http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Abortus: Het Echte Verhaal – Deel 2

30 juli 2018Gerald Weston

In de laatste editie van Tomorrow’s World hebben we enkele van de complexe problemen met betrekking tot abortus onderzocht. We lazen hoe dr. Bernard Nathanson, Lawrence Lader en anderen op bedrieglijke wijze abortus aan Amerika en een groot deel van de wereld verkochten. We lazen de bekentenis van dr. Nathanson, en hoe hij en anderen opzettelijk opgeblazen statistieken aan de media gaven over het aantal illegale abortussen en de daaruit voortvloeiende sterfgevallen om sympathie op te wekken voor het toestaan van abortus. We hebben gezien hoe de media de waarheid verdraaien en het feit verdoezelen dat een hoog percentage Amerikanen tegen abortus is. Dit geldt in het bijzonder voor millennials – zij die ruwweg tussen de 18 en 35 jaar oud zijn  ̶  maar iemand zou dit nooit te weten komen op basis van het rookgordijn van de vooringenomenheid van de linkse media.

Verder Lezen...

Een Betere ‘Revolutie’!

30 juli 2018John Meakin

Twee eeuwen geleden werd op 5 mei 1818 in het Duitse Trier Karl Marx geboren in een Joods gezin dat was bekeerd tot het protestantisme. Hijzelf werd later atheïst en beroemd door het marxisme, de revolutionaire filosofie die naar hem is genoemd en die meestal wordt geassocieerd met communisme en socialisme.

Verder Lezen...

Wat is er geprofeteerd voor Duitsland?

30 juli 2018Rod McNair

Duitsland is aantoonbaar het meest invloedrijke land in Europa geworden en een van de machtigste landen in de wereld. Kunnen de Bijbelse profetieën, nu het land uit de schaduwen van zijn verleden treedt en naar de toekomst kijkt, ons zeggen wat we kunnen verwachten? Wat is er in petto voor dit grote land? Welke rol zal het spelen in de eindtijd? U moet het weten!

Verder Lezen...

DE WAARHEID ACHTER DE REFORMATIE – DEEL 8: HET SCHOKKENDE GEWELD VAN DE HERVORMERS

18 juni 2018Roderick C. Meredith (1930-2017)

Hebben de protestantse hervormers hun volgelingen teruggeleid naar het ‘geloof dat eenmaal overgeleverd is’? Lees in deze aflevering, onderdeel van het binnenkort te verschijnen boek van dr. Roderick C. Meredith, over de schokkende methoden van de hervormers.

Verder Lezen...

Abortus: het echte verhaal – Deel 1

18 juni 2018Gerald Weston

Abortus is een van de meest omstreden onderwerpen van onze generatie, maar de kern van al de verontwaardiging en het debat zijn waarheden die niet kunnen worden ontkend.

Verder Lezen...

Zwarte Gaten: Monsters van de kosmische diepte

18 juni 2018Wallace G. Smith

De Apostel Paulus schreef aan zijn publiek in de eerste eeuw, toen hij hun bestemming beschreef dat zij “alle dingen” – het heelal - zouden erven en er op wees dat wij in deze tijd nog niet zien dat de volledige erfenis onder de zeggenschap van de mens gebracht is (Hebreeën 2:8).

 

Verder Lezen...

WIE BRANDT ER IN DE HEL?

18 juni 2018Richard F. Ames

Hebt u ‘niet geredde' vrienden of familieleden? Bent u bang dat ze in de hel zijn, voor eens voor altijd brandend in vurige marteling? Misschien bent u zelfs blij met de gedachte van uw vijanden die in de hel branden. U zult mogelijk verrast zijn door wat de Bijbel werkelijk leert!

Verder Lezen...

DE WAARHEID ACHTER DE REFORMATIE – DEEL 7: ENGELAND REBELLEERT TEGEN ROME

17 april 2018Roderick C. Meredith (1930-2017)

Wat is de waarheid over de Reformatie in Engeland? Was het een terugkeer naar het ware geloof dat door Jezus Christus werd overgeleverd? Deze serie artikelen bevat verrassende feiten om over na te denken!

Verder Lezen...

Er is werkelijk goed nieuws!

17 april 2018Gerald Weston

We hebben allemaal wel eens grappen gehoord zoals deze over een stamhoofd die terug komt van de jacht. 'Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de jacht veel vlees heeft opgebracht voor de winter. Het slechte nieuws is dat we alleen stinkdier hebben!'

Verder Lezen...

Tem het ‘social media’ monster

17 april 2018Gerald Weston

We hebben allemaal diepgaand te maken me veranderende technologieën. Velen van u die dit lezen, hebben een Facebook-pagina of een Twitter-account of gebruiken andere platforms zoals Instagram en Snapchat. We nemen computers en platforms voor vanzelfsprekend aan, alsof ze altijd bestaan hebben. Wat is onze wereld de afgelopen 30 jaar veranderd!

Verder Lezen...
^