http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Het Ware Evangelie in Ere Hersteld!

Douglas S. Winnail

Tegenwoordig geloven vele traditionele christelijke kerken dat zij de instructies van Jezus volgen: "… Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie …".(Markus 16:15).

Verder Lezen...

Sodom Doemt Weer Op!

Douglas S. Winnail

Het ontnuchterende verhaal van Sodom en Gomorra beschrijft Gods brandende vernietiging van twee steden vanwege hun uitermate zondige praktijken (zie Genesis 18-19). De profeten uit de Bijbel gebruikten herhaaldelijk de vernietiging van Sodom en Gomorra als het ultieme voorbeeld van Gods oordeel over zondige mensen (Jesaja 13:1-22; Jeremia 50:35-40).

Verder Lezen...

Een Schoonheid en Het Beest

Douglas S. Winnail

De waarheid is werkelijk veel opmerkelijker dan fictie - vooral de krachtige waarheid van Bijbelprofetie! In de afgelopen tientallen jaren zijn ongelofelijke gebeurtenissen in het nieuws gekomen, die bewijzen dat de Bijbelverzen geen menselijke fabels zijn, maar geïnspireerde openbaringen van een almachtige God.

Verder Lezen...

De Valstrik van Oecumene

Douglas S. Winnail

De wereld van vandaag wordt geconfronteerd met ernstige problemen, zoals terrorisme, etnische conflicten, verval van morele grondbeginselen en milieuvernietiging - die de toekomst van de menselijke beschaving bedreigen. Geconfronteerd met deze wereldomvattende uitdagingen zoeken religieuze leiders een gemeenschappelijke basis.

Verder Lezen...

Waarschuwingen Genegeerd

Douglas S. Winnail

De christelijke wereld is selectief in hetgeen zij gelooft van de Bijbel. De Heilige Schrift verklaart, dat "… God … liefde [is]" (1 Johannes 4:8) en dat een liefhebbende God Zijn Zoon zond om te sterven voor de zonden van de wereld (Johannes 3:16). Jezus leerde dat wij God, onze naasten en zelfs onze vijanden moeten liefhebben. (Mattheüs 5:44; 22:36-40)

Verder Lezen...

De Terugkeer van Duitsland op het Wereldtoneel!

Douglas S. Winnail

In de laatste 20 jaar hebben indrukwekkende veranderingen over Europa gewoed. De Berlijnse Muur, die Oost- en West-Duitsland verdeelde, werd neergehaald. De Sovjet-Unie brak in stukken en er kwam een einde aan de Koude Oorlog. Dit maakte het mogelijk dat de twee Duitslanden werden herenigd om een grootmacht van 80 miljoen mensen te worden in het hart van Europa.

Verder Lezen...

Op komst: Een honger naar... het Woord van God!

Douglas S. Winnail

God inspireerde de profeet Amos om op te tekenen: "Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen" (Amos 8:11-12).

Verder Lezen...

Ramp na Ramp!

Douglas S. Winnail

In de laatste tientallen jaren is de wereld getuige van een ongekende serie rampzalige gebeurtenissen! Velen beginnen zich af te vragen: Waarom vinden deze gebeurtenissen plaats? Op 11 september 2001 kwam op het wereldtoneel een nieuw tijdperk van wereldterrorisme tot uitbarsting toen zich Moslim noemende Jihadstrijders de voornaamste symbolen van de westerse macht aanvielen - het World Trade Centrum en het Pentagon.

Verder Lezen...

Een Ander Evangelie?

Douglas S. Winnail

Tegenwoordig nemen velen aan dat het Evangelie slechts over Jezus gaat - dat Hij ons liefheeft en voor ons stierf en dat degenen die hun hart aan Hem geven naar de hemel zullen gaan. Dit goede nieuws wordt beschouwd als de kern van het christendom. Toch is dit niet hetzelfde Evangelie, dat wij Jezus zien prediken in de Bijbel.

Verder Lezen...

Globalisering van HEBZUCHT

Douglas S. Winnail

Vele Bijbelprofetieën beschrijven specifieke gebeurtenissen die op het wereldtoneel zullen verschijnen naarmate het einde van het tijdperk nadert - de periode net voordat Jezus Christus naar deze aarde terugkeert om Gods Koninkrijk te vestigen.

Verder Lezen...
^