http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

De komende botsing van beschavingen

05 juli 2019Douglas S. Winnail

Westerse landen hebben bijna vijf eeuwen lang een groot deel van de wereld overheerst. Tijdens dit tijdperk verwierven Europese landen  ̶ en later de Verenigde Staten  ̶ macht en verspreidden de invloed van de westerse beschaving over een groot deel van de wereld. China en Japan werden gedwongen handel te drijven met Europa en Amerika. Afrika, India en een groot deel van Azië werden door westerse machten overweldigd en onderling verdeeld. Het Russische rijk viel in handen van de communisten en verloor daarna de Koude Oorlog met het westen.

Verder Lezen...

WAT IS DE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE SHARIA?

03 juli 2019Dexter B. Wakefield

Verslagen uit veel landen met een islamitische meerderheid vertellen van wrede straffen die worden opgelegd aan degenen die de sharia schenden, een stelsel van godsdienstig recht dat vaak is opgenomen in het burgerlijke recht van islamitische samenlevingen. De strengheid van de straffen varieert sterk van land tot land, maar in sommige landen kan het geseling, steniging of het amputeren van een hand inhouden. Zelfs de mildere straffen voor criminele activiteit lijken in westerse ogen zwaar. En afhankelijk van het land kan het familierecht van de sharia het gearrangeerde huwelijk van vrouwelijke kinderen toestaan en de rechten van vrouwen ernstig beperken.

Verder Lezen...

Trap naar de hel

14 april 2019Charles Ogwyn

Toen ik met mijn gezin langs de snelweg reisde die door het Amerikaanse
binnenland slingert, werden we getroffen door de natuurlijke schoonheid van het
landschap: kilometer na kilometer velden en bossen, met zo hier en daar wat kleine
steden. En toen zagen we het. In juist deze omgevingen leek het zo misplaatst.

Verder Lezen...

NAVO: BEWAKER VAN DE VREDE?

14 april 2019Simon. R.D. Roberts

Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog riepen de overige zegevierende geallieerden een militair tegenwicht in het leven om weerstand te kunnen bieden aan de Sovjetdreiging tegen de nieuw verworven vrede van Europa. Het werd de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) genoemd, die dit jaar 70 jaar bestaat. Sinds de oprichting van de NAVO heeft West-Europa een ongekende periode van vrede en veiligheid genoten. De NAVO heeft zich aangepast aan veranderende omstandigheden en heeft haar doelstelling uitgebreid met diplomatieke en crisis oplossende taken. Het ledenaantal is van 12 naar 29 landen ingrijpend toegenomen en zij heeft verschillende bedreigingen van haar voortbestaan overleefd.

Verder Lezen...

ONZE BESTE HOOP

14 april 2019Gerald Weston

Onze wereld verandert sneller dan dat u dit tijdschrift kunt lezen. Wat zal het einde zijn? Het verrassende antwoord is dat we op weg zijn naar een wereld in vrede! Maar laten we niet vooruitlopen op de nabije toekomst. De tijd die vlak voor ons ligt zal niet aangenaam zijn. Voorafgaand aan die vreedzame tijd zal er opnieuw een donkere tijd als de middeleeuwen komen.

Verder Lezen...

ISLAMS LAATSTE JIHAD

14 april 2019Douglas S. Winnail

De laatste decennia zijn we getuige geweest van de wereldwijde heropleving van de militante Islam. Deze tegenwoordige uitbarsting is verrassend voor geleerden, vooral voor hen die ervan uitgaan dat, naarmate de maatschappijen moderner en meer seculier worden, godsdienst geleidelijk zal verdwijnen. Momenteel is de Islam echter de snelst groeiende religie in de wereld, en binnen dat geloof wordt de islamitische herleving aangedreven door fanatieke gelovigen die vastbesloten zijn de loop van de geschiedenis te keren. Hun doel is terug te keren tot het ‘ware geloof’, voormalige gebieden weer op te eisen en Mohammeds belofte te vervullen dat de Islam uiteindelijk alle andere religies zal overheersen – en uitschakelen. Zij geloven dat dit zal gebeuren wanneer de sharia [islamitische wet] aan de wereld wordt opgelegd – en daarbij hebben ze Amerika, Groot-Brittannië, Europa en Israël op het oog!

Verder Lezen...

DE WAARHEID ACHTER DE REFORMATIE – DEEL 9: DE WARE BETEKENIS VAN DE REFORMATIE

14 april 2019Roderick C. Meredith (1930-2017)

Er is een fundamentele, maar weinig begrepen reden voor de jammerlijke toestand van de religieuze verwarring die momenteel bestaat!

Verder Lezen...

VISIE EN WERKELIJKHEID

14 april 2019William L. Williams

Voordat hij zijn faam vestigde als 'Mark Twain' begon de iconische Amerikaanse schrijver Samuel Langhorne Clemens zijn loopbaan met het wilde en avontuurlijke leven van stuurman van een Mississippi rivierboot. Toen Clemens echter ontdekte dat het besturen van een rivierboot evenzeer een veeleisende wetenschap als een avontuur was, raakte hij bijna te ontmoedigd om door te gaan, omdat hij vreesde dat de eisen van deze baan de glorie van het leven dat hij zich voorstelde zouden kunnen wegnemen.

Verder Lezen...

Europa's Laatste Herleving

12 februari 2019Douglas S. Winnail

Velen hebben het gevoel dat er een belangrijke verandering op komst is in Europa – het mythische land dat de Griekse en Romeinse beschavingen en de Reformatie het licht deed zien, en dat westerse waarden verspreidde die de moderne wereld veranderden. Hoewel oorlog eeuwenlang een steeds terugkerend thema in Europa was, verwachtten weinig mensen de vonken die in augustus 1914 het continent in vlam zetten om twee wereldoorlogen voort te brengen die het continent zouden verwoesten en in de hele wereld miljoenen mensen het leven zouden kosten en wonden zouden toebrengen.

Verder Lezen...

Waarom wordt deze boodschap weggelaten?

11 februari 2019Gerald Weston

               Overal smachten mensen naar vrede. Ze verlangen wanhopig dat er een einde komt aan armoede, geweld en ziekte. Ze willen beminnen en bemind worden, gezinnen stichten en met rust gelaten worden door dictatoriale en zelfzuchtige heersers. Toch ontglipt die vrede ons. Armoede, geweld en ziekte gedijen en regeringen die mensen zouden moeten helpen, onderdrukken hen dikwijls.

Verder Lezen...
^