http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

LIEFDE EN BESTUUR

Wyatt Ciesielka

Het evangelie van Johannes openbaart een kenmerk, dat een sleutel is waardoor Christenen herkend kunnen worden. Jezus zei aan Zijn discipelen: "Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt" (Johannes 13:35). Liefde - uitgaande bezorgdheid voor anderen - is de kern van onze Christelijke overtuiging.

Verder Lezen...

NAAR WIE LUISTERT U?

LCG Redactie

Tegenwoordig beweren letterlijk honderden groepen de echte opvolger te zijn van de Wereldwijde Kerk van God onder de Hr. Herbert W. Armstrong. Jezus Christus zei, dat Hij Zijn Kerk zou bouwen en dat zij nooit zou uitsterven (Mattheüs 16:18). Omdat Gods Woord niet gebroken kan worden, weten wij dat Hij nog steeds Zijn Kerk leidt.

Verder Lezen...

EEN GRUWEL VOOR GOD?

LCG Redactie

Door de hele Bijbel heen vinden wij bepaalde activiteiten en praktijken, die in de ogen van onze Schepper afgekeurd worden als "gruwelen".

Verder Lezen...

HET OPOFFEREN VAN HET HEDEN VOOR DE TOEKOMST

Bob League (1932-2015)

Toen aan de oud senator Hubert Humphrey (V.S.) door zijn artsen werd verteld dat hij terminaal kanker had, zei hij dat het de ergste dag van zijn leven was. Hij schreef een artikel in Het Beste, waarin hij twee diepgaande verklaringen opschreef, die ik niet vergeten ben. Hij zei, "het is niet wat je in het leven verloren hebt, het is wat je over hebt, wat telt". Hij merkte ook op, "hoe lang moet een persoon leven? Ik weet het niet.

Verder Lezen...

De Grote Puzzel

Dexter B. Wakefield

  • Bent U in staat om de Waarheid te formeren uit de puzzelstukken, die U heeft gevonden?
  • Hebt U ooit geprobeerd om een legpuzzel samen te stellen - het soort dat uiteengevallen in honderden stukjes uit de doos komt?

Verder Lezen...

Betekenisvolle Religieuze Tendensen

Douglas S. Winnail

Geruisloos - maar gestaag - laten ontwikkelingen in de wereld van de religies zien, dat bijbelse profetieën vandaag de dag tot leven komen. De meeste mensen zijn zich hiervan niet bewust; zij houden zich druk bezig met hun persoonlijke levens, terwijl om hen heen betekenisvolle religieuze tendensen gebeuren, die voorspeld waren en plaats zouden vinden, net voor de terugkomst van Jezus Christus naar deze aarde.

Verder Lezen...

De euro: Inleiding naar een Superstaat?

Douglas S. Winnail

1 januari 2002 is de lanceringdatum van een nieuwe gemeenschappelijke munt voor de landen van Europa. Buiten Europa zullen er maar weinigen iets van merken. Nochtans openbaart bijbelprofetie, dat de verandering naar de euro een belangrijk deel is van een groter beeld, dat de wereld zal schokken en verrassen, net voordat Jezus Christus naar deze aarde terugkeert.

Verder Lezen...

Europa - de Vorming van een Beest

Douglas S. Winnail

Terwijl de aandacht van de wereld is gevestigd op terrorisme, escalatie van de strijd in het Midden-Oosten en angst voor recessie, ontwikkelen zich in het hart van Europa belangrijke profetische gebeurtenissen, die de wereld zullen schokken.

Verder Lezen...

Moreel Verval in het Vooruitzicht

Douglas S. Winnail

Eén van de meest verrassende ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar is het zich dramatische ontdoen van de Joods-christelijke morele waarden, die het fundament van de Westerse samenleving bepaalden. Oudere generaties vragen zich af waarom dit gebeurt en waar het naar toe zal leiden.

Verder Lezen...

Duitsland in de Profetieën

Douglas S. Winnail

  • Wat is de toekomst van Duitsland?
  • Bijbelprofetie en de geschiedenis van Duitsland geven belangrijke aanwijzingen!

Verder Lezen...
^