar aan het vallen?

Verder Lezen...

Generatie-arrogantie

11 september 2022Gerald Weston

Elke generatie, zo lijkt het, denkt dat zij slimmer is dan de vorige. Hoe konden zij zo dwaas zijn om...? U vult de stippeltjeslijn in.

Verder Lezen...

ZULT U HET MERKTEKEN VAN HET BEEST NEMEN?

11 september 2022Rod McNair

Wat is het geprofeteerde ‘merkteken van het beest’ dat in uw Bijbel wordt genoemd? Is het een ‘biochip’ die geïmplanteerd zal worden onder de huid van mensen? Of een papierdunne ‘data tattoo’ op het voorhoofd van mensen? Is het voor burgers van de Verenigde Staten, is het hun sociale zekerheidsnummer? 

Verder Lezen...

Lees met uw kinderen

11 september 2022Mark Sandor

Toen ik leraar op een openbare school was, was een van onze doelen studenten motiveren om te lezen. Het district waarin ik werkte hield zich niet al te veel bezig met de bijzonderheden van wat de studenten lazen  ̶  alleen met dat ze iets lazen! Het kan fictie of non-fictie zijn, nieuw of oud, op hun niveau of niet. Gewoon het lezen op zich was het gestelde doel.

Verder Lezen...

DE TOEKOMST IS STRALENDER DAN U ZICH KUNT VOORSTELLEN

11 september 2022Josh Lyons

Het voelt alsof slecht nieuws ons deze dagen op alle fronten bombardeert. Soms deins ik mentaal terug voordat ik een nieuwsapp aanklik, daar deze meestal gevuld is met verontrustende koppen. De COVID-19-pandemie lijkt veel problemen verergerd te hebben, en de voortdurende cyclus van stressvol nieuws heeft het lijden door stress, angst en depressie doen toenemen, zoals veel artikelen de laatste tijd hebben laten zien.

Verder Lezen...

DE VRIJHEIDSVALSTRIK

11 september 2022Scott Winnail

Van alle waarden die de maatschappij tegenwoordig hoog in het vaandel heeft staat vrijheid bovenaan de lijst. Als we rondkijken in onze landen en gemeenschappen, welke vrijheden waarderen we dan het meest? Wij hechten waarde aan de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van reizen en de vrijheid om als individu te handelen. Wij koesteren vrijheid van keuze  ̶   in huwelijk, gezin, godsdienst en talloze andere aspecten van ons leven.

Verder Lezen...

DUITSLAND VAN GEDAANTE VERANDERD

28 juli 2022Gerald Weston

“Houd de Sovjet-Unie buiten, de Amerikanen binnen en de Duitsers eronder.” Die bondige samenvatting van het doel van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie kwam van Lord Hastings Ismay, de eerste secretaris-generaal van de NAVO (“After 77 years in timeout, Germany is crucial to the fascist resistance”, WashingtonPost.com, 8 april 2022). Weinigen herinneren zich vandaag Lord Ismay, laat staan zijn historische commentaar, maar het wordt nu zo’n 70 jaar later opnieuw bekeken in het licht van de Russische invasie in Oekraïne.

Verder Lezen...

EUROPA’S ‘GREAT RESET’

28 juli 2022Dexter B. Wakefield

Staat de Europese Unie op het punt een Great Reset [‘grote reset’ of ‘grote herstart’] te ondergaan? De term ‘Great Reset’ komt van het Wereld Economisch Forum dat gevestigd is in de buurt van Genève, Zwitserland. Het WEF pleit voor een herschikking van “mondiale, regionale en industriële agenda’s” om de wereldeconomie, het energiegebruik en het sociale beleid van overheden te resetten ofwel te herstarten. De Wereld van Morgen heeft al eerder [in een artikel] bericht over de ‘Grote Reset’ (5 maart 2021, wereldvanmorgen.nl).

Verder Lezen...
^