http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

HEEFT JEZUS - DE WET- AFGESCHAFT?

04 september 2015Douglas S. Winnail

Aan vele oprechte Christenen wordt gezegd dat de wetten van God in het Oude Testament - over de Sabbat, de Heilige Dagen, rein en onrein voedsel en het betalen van tienden - afgeschaft zijn en niet langer van toepassing zijn voor nieuwtestamentische christenen. Zogenaamd, omdat deze oude wetten aan het kruis genageld werden door het offer van Jezus Christus.

Verder Lezen...

Bijzonder WERELD-NIEUWS

04 september 2015Douglas S. Winnail

De dreigende, door de Verenigde Staten geleide invasie van Irak heeft onverwachte, dramatische en ongelofelijke ontwikkelingen in Europa teweeggebracht. Het besluit van Frankrijk, Duitsland en België om zich actief te verzetten tegen de door Amerika geleide inspanningen werd openlijk door acht Europese naties aangevochten; hiermee valt de droom uiteen van Europa om met één stem te spreken in de buitenlandse politiek...

Verder Lezen...

Nieuws uit Indonesië II

04 september 2015Mr. Tyler en Mr. Moses

De heren Bruce Tyler (Australië) en Rajan Moses (Maleisië) hebben een bezoek gebracht aan een kleine geïsoleerde groep enthousiaste Indonesiërs, die zeer dankbaar waren voor de komst van deze twee dienaren van God die tijd met hun doorbrachten.

Verder Lezen...

BEHOORT U TIENDEN TE BETALEN?

04 september 2015Roderick C. Meredith (1930-2017)

Wist u dat de Schepper een financiële wet heeft ingesteld, die ook tegenwoordig van toepassing is op ware christenen? En dat de almachtige God degenen die gewillig zijn om deze wet in geloof te gehoorzamen zal zegenen?

Verder Lezen...

IS ABORTUS MOORD?

04 september 2015Fred Dattalo

Het hooggerechtshof weigerde hen als legale personen te erkennen. Van toen af hadden zij geen rechten of bescherming door de grondwet meer. Zij werden beschouwd als ondergeschikte mensen ... slechts een ruwe kopie van het menselijk wezen ... moreel en mentaal lager dan welk dier ook. Zij werden vergeleken met parasieten, die opgeruimd konden worden.

Verder Lezen...

HOE HEBBEN WIJ DE BIJBEL GEKREGEN?

04 september 2015John H. Ogwyn (1949–2005)

De Bijbel is uniek. Weinig mensen hebben hem gelezen, maar de meeste mensen hebben er een mening over. De Bijbel beweert van zichzelf dat het Gods onfeilbare, gezaghebbende openbaring is aan de mensheid. Het beweert waarheid te openbaren, dat op geen enkele andere manier gekend kan worden.

Verder Lezen...

RICHTLIJNEN VOOR BIJBELSTUDIE

04 september 2015Douglas S. Winnail

Het bestuderen van uw Bijbel houdt veel meer in dan alleen het onwillekeurig lezen van een incidenteel hoofdstuk uit de Psalmen of Spreuken of het overdenken van een stichtelijke passage uit één van de evangeliën.

Verder Lezen...

IS de Hebreeuwse Kalender GODS Kalender?

04 september 2015John H. Ogwyn (1949–2005)

Sinds 1986 (na de dood van de heer H.W. Armstrong) is de kalender een terugkerende bron van dogmatische controverse in de Kerk van God geweest. Vele artikelen en studies hebben verschillende methoden van berekening van de data van de jaarlijkse feesten voorgesteld, en tenminste een half dozijn verschillende kalenders en berekeningen zijn aangeboden.

Verder Lezen...

GELOOF en Goddelijk BEROUW

04 september 2015John H. Ogwyn (1949–2005)

Belangrijke sleutels om uw leven te veranderen

  • Hoe kon een onbetrouwbare, samenzwerende onderkruiper, toepasselijk "Jakob" genaamd, veranderd worden in een 'prins met God' - en een andere naam "Israël" gegeven worden?
  • Wat bracht vrouwen zoals Ruth en Rachab ertoe zo'n totale ommekeer te maken in hun persoonlijke levens?

Verder Lezen...

GEPASTE KLEDING: Onze Christelijke verantwoordelijkheid

04 september 2015Rod McNair

Waarom zouden wij over zoiets als kleding spreken als het onze houding, hart en degelijkheid is, waar wij ons op moeten richten?

Bovendien moeten wij niet alleen op uiterlijk oordelen, nietwaar?

Verder Lezen...
^