http://www.wereldvanmorgen.nl/artikelen.php
logo

Artikelen

ARTIKELEN OP ONDERWERP

Nalatigheid, ongehoorzaamheid en..... plotselinge dood!

08 september 2015Douglas S. Winnail

Weinigen begrijpen tegenwoordig waarom Groot-Brittannië de eerste supermacht van de wereld werd en een imperium , dat de aarde omspande; of waarom Amerika verrees om het wereldtoneel te domineren. Nog minder mensen weten wat de toekomst brengt voor deze Angelsaksische verwanten!

Verder Lezen...

Het nieuwe "normale"?

08 september 2015Douglas S. Winnail

Sinds honderden en zelfs duizenden jaren begrijpen bijna alle van de vele westerse waardesystemen dat homoseksueel gedrag tegen het natuurlijke gedrag en de wil van God is. Toch is de praktijk van homoseksualiteit in de afgelopen tientallen jaren – eerst de stap om het te tolereren, vervolgens het te accepteren en daarna het te normaliseren - een belangrijke kracht geworden in het westerse politieke en culturele leven.

Verder Lezen...

Op komst: Een "Verenigde Staten van Europa"

08 september 2015Douglas S. Winnail

De snelgroeiende financiële crisis die zich verspreidt over de landen van de Europese Unie doet een toenemende vraag ontstaan voor het in het leven roepen van een reële federale regering voor Europa - een Verenigde Staten van Europa!

Verder Lezen...

Ondergang van de goden

08 september 2015Douglas S. Winnail

De ondergang der goden - aangekondigd als Götterdämmerung in de opera, gecomponeerd door Richard Wagner - is een middeleeuws verhaal uit de heidense Noorse mythologie. Het beschrijft een serie natuurrampen en een grote strijd die eindigt met de dood van verschillende goden en het einde van de wereld - waarna de aarde weer herboren wordt.

Verder Lezen...

Het einde van het tijdperk

08 september 2015Douglas S. Winnail

  • Begrijpt u de ernstige betekenis van gebeurtenissen, die tegenwoordig voorpaginanieuws zijn?

Helaas hebben de moderne seculiere media geen idee van de juiste betekenis van de gebeurtenissen die zij verslaan.

Verder Lezen...

De stille terugkeer van Duitsland

08 september 2015Douglas S. Winnail

Tweemaal in de afgelopen eeuw lieten Duitse pogingen om Europa te domineren door militaire middelen het continent bedekt met bloed bevlekte ruïnes achter. In de laatste tientallen jaren is Duitsland opnieuw - stil en gestaag - begonnen om een dominante rol in te nemen in Europa: economisch, politiek en zelfs militair.

Verder Lezen...

Vergeten Lessen!

08 september 2015Douglas S. Winnail

Voor veel mensen is het Oude Testament alleen maar dat - oud, ouderwets en van weinig of geen betekenis voor onze huidige samenleving. Vanwege dit misleidende en verkeerd geïnformeerde perspectief worden belangrijke lessen, die in de Bijbel werden opgetekend en werden gestaafd door historische feiten, over het hoofd gezien, genegeerd en vergeten!

Verder Lezen...

Oceanen in Gevaar!

08 september 2015Douglas S. Winnail

Lang geleden waarschuwde de God van de Bijbel dat menselijke onachtzaamheid voor de natuurwetten, die de ecosystemen van de aarde regelen, zou resulteren in catastrofale schade op wereldschaal. Die oude profetieën komen nu tot leven in wetenschappelijke bevindingen en nieuwsverslagen! Wij moeten ons bewust zijn van wat er in de oceanen van de wereld gebeurt en van wat oude Bijbelprofetieën lang geleden hebben voorspeld - en wat de toekomst inhoudt.

Verder Lezen...

De dochter van Babylon?

08 september 2015Douglas S. Winnail

Voor degenen, die ogen hebben om te zien, komt de ware betekenis van de zogenaamde mysterieuze profetieën in de boeken Jesaja en Openbaring duidelijk in beeld - ondanks de wijdverspreide inspanningen om de ware bedoeling van de Bijbel te verbergen. Gebeurtenissen die nu het nieuws maken, samen met het verslag van de geschiedenis, laten duidelijk zien dat vele, lang overdachte Bijbelse profetieën tot leven komen, vlak voor uw ogen!

Verder Lezen...

Het strafbaar stellen van het Christendom

08 september 2015Douglas S. Winnail

Kunt u geloven dat in de Verenigde Staten - die in haar eed van trouw verklaart één natie onder God te zijn en op haar munten verkondigt wij vertrouwen op God - inwoners rechtszaken en gevangenisstraf tegemoet kunnen zien voor het aanhalen van de Bijbel of de belijdenis in Bijbelse leerstellingen te geloven?

Verder Lezen...
^