http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Als leiders de verkeerde weg opgaan!

27 oktober 2015Douglas S. Winnail

  • Wat gebeurt er met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië?

Deze twee naties, samen met hun Angelsaksische neven, hebben de wereld de afgelopen 200-400 jaar gedomineerd. Deze naties zijn nu echter:

  • moreel gedegenereerd,
  • politiek verdeeld,
  • religieus verward en
  • in grote financiële problemen.

Verder Lezen...

Onze Opdracht Als Kerk

15 september 2015Roderick C. Meredith (1930-2017)

Dhr. Armstrong was gewend om te vragen: "WAAROM zijn wij hier?" Het is goed om af en toe onze doelen en plannen in Gods Kerk opnieuw te bekijken.

Verder Lezen...

In wat voor ʻwereldʼ leeft u?

10 september 2015Roderick C. Meredith (1930-2017)

In mijn 84-jarige leven is het fascinerend de verschillende werelden te zien waarin mensen leven. De meeste mensen worden geheel in beslag genomen – en vaak beperkt – door de specifieke kleine wereld die zij bewonen. Honderden miljoenen mensen leven in de wereld van de media en dwepen enthousiast met sterren uit films en televisieshows. Anderen worden opgeslorpt door de sport-wereld en verbazen zich over de gemaakte goals, gewonnen meters of gescoorde runs door hun favoriete sporthelden.

Verder Lezen...

Het Mirakel Van Duinkerken

09 september 2015John Meakin

In 1940 werd Groot-Brittannië geconfronteerd met zijn donkerste uur uit de Tweede Wereldoorlog, de toekomst van de natie hing aan een zijden draadje. Tijdens een opmerkelijke en aangrijpende tijdspanne van acht dagen, eind mei begin juni, vond er een reeks van wonderen plaats gericht op de evacuatie van het Britse leger in Duinkerken. Op haar 75ste verjaardag kunnen we veel van die wonderbaarlijke gebeurtenissen leren.

Verder Lezen...

Hongersnood en voedseltekorten in het vooruitzicht!

08 september 2015Douglas S. Winnail

Nieuwsberichten van over de hele wereld melden dat een record aan hittegolven, ernstige droogte, overstromingen en voortdurend geweld de oogsten in normaal productieve gebieden van de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Afrika en Rusland ernstig hebben verminderd.

Verder Lezen...

Het ter ziele gaan van de Westerse Wereld

08 september 2015Douglas S. Winnail

Een paar eeuwen lang hebben landen in Europa en Noord-Amerika de wereld gedomineerd en hun christelijke cultuur naar de wereld geëxporteerd. Maar in de afgelopen jaren - en in deze 21ste eeuw versneld - zijn deze eens machtige landen begonnen van binnenuit af te brokkelen!

Verder Lezen...

Veelzeggende tendensen in "Israëlitische landen"

08 september 2015Douglas S. Winnail

  • Wat zal de toekomst brengen voor de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en de andere Engelssprekende landen van Britse afkomst - de zogenoemde 'Angelsaksische' landen van de wereld?
  • En wat brengt de toekomst voor het land Israël in het Midden-Oosten?

Verder Lezen...

FRANCISCUS I: De Laatste Paus?

08 september 2015Douglas S. Winnail

Toen de ogen van de wereld op de voormalige Jorge Mario Bergoglio vielen, vroegen sommigen zich af of hij de geprofeteerde laatste rooms-katholieke paus zou zijn, voordat Jezus Christus terugkeert. Anderen stellen echter een fundamenteler vraag: is hij werkelijk de opvolger van de apostel Petrus?

Verder Lezen...

WEES OPLETTEND!

08 september 2015Douglas S. Winnail

Eén van de ernstige aspecten van het menselijk bestaan is dat belangrijke lessen uit de geschiedenis in de wind worden geslagen of spoedig vergeten worden. Als gevolg hiervan worden fouten uit het verleden herhaald en wel door personen die er niet in slagen om van de geschiedenis te leren. Het verhaal van Gods kerk is geen uitzondering.

Verder Lezen...

Het ware Evangelie verkondigd!

08 september 2015Douglas S. Winnail

De meeste traditionele christelijke kerken geloven tegenwoordig dat zij de instructies van Jezus opvolgen: "… Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen" (Markus 16:15). Vele oprechte inspanningen worden gedaan om een goed klinkende boodschap te prediken dat God iedereen liefheeft, dat Jezus stierf om zondaars te behouden en dat door het aanvaarden van Jezus als Verlosser men naar de hemel zal gaan.

Verder Lezen...
^