http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

De waarheid over oudtestamentische oorlogvoering

25 mei 2017John H. Ogwyn (1949–2005)

Waarom vermeldt het oudtestamentische verslag zo veel strijd en geweld? Het staat buiten kijf dat sommige van de grootste geloofshelden ‒ zoals Jozua en koning David ‒ tevens mannen waren van grote militaire expertise. Maar hoe is dit te rijmen met de nieuwtestamentische leer dat christenen hun vijanden moeten liefhebben en geweld moeten mijden?

 

Verder Lezen...

Doorslaggevende veranderingen vóór de deur

14 april 2017Roderick C. Meredith (1930-2017)

Uw leven zal binnen enkele jaren absoluut op zijn kop gezet worden. Dit artikel legt uit hoe en waarom!

Werkelijk onthutsende veranderingen staan voor de deur voor onze wereld  – in het bijzonder voor de Amerikaanse volkeren en die van Britse afkomst. Moge God ieder van u die dit leest helpen te ontwaken! Na zo’n 65 jaar in Gods Werk, moet ik u deze ernstige waarschuwing geven nu ik het nog kan.

Verder Lezen...

Hebben dinosauriërs God gedood?

14 april 2017Gerald Weston

Stephen Spielbergs Jurassic Park was een groot kassucces toen de film uitkwam in 1993, en de recordopbrengst leverende vertoning van zijn opvolger in 2015, Jurassic World, liet zien dat de aantrekkingskracht van het onderwerp niet was verminderd. Dinosauriërs intrigeren ons al lang en sinds de eerste botten werden opgegraven hebben we ons over ze verbaasd.

Verder Lezen...

De nederigheid van Michael Faraday

14 april 2017Adam J. West

Op 25 augustus 1867 overleed Michael Faraday, FRS (Lid van de Royal Society [de nationale academie voor wetenschap in het Verenigd Koninkrijk]) op de leeftijd van 75 jaar. In zijn kielzog vinden we de schitterende ontdekkingen die hij nagelaten heeft voor de wetenschappelijke gemeenschap en de wereld, de vrucht van zijn genialiteit en toewijding.

Verder Lezen...

Europa, christendom & Gods plan

14 april 2017Douglas S. Winnail

Veel mensen nemen aan dat de opkomst en ondergang van naties en de grote gebeurtenissen in de geschiedenis eenvoudig een kwestie van toeval ‒ van geluk hebben – zijn, terwijl sommigen geestloze historische patronen en ontwikkelingen aan het werk zien. Maar anderen zien een “grootse bedoeling … alsof er een plan was” – vooral in het ontstaan van Europa, de opkomst en mondiale verspreiding van het traditionele christendom, en de invloed van de westerse beschaving op de wereld (The Miracle of Freedom: Seven Tipping Points That Saved the World [Het mirakel van vrijheid: Zeven keerpunten die de wereld hebben gered], Stewart & Stewart, p. vi). Weinigen begrijpen vandaag dat God een plan heeft (Psalm 33:10-11) en dat Hij de loop van de geschiedenis stuurt door op belangrijke momenten in de geschiedenis van de menselijke beschaving koningen af te zetten en koningen aan te stellen (Daniël 2:21). In dit artikel zullen we kijken naar een reeks ingewikkelde en onwaarschijnlijke gebeurtenissen die de weg hebben gebaand voor de opkomst van Europa en de verspreiding van historisch christelijk denken en de waarden ervan over de hele wereld.

Verder Lezen...

De greep van de gekko

30 januari 2017Stuart Wachowicz

In warme klimaatzones van de planeet is een klein diertje te vinden dat menselijke waarnemers al duizenden jaren verbaast en verbijstert. Gekko is de naam van een familie hagedissen die bekend is vanwege vele unieke kenmerken. Een gekko gebruikt bijvoorbeeld zijn tong om zijn ogen te reinigen en te bevochtigen, aangezien hij geen knipperende oogleden heeft. En hij is te herkennen aan zijn frequente en soms irritante getsjirp.

Verder Lezen...

Zeven geheimen voor een vreugdevol huwelijk

30 januari 2017Richard F. Ames

In onze westerse landen ligt het huwelijk als nooit tevoren onder vuur, maar er zijn principes die u kunt toepassen om uw huwelijk sterk en gelukkig te houden!

Verder Lezen...

Hoe het christendom de wereld veranderde

30 januari 2017Douglas S. Winnail

In het jaar 31 n. Chr. richtte Jezus Christus Zijn Kerk op, die Zijn leringen en Zijn boodschap van het komende Koninkrijk van God aan de wereld moest brengen (Mattheüs 28:19-20). Zij die deel uitmaakten van deze beweging begon men “christenen” te noemen (Handelingen 11:26). Het duurde echter niet lang tot dat geloof op bepaalde puntenbehoorlijk begon af te wijken van de leringen van Jezus (Judas 3). De religie die zich uit deze afwijking ontwikkelde – waarbij sommige van de Bijbelse leringen en praktijken van Jezus werden vermengd met leringen en praktijken van buiten de Bijbel – kreeg uiteindelijk de macht en het gezag van Rome en het openbare etiket christendom.

Verder Lezen...

De Almachtige God beheer(s)t het weer!

12 januari 2017Roderick C. Meredith (1930-2017)

Nu onze wereld steeds meer onbeheersbaar lijkt te worden, kunnen wij ons niet langer permitteren de waarheid te negeren! Want de Almachtige God – de Schepper van hemel en aarde en alle dingen – tracht onze aandacht te trekken! Hij laat ons weten, door indrukwekkende weerrampen, aardbevingen en wereldgebeurtenissen, dat Hij de touwtjes in handen heeft!

Verder Lezen...

De Suezcrisis: 60 jaar later

12 januari 2017John Meakin

Het Suezkanaal werd in 1869 voltooid door de Fransen. Het verbindt de Middellandse Zee met de Rode Zee en was bedoeld als vervanging van de lange reis van de scheepvaart om Afrika heen. De beroemde waterweg werd beheerd en onderhouden door de in Frankrijk gevestigde Suez Canal Company, met Engeland als toezichthoudende aandeelhouder, en werd van groot strategisch belang voor allen die het gebruikten.

Verder Lezen...
^