http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

REINE ZEE- EN ZOETWATERVISSEN

LCG Redactie

Bekijk hier de lijst met reine zee- en zoetwatervissen en onreine vissen- en schelpdieren.

Verder Lezen...

ABORTUS: Een moderne Holocaust?

Douglas S. Winnail

In de laatste 40 jaar is het onderwerp abortus op het wereldtoneel losgebarsten en heeft internationale geschillen veroorzaakt - mensen gepolariseerd, landen verdeeld en kerken opgezet tegen staten. IJverige aanhangers van abortus die zichzelf voor keuze noemen, debatteren en demonstreren met hartstocht en ijver, worden weerlegd door even ijverige tegenstanders van abortus die zichzelf voor leven noemen.

Verder Lezen...

De Waarheid over Heilige Namen: Wat betekent het werkelijk om Gods naam te heiligen?

John H. Ogwyn (1949–2005)

De man, die aan de andere kant van de tafel zit lijkt zeer oprecht. Ik geloof, dat het net zo belangrijk is om het derde gebod te houden als het vierde, zei hij. Natuurlijk had hij absoluut gelijk, Het is belangrijk om het derde gebod te houden.

Verder Lezen...

EVOLUTIE: Feit of Fictie?

John H. Ogwyn (1949–2005)

In de bijna 150 jaar, sinds het voor het eerst gepubliceerd werd in 1859, heeft Het Ontstaan der Soorten van Charles Darwin zeker bewezen één van de meest invloedrijke boeken van onze tijd te zijn. Het heeft niet alleen de moderne wetenschap gevormd, het heeft een verstrekkend effect gehad op onze samenleving als geheel.

Verder Lezen...

KENT U de WARE JEZUS?

John H. Ogwyn (1949–2005)

In de afgelopen twee jaar is Jezus Christus het onderwerp geweest van zowel een succesvolle roman als van een film, die een kassucces was. Meer dan een jaar lang heeft The Da Vinci Code - een spannende roman, in de top van de succeslijst van The New York Times gestaan. Mel Gibsons film, The Passion of the Christ heeft in de Verenigde Staten en in de wereld alle records van kassuccessen gebroken. VERDER LEZEN...

Verder Lezen...

ONDERZOEK Uw Informatiebron

Raymond Clore

Voor velen in de Verenigde Staten is de voorkeur van de media een populair onderwerp. Afgelopen juni maakte een onderzoekscentrum in een overzicht bekend dat 60 procent van de Amerikanen de pers als politiek bevooroordeeld beschouwt. Slechts 21 procent gelooft dat de pers in politieke zaken eerlijk handelt met alle partijen.

Verder Lezen...

CHAOS in de KLASLOKALEN

Douglas S. Winnail

Wat is de ware betekenis van de groeiende problemen, die onze scholen en onze kinderen teisteren?
Ontstellende veranderingen hebben in de laatste 30 tot 40 jaar de scholen in Amerika en andere westerse landen dramatisch omgevormd. In vele klaslokalen zijn discipline en orde verdwenen en er vindt gewoon geen onderwijs plaats.

Verder Lezen...

Hongersnood in het vooruitzicht - De Derde Ruiter

Douglas S. Winnail

Waarschuwingen over hongersnood zullen absurd klinken voor welvarende, overmatig gevoede naties in West-Europa, Noord-Amerika en andere delen van de wereld, waar zwaarlijvigheid een groeiend probleem is! Grote delen van het menselijk geslacht ervaren echter dagelijks honger en dood als hartverscheurende feiten van het leven.

Verder Lezen...

Epidemieën: De Vierde Ruiter

Douglas S. Winnail

Bijbelprofetieën over het einde van dit tijdperk gebruiken ontnuchterende voorstellingen van vier ruiters om verschrikkelijke gebeurtenissen te beschrijven, die net voor de terugkomst van Jezus Christus over de aarde zullen razen.

Verder Lezen...

Waar zijn de "Verloren" Stammen van Israël?

Douglas S. Winnail

Wetenschappers en Bijbelkenners hebben lang nagedacht over de verblijfplaatsen van de verloren stammen van Israël. Velen nemen aan, dat zij uit de geschiedenis verdwenen zijn na een periode van gevangenschap in het oude Assyrië of dat zij teruggetrokken zijn naar Jeruzalem om bekend te worden als Joden.

Verder Lezen...
^