http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

De waarheid achter de Reformatie - Deel 2: Het toneel voor revolutie wordt ingericht

01 augustus 2017Roderick C. Meredith (1930-2017)

De oorzaken van de protestantse Reformatie worden door veel mensen niet begrepen – en zijn helemaal niet wat velen denken!

Verder Lezen...

De opmerkelijke opkomst van het westen

01 augustus 2017Douglas S. Winnail

Waarom hebben de westerse naties de wereld de laatste vijfhonderd jaar gedomineerd, terwijl zij eeuwenlang achterbleven bij de grote beschavingen in India, China en de moslimwereld? Waarom waren een paar kleine landen aan de westkant van het grote Eurazische continent in staat hun cultuur over de hele wereld te verspreiden terwijl andere culturen dat niet deden? Waarom heeft een groep vermetele zeevaarders uit West-Europa – Columbus in 1492, Vasco de Gama in 1499, Ferdinand Magellan in de jaren 1520 en anderen – het tijdperk van de ontdekking gelanceerd met wereldomvattende reizen in kleine schepen, in plaats van mannen zoals de grote Chinese admiraal Zheng He, die bijna een eeuw eerder duizenden kilometers over de Indische Oceaan zeilde met reusachtige schepen vol kostbaarheden?

Verder Lezen...

De waarheid achter de Reformatie - Deel 1: 500 jaar protestantse Reformatie

28 juni 2017Roderick C. Meredith (1930-2017)

Roderick C. Meredith, hoofdredacteur van het tijdschrift Tomorrow’s World en de leidende evangelist van de Levende Kerk van God is bij uitstek gekwalificeerd om deze serie te schrijven. Zijn dienaarsambt overspant bijna 65 jaar, vanaf de vroegste jaren van het wereldwijde werk van Herbert W. Armstrong tot de huidige multimediale voortzetting daarvan om de wereld te bereiken met het evangelie van het komende Koninkrijk van God. Dr. Meredith is al lange tijd deskundig op het gebied van de geschiedenis en betekenis van de protestantse Reformatie en in deze serie worden de resultaten van zijn onderzoek bijeengebracht over dit vaak verkeerd begrepen onderwerp. De waarheid over de Reformatie zal worden uiteengezet – een waarheid die de laatste 500 jaar van de godsdienst die christendom wordt genoemd voor u in een verbazingwekkend ander licht plaatst.

 

Verder Lezen...

Leef de Weg!

28 juni 2017Gerald Weston

Trouwe lezers van de Wereld van de Morgen hebben de “Personals” [persoonlijke berichten] van hoofdredacteur dr. Roderick C. Meredith gelezen en zijn ermee vertrouwd geraakt. Helaas is dr. Meredith, die bijna 87 jaar oud is, gediagnosticeerd met een vergevorderd stadium van kanker, en lijken zijn dagen nog heel beperkt in aantal te zijn. Het doet mij verdriet u hierover te informeren, omdat ik dr. Meredith al heb gekend vanaf het moment dat ik als eerstejaars student zijn Bijbelklas aan het Ambassador College in 1965 heb gevolgd. Hij heeft mij als zijn aangewezen opvolger  gevraagd om dit ‘persoonlijk bericht’ te schrijven en hem van die taak te ontlasten.

Verder Lezen...

Waarom kinderen de verkeerde weg opgaan

28 juni 2017Gerald Weston

Goedbedoelende en liefdevolle ouders worstelen ermee en vragen zich af waarom hun kinderen een verkeerde weg inslaan. Sommigen raken door schuldgevoelens overmand en hebben het gevoel dat ze gefaald hebben. Anderen kunnen niet toegeven dat ze zelf misschien iets verkeerd hebben gedaan, wijten het aan groepsdruk  de scholen, of dat hun kinderen verkeerde vrienden hebben gekregen. Niemand met gezond verstand kan de groepsdruk en de invloed van het hedendaagse seculiere onderwijs ontkennen. Dit zijn belangrijke uitdagingen voor elke ouder, maar hoe komt het dat sommige ouders succesvoller zijn in het opvoeden van hun kinderen dan anderen? Komt het neer op geluk? Op hoe de dobbelsteen rolt?

Verder Lezen...

Overdenkingen over een waterfontein

28 juni 2017J. Davy Crockett, III

Toen ik in 1954 het provinciale gerechtsgebouw in de kleine zuidelijke stad waar ik opgroeide binnenging, was dit een bijzondere dag voor mij, omdat ik op 14-jarige leeftijd examen ging afleggen om mijn rijbewijs te halen. Terwijl ik mijn beurt afwachtte, liep ik rond in het oude gebouw met zijn hoge plafonds en krakende vloeren. Dit was de tijd van het door rassenscheiding verdeelde zuiden. In een nis zag ik twee identieke waterfonteinen naast elkaar. Een teken boven de ene [fontein] zei “Alleen voor blanken”. Het andere zei “Gekleurden”. Het raakte mij dat ik in een gebouw was waar rechtvaardigheid voor de wet verondersteld werd op voet van gelijkheid te  worden toegepast, maar voor mij bevond zich een sterk voorbeeld van een duidelijk onderscheid tussen mensen – gebaseerd op ras – in iets zo fundamenteel als een drinkfontein. Mijn bewustzijn van de grote onrechtvaardige tweedeling werd die dag aangescherpt.

Verder Lezen...

De unieke rol van Europa in de geschiedenis

25 mei 2017Douglas S. Winnail

In een voorgaand artikel in deze serie, zagen we hoe God bij talrijke gelegenheden op indrukwekkende wijze ingreep om de loop van de geschiedenis te leiden. We zagen hoe Hij Europa behoedde en voorbereidde om een unieke rol op het wereldtoneel te spelen (“Europe, Christianity & God’s Plan” [Europa, christendom & Gods plan], Tomorrow’s World, januari-februari 2017). En we zagen hoe Zijn interventie de weg bereidde voor de sociale en religieuze invloeden die onze wereld tot op deze huidige dag vorm hebben gegeven. Op kritieke keerpunten die de toekomstige richting van de wereldgeschiedenis bepaalden, werden de Perzen, de Moslims en de Mongolen verhinderd Europa te veroveren en hun religieuze culturen over het continent te verspreiden. Weinigen begrijpen vandaag de dag echter waarom de volkeren van Europa beschermd werden tegen deze buitenlandse veroveraars. En nog minder mensen herkennen hoe God het overblijfsel van het ware christendom bewaarde dat verspreid was onder andere, elkaar beconcurrerende versies van christendom die worstelden om het Europese continent te domineren. Tot dusver is Europa inderdaad een belangrijk toneel geweest waar God bezig was Zijn plan op aarde uit te werken.

Verder Lezen...

Zijn Millennials werkelijk zo slecht?

25 mei 2017Jonathan McNair

Heeft u al gehoord over de Millennials? Zo niet, dan zult u misschien schrikken. Volgens Time magazine zijn zij narcistisch , geobsedeerd door roem, egoïstisch, lui en onverantwoordelijk (Time, “Millennials: The Me Me Me Generation” [Millennials: De ik, ik, ik-generatie], 20 mei 2013). Daarbij zijn zij minder religieus en minder geneigd de Bijbel te lezen of te vertrouwen dan andere generaties (Christianity Today, “Gleanings” [“Aren lezen”], 16 mei 2016). Sociale critici beweren dat ouders en leerkrachten Millennials hebben aangemoedigd hun gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen, hen bedelvend onder betekenisloze beloningen voor hun betrokkenheid. Naar alle waarschijnlijkheid zijn zij gedoemd te mislukken, nadelig bedeeld, een generatie zonder hoop. En het beangstigende is dat u of iemand die u kent misschien een Millennial is!

Verder Lezen...

De waarheid over oudtestamentische oorlogvoering

25 mei 2017John H. Ogwyn (1949–2005)

Waarom vermeldt het oudtestamentische verslag zo veel strijd en geweld? Het staat buiten kijf dat sommige van de grootste geloofshelden ‒ zoals Jozua en koning David ‒ tevens mannen waren van grote militaire expertise. Maar hoe is dit te rijmen met de nieuwtestamentische leer dat christenen hun vijanden moeten liefhebben en geweld moeten mijden?

 

Verder Lezen...

Doorslaggevende veranderingen vóór de deur

14 april 2017Roderick C. Meredith (1930-2017)

Uw leven zal binnen enkele jaren absoluut op zijn kop gezet worden. Dit artikel legt uit hoe en waarom!

Werkelijk onthutsende veranderingen staan voor de deur voor onze wereld  – in het bijzonder voor de Amerikaanse volkeren en die van Britse afkomst. Moge God ieder van u die dit leest helpen te ontwaken! Na zo’n 65 jaar in Gods Werk, moet ik u deze ernstige waarschuwing geven nu ik het nog kan.

Verder Lezen...
^