http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Bid om de vrede voor Jeruzalem

13 augustus 2021Peter Nathan

Sinds de vorming van de moderne staat Israël op 14 mei 1948, zo'n 73 jaar geleden, hebben diplomaten en politici getracht vrede te brengen naar Jeruzalem en het omliggende gebied. Toch heeft het land in die tijd talloze oorlogen, terroristische daden en burgerlijke ongehoorzaamheid meegemaakt ̶ met als gevolg het verlies van veel mensenlevens. Vrede is ongrijpbaar geweest.

Verder Lezen...

OM LANGER TE LEVEN, MAAK UW PARTNER GELUKKIG

11 augustus 2021LCG Redactie

De maatschappij weet al lang dat de keuze van uw partner een grote invloed heeft op uw toekomst. Een nieuwe studie aan de Universiteit van Tilburg in Nederland werpt nog meer licht op het belang van het verstandig kiezen van een toekomstige partner. Onderzoekers volgden gedurende acht jaar meer dan 4.000 oudere koppels (Psychological Science, 21 maart 2019) en ontdekten dat “er een verband is tussen het hebben van een echtgenoot die meer tevreden is met het leven en een lagere sterfte” – wat betekent dat, als uw man of vrouw meer tevreden is met het leven en positiever, u meer kans hebt om langer te leven! Een hiermee gerelateerde bevinding was dat de tevredenheid in het leven van uw partner net zo’n sterke voorspeller is van sterfte (lang leven of kort leven) als uw eigen tevredenheid in het leven. In de woorden van de onderzoekers: “De huidige studie toonde aan dat er niet alleen een verband is tussen het hebben van een gelukkige partner en een langer huwelijk maar ook een langer leven.”

Verder Lezen...

Uw Toekomst in een Boek

11 augustus 2021Gerald Weston

Een paar jaar geleden voorspelde futurist dr. Michio Kaku dat de wereld in een periode van tien jaar zou overgaan “van een internet naar een hersennet, waarin gedachten, emoties, gevoelens en herinneringen onmiddellijk over de hele planeet overgedragen zouden kunnen worden.' Zoals veel futuristen schilderde Dr. Kaku een rooskleurig beeld.

Verder Lezen...

Maria – Vrouwe van alle naties?

02 juli 2021Douglas S. Winnail

Voor rooms-katholieken over de hele wereld is de maand mei al lange tijd een tijd van speciale toewijding aan Maria, de moeder van Jezus Christus, geweest. Zoals paus Paulus VI het beschreef in zijn encycliek Mense Maio is mei “de maand waarin christenen, in hun kerken en hun huizen, de Maagdelijke Moeder meer vurige en liefdevolle daden van hulde en verering v betonen; en het is de maand waarin een grotere overvloed van Gods barmhartige gaven tot ons komt vanaf de troon van onze Moeder' (29 april 1965).

Verder Lezen...

DE WAARHEID OVER ANTISEMITISME

02 juli 2021Stuart Wachowicz

“We moeten ons resoluut verzetten tegen zowel openlijk als heimelijk antisemitisme, tegen de ontkenning en de relativering van de Holocaust... we eren de slachtoffers van de Holocaust door hen te herdenken en van hun lot te leren.” Aldus de Duitse Bondskanselier Angela Merkel op een conferentie van de Verenigde Naties op 27 januari, de Internationale Dag ter Herdenking van de Holocaust. Uitdrukking gevend aan wat zij noemde “diepe schaamte” voor Duitslands antisemitische verleden zei Merkel dat het de “eeuwige verantwoordelijkheid” van Duitsland is om de Holocaust en zijn slachtoffers te herdenken (News.UN.org, 27 januari 2021).

Verder Lezen...

Zult u moeilijke dingen doen?

30 juni 2021Rod McNair

Te midden van een pandemie kan het leven al moeilijk genoeg zijn zonder dat we proberen het nog moeilijker te maken. Moeten we in moeilijke tijden niet proberen om ons leven gemakkelijker te maken? Misschien verrassend, maar zoals velen hebben geleerd is een van de beste manieren om het leven te verbeteren om uit onze comfortzone te komen en te leren moeilijke dingen te doen!

Verder Lezen...

ZEVEN WETTEN VAN SUCCES

27 april 2021Richard F. Ames

Miljoenen mensen zijn hun baan kwijtgeraakt als gevolg van de coronaviruspandemie. Sommigen waren net met hun carrière begonnen toen de pandemie toesloeg; anderen waren bezig met voorspoedige carrières die de basis leken te vormen voor levenslang succes. Maar toen werd hun hoop de bodem ingeslagen door een ongekende economische en sociale crisis.

Verder Lezen...

HEILIGEN EN NATIES

27 april 2021Simon. R.D. Roberts

De meesten van ons zijn bekend met de rooms-katholieke praktijk van het bidden tot ‘heiligen in de hemel’. Onder deze heiligen – mensen van wie wordt gezegd dat ze tijdens hun leven ‘heilig’ waren, maar die nu dood zijn en van wie verondersteld wordt dat ze in de hemel wachten om gebeden te ontvangen – wordt op de ‘beschermheiligen’ [ook wel: ‘patroonheiligen’] gerekend om bij God verzoeken in te dienen ten behoeve van bepaalde steden, regio’s of landen (“Patron Saint” Britannica.com). Deze ‘heiligen’, gekozen en vereerd door Rome om te dienen als pleitbezorgers en beschermers, werden krachtige symbolen van nationale identiteiten.

Verder Lezen...

Nieuwe goden, nieuwe zonden

27 april 2021Wallace G. Smith

De heidense tempels van vele valse goden uit het verleden mogen weliswaar om ons heen tot stof afbreken, maar de moderne mens is niet minder 'creatief' dan zijn heidense voorouders. Welkom tot een wereld van 'nieuwe goden' en daarmee nieuwe dogma's, nieuwe eisen - en nieuwe zonden.

Verder Lezen...

Waarschuwing aan een natie in verval

27 april 2021Gerald Weston

We ontvingen onlangs een brief van een abonnee in Australië, waarin hij ons ter verantwoording roept voor dat we te hard tegen de Verenigde Staten zouden zijn. Het benauwde hem dat wij regelmatig naar de VS verwijzen als “verdorven, zondig, onderdrukt, hebzuchtig, wellustig, vol afgoderij....”.Ik weet niet zeker of we het zo gezegd hebben, maar zijn punt is legitiem.

Verder Lezen...
^