http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Waarom kinderen de verkeerde weg opgaan-deel 2

30 november 2017Gerald Weston

Elke ouder verlangt ernaar te zien dat zijn of haar kind succesvol is in het leven. Helaas zal dit niet altijd het geval zijn. Sommigen belanden in de gevangenis, zijn aan de drugs, hebben buitenechtelijke kinderen, of blijken gewoon onproductieve leden van de samenleving te zijn. In een eerder verschenen artikel in Tomorrow’s World magazine(mei-juni 2017) keken we naar vijf redenen waarom sommige kinderen de verkeerde weg opgaan. In dit artikel zullen we nog vijf andere redenen bekijken. Dit zijn kapitale fouten die vermeden dienen te worden.

Verder Lezen...

De waarheid achter de Reformatie - Deel 4: De Reformatie breidt zich uit

30 november 2017Roderick C. Meredith (1930-2017)

Was de protestantse beweging een oprechte poging het nieuwtestamentische Christendom te herstellen? Laten de “vruchten” zien dat ze werd gemotiveerd en geleid door de Geest van God? Lees de verrassende WAARHEID in deze vierde aflevering van de serie artikelen van dr. Roderick C. Meredith waarin de sluier over de Reformatie wordt verwijderd!

Verder Lezen...

Wat als ik niet wil dat Christus terugkeert?

30 oktober 2017Phil Sena

Hoe denk jij over de terugkeer van Jezus Christus? Probeer je er niet aan te denken omdat je jong bent en een lang leven wilt leiden? Ik begrijp dat wel. Ik dacht hetzelfde toen ik twaalf jaar oud was.

Verder Lezen...

De waarheid achter de Reformatie - Deel 3: De breuk met Rome

30 oktober 2017Roderick C. Meredith (1930-2017)

Deel 3: De breuk met Rome

Wees Maarten Luther de protestantse hervormers de weg om het ‘geloof eenmaal overgeleverd’ te heroveren? De antwoorden zijn schokkend! We moeten het begin van het moderne protestantisme goed begrijpen.

Verder Lezen...

Hij vertelt het zoals het is!

01 augustus 2017Gerald Weston

Met groot verdriet kondigen we de dood van dr. Roderick C. Meredith, hoofdredacteur van het Tomorrow’s World magazine en president-evangelist van de Levende Kerk van God, aan. Hij leed aan kanker en is op 18 mei 2017 vredig gestorven. In juni zou hij 87 jaar zijn geworden.

Verder Lezen...

De waarheid achter de Reformatie - Deel 2: Het toneel voor revolutie wordt ingericht

01 augustus 2017Roderick C. Meredith (1930-2017)

De oorzaken van de protestantse Reformatie worden door veel mensen niet begrepen – en zijn helemaal niet wat velen denken!

Verder Lezen...

De opmerkelijke opkomst van het westen

01 augustus 2017Douglas S. Winnail

Waarom hebben de westerse naties de wereld de laatste vijfhonderd jaar gedomineerd, terwijl zij eeuwenlang achterbleven bij de grote beschavingen in India, China en de moslimwereld? Waarom waren een paar kleine landen aan de westkant van het grote Eurazische continent in staat hun cultuur over de hele wereld te verspreiden terwijl andere culturen dat niet deden? Waarom heeft een groep vermetele zeevaarders uit West-Europa – Columbus in 1492, Vasco de Gama in 1499, Ferdinand Magellan in de jaren 1520 en anderen – het tijdperk van de ontdekking gelanceerd met wereldomvattende reizen in kleine schepen, in plaats van mannen zoals de grote Chinese admiraal Zheng He, die bijna een eeuw eerder duizenden kilometers over de Indische Oceaan zeilde met reusachtige schepen vol kostbaarheden?

Verder Lezen...

De waarheid achter de Reformatie - Deel 1: 500 jaar protestantse Reformatie

28 juni 2017Roderick C. Meredith (1930-2017)

Roderick C. Meredith, hoofdredacteur van het tijdschrift Tomorrow’s World en de leidende evangelist van de Levende Kerk van God is bij uitstek gekwalificeerd om deze serie te schrijven. Zijn dienaarsambt overspant bijna 65 jaar, vanaf de vroegste jaren van het wereldwijde werk van Herbert W. Armstrong tot de huidige multimediale voortzetting daarvan om de wereld te bereiken met het evangelie van het komende Koninkrijk van God. Dr. Meredith is al lange tijd deskundig op het gebied van de geschiedenis en betekenis van de protestantse Reformatie en in deze serie worden de resultaten van zijn onderzoek bijeengebracht over dit vaak verkeerd begrepen onderwerp. De waarheid over de Reformatie zal worden uiteengezet – een waarheid die de laatste 500 jaar van de godsdienst die christendom wordt genoemd voor u in een verbazingwekkend ander licht plaatst.

 

Verder Lezen...

Leef de Weg!

28 juni 2017Gerald Weston

Trouwe lezers van de Wereld van de Morgen hebben de “Personals” [persoonlijke berichten] van hoofdredacteur dr. Roderick C. Meredith gelezen en zijn ermee vertrouwd geraakt. Helaas is dr. Meredith, die bijna 87 jaar oud is, gediagnosticeerd met een vergevorderd stadium van kanker, en lijken zijn dagen nog heel beperkt in aantal te zijn. Het doet mij verdriet u hierover te informeren, omdat ik dr. Meredith al heb gekend vanaf het moment dat ik als eerstejaars student zijn Bijbelklas aan het Ambassador College in 1965 heb gevolgd. Hij heeft mij als zijn aangewezen opvolger  gevraagd om dit ‘persoonlijk bericht’ te schrijven en hem van die taak te ontlasten.

Verder Lezen...

Waarom kinderen de verkeerde weg opgaan

28 juni 2017Gerald Weston

Goedbedoelende en liefdevolle ouders worstelen ermee en vragen zich af waarom hun kinderen een verkeerde weg inslaan. Sommigen raken door schuldgevoelens overmand en hebben het gevoel dat ze gefaald hebben. Anderen kunnen niet toegeven dat ze zelf misschien iets verkeerd hebben gedaan, wijten het aan groepsdruk  de scholen, of dat hun kinderen verkeerde vrienden hebben gekregen. Niemand met gezond verstand kan de groepsdruk en de invloed van het hedendaagse seculiere onderwijs ontkennen. Dit zijn belangrijke uitdagingen voor elke ouder, maar hoe komt het dat sommige ouders succesvoller zijn in het opvoeden van hun kinderen dan anderen? Komt het neer op geluk? Op hoe de dobbelsteen rolt?

Verder Lezen...
^