http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

SCHADUWEN over EUROPA

08 september 2015Douglas S. Winnail

Bijbelprofetie openbaart dat opzienbare gebeurtenissen in Europa op het punt staan om de loop van de wereldgeschiedenis te veranderen!

Verder Lezen...

Minnaars worden Rivalen

08 september 2015Douglas S. Winnail

Vele moderne wetenschappers nemen als een geloofsartikel aan dat het onmogelijk is om de toekomst nauwkeurig te voorspellen. Bovendien zeggen zij dat de Bijbel enkel door mensen geschreven werd en niet een uniek boek is, geïnspireerd door God. Toch zegt God in de Bijbel dat Hij de toekomst kan voorspellen en ook tot stand brengt!

Verder Lezen...

Gods Volk Zal God Vergeten!

08 september 2015Douglas S. Winnail

Vandaag de dag zijn wij getuige van de vervulling van een opmerkelijke serie profetieën die duizenden jaren in de Bijbel opgeslagen lagen. Lang geleden voorspelde God dat net voor de terugkeer van Jezus Christus Zijn gekozen volk zijn God zou vergeten, zich van Zijn wegen zou afkeren en in grote moeilijkheden zou belanden.

Verder Lezen...

Verdrukking in het vooruitzicht!

08 september 2015Douglas S. Winnail

Voor velen in Noord-Amerika, West-Europa en enkele andere ontwikkelde gebieden in de wereld is het leven nooit beter geweest. Er zijn banen beschikbaar, lonen zijn hoog, er is genoeg voedsel, veiligheid en sociale voorzieningen zijn voldoende en er is genoeg tijd voor vrijetijdsbesteding. Onder de oppervlakte en aan de randen van deze luchtbellen van voorspoed bereiden krachtige machten echter een uitbarsting voor.

Verder Lezen...

Globalisering van HEBZUCHT

08 september 2015Douglas S. Winnail

Vele Bijbelprofetieën beschrijven specifieke gebeurtenissen die op het wereldtoneel zullen verschijnen naarmate het einde van het tijdperk nadert - de periode net voordat Jezus Christus naar deze aarde terugkeert om Gods Koninkrijk te vestigen.

Verder Lezen...

Een Ander Evangelie?

08 september 2015Douglas S. Winnail

Tegenwoordig nemen velen aan dat het Evangelie slechts over Jezus gaat - dat Hij ons liefheeft en voor ons stierf en dat degenen die hun hart aan Hem geven naar de hemel zullen gaan. Dit goede nieuws wordt beschouwd als de kern van het christendom. Toch is dit niet hetzelfde Evangelie, dat wij Jezus zien prediken in de Bijbel.

Verder Lezen...

Ramp na Ramp!

08 september 2015Douglas S. Winnail

In de laatste tientallen jaren is de wereld getuige van een ongekende serie rampzalige gebeurtenissen! Velen beginnen zich af te vragen: Waarom vinden deze gebeurtenissen plaats? Op 11 september 2001 kwam op het wereldtoneel een nieuw tijdperk van wereldterrorisme tot uitbarsting toen zich Moslim noemende Jihadstrijders de voornaamste symbolen van de westerse macht aanvielen - het World Trade Centrum en het Pentagon.

Verder Lezen...

Op komst: Een honger naar... het Woord van God!

08 september 2015Douglas S. Winnail

God inspireerde de profeet Amos om op te tekenen: "Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen" (Amos 8:11-12).

Verder Lezen...

De Terugkeer van Duitsland op het Wereldtoneel!

08 september 2015Douglas S. Winnail

In de laatste 20 jaar hebben indrukwekkende veranderingen over Europa gewoed. De Berlijnse Muur, die Oost- en West-Duitsland verdeelde, werd neergehaald. De Sovjet-Unie brak in stukken en er kwam een einde aan de Koude Oorlog. Dit maakte het mogelijk dat de twee Duitslanden werden herenigd om een grootmacht van 80 miljoen mensen te worden in het hart van Europa.

Verder Lezen...

Waarschuwingen Genegeerd

08 september 2015Douglas S. Winnail

De christelijke wereld is selectief in hetgeen zij gelooft van de Bijbel. De Heilige Schrift verklaart, dat "… God … liefde [is]" (1 Johannes 4:8) en dat een liefhebbende God Zijn Zoon zond om te sterven voor de zonden van de wereld (Johannes 3:16). Jezus leerde dat wij God, onze naasten en zelfs onze vijanden moeten liefhebben. (Mattheüs 5:44; 22:36-40)

Verder Lezen...
^