http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Europa's Laatste Herleving

12 februari 2019Douglas S. Winnail

Velen hebben het gevoel dat er een belangrijke verandering op komst is in Europa – het mythische land dat de Griekse en Romeinse beschavingen en de Reformatie het licht deed zien, en dat westerse waarden verspreidde die de moderne wereld veranderden. Hoewel oorlog eeuwenlang een steeds terugkerend thema in Europa was, verwachtten weinig mensen de vonken die in augustus 1914 het continent in vlam zetten om twee wereldoorlogen voort te brengen die het continent zouden verwoesten en in de hele wereld miljoenen mensen het leven zouden kosten en wonden zouden toebrengen.

Verder Lezen...

Waarom wordt deze boodschap weggelaten?

11 februari 2019Gerald Weston

               Overal smachten mensen naar vrede. Ze verlangen wanhopig dat er een einde komt aan armoede, geweld en ziekte. Ze willen beminnen en bemind worden, gezinnen stichten en met rust gelaten worden door dictatoriale en zelfzuchtige heersers. Toch ontglipt die vrede ons. Armoede, geweld en ziekte gedijen en regeringen die mensen zouden moeten helpen, onderdrukken hen dikwijls.

Verder Lezen...

BEOORDELING VAN ‘S LEVENS MOGELIJKHEDEN

11 februari 2019Brian Pomicter

Het mysterie van de toekomst houdt vaak de gedachten van een jong persoon bezig als hij of zij zich een voorstelling maakt van het verdere leven. Kinderen vragen zich vaak af hoe hun persoonlijke toekomst er uit zal zien. Een jonge jongen zegt misschien dat hij, wanneer hij volwassen is, een straalvliegtuig wil besturen. Een van mijn eigen zonen wilde graag zwaar grondverzetmaterieel bedienen. Mijn kleindochter wil prinses zijn. Meestal verschuiven de wensen van de jeugd naar andere doelen, naarmate jongeren meer bekend raken met hun talenten en vaardigheden. Maar een jongere wil altijd meer weten over zijn of haar persoonlijke toekomst.

Verder Lezen...

Opdat we niet vergeten

11 februari 2019Gerald Weston

Als u in Canada vanuit Ottawa in Ontario naar het zuiden over de Highway 416 rijdt, kunt u borden zien staan in het Engels en Frans met de simpele tekst: “Opdat we niet vergeten.” Langs deze snelweg worden de oorlogsveteranen herdacht en het offer dat zovelen met hun leven hebben gegeven opdat wij onze vrijheid zouden behouden. In de rechter bovenhoek van elk bord staat een klaproos – de bloem die symbool werd van de offers gedurende de Eerste Wereldoorlog, grotendeels door het gedicht “In Flanders Fields [in Vlaanderens velden]” door de Canadese arts John McCrae.

Verder Lezen...

Koning van de Noordpool

17 januari 2019Stuart Wachowicz

Op de voorkant van de Canadese munt van twee dollar staat het beeld van een dier dat symbool staat voor dominantie en macht in de verre noordelijke regio's van de planeet. Ursus maritimus, de ijsbeer, een schepsel van zeldzame schoonheid, is bijzonder geschikt voor de wrede en ruwe omgeving van het noordpoolgebied.

Verder Lezen...

Het ultieme offer!

17 januari 2019John Meakin

Op het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand van elk jaar, pauzeert de wereld ter nagedachtenis van de wapenstilstand. Op dit precieze tijdstip erkennen we het offer van allen die in de Eerste Wereldoorlog omkwamen terwijl zij de principes van vrijheid verdedigden. Dit jaar is het de honderdste keer dat we het einde van deze meest verschrikkelijke 'oorlog om een einde aan alle oorlogen te maken' hebben herdacht.

Verder Lezen...

Wat viert u?

17 januari 2019Gerald Weston

De grootste feestdag in de wereld komt eraan! Miljarden wereldwijd zullen de fictieve verjaardag van Jezus de Christus vieren. Maar scherpzinnige mensen vragen zich af of iemand, die beweert christen te zijn, er iets mee te maken zou moeten hebben. Men vraagt: “Waarom proberen mensen een dag te verchristelijken die doordrenkt is van voorchristelijke, heidense praktijken? Waarom vieren ze de geboorte van hun Verlosser op de verjaardag van een denkbeeldige zonnegod?” Dat de viering van Kerstmis zijn oorsprong vindt in het heidendom is onbetwistbaar!

Verder Lezen...

AIDS kan worden gestopt!

17 januari 2019Scott Winnail

Het aantal seksueel overgedragen infecties is overal op de wereld aan het stijgen, en in sommige gebieden bereikt het epidemische niveaus! Maar wanneer hoorde u voor het laatst over AIDS of HIV? De wereldwijde catastrofe van AIDS en HIV (het virus dat AIDS veroorzaakt) krijgt in de ontwikkelde landen geen aandacht van de media meer, in weerwil van het feit dat jaarlijks een groot aantal mensen HIV oploopt. De dodelijke ziekte is er nog steeds en richt in ontwikkelingslanden nog steeds verwoestingen aan.

Verder Lezen...

Waarom vrijheid van meningsuiting van belang is

27 november 2018Gerald Weston

De Verenigde Staten en veel andere westerse volkeren staan voor een tweesprong. Vrijheid van meningsuiting is aan het sterven en, als dit gebeurt, zullen ook veel andere dingen sterven.

Verder Lezen...

Ontwerp impliceert een doel

27 november 2018Gerald Weston

Dit artikel begon in het prachtige Brits Columbia, een van mijn favoriete plekken op deze planeet die we thuis noemen. Gedurende mijn recente reis naar Canada heb ik drie Canadese-versie Tomorrow's World tv-uitzendingen opgenomen, een Tomorrow's World-presentatie gegeven in Kelowna en ook gesproken via een internetverbinding met onze gemeenten in West-Canada. Toen heb ik een paar dagen vrij genomen om samen met vrienden in een afgelegen hut aan de kant van een meer door te brengen  ̶ ̶̶waar ik mezelf nu bevind en deze brief aan u schrijf.

Verder Lezen...
^