http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Europese migratie: crisis en consequenties

12 juli 2016John Meakin

Verontrustende en verschrikkelijke beelden van een buitengewoon modern fenomeen blijven onze tv-schermen overheersen en in onze herinnering rondspoken: de massamigratie van honderdduizenden wanhopige mensen die uit door oorlog verscheurde islamitische landen hun weg forceren naar Europa – een migratie die geen tekenen geeft te zullen stoppen.

Verder Lezen...

Overwinning op de dood

12 juli 2016Richard F. Ames

Bij de dood van geliefden treuren wij. Duizenden jonge mannen en vrouwen verliezen hun leven in militaire dienst, sommigen zelfs nog voordat zij 20 zijn. Anderen zijn het slachtoffer van ongelukken of ziekten. Als wij treuren is een van ’s levens grootste mysteries de vraag: Wat gebeurt er als wij sterven?

Verder Lezen...

Twee konijnen achternajagen?

12 juli 2016J. Davy Crockett, III

Wat gebeurt er als het uw prioriteit is: het alles op mijn manier te willen hebben?

Verder Lezen...

De opkomst van het uitverkoren volk

12 juli 2016Douglas S. Winnail

Stuurt God werkelijk de loop van de geschiedenis? Tegenwoordig beseffen maar weinigen dat Mozes, de Exodus en de Israëlitische koningen (David en Salomo) deel uitmaakten van één van de belangrijkste keerpunten in de geschiedenis van de wereld.

Verder Lezen...

Officiële Verklaring van Fundamentele Geloofspunten

21 juni 2016LCG Redactie

De Levende Kerk van God baseert haar geloofspunten op de Bijbel, het geïnspireerde Woord van God. Onze leerstellingen, praktijken, beleid en tradities hebben hun oorsprong in de Wereldwijde Kerk van God onder het leiderschap van de heer Herbert W. Armstrong.

Verder Lezen...

Het antwoord

21 juni 2016Roderick C. Meredith (1930-2017)

Waarom verkeren onze landen in zo’n beroering? Zullen oorlogen ooit ophouden? Zal de mensheid zichzelf spoedig vernietigen? Is er enige hoop voor onze wereld – en voor u? Er is een antwoord – en dat zal uw leven voor altijd veranderen!

Verder Lezen...

Laat elke dag meetellen!

21 juni 2016Roderick C. Meredith (1930-2017)

Zoals de meeste van u die het nieuws volgen weten, becommentariëren steeds meer analisten en deskundigen hoe snel de gebeurtenissen en maatschappelijke veranderingen in de wereld zich aan het voltrekken zijn.

Verder Lezen...

Omdat Hij verrezen is, vier ik geen Pasen

21 juni 2016Wallace G. Smith

Ik geloof in de verrezen Jezus Christus, Zoon van God, Redder van de mensheid. Ik geloof dat Hij na Zijn kruisiging op het Pascha drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde was – zoals Hij zei dat Hij zou zijn.

Verder Lezen...

Wie bezit het Noorden?

21 juni 2016Michael Heykoop

Het echte Noorden, sterk en vrij!” Deze uitroep van Canada’s volkslied illustreert sinds lange tijd het gevoel dat deze uitgestrekte natie koestert, namelijk voor wat ze zo diep voelt als haar meest noordelijke grondgebied.

Verder Lezen...

Voor God spelen of God gehoorzamen?

14 april 2016Roderick C. Meredith (1930-2017)

In Amerika kijken de politieke en ook gerechtelijke leiders inzake grote problemen voor leiding bijna overal behalve in de Bijbel – het geïnspireerde Woord van God. Toch beweren we een Christelijk land te zijn. Op onze munten en biljetten staat “In God We Trust [Op God vertrouwen wij]”. Helaas lijken opstandige mensen steeds meer van plan voor God te spelen in plaats van God te gehoorzamen – zelf te oordelen over wat goed is en wat verkeerd is.

Verder Lezen...
^