http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

De waarheid achter de Reformatie - Deel 5: Maarten Luther ontketend

21 december 2017Roderick C. Meredith (1930-2017)

Brachten de protestantse hervormers een terugkeer naar een zuiver nieuwtestamentisch christendom? Werden de hervormers geleid door Gods heilige Geest? De waarheid die deze serie bevat is verbazingwekkend.

Verder Lezen...

Hoe Groot-Brittannië groot werd

21 december 2017Douglas S. Winnail

Veel mensen vinden geschiedenis een saai onderwerp over allang vergeten namen, data, veldslagen en plaatsen. Maar de feiten van de geschiedenis onthullen, als ze door de lens van de Bijbelse profetieën worden gezien, hoe de hand van God volgens een van tevoren vastgesteld plan de loop van de geschiedenis leidt. De Bijbel stelt duidelijk: God “. . . maakt volken groot, en doet ze ondergaan . . .” (Job 12:23) en “. . . Hij zet koningen af en stelt koningen aan . . .” (Daniël 2:21). Dit wordt levendig geïllustreerd bij de opmerkelijke opkomst van Engeland door een reeks gebeurtenissen die niet alleen de loop van de geschiedenis veranderde en de moderne wereld vorm gaf, maar ook talloze oude Bijbelse profetieën vervulde.

Verder Lezen...

De ‘gezinskoe’ en u

21 december 2017Jonathan McNair

Hebt u een ‘gezinskoe’? Heel waarschijnlijk niet en uw buren waarschijnlijk ook niet. Maar als u in de 18e of 19e eeuw had geleefd, is de kans groot dat u een koe, een paard of misschien een os zou hebben. U had vast wel enkele kippen. U had zeker een tuin voor groenten, en iets minder dan een hectare grond waarvan u karig kon leven. Aan het einde van de achttiende eeuw woonden er ongeveer twee miljoen mensen in de Amerikaanse koloniën. De meest dichtbevolkte kolonie was Virginia, met ongeveer 500.000 kolonisten. In 1775 woonde slechts ongeveer twee procent van hen in kleine steden en dorpen, terwijl het merendeel van de rest op kleine boerderijen van minder dan 80 hectares woonde en werkte (HistorylsFun.org, “Colonial Life” [Koloniaal leven]).

Verder Lezen...

Indien de Heer God is

21 december 2017Gerald Weston

Het leven is kort! Het is veel korter dan wij misschien dachten toen wij ons voor het eerst bewust werden dat ons leven eens tot een eind zal komen. Jonge geliefden spreken soms in een romantische bui over trouwen, een gezin stichten en samen oud worden, maar de werkelijkheid van deze laatste fase is niet zo romantisch, aangezien leeftijd een aantal problemen en bewustwordingen met zich mee brengt. En een van die bewustwordingen is dat het leven inderdaad kort is, en dat de tijd voor te verrichten werkzaamheden en te leveren prestaties bijna voorbij is.

Verder Lezen...

Wat komt er na Wereldoorlog III?

30 november 2017Richard F. Ames

De mensheid blijft massavernietigingswapens ontwikkelen en produceren. Het totaal aantal
wapens van de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog gecombineerd heeft meer
dan 60 miljoen mensen gedood! Kan de mensheid Wereldoorlog III overleven, of zal ze
terechtkomen in een soort post-apocalyptische nachtmerrie zoals we die in films zien?
Bijbelprofetie onthult een hoopvol antwoord!

Verder Lezen...

Waarom kinderen de verkeerde weg opgaan-deel 2

30 november 2017Gerald Weston

Elke ouder verlangt ernaar te zien dat zijn of haar kind succesvol is in het leven. Helaas zal dit niet altijd het geval zijn. Sommigen belanden in de gevangenis, zijn aan de drugs, hebben buitenechtelijke kinderen, of blijken gewoon onproductieve leden van de samenleving te zijn. In een eerder verschenen artikel in Tomorrow’s World magazine(mei-juni 2017) keken we naar vijf redenen waarom sommige kinderen de verkeerde weg opgaan. In dit artikel zullen we nog vijf andere redenen bekijken. Dit zijn kapitale fouten die vermeden dienen te worden.

Verder Lezen...

De waarheid achter de Reformatie - Deel 4: De Reformatie breidt zich uit

30 november 2017Roderick C. Meredith (1930-2017)

Was de protestantse beweging een oprechte poging het nieuwtestamentische Christendom te herstellen? Laten de “vruchten” zien dat ze werd gemotiveerd en geleid door de Geest van God? Lees de verrassende WAARHEID in deze vierde aflevering van de serie artikelen van dr. Roderick C. Meredith waarin de sluier over de Reformatie wordt verwijderd!

Verder Lezen...

Wat als ik niet wil dat Christus terugkeert?

30 oktober 2017Phil Sena

Hoe denk jij over de terugkeer van Jezus Christus? Probeer je er niet aan te denken omdat je jong bent en een lang leven wilt leiden? Ik begrijp dat wel. Ik dacht hetzelfde toen ik twaalf jaar oud was.

Verder Lezen...

De waarheid achter de Reformatie - Deel 3: De breuk met Rome

30 oktober 2017Roderick C. Meredith (1930-2017)

Deel 3: De breuk met Rome

Wees Maarten Luther de protestantse hervormers de weg om het ‘geloof eenmaal overgeleverd’ te heroveren? De antwoorden zijn schokkend! We moeten het begin van het moderne protestantisme goed begrijpen.

Verder Lezen...

Hij vertelt het zoals het is!

01 augustus 2017Gerald Weston

Met groot verdriet kondigen we de dood van dr. Roderick C. Meredith, hoofdredacteur van het Tomorrow’s World magazine en president-evangelist van de Levende Kerk van God, aan. Hij leed aan kanker en is op 18 mei 2017 vredig gestorven. In juni zou hij 87 jaar zijn geworden.

Verder Lezen...
^