http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

De Hebreeuwse kalender en Gods Kerk

08 september 2015John H. Ogwyn (1949–2005)

De laatste vijfentwintig jaar [Oorspr. tekst: "In the last decade" (vert. In het laatste decennium) is in de tekst vervangen door "De laatste vijfentwintig jaar"; hoewel dit artikel dateert uit maart/april 2000 is de inhoud nog algemeen geldig.] heeft de kerk in toenemende mate heftig meningsverschil gezien betreffende haar gebruik van de Hebreeuwse kalender om Gods geboden en heilige dagen te vieren.

Verder Lezen...

DE DICHTBIJE WERELD

06 september 2012John Wheeler

Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The World Next Door” door John Wheeler, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juli-augustus 2019.

Verder Lezen...

Gods Grote Plan

Roderick C. Meredith (1930-2017)

De meeste mensen hebben geen idee wat God in deze tijd in onze wereld doet. In de Bijbel openbaart God Zijn Plan voor onze toekomst en eeuwigheid! Heeft onze Schepper een algemeen plan om Zijn grote doel voor de hele mensheid te verwezenlijken? Heel weinig mensen lijken op de hoogte van dat doel.

Verder Lezen...

Wandel met groot ontzag voor God!

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Ik ben er zeker van dat God vereerd is als wij, dienaren, U allen uitvoerige instructies trachten te geven over huwelijk en gezin, hoe de Heilige Dagen te vieren, hoe de eindtijd gebeurtenissen en andere belangrijke onderwerpen te begrijpen. Deze dingen zijn zeker zeer belangrijk.

Verder Lezen...

PSALM 51: Van zonde naar vergeving - Na bekering!

Wyatt Ciesielka

De meesten van ons zijn bekend met Handelingen 2:38, waar staat opgetekend wat de Apostel Petrus zei: "En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen".

Verder Lezen...

De voetwassing

Dexter B. Wakefield

Alle gedoopte leden zullen het Pascha van jaar tot jaar vieren op de avond van de 14e dag van de eerst maand van Gods Kalender. En wij zullen het doen op dezelfde tijd en op dezelfde manier zoals het in Gods Kerk in de 1ste eeuw n. Chr. werd gedaan.

Verder Lezen...

Waardig is het Lam

Richard F. Ames

Wij leven in één van de meest spannende tijdperken van de menselijke geschiedenis. Waarom? Omdat wij het "einde van de Wereld" naderen of het "einde van het tijdperk", waar de discipelen van Jezus naar verwezen. (Mattheüs 24:3) God heeft een meesterplan gehad sinds "vóór de grondlegging van de wereld" (1 Petrus 1:20).

Verder Lezen...

HET "ONZE VADER" - Een ontwerp gebed

Dexter B. Wakefield

Vele nieuwe gelovigen vragen, "hoe bid ik op de juiste manier tot God"? Dat is een redelijke vraag - zelfs de discipelen van Jezus vroegen Hem, "Heere, leer ons bidden". (Lukas 11:1) Als antwoord gaf Christus wat genoemd kan worden, een voorbeeld gebed - het zogenoemde "Onze Vader", in Matteüs 6:9-13 en Lukas 11:1-4.

Verder Lezen...

Onze Opdracht Als Kerk

Roderick C. Meredith (1930-2017)

Dhr. Armstrong was gewend om te vragen: "WAAROM zijn wij hier?" Het is goed om af en toe onze doelen en plannen in Gods Kerk opnieuw te bekijken.

Verder Lezen...

Gods Heilige Geest Verandert Uw leven!

John H. Ogwyn (1949–2005)

Veel mensen zijn zeer verward over Gods Heilige Geest. Zij begrijpen niet alleen wat het is; zij hebben er geen enkele idee van wat het in hun leven moet doen of waar zij het voor nodig hebben.

  • Hoe staat het met u?
  • Weet u werkelijk het antwoord op deze vragen?

Verder Lezen...
^